Jump to content
Светулка

част I Вселяването на Божественият Дух в Петър Дънов

Recommended Posts

Вселяването на Божественият Дух в Петър Дънов

7/19.03.1887 г. село Тетово, Русенско

Izgrew_22_1.jpg
Известна е историята на бащата на Учителя Петър Дънов - Константин Дъновски, роден в будното родопско село Читак, Ахчелебийско, днес квартал Устово на град Смолян. Той учи килийно училище, след това в Пловдив, Пазарджик и в 1847 г. отива в град Варна. Той има много хубав глас и пее в черквата. Обръща внимание на гръцкия митрополит Порфирий, който го взема под свое покровителство.
В 1854 г. под напора на младежките му сили, решават заедно с трима свои приятели да отидат в Атонския манастир, за да станат калугери. Като пътуват с парахода за Атон, става голяма буря в Средиземно море, претърпяват корабокрушение, от което по чудо се спасяват и излизат на брега.
На 10.04.1854 г. отиват в Солун и влизат в черквата „Свети Димитър - Касъма Джамаси" да запалят свещ и благодарят за чудното им избавление. При излизане от черквата те срещат един възрастен, непознат за тях свещеник, със среден ръст, сухо лице, дълга бяла брада и пламенни очи. Той ги благославя и разговаря дълго с тях и поръчва на Константин да се срещнат на другия ден пак в черквата, за разговор. При тази среща, както разговарят, изведнъж лицето на непознатия свещеник се изменя, става светло и над главата му се явява огнен пламък. При тази картина по тялото на младия Константин минават студени тръпки и той се изпотява. Старецът му казва: „Послушай съвета ми, да отидеш там, на мястото си във Варна, което ти е определил Божият Промисъл, понеже това място е и ще бъде, тъй да кажа, прага на чудни световни проявления. Очите ти непременно ще видят всичко, реченото но Господа, със залога, който ще ти връча." Той изчаква неговия положителен отговор и слага свитъка на Антиминса в пазвата му - да пази този свят залог в борбата за освобождението на българите от турско робство. След това старецът изчезва, но в пазвата на Константин остава Антиминсът, като веществено доказателство за тази светла среща с този представител на бялото братство, който му предизвестява, че в неговия дом ще се роди светъл Дух, пророк, което предсказание Константин записва в библията си.
След завръщането си във Варна, той се оженва за дъщерята на чорбаджи Атанас от село Хатърджа - Добра чорбаджи Атанасова Юргашева. Раждат им се три деца: първата е Мария, второто е Атанас, а третото, понеже се ражда на Петровден, го кръщават с името Петър.
Той учи основното си образование в родното си село. След Освобождението, изкарва петокласната гимназия във Варна, продължава в богословското училище в град Свищов, което завършва на 25.12.1886 г.
Две години е учител в Хотанца, Русенско и през август 1888г. пристига в САЩ и постъпва в семинар по теология в Ню Джърси, щата Медисън. Там учи усилено английски и основите на теологията.
През 1890 г. завършва подготвителния семинар и 1891 г. е студент в Бостънския университет, в който на 7.06.1893 г. се дипломира с дисертацията си „Наука и възпитание". 1893-1894 г.завършва едногодишен курс по практична медицина.
В1895 г. се завръща в България и живее при сестра си Мария във Варна. Той има няколко срещи с Духа и разговори, на които му се обяснява каква е мисията му в България и трудната задача, която му предстои. Петър често придружава баща си Константин при изпълнение на неговите черковни обязаности във Варненската епархия.
При едно такова посещение в село Тетово, Русенско, на 7/19.03.1897 г. в 5 часа сутринта в Петър Константинов Дънов се вселява Божият Дух, на неговата 33 годищна земна възраст и той става Учител, Койтоуправлява слънчевата система, слънцата, звездите и планетите. От този момент той става вселен и родовата му карма отпада от него. От слаб болнав човек, той се превръща в здрав силен младеж, който започва да лекува всичките физически и духовни недъзи на хората, които идват в допир с неговия дух. Както отбелязах, вселяването става точно в 5 часа, когато всички същества от космоса отправят ума си към Бога и му благодарят за всичките блага и благословения, с които ги е обсипал. Точно в този свещен момент за нашите души, когато целият космос се моли, идва Божият Дух, като силна бяла светлина, която обгръща тялото на Петър и влиза вътре в него. Това става пред очите на баща му Константин, който е записал в библията си за това явление и казва:
„Сбъдна се онова, което отдавна ми беше предизвестено за моя син Петър. Видях сиянието и светлината, които го обгърнаха изцяло."
С това се прекъсва и опекунството на баща му, който е искал да следва неговите черковни разбирания и път - често пъти са стигали до големи противоречия, показано от присъствието на Марс в четвърти дом, Марс точен квадрат Слънце и Плутон е в 4 дом. Това показва, че трябва да напусне ограничителната среда, в която живее и я търпи и да отиде другаде, където условията ще бъдат много добри - в новото християнство, в което го води Божият Дух и което той трябва да го проповядва.
Господарят на 4 дом в Близнаци е Меркурий, който се намира в зодиакалния знак Риби в първи дом. Риби е знакът на Христос и християнството.
Учителят отбелязва затова събитие: „Докато бях роден, минах през големи страдания и тежки болезнени състояния, защото изплащах родовата си и българската карма. Като станах вселен, целият този тежък товар отпадна от плещите ми и аз станах служител на Бога - свободна душа в земния живот."
