Jump to content
Светулка

Светозар Няголов 1.Епохата на Водолей

Recommended Posts

1. ЕПОХАТА НА ВОДОЛЕЯ

За началото на епохата на Водолей има много мнения, изразени от различни астрологически капацитети.Например, доктор Кестранек на седмия международен конгрес по астрология, състоял се през 1954 г. в Париж излага една своя теза, според която откриването на планетата Уран в 1781 г. е началото на епохата на Водолей. Друг, Дон Нерома доказва, че не сме още в епохата на Водолей и тя ще започва в 2160 г. Тогава звездата Леспис (Херакс) ще бъде на 0 градуса в Дева. Когато Христос се е въплътил на земята да открие епохата на Рибите, тази звезда е била над полюса на света на 0 градуса в Лъв.Други намират, че епохата е започнала от 1919 г. след свършването на Първата световна война.

За мен е меродавно мнението на Учителя ни Беинса Дуно,който казва,че епохата на Водолей започва на 21 март 1914 г., при влизането на Слънцето в 0 градуса на зодиакалния знак Овен .

Както ви е известно, всяка епоха трае 2160 години. Епохата на Водолей ще трае от 1914 г. до 4074 г.

Всяка епоха, която се проектира на земята, е свързана със силите на знака, който я обуславя. Знаците са 12 и като разделим прецесията (голямата космична година от 25920 години на 12, получаваме, че всяка епоха трае 2160 години. Всяка епоха има 3 деканата от по 720 години.

Първият деканат е мистичният , който трае от 1914 г. до 2634 г.

Вторият деканат е научният , който ще трае от 2634 до 3354 г.

Третият деканат е социалният , който ще трае от 3354 г. до 4074 г. Зодиакалният знак Водолей е въздушен знак и дава огромни възможности за открития, свързани със земната атмосфера.

В Божествената астрология зодиакалният знак Водолей е символ на Божественият човек, който напоява вселената с живите си води и поддържа формите в живота. Уран е управител на знака Водолей в съпричастие с падналия Бог Сатурн, когото в древността са наричали „Начало и край на нещата - Алфа и Омега". В случая Уран е бащата - Божествената мъдрост, а Сатурн е неразумният син. Уран е онази сила, която в края на всеки цикъл освобождава живота на формите, тоест освобождава съзнанието на съществото от формата, която го е заробвала продължително време, като използва всичките придобити опитности, за да ги приложи в следващата по-високо организирана форма, в която ще влезе,

Ще станат големи открития във въздухоплаването, изследването на космичните лъчи и методите за пътуването през космичното пространство. Разпадането на атома, създаването на нови въздухоплавателни кораби, нови силни разрушителни взривове, използвани за военни цели и други подобни открития ще доведе човечеството до една нова бездимна цивилизация, която по най-добър начин ще разреши социалните и икономически проблеми на хората.

В първия деканат на Водолей - мистичният, християнската и етична максима на покоряване на злото, ще се замени с новата, дадена от Учителя максима: „Злото или черната ложа ще станат слуги на доброто. "

Злото е управлявало милиони години човечеството. Преди 2 хиляди години му беше дадена възможност да поправи грешките си чрез закона на любовта, но то направи още по-страшни нови престъпления: разпъването на Христа, създаването на инквизицията и избиването на повече от 50 милиона хора, организирането и провеждането на Първата и Втората световни войни.

От провеждането на тези углавни престъпления Бялото братство е взело строго решение - злото да стане слуга на доброто, като по този начин изкупи всичките си грешки и престъпления, допуснати от него през инволюционния период на развитието на човечеството и принизи човешката душа до материализма, до робството на материята.

Хората ще изменят вътрешната си същина и ще вържат злото вън и вътре в себе си, ще станат носители на мъдростта, която епохата на Водолей носи. Насилието и принудата, породени от страх към човешките закони ще изчезнат и ще се заменят с добрата воля, братските взаимоотношения и сътрудничество във всички сфери на живота. Метод за разрешаване на социалните противоречия ще бъде законът на справедливостта, а не този на войната и насилието, донесли неизмерими страдания и нещастия на човечеството, достигнало до крайния егоизъм и антагонизъм между отделните държави.

Епохата на Водолей ще освободи човечеството от неговите стари догматични разбирания, идеали, фетиши, митове, държали с векове в робство чистата човешка мисъл, парализирайки неговата творческа духовна работа.

