Jump to content
Ани

6.1. В Рилския стан на Всемирното Бяло Братство

Recommended Posts

6.1. В Рилския стан на Всемирното Бяло Братство

Български бранител (Бургас), Г. X, бр. 106/7 (IX. 1939), с. 5-6.

Личен разговор с "Учителя".

Кой е Дънов? Кога ще се свърши света?

Методи Ж. Марков

За него писаха вестници като "Зора", Заря" и др., както лани, така и т.г. Посетиха го министри и цялата българска общественост иска да узнае нещо по- подробно за него. Навремето си, когато покойният Ватралски писа за братството във в. "Зорница", - а ние бяхме причина за това, той не малко калай изяде за своята дързост и страшен шум се вдигна. През 1936-а година с п-р Г. Н. Попов посетихме стана само за един ден; и г. Блек от Американския колеж беше тогава. Но тая година решихме семейно да посетим Белите братя там - в Рила. Дори малката, 6-годишна Красимира, геройски се изкачи пеша чак на върха.
Първото незаменимо впечатление оставят 200-та и повече палатки - цял град от 500-600 души, дошли, не защото са платени, както по нашите конференции. .. Между тях - от 3-годишни деца до 80-годишни старци, от запасни полковници до учители и бивши комунисти и православни свещеници. Какво да кажем за учениците от Франция, Финландия, Естония, Югославия и Латвия - над 50 чужденци?
За г-н Дънов с възхита са ми разправяли методистките пастири г.г. М. Делчев, Цв. Цветанов, Н. Н. Пулев, покойният д-р Стефан Томов и др., още повече, че Дънов сам е бил методистки проповедник в с. Хотанца, Русенско и пр., преди да отиде в Америка. Сега имах случай да задам от името на четците на "Български бранител" долните въпроси и да чуем отговорите направо от "Учителя". Бяхме със секретаря бр. Боян Боев, бивш гимназиален учител, който стенографираше за нас. Учителят бе много любезен сам ни постла на тревата едно свое одеяло и ние в шубраците на клека поведохме разговор.
 
1. Кой е Исус Христос? Той се споменува най-благоговейно в от Вас дадената Молитва на Братството. Теософите Го смятат за един от учителите наравно с Буда, Мохамеда и с останалите основатели на религии, когато за Църквата (православна, католическа и протестантска) тоя въпрос е установен в най- положителен смисъл според Евангелията още от времето на Ария.
 
На тоя ми въпрос г. Дънов отговори:
 
- В края на книгата ми "Учителят говори" главата "Христос" подробно засяга дадения Ви въпрос.
 
2. Библията, от която Вие четете преди всяка ваша беседа, Слово Божие ли е, в абсолютния смисъл на думата, като единствено средство дадено като спасение на верующите, или и тя е една от многото религиозни и добри книги; каквито ги има от най-древни до сегашни дни? - Каква е разликата между Стария и Новия Завети?
 
Отговор: - Тая Библия, това е едно изражение на ония, които са я писали. Тя е минала през човешките мозъци .. Старият Завет за какво бе даден? - Старият Завет беше даден като подготовка за Евангелието, за Новия Завет! Новият Завет за какво бе даден?.. Но той не е последната дума, понеже има един стих: "Когато Син човешки дойде ще намери ли вяра на земята?" - Ако светът ще се свърши, как се тълкува тогава тоя стих?. . .
 
Тук аз припомних някои подобни стихове от Библията, като края на Евангелието, според Йоана и книгата му "Откровение", където се говори за идването на Христа и Учителят потвърди това. Следният въпрос бе:
 
3. Въпросът за изкуплението и спасението. В това отношение има ли разлика между Исуса според 4-те евангелисти и между ап. Павла в неговите послания и кн. "Деяния на апостолите"? Толстой прави такава разлика... Как стои въпросът за спасението чрез вяра и чрез дела?
 
- В старо време, щом човек е бил роб, трябвало да се откупи. И като се откупи, какво трябва да прави? - Трябва да работи. Това е по изкуплението, а по спасението, ето друг пример. Някой се дави, спасяват го от водата. След като го спасят от водата, трябва ли отново да се дави? - Значи, изкупеният и спасеният трябва да си отидат да работят, както Бог изисква. Имало е две течения в първите християнски времена. Апостол Павел е казвал, че се спасяваме чрез вяра, Яков - чрез дела.
 
Аз тук казах, че Лутер затова е искал да се изхвърли посланието на Якова като небоговдъхновено. Учителят продължи:
 
- Конят, за да се спаси на земята, нали трябва да бяга? Птицата, за да се спаси, трябва да бяга ли или да хвърчи? Възгледът на ап. Павел е тоя за птиците, а на ап. Яков е този на млекопитающите.
 
А рибите, за да спасят - добавих аз - трябва да плават. И всичко това е символично във връзка с човека, нали?
 
