Jump to content
Светулка

9. Наклонение на земната ос с 23 градуса - символ на размирие

Recommended Posts

9. Наклонение на земната ос с 23 градуса - символ на размирие

"Заветът". 19 беседа от Учителя,държана на 15 ян. 1928 г., София. - В: Дънов, П. Ни мъж, ни жена.

Беседи, сер. X, т. 2. София, 1933, с. 179-180

Едно трябва да се знае: има един вътрешен закон, който държи отговорни всички народи, общества и хора за техните постъпки. Има един вътрешен договор, сключен в живота, за неизпълнението на който всеки човек ще бъде съден. Един ден, когато човек напусне земята, ще дава отчет за всички свои дела.

Невидимият свят е определил два вида ангели, които да посрещат хората от земята. Едните ангели са светли, а другите - тъмни, черни. Делата на човека определят кои ангели да го посрещнат. Светлите ангели водят човека в двореца, при царя, дето му дават богато угощение. Тъмните ангели го водят в обществената безопасност. И в обществената безопасност угощават човека, но само след като го прострат на земята, с лицето надолу. Като стане от земята, той казва: Втори път не искам да помисля за такова угощение.

При всички престъпления, хората пак ще намерят нещо, с което да се оправдават. Те казват: Такава е културата! Не, това не е култура, нито цивилизация. Това е греховно състояние, в което хората са изпаднали и от което малцина могат да излязат. Ако е въпрос за култура, хиляди години преди падането на човечеството е съществувала такава, но тя е била култура на радост и веселие. Всички живи същества са се къпели в радост и веселие, всички ангели са пеели и хвалили Господа.

Коя е причината, че тази култура днес не съществува? В тези времена е станала някаква вътрешна катастрофа, вследствие на което всички планети в слънчевата система са изменил и своята ос. И земята е изменила оста си, наклонила се е на 23 градуса. Числото 23 е символ на размирие . Значи земята е място на размирие. В никоя друга планета не съществува такова размирие, каквото в нашата земя. Когато същества от други планети искат да разберат какво нещо е размирието, те слизат на земята. Който иска да научи тия специфични разбирания, нека дойде на земята, да прекара един четиригодишен курс по правните науки. Само на земята може да се изучи размирието, във всичките му подробности и вариации.

Съвременните учени констатират само, че земята е наклонила оста си на 23 градуса, но повече нищо не казват. Как се е отразило това наклонение на земната ос върху живота на хората, по това нищо не говорят. Обаче между наклонението на земната ос към нейната еклиптика и моралния живот на хората съществува известна зависимост. Това наклонение на земната ос е създало един упадък в моралния живот на хората. На какво се държи този упадък? Той се дължи на обстоятелството, че при това отклонение на земната ос земята се намира в такова положение, че чрез особена събирателна леща привлича само отрицателните козмически енергии от пространството , а отблъсква положителните . Според наклона на своята ос, земята днес няма възможност да привлече положителните , възходящите козмически енергии . Тази е причината, поради която хората днес са повече лоши, отколкото добри. Един ден, когато земната ос се изправи , земята ще има друга събирателна леща, чрез която ще привлича положителните енергии на козмоса.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×