Всеки човек ще намери правия път на своето развитие, написан от Бога още при създаването му в неговата душа и описан ни от Учителя, който ни донесе Словото Божие на земята. В първоначалния период на своето развитие, човечеството е имало нужда да има посредници между неговата душа и Бога, каквито са били индуските брахмани и египетските жреци, Те са въвели фетишизма - човешката душа да се кланя на мъртви идоли и форми. Тази негативна религия ще се замести от принципите на Любовта, Мъдростта и Истината, дълбоко внедрени в глъбините на човешката душа. Тогава хората ще се домогнат до великата истина, че изворът на познанието се намира в тяхната душа и не се нуждаят от никакви външни посредници между душите им и Бога.

Душата ще учи законите на живота направо от оригинала скрит в природата, която носи великото знание на бъдещето. Духовният свят ще бъде достъпен за всяка човешка душа, а старият свят на насилие, страдания и грехове ще бъде забравен и отхвърлен завинаги от пробуденото човечество. То ще бъде озарявано от светлината на духовния свят, която ще промени изцяло човешкия живот. Духовното познание ще бъде видимо - достъпно за всички. Многобройните религии ще видят заблужденията си и ще престанат да функционират и на земята ще се възцари единствената велика религия, която свърза човечеството в едно цяло - любовта.

Социалните връзки ще се изграждат върху основата на взаимопомощта и сътрудничеството между народите. Еволюиралите души ще дадат израз на космичното богатство, което ще произхожда от техните чисти сърца, светли умове и силна воля.

Навсякъде дейността на хората ще се ръководи от трите космични закони:

Любов към Бога, Любов към ближния си и Любов към себе си.

Тайните на природата, знайни в миналото от малка група привилегировани люде, ще станат, чрез Словото на Учителя, достояние на цялото човечество. Този велик дух, завършил своята еволюция преди милиарди години, и сега ръководи цялата Вселена, благоволи да се въплъти в човешко физическо тяло и да изпълни Волята Божия за съществата от човешката раса - да внесе светлината, топлината и силата определени за човечеството от Бога чрез Неговото Слово, изнесено пред нас от Беинса Дуно.

Първият , мистичен деканат от вълната на Любовта ще трае от 1914 г. до 2634 г.

В този период от нашето развитие на земята, между нас ще се въплътят същества от висшата сфера на Венера - планетата Нептун, която изявява Божията Любов в нашата вселена. Тези същества в миналото са се наричали светии, а Учителят им даде названието „ Слънчеви деви". Изпълнени с голяма магическа сила на нежност и благородство, те ще бъдат помощници и утешители на човечеството и носители на едно сърце чисто като кристал. Това ще бъде новата жена, изпълнена със светлина и сила, помощница на мъжа при изграждането на новия живот в епохата на Водолей.

Слънчевата дева ще е жрица на науката, изкуствата и музиката. В този съвършен принцип на жената ще се съдържа елемента на безсмъртието. Външно ще бъдат много скромно облечени, изпълнени с простота в отношенията си, нежност и велика духовност пред която всички човешки страдания ще се стопяват. При тях хората ще намерят утеха и Божествен покой. Чрез тяхната виделина (вътрешна светлина) ще се проявява верният служител на Христа.

Слънчевите деви ще са постоянно под благотворното влияние на планетите Венера и Нептун. Те ще ги изпълват със силна проникновена интуиция, която ще ги слива с живите сили на природата.

Така ще се развие отлично пиниалната жлеза (хилядолистника), под чието влияние ще се възцари хармония, любов, мир и братство между човешките същества. Така, постепенно в глъбините на човешката душа ще узрее новата култура. Ще се даде силен тласък в развитието на скулптурата, художеството, музиката, която ще се обогати с нови музикални форми и произведения. Марс ще премахне оръжията си, а Сатурн ще отстрани омразата от живота на хората. Ще се даде мощен импулс към съвършенството на нациите.

Великата любов, на която ще се даде ход, ще неутрализира цялата човешка карма и ще изчезнат бариерите между душите, изграждани с хиляди години от представителите на тъмната ложа.

Славянството ще даде своя велик мистичен потенциал във вълната на любовта. Първо те ще осъществят великата идея за солидарност на всички славянски народи, а оттам и на цялото човечество. Постепенно в умовете на хората ще узрее идеята за безсмъртието на човешката душа. Пред очите на човечеството ще се разкрие същността на духовния свят, като реалност, с която готовите души ще влязат в пряк контакт. Ще се разкрият всичките велики истини, пазени от

„избраните" от векове насам.

Вторият , научен деканат - вълната на Мъдростта ще трае о т 2634 г . до 3354 г .