- Да, каза Учителят - значи птиците употребяват крилата; млекопитающите - краката, а рибите - перките. Това са две становища. Те са две различни състояния.
 
Аз разбирах тия състояния вътре в човека; така например вярата, плод на ума, е като птицата, която хвърчи и пр. И добавих, че и Павел не отхвърля делата, защото казва: "Изработвайте спасението си със страх и трепет". Учителят поясни, че "страхът" тук е елемент на благоразумие.
 
4-ят ми въпрос бе: Библията говори за "края на света", за "страшен съд" и пр. Как да се разбира това?
 
И последва следният отговор:
 
- Църковниците го вземат много буквално. В 1845 г. адвентистите в Америка очакваха Христа и облякоха се в бели дрехи да Го посрещнат. Христос не дойде, но след три години дойде спиритизмът.
 
5. Каква е разликата между Новото Ви учение и Християнството? Новото учение тълкувание ли е на Християнството, както е дадено в Църквата, или Новото учение е самостоятелно учение?
 
- Разликата е, както между едни плодове, изкуствено направени от човеците и други, узрели на слънчева светлина. Ученията на църквата са консерви, а тия на Новото учение са плодове, които може всеки сам да си скъса от дърветата и да яде.
 
6. И последният ми въпрос бе: Наричат Ви "Учител". Какво да разбираме под това? Дали названието "учител" покрива това на индусите "гуру"? И отговорът бе:
 
- Учителят е пратен от Горе. Той не е самозванец. Друг би бил въпросът, ако е самозван. Щом е пратен от Горе, въпросът е друг. Учителят ще се вземе като един посланик. Той ще си извърши Своята мисия. Дали ще Го приемат или не, това е безразлично. Той ще изпълни мисията Си. Еврейският народ можа ли да се освободи от посланието на Христа? - Всички евреи трябваше да тръгнат още тогава, трябваше да проповядват по света Христа. Те се отказаха. Сега еврейският народ нали проповядва?
 
Когато след няколко дни слизахме към Дупница с компанията на мисионерката г-жа Павлина Димкова Никова, ние разсъждавахме върху тия странни думи.
 
- Не може, казвахме, Дънов да не остави следа в нашата общественост Неговото име вече е вписано както в българската, така и в американската енциклопедии. А тия чужденци, които пеят повече от 40 български песни и учат езика ни като свещен, не може да не разнасят името и на България по своите родни краища. Професорът от Тулуза, например, вече готвел и книга за Новото Учение и неговата мистика. Той каза, че повече от 30 града във Франция са огнища на българските мистични песни.
 
Тайната на успеха, според Учителя, се крие именно в песните и Паневритмията. Но той бе скромен да изтъкне, че цялото обаяние и сила се крие в Неговата личност. Ако може в днешните времена да се говори за святост, Дънов е свят човек, par exellence! И мъдрец е, както Изток употребява тая дума - един истински мъдрец и дълбок мистик...
 
Дънов тепърва ще бъде разглеждан като проповедник, като пастир и свещеник, като турист, като националист-българин, като говорител, като възпитател- педагог, като богослов-догматик, като социолог, като психолог, като етик и философ, като пророк, като организатор, като вегетарианец, като трезвеник-въздържател, като лечител, като икономист и финансист, като човек на науката и религията, и като музиколог и меценат на изкуствата, като спортист и пр. - дейности, засегнати от него, разработени и дали вече своя плод.
 
Ползвам се от случая да благодаря за възможността, която ми се даде, да изнеса там, сред вечните снегове, дванадесет лекции по Библията, по Християнството във връзка с останалите велики религии, по дишането като физиологичен и психичен метод, по Тайната на пирамидите и пр.
 
 
Текст под снимките, които са приложени в «Български бранител», бр. 106-107, с 5-6
 
1) На Молитвения връх всяка заран в сряда, петък и неделя Учителят държи беседа при изгрев слънце след молитва и прочит из Евангелието. Повече от 350 души слушат тия беседи. Някога Дж. Уеслей проповядваше сутрин в 5 ч, днес обаче, не само в 10 ч. преди пладне уютните църкви са празни, но и самите проповедници не им се става рано да си молят за паството си!
 
2) Паневритмични упражнения на сутрешен въздух по росната трева под такта на десетина цигулки, китара и кларнет. Поляната при Ill-о езеро едва побира над 500-те ученици! Сам Учителят (на снимката) взема участие, макар че е на 76 год. възраст; роден е в 1864 г., а не в 1855 г. както пише в Българската енциклопедия. Упражненията и музиката са дадени от г. Дънов.
 
3) На огнището вечер се кладе буен огън, който дава тайнствено отражение в планинската мрачина; изнася се оригинална музика, декламират се стихове, четат се и се преразказват приказки. През деня тук се обядва общо, изнасят се сказки и понякога се правят упражненията по Паневритмия. Това е И-то езеро. В далечината е връх Харамията.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×