Преди Петър да е навършил своята слънчева 33 годишна възраст, най- важната земна година от живота на човека, в него се вселява Божият Дух. (На 33 години имаме едно възвръщане на Слънцето при положението, в което е било в радикса - годишният революцион става в същия ден и час, както при радикса.)
Учителят започва усилена подготовка на условията за пробуждане умовете на българите, да започнат един активен духовен живот, в който да се привлекат готовите будни души - да работят за делото Божие на земята. Да се създадат условия в България за пръв път в историята на космоса и да се открие школа на Бялото братство, в която да се проповядва Словото Божие, адресирано до човешките души на земята с помощта на цялото небе. Подготовката започва в 1896 г., когато издава неговата богословска дисертация - книгата „Наука и възпитание", която става настолна книга за всяка будна душа, желаеща да се усъвършенства, да се свърже с природата и научи пътищата, по които трябва да се развива. След вселяването на Божия Дух в Петър, издава книгата „Гласът Божий или Ла Елохим Хахарец" - „Хио, Ели, Мели, Месаил, това е тайната на Духът", показваща пътя на Духа на Истината - Беинса Дуно на земята и работата, която предстои да свърши за идването на новата епоха на Водолей, задачата, която трябва да реши за идването на новия живот на земята.
В 1898 г. пред благотворителното дружество „Милосърдие" изнася беседата „Призвание към народа ми", която скоро след това се отпечатва. 1899 г.
Учителят дава „Добрата молитва". която е валидна за цялата вселена и се произнася от всички ангели. Същевременно Учителят има постоянна кореспонденция с брат Пеню Киров, доктор Георги Миркович и Тодор Стоименов.
На 13.02.1899 г. при Учителя идва архангел Михаил и му предава заповедта на Бога да започне работа със синархическата верига, която е създал.
Свиква се първия събор на веригата 19.08.1899 г. и след него започва да се увеличава броят на членовете й. На 13.02.1899 г. се дават свидетелствата Господни и Божието обещание. XIX век за Учителя започва с неговите седем разговора с Духа Господен. Той е на 36 земни години, когато в него се оформя тялото на любовта или пениалната му жлеза (от 35 до 42 години).
В хороскопа му направен за момента на вселяването на Божия Дух в Петър Дънов изгрява на Асцендента зодиакалният знак Водолей. Това показва, че физическият, духовният и менталният живот на Учителя ще бъдат заети постоянно с идването на новата епоха на Водолей, която започва на 21.03.1914 г., събота, в 13 ч. 11 минути за София и новият живот на любов, мир, хармония и братство между народите, който тя ще донесе на земята. Тази епоха ще трае 2160 години, до 4074 г., когато тук на земята в миниатюр ще се прояви царството Божие. Водолей на Асцендента дава достойнство, гордост, изразени в най-фини нежни чувства и мисли. Везни дават красиво тяло (Асцендентният знак на радикса на Учителя), но той е по- женствен, докато Водолей в красота е истинска мъжка красота. Безстрашните му очи са благи, дълбоки, изпълнени с милост и щедрости. Челото е почти квадратно с добре развито самообладание и говори за големия интелект, който той притежава. Голямата му куполообразна глава говори за духовната страна на природата му. Брадата е добре развита, оформена и дава винаги цел на всичките си действия. Така този типичен Водолей е най-високата градация, която съществува в човечеството, но се среща много рядко, поради вместването на една или повече планети в знака. В този хороскоп на Учителя няма никакво вместване на планета, а в изгряващия знак е само главата на дракона, която е с Юпитерово влияние и е в 12 дом, в изгряващия зодиакален знак Водолей.
Хората на Водолей са най-лоялните приятели, а и те привличат много приятели и ги запазват до края на живота си. Учителят е облагодетелстван от приятелите си, които са му били винаги в помощ и са поддържали неотклонно идеите му. Той има неизменно постоянство при следване на плана, който му е поставен и точно изпълнява повелите на курса, който е поел. Ще има финансови успехи, придобити от продължителни и настойчиви усилия. Роденият е много внимателен и осторожен във всяко свое действие. Учителят е крайно чувствителен и дългострадащ за човешките недоразумения и грешки. Никога не действа прибързано и затова почти никога не съжалява за постъпките си. Винаги съжалява и помага на хората в техните неразумни прояви. Умът му е винаги буден и зрящ за всичките явления в живота му и той никога не може да бъде подведен или пък някой да злоупотреби с доверието му. Има много силна любовна природа, но не тъй гореща и шумна в изявите си, както при родените в антиподния знак Лъв на Асцендента. Лъвът отразява в знака Водолей любов, но не животинска, а най-фина, платонична, водеща винаги до приятелство от най-висока степен. Водолеите обичат всички хора и винаги влизат в положението им и им помагат. Съуправител на Водолей е и Сатурн, който постоянно съпътства живота на Учителя.
В радикса (рождения хороскоп) Сатурн е на Асцендента в знака Везни, където е в екзалтация и е много силен. Тук влиянието му е значително омекотено и най-благотворно (в знака на Юпитер - Стрелец). Кармата (Сатурн) е поносима и често пъти е в зависимост от волята на родения, както го виждаме в живота на Учителя. Той, както Христос, имаше власт да положи душата си и да я вземе.
На Асцендента 22°46' във Водолей изгрява звездата Денеб Алгеди (гама Козирог), 22° 15' във Водолей за 1897 г.