През него ще стане голямо пречистване на старите атавистични прийоми и навици на хората. В този деканат на земята ще се превъплътят много светли души от висшата октава на Меркурий - планетата Уран. Уран е носител на Божествената мъдрост и неговите жители са били гениите на човечеството, а Учителят им даде името „ Синове на Мъдростта". За разлика от досега съществуващите човешки гении, Синовете на мъдростта ще проявяват велика скромност и от живота ще изчезне всяка гордост. Човечеството ще се освободи от сферата на Сатурн и ще влезе в тази на Уран, където ще развие своето свръхсъзнание, което носи свобода на човешкия дух.

Синовете на мъдростта ще бъдат носители на познанието и светлината. Те познават отлично звездните пътища, които чертаят съдбите на хората.

Ще отпадне цялата тази култура на парите и отрицателните последствия от безлюбието, обхванало човечеството. Изкуствата ще се издигнат на своята висока степен на развитие. Всички досегашни открития на ядрената физика, астрофизиката и кибернетиката са свързани с мощните влияния на Уран и в този деканат те ще достигнат невиждани размери на развитие. Ще се осъществи пълна координация между всички научни дисциплини в името на напредъка на човечеството и ще се достигне до истинска безопасна култура за рационалното използване на атомната енергия. На тези велики гениални същества хората няма да им издигнат паметници, а ще се ползват обилно от техните върховни познания във всички области на науката. Науката ще бъда очистена от всички стари заблуждения и похвати и ще дойде до сияйните върхове на чистата Божествена наука. Хората ще достигнат до великата истина, че няма по-мъдро и интелигентно същество от живата природа. Хората ще престанат да рушат, а ще трансформират състоянията на материята и активно ще градят новото.

Всяко нещо в живота на хората ще заеме определеното му място в човешкото съзнание и идеите ще станат напълно ясни и определени. Ще се появят немислими дотогава открития и ще бъдат достояние на всичките народи. Ще се съкратят разстоянията във времето и пространството. Ще се образува мост между духовния и физически свят и постоянна връзка с всички слънца и планети.

Третият , социалният деканат - вълната на Истината , ще трае от 3354г . д о 4074 г .

На земята ще се въплътят голям брой същества от планетата Плутон. Той символизира държавните мъже на властта в нейното начално чисто състояние. Синовете на Истината ще бъдат носители на силата, търпението, самоконтрол и великата правда, които ще им дават възможност да изпълнят дадените им задачи в социалната област на човечеството. Те ще достигнат до висшата степен на развитие и ще се изявяват в абсолютна свобода на тялото, разума и на душата си. В миналото астрологията се развиваше до сферата на влияние на планетата Сатурн, при което водещо начало в живота на хората беше индивидуализма и егоизма. Сега човечеството простира живота си до баща си Уран, който ни озарява със своята Божествена мъдрост. Съществата от Плутон - великите души на волята ще притежават всички необходими качества, за да управляват правилно обществения живот, подпомагани от Божествения (идейния), духовния материалния светове.

Божественият свят е създаден от космичния принцип, духовния свят от природата (Бялото братство), а физическия - от материалната реализация на идеите. Нашата основна задача е да се научим да мислим , да чувстваме и действаме безпристрастно. Справедливостта, която ще се проявява тотално от синовете на истината, ще даде възможност на човешките дарби и способности да се развият и проявяват в широта, като внасят навсякъде мир и вътрешен покой.

При проявата на справедливостта, няма място за престъпления, защото справедливостта поддържа живота. Душите на истината ще са смели и дръзки в проявите си, готови на всички изпитания за постигане каузата на своя идеал. По характер те са честни, интелигентни, благородни - съвършеният образ на разумния реформатор. Те гледат да прилагат най-ефикасните методи за социалната организация и подобряване отношенията между индивидите, обществата и народите. Ще изчезне насилието и тиранията. Синовете на истината носят свобода на душите и ако човек се движи успоредно с живота за цялото, то в него ще се възцари истинската свобода. Такъв човек ще бъде носител на светлината, познанието, мъдростта и великата идея за „живот за цялото". Синовете на истината са силата на земята, основата от която ще продължи великият живот на човечеството в седмата раса.

Учителят казва за тях: „В погледа им ще се чете искреност, чистота и невинност, добре отразена интелигентност, справедливост, благородство. Единственият идеал на тези велики души е свободата на всички същества. Според тяхното схващане еволюцията е закон, който ще освободи човешкия дух. Свободата е право на всеки човек."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×