Тази звезда проявява сатурново и юпитерово влияние. Денеб е гърба на съзвездието Козирог. По-рано тази звезда са я наричали Насхирой I. Тук Юпитер смекчава значително влиянието на Сатурн, като дава много промени в живота на родения по пътя към целта, която преследва. Тази звезда прави родения да е доволен от всичко. Да е съветник на всички хора, с които има отношение и да се ползва пред тях с особено доверие. Учителят проявява силен стремеж към честност, справедливост и отлично разбира и познава човешките натури и жизнения им път в развитието им на земята. Има много тънки и дълбоки вътрешни схващания за живота на всяка душа, което се дължи на извънредно високите вибрации на аурата на Учителя, която поема влиянията на всички заобикалящи го същества в пълнота.
Тази звезда е добре поставена и аспектирана в хороскопите на крупни писатели, учени, физици, атомисти, като Бертолд Брехт и Сведенборг има съвпад със Слънцето - съвършени типове личности. Вернер фон Браун, Хайнц Гертман - конструктор на реактивни системи и Йохан Волфганг фон Гьоте имат съвпад с Уран. Томас Алва Едисон има тази звезда съвпад с Меркурий. Значи Учителят с този съвпад на Асцендента с Денеб поставя в основата на земния човешки живот едно ново знание, много по-високо от цялата човешка култура - най-великото от Божествения свят - Словото Божие за развитието на човешките души. За тази цел е и откриването на школата на Бялото братство, единствена на земята и цялата вселена, на 24.02.1922г., петък, за което Учителят е подготвян един слънчев цикъл от 22 години.
При разглеждането на хороскопа аз ще разгледам подробно аспектите, които показват какви са условията и възможностите на физическото поле при вселяването на Божия Дух в Учителя.
Разглеждайки аспектите от Духовния свят - деклинациите виждаме че превес има въздействието на ангелската любов, изразена чрез планетата Венера - пет планети имат южна деклинация (S) и четири - северна деклинация (N) на ангелската мъдрост Юпитер. Виждаме, че планетата Венера, ангелската любов, има северна деклинация (N), а планетата Юпитер, ангелската мъдрост, има пак северна деклинация. Това говори, че в основата на Божието Слово седи любовта и чрез нея се проявява и ангелската мъдрост. Не е имало на земята условия в школата Учителят да прояви своята мъдрост, която е в процес на узряване в душите на първите му ученици. Започва с ангелската любов - Венера, за която отбелязва в Словото, че във Венера (човешката и ангелската любов), са вложени всички форми за проява на любовта, като се почне от най-низката й степен - омразата и се стигне до любовта към Бога. Северната деклинация на Венера говори, че в ангелската любов работи едновременно и ангелската мъдрост, изразена чрез силите на планетата Юпитер.
Разглеждайки аспектите от Божествения свят - латитюдите, виждаме, че има превес на Божествената мъдрост, изразена чрез планетата Уран. Има 5 планети със северен (N) латитюд и 3 с южен (S), носители на Божествената любов, представена от планетата Нептун. От Божествения свят идват в Учителя силни вълни на Божествената мъдрост (Уран - N) и духовна сила, идваща от Божията любов (Нептун - S) към душите (Луна - S) и обективния ум (Меркурий - S) на българите. Това говори за голямото безлюбие, обхванало човешкия свят и жизнената необходимост от светлина в тунела, в който са попаднали човешките души, специално българите и придобиване на знание за основите на новия живот, който ще дойде на земята.
Слънцето в първи дом е източник на живота и дава голяма жизненост на Учителя. Той има отлично устроено тяло и голяма приспособимост към условията на земния живот. По характер той е весел, изпълнен с желание за успех в живота - свършване на работата за Бога, която му е определена. Проявява изключителна смелост при всички видове трудности, които се явяват в пътя му. Животът му е радостен, оптимистичен, основан на добри дела, което е залог за успех във всяко начинание. Обича и умее да ръководи околните си и да упражнява въздействие върху съзнанията им. Учителят е израз на абсолютна честност и почтеност в постъпките си и намира винаги добрата оценка на обкръжаващите го.
Слънцето в зодиакалния знак Риби дава склонност на Учителя да се усамотява, особено сред красотите на природата да медитира и се моли и да прави постоянна връзка с ръководителя на епохата на Риби - християнската епоха, с Исус Христос. Той постоянно посещава Учителя и му помага в общата им работа, която трябва да се свърши на земята. Учителят работи далеч от публиката, в пълна тайна във веригата и особено в Синархичната верига, съставена от 10-те ръководители на братствата. Тя просъществува до заминаването на Учителя, но почти нищо не се знае за вътрешната й организация и работата, която е вършила, ръководена пряко от Учителя.
Слънцето 28°47'24" в зодиакалния знак Риби е в орбис (3°) и съвпад с точката на пролетното равноденствие (0° в Овен), което дава голям подем във физическия и духовния живот на Учителя.
За родените около пролетното равноденствие - началото на духовната нова година, Учителят отбелязва:
„За да развие добре мозъчната си система, човек трябва да се роди около 22 март, денят на равноденствието. При това майката трябва да бъде при особено повдигнато състояние на духа и на душата си. На дете, родено при такива условия, цялото небе се радва. Никога не страда на земята. Целият невидим свят се грижи за него."

(„ Синове на възкресението", с. 8)

Това е второто раждане на Учителя в обятието на Божия дух, който се вселява в него и непрекъснато го ръководи във всичките му стъпки Цялото небе го обича, помага му и е винаги зад него, особено когато започва да изнася Словото Божие в школата на Бялото братство, открита от него на 24.02.1922 г., петък, с беседата „Двата пътя" в МОК от 18 ч. до 18,30 ч. и „Трите живота" в ООК от 18,30 ч. до 21 ч.

Izgrew_22_2.jpg

(Слънце в перихелий опозиция Луна, точен квадрат Марс тригон Сатурн, точен тригон Уран, квинтил Плутон).

Izgrew_22_3.jpg

(Слънце в перихелий опозиция Луна).
Този аспект се отнася до българите и душите им, които не желаят да приемат Бога, да го познаят, да го възлюбят и да започнат да му служат. Те не познаха Бога, въплътил се в България - Учителят Беинса Дуно и най-интелигентните българи водеха непрекъсната словесна борба с него. В този период на развитие аспектът прави българите нерешителни, променчиви и неспособни да следват определена цел в живота си. Хвърлят се безразсъдно във всякакви предприятия, но поради липса на настойчивост и воля, не достигат до добър край. Жената е крайно изтерзана и онеправдана в семейния живот. Българите нямат никакво уважение и почитание помежду си, към по-интелигентните от тях и управляващите ги. Мъчно намират работа и често я напущат поради нанесени им обиди или от мързел. Учителят ни учи: „Издигнете жената и я направете равноправна с мъжа."

Izgrew_22_4.jpg

(Слънце в перихелий тригон Сатурн ретрограден) дава най- хубавите качества на Учителя: методичност, усет за уточняване, организаторски дар, деловитост, дипломатичност и духовна сила да доведе до добър край всяко начинание, независимо от пречките, които се явяват. Той притежава голямо благородство на душата си, изпълнен с добра воля и отзивчивост към благосъстоянието на околните. Проявява изключителна искреност и честност в отношенията и постъпките си към всички. Решенията му са неотменни и светъл път, по който може да мине всяка душа, устремена към Бога. Учителят има успех във всичките си дела, приема страданията с радост и благодари на Бога за всичко. Ще има успех и признание след един слънчев цикъл от 22 години, считан от 1900 година. (Откриване школата на Бялото братство.)

Izgrew_22_5.jpg

(Слънце в перихелий точен квадрат Марс).
Този аспект говори за големите разрушителни енергии, с които са обладани българите. Лесно и бързо развалят и рушат нещата, но после много мъчно ги създават отново. Показва водене на неразумни разрушителни войни със страшни последствия. Липсва им каузална мисъл и не мислят за последствията от деянията си. Това, което човек сам си направи, друг не може да му го направи. Българинът има сприхав, войнствен темперамент, но не е злобен и злопаметен. Винаги е в затруднение и често изменя курса на живота си, за който е агитирал и убеждавал другите. Тези влияния ни накараха да воюваме в междусъюзническата война и първата световна война, завършила катастрофално по вина на Фердинанд. Наложи се Учителят да спасява България по време на междусъюзническата война. Аспектът показва и враждебно отношение на българите към делата и Словото на Учителя, противодействие на доброто и любов-а.

Izgrew_22_6.jpg

(Слънце в перихелий точен тригон Уран ретрограден).
Учителят притежава подчертан интуитивен характер, изобретателен дух и независимост в проявите и отношенията си с външните хора. Божията мъдрост постоянно го озарява и разширява съзнанието му. Той е отличен астролог и владее перфектно всички окултни науки. В невидимия свят Учителят е глава на астрологическата наука и ръководи всичките школи на ангелският и Божествения свят. Съдейства на серафимите да правят прецизни хороскопи на съществата, изпратени на земята да изживеят последствията на положителните и негативни неща, създадени от самите тях в миналия си живот. Учителят е изпълнен с изобилен живот, даден му от Бога и той дава от него на когото иска, а на други прекратява живота. Всичко, свързано с нашия живот, зависи от Учителя. Той определя момента на раждането - въплътяването и момента на заминаването на душите от този свят. На душите, които искаха да работят за делото. Учителят им продължаваше живота на дотации и много наши приятели достигнаха до завидна старост. Например аз трябваше да си замина на 20 години, а Учителят продължи живота ми и живея повече от 50 години на дотации. Учителят обича природата и редовно посещава този извор на енергия, чистота и изобилен живот. Той проучава проявите и действието на силите й. Научи и нас да не се плашим от дъжда, вятъра, бурите, града, виелиците, а да се ползваме от праната и силите, които носят тези негативни нейни прояви. Учителят ни освободи от страха, вложен в нас от черната ложа - да сме свободни души, любители на красотите на природата. Учителят винаги осъществява плановете си и постига желанията си за доброто на хората. В епохата на Водолей, той се явява като посредник, радиостанция за разчитане на Божествените вълни, идващи до земята и тяхното претворяване в Словото Божие. Учителят е в пълен унисон с тези постоянни етерни вълни, които носят известия от Божествения и духовните светове. Притежава много приятели, главно невидими, които активно му помагат във великата задача за изнасянето и записването на Словото Божие на земята. Той е много чувствителен, но притежава здрав контрол над себе си и много рядко се показва в лошо настроение или гняв. От гледището на земните окултни науки, той е идеалист в пълния смисъл на думата. Той постоянно пребивава в света на светлините на съвършените и временно денем между нас на земята.

Izgrew_22_39.jpg

(Слънце в перихелий квинтил Плутон).
Този аспект показва, че бунтовните духове, падналите ангели, които съставляват царството на ада под кората на земята, в центъра й, се подчиняват на волята на Учителя и правят това, което той им повелява. И те като същества от вселената изпълняват волята Божия.
Веднъж Учителят пътува с трамваи придружен от брат Любомир Лулчев, и на спирка се качва един човек на предната платформа. Лулчев вижда, че той е член на черното братство и му казва веднага да слезе от трамвая. Той му отговаря: „Учителят не ме пъди, а ти защо ме пъдиш?"
Учителят обичаше земеделието и градинарството и често отиваше да копае с брат Ради заедно. Той изпълняваше повелята на Великият, който чрез устата на всички учители, светии, пророци и мъдреци препоръчват на хората да обработват земята, за да имат правилна обмяна със съществата от плутоновия свят, за да бъдат здрави. И цар да е един човек, трябва да копае поне един час дневно земята през пролетта, за да бъде здрав, енергичен и бодър. Учителят отбелязва, че в шестата раса всички учени професори, музиканти ще копаят земята, но със златни мотики. Тогава земята ще дава 10 пъти повече продукти и хората ще се радват на голямо изобилие от блага. Златото е символ на слънцето, носител на големите блага, контото изпраща по цялата наша слънчева система.
Слънцето 28°47' в Риби е в съвпад с бета Пегас Шеат на 28°01' в Риби.
Тази звезда по арабски е рамото на Пегас, със силно сатурново влияние. Виждам, че Учителят постоянно се за среща с ръководителя на българите, падналият бог Сатурн, който постоянно му е пречел в неговата велика духовна работа. Това е залог за голямата любов, която Бог, Учителят има и проявява към българите.
Слънцето в перихелий е съвпад с Шеат точен квадрат Марс - показва големи природни катастрофи за България, гибел на много хора от земетресения и други природни бедствия. Учителят спасява българите при чирпанското земетресение, когато е трябвало да загинат стотици хиляди хора и от Чирпан и Пловдив да не остане нищо. Това е отразено в беседата му „За съдба дойдох" държана 22 април 1928 г. в г. София.
Тази констелация показва най-вече неудачни войни (Слънце точен квадрат Марс), от които България е била в опасност (междусъюзническата) да падне отново под турско и гръцко робство, от което Учителятя спаси.
Първата атомна бомба избухна на 18.07.1945 г. Тогава звездата Шеат е била в съвпад по транзит с МС и полуквадрат Сатурн в хороскопа на Япония. Освен опасни отрицателни качества, Шеат има и силни положителни излъчвания, които могат да бъдат възприети от малък брой хора, изпълнени с висок ментален (умствен) и творчески потенциал, като например Йохан Гьоте и Фридрих Ницше, които имат съвпад на Шеат с Юпитер. Виктор Юго и Рудолф Щайнер имат съвпад на Шеат с Меркурий. При Учителя имаме съвпад със Слънцето, от което идват всичките блага, благословения и условия за развитието живота на човечеството. От това следва, че Учителят стои високо над всичките човешки светила и носи най-великата и важна литература за човечеството - Словото Божие, което обединява в цялост живота на земята и цялата вселена.

Izgrew_22_7.jpg

(Луна в перихелий опозиция Слънце, квадрат Марс, полусекстил Юпитер, секстил Сатурн, секстил Уран ретрограден).

Izgrew_22_8.jpg

(Луна в перихелий опозиция Слънце в перихелий), както писах, когато разглеждах аспектите на Слънцето, се отнася до душите на българите, които преди 2 хиляди години загубиха това велико чувство - любов към Бога и сега пред лицето на Бога трябва да го възстановят, да го познаят, приемат, възлюбят и започнат да му служат. Само тогава българите ще се освободят от нещастията и плачевното състояние, в което се намират - отвсякъде и всички да ги крадат и грабят. Когато се обърнат към Бога, от целия свят към България ще потекат средства, злато, храни и блага и българите ще попаднат в един райски живот, задоволени с всички необходими блага и неспиращо благоденствие.

Izgrew_22_9.jpg

(Луна в перихелий квадрат Марс) показва избухливият характер на българина, склонности да говори много, от което следват много скърби и неволи. Винаги въстава срещу всяка заповед, нареждане, които ограничават неговите желания. Към подчинените се проявяват взискателно и властно и изисква пълно покорство, често използва насилието. Проявява голямо разточителство и е непоправим лъжец. От тази окаяна душа на българина небето иска да извае един отличен служител на Бога, изпълнен с любов. Това ще стане.

Izgrew_22_10.jpg

(Луна в перихелий секстил Сатурн ретрограден) дава най-хубавите сатурнови качества на Учителя, като го прави много самоуверен, сериозен, уравновесен, методичен, пестелив, с грижа, такт и дипломатичност. Този аспект дава голям успех на Учителя в обществените отношения. Той притежава високо съзнание за своята отговорност по отношение на честта и справедливостта към хората и Бога. Учителят спечелва с тези си качества доверието и любовта на заобикалящите го хора. Притежава неповторимо и неизчерпаемо търпение и упоритост за постигане на доброто и любовта в живота и никога не си служеше с насилие. Целят ад е изграден от неизпълнени обещания и насилия. Виждаме, че в радикса от Луна съвпад Сатурн, при вселяването аспектът се променя в Луна секстил Сатурн, който е пълен антипод на първия. Тоест, Учителят разреши този страшен кармичен проблем за душите на българите, заложен в радикса и те започват да дишат по-свободно. От тях отпадат много тежки кармични страдания, определени да ги платят при сегашната ликвидация на века. Учителят изведе българите от двете фатални войни, въвлечени в тях от Фердинанд и повторната опасност България да бъде поробена наново от турците и гърците. Велика е Божията милост към нас, малките, непослушни и неразумни негови деца.

Izgrew_22_11.jpg

(Луна в перихелий полусекстил Юпитер ретрограден).
Този аспект оформя в Учителя една оптимистична благородна природа, с отворено сърце, почтеност, честност, благосклонност, което го прави извънредно популярен. Душата му е непреривно свързана с Бялото братство и неговата глава - синът Божий, Исус Христос. Този аспект укрепва едновременно неговите умствени и телесни функции и създава в него здрав дух в здраво тяло, от което следва голяма лична привлекателност, с която той лекува постоянно физически и духовно болните, отправили молба към него. Учителят притежава високо издигнат идеал, недостижим за обикновените хора. Ползва се от едно обширно плодотворно изящно въображение, чрез което гради устоите на новия живот, предвиден да се изяви на земята. Тази констелация показва неизменен успех в живота му, както в материално, така и в духовно отношение.

Izgrew_22_12.jpg

(Луна в перихелий секстил Уран ретрограден).
Придава на Учителя голяма оригиналност, независим дух и много будно интуитивно въображение, което го води към изобретения. В него е вложена непреодолима склонност към окултните познания. Има могъша привлекателност, която много рядко се среша и събира около себе си всички пробудени души, които имат светлина в пътя си и знание за Великото в живота. Учителят е най-великият астролог - бащата на тази велика Божествена наука, взела широки размери в цялата вселена. Той променява времената и порите (годините). Той държи в ръцете си съдбите на всичките души и направлява живота им. Учителят отбелязва, че когато един човек прекрачи прага на школата и влезе в братството, в невидимия свят му се прави нов хороскоп, който елиминира кармата му от радикса, за да може да учи и прилага новото учение безпрепятствено. Ако не работи, веднага го връщат на радикса чрез големи страдания да оцени Словото и Този, който му го дава. Учителят преобърна умовете на най-интелигентните умни образовани изгревчани на 180 градуса, които от врагове и жестоки гонители на астролозите и астрологията, станаха отлични астролози, които изнесоха много лекции и написаха учебници по астрология (Влад Пашов, Иван Антонов, Николай Дойнов). Така Учителят ги свърза с този дух, който е създал тази наука - с Бога. Намести чарковете в главите им, като им направи нови позитивни хороскопи, и те с неутолима жажда учеха и прилагаха тази Божествена наука. Разбира се, понеже в миналото като големци и царе са гонели и избивали жестоко астролозите, след заминаването на Учителя от този свят и тях ги преследваха по-меко, като им вземаха всичката им литература при проведените многобройни обиски. Те се принудиха да минат в дълбока нелегалност. От тази беда, най-добре беше брат Иван Антонов, който със своята феноменална памет помнеше наизуст например неговия учебник по астрология от 400 страници. Имаше и втора част, за която не намери време да я продиктува. Влад Пашов, Николай Дойнов, Методи Константинов, и другите, понесоха последствията от тяхното жестоко отношение към астролозите и астрологията в миналото. Има една велика Божествена правда, която регулира целокупния живот на вселената. Тя се отменя - правдата (кармата) напълно само когато човек се обърне към Бога и започне да му служи беззаветно с любов.

Izgrew_22_13.jpg

(Меркурий в перихелий квинтил Сатурн, квадрат Нептун, квадрат Плутон, латитюд Марс).

Izgrew_22_14.jpg

(Меркурий в перихелий квинтил Сатурн ретрограден).
Дава на Учителя сериозност, проникновеност и силна способност за съсредоточаване, които са неоценими качества за развитието на живота. Изпълнен е с благоразумие, дълбок изчерпателен ум, което води до пълен успех във всяка кариера. Търпението и упоритостта му иде осуетят всяко случайно препятствие, което би могло да вреди на крайния успех на делото му. Предвидливостта и дипломатичността му го правят непобедим и той още от млади години се е отличавал със своите духовни способности и разумни методи на работа. Учителят е много сдържан, скрит, скромен в своите жестове и маниери, да не блести пред публиката. Той притежава непоколебима честност и крайна справедливост и затова му е дадено да управлява живота в цялата необятна вселена, да го планира и организира. Виждаме, че в този хороскоп на вселяването на Божия Дух в Учителя е променен аспектът Меркурий точен квадрат Сатурн от радикса в положителния аспект Сатурн квинтил Меркурий. Първият аспект въздейства на Учителя да бъде ням до 6 годишна възраст, а новият Меркурий квинтил Сатурн отваря гласа му, за да изнесе Словото Божие по най-изискания лингвистичен начин. В разглеждания хороскоп Сатурн ретрограден е най-високо поставената планета, съвпад с МС. Свръхсъзнанието на Учителя работи изключително активно и благотворно върху обективния ум на българите (Меркурий) и той в бъдеше ще се промени коренно.

Izgrew_22_15.jpg

(Меркурий в перихелий квадрат Нептун).
Този аспект ни запознава с хаотичния български обективен ум, безгрижен, мечтателен и често застрашен от отслабване на паметта. Стреми се да постигне известност, с непрекъснато безпокойство, но не е способен да се приспособява към новите условия - високото място, което иска да заеме. Като важно оръжие за постигане на целите си използва нашироко измамата, хитростта и клеветата. Преследван от постоянни несполуки, често българинът завършва живота си с необмислено самоубийство.

Izgrew_22_16.jpg

(Меркурий в перихелий квадрат Плутон).
Тази констелация показва големите умствени противоречия, помрачавания, ограничения, заблуждения и изопачавания, които изживяват българите. Те са готови да възприемат внушенията на най-престъпните духове на ада и да извършват големи престъпления. Цялата му умствена конюнктура е изградена върху себичността, егоизма, кражбата, лъжата и грабителството. Учителят е слязъл на земята да внесе малко светлина в черния тунел, в който е попаднал ума на българина. Меркурий латитюд Марс показва, че към ума на българите се отправя фина Божествена сила, с която да може да преодолее разрушителните сили на господаря на подземното царство - Плутон.

Izgrew_22_17.jpg

(Венера полусекстил Плутон, паралел Уран.)
Венера се намира във втори дом, което дава финансови успехи. Учителят ще бъде много обичан от приятелите си, които ще му помагат при всички материални мъчнотии. Освен това Венера е в собствения си знак Телец, където е много силна. Дава печалби от собствени усилия. Учителят ще бъде много общителен, благосклонен и изпълнен с чиста платонична любов. Много устойчив във възгледите си, относно благоприличието и особено върху точния и хубав начин на изказване с подбиране на подходящи думи за случая. Тези качества той ги е проявил в пълнота при изнасянето на беседите. Когато си състави определено мнение за добро, то е неизменно и Учителят го поддържа упорито - това са Божиите закони, на които той е носител. В живота си той е щедър, но никога разточителен и цени с благодарност благата, които получава. Сестра прави хубав кекс за рождения си ден и го поднася на Учителя и приятелите събрани около него. Между тях е и един брат, с когато тя се скарала. Тя дала и на него парче кекс, но той не го изял, а го хвърлил на земята и си тръгнал. Около Учителя приятелите намалели, той се огледал наоколо, навел се, взел парчето кекс, духнал го и го изял. Братята и сестрите учудени от постъпката му, го попитали защо е изял парчето хвърлено на земята кекс. Учителят им отговорил: Този кекс е направен с голяма любов и ние не можем да я оставим да бъде тъп
кана тя на земята.

Izgrew_22_18.jpg

(Венера паралел Уран ретрограден).
Придава издигната интелигентност, интуитивна възприемчивост и голямо магнетично влияние върху заобикалящите го. Учителят има многобройни влиятелни и полезни приятели в живота си, силна любов към музиката и изкуствата. Аспектът говори и за силната му любов към Бога и проява на платонична любов към околните му същества.

Izgrew_22_19.jpg

(Венера полусекстил Плутон).
Този аспект говори за връзване на малкия злосторник (Марс) и големия (Сатурн) от Венера, които едновременно се проявяват чрез Плутон и той (Плутон) съдържа в себе си положителните и отрицателни качества на двете планети. Учителят лесно превръща отрицателните качества на Плутон в добри и се ползва от тях. Той няма никакви противоречия с другия пол, понеже той се е справил със съблазните и изкушенията и не търси връзка с хората, а само връзка с Бога - с хората има само отношения. Той няма врагове, а обича всички, които му правят най-големи пакости и при опасност ги спасява и лекува. Например архимандрит Стефан, осъден на смърт от ВМРО. Спасява и много други.

Izgrew_22_20.jpg

(Марс точен квадрат Слънце, квиконс Уран, латитюд Меркурий и Сатурн).

Izgrew_22_21.jpg

(Марс точен квадрат Слънце).
Писах по-горе за този аспект. Тук Марс е в зодиакалния знак Близнаци и показва, че най-големите врагове на Учителя са от най-издигнатите учени, професори, писатели, журналисти в България, които жестоко и непрекъснато атакуват Учителя и делото му със злостни статии по страниците на всички излизащи в България вестници. Понеже Марс е в четвърти дом, показва, че в нас, в нашия дом съществуват хора, които отричат Бога и злостно се борят срещу неговия представител на земята. Например професор Стефан Консулов, естественик, написва злостна книга срещу Учителя и му се схваща дясната ръка. Работещият при него брат Цочо Диков му казва причината и той спира издаването на втората си книга, събира всички останали бройки от първата и ги изгаря. Ръката му веднага оздравява и той почва усилено да чете беседите.
Учителят отбелязва: На този език, на който се изнесе Словото Божие в България, на същия език се изсипа най-голямата помия срещу новото учение и това носи най-голямото нещастие на българския народ.

Izgrew_22_22.jpg

(Марс квиконс 150° Уран).
Този аспект е от духовния свят (аспектите от квадрат, 90° до опозиция, 180°) и говори за бъдещето на българите, когато те ще се раждат с жив, интуитивен плодоносен ум, способен да се бори с най-големите трудности в живота при критични обстоятелства. Ще правят открития и нововъведения в живота. Ще бъдат много практични, енергични и предприемчиви при осъществяване плановете и желания си. Ще разширят зрителното си поле и ще бъдат благородни, носители на доброто. Ще започнат да признават на всяко същество съществуването на Божествената искрица, която е основа на Всемирното братство.

Izgrew_22_23.jpg

(Марс латитюд Меркурий и Сатурн).
От Божествения свят ще идват последователни вълни до българите, на разум и правилно разбиране (латитюд Меркурий) и прилагане напълно на правдата - основа на разумния живот (латитюд Сатурн). В1897 г. Марс с 28°42' в зодиакалния знак Близнаци и е в съвпад с Мекалинам - бета колар 28°28' в Близнаци, която има качествата на Юпитер с известно влияние и на Марс и Венера. В издигнатите духове дава голяма активност към науката и особено в писателското поприще. Този аспект, съвпад, говори за бъдещите писателски прояви на Учителя за изнасянето и напечатването на много книги - беседи, носители на новия живот. За обикновените хора съвпадът на Марс с тази звезда води до внезапна смърт. Като разглеждаме хороскопа за вселяването на Божия дух в Учителя, виждаме, че Слънцето, Луната и Меркурий са в перихелий, т.е. те са най-активните планети в хороскопа. Значи Учителят работи най-активно върху духа, душата и обективния ум на българите. Има и три ретроградни планети: Юпитер, Сатурн и Уран, който е господарят на хороскопа и епохата. Тези планети няма да проявят силно своите качества, но наполовина достатъчно да дадат ход на Божественото в съзнанието на готовите българи. Уран - господарят на хороскопа ще прояви своята сила след стъпването на новата епоха на Водолей в 1914 г. на земята, а Юпитер и Сатурн - след един слънчев цикъл от 22 години - 1919 г., продължаване съборите в Търново след интернирането на Учителя във Варна.

Izgrew_22_24.jpg

(Юпитер ретрограден полусекстил Луна, квадрат Сатурн, квадрат Уран, латитюд Нептун).

Izgrew_22_25.jpg

(Юпитер ретрограден полусекстил Луна).
Говорих за него при аспектите на Луната.

Izgrew_22_26.jpg

(Юпитер ретрограден квадрат Сатурн ретрограден).
Този аспект говори за отклонението на българите от Бялото братство преди 2 хиляди години и непослушанието му към ангелската мъдрост (Юпитер) и борбата, която продължава да води срещу доброто и любовта, подтикван от своя господар, падналият бог Сатурн. Този аспект го прави колеблив с недоверчив ум, неспособен да вземе правилно решение, подозрителен и готов да се изостави на течението на събитията. Често отделният българин е в тежест на обществото и има различни болести, като артериосклероза и други.

Izgrew_22_27.jpg

(Юпитер ретрограден квадрат Уран ретрограден).
Този аспект говори за голямото непослушание на българите към нежните внушения идващи от ангелската мъдрост (Юпитер) и Божествената мъдрост (Уран) и пълно незачитане на разумността в природата. Има постоянна борба между духа и плътта, между ума и сърцето. Българинът има характер с импулсивна природа, действащ внезапно, непредвидено и в ущърб на своите интереси. Говори за много загуби поради спекулации и спорове - войни и загуба на територии: Добруджа, Македония. Българинът често ще променя занятията и местопребиваването си, Ще мигрира към градовете. Ще има загуба и липса на приятели и добро име. Всичките държави на Балканския полуостров са върли врагове на българите.

Izgrew_22_28.jpg

(Юпитер ретрограден латитюд Нептун).
Този аспект говори за силното влияние на Божествената любов върху съзнанията на българите, загубили връзката си с Бялото братство (Юпитер) и с Христос. Външно българите минават за християни, но нямат вътрешна връзка с главата на Бялото братство - Христос и делата им не са християнски, а егоистични и продиктувани от отрицателните качества на падналия бог Сатурн - техният ръководител: съмнение, подозрение, ревност и силна омраза.

Izgrew_22_29.jpg

(Сатурн ретрограден, тригон Слънце, секстил Луна, квадрат Юпитер, съвпад Уран, латитюд Меркурий и Марс).

Izgrew_22_30.jpg

(Сатурн ретрограден съвпад Уран ретрограден) - съвпад на господаря на българите (Сатурн) с Божествената мъдрост (Уран), които насочват българите към Словото Божие и новата епоха на Водолей.
Този аспект изпълва Учителя с амбиция, решимост, способност да се съсредоточава върху разрешаването на важни въпроси, да проявява мъдро своят авторитет, да планира и систематизира. Притежава много силна интуиция и се ръководи в живота си от вътрешно проникновение. Винаги обмисля нещата и взема бавни решения. Ще бъде търсен от много хора за съвети при разрешаване проблемите им в живота. Много е находчив и способен да работи всяка работа. При построяването на братския салон 1927 г. Учителят отлично работи с рендето по дограмата на салона. Всяка работа, която той започва, я свършва с голямо внимание и любов, като дава велик пример на братята и сестрите за всеотдайната любов, с която трябва да работят за общото, за цялото.

Izgrew_22_31.jpg

(Сатурн ретрограден латитюд Меркурий и Марс).
Тази констелация говори за силните вълни от Божествения свят към господаря на българите Сатурн и върху съзнанието на българите за оправяне на техния практичен ум (латитюд Меркурий) и волята им (латитюд Марс) за един разумен, нормален живот, вън от безумието, егоизма, лъжата и насилието.
Сатурн ретрограден е на 0°42' в Стрелец в съвпад с Акраб и Челото на скорпион на 0°52' в Стрелец. Двете звезди са в съзвездието Скорпион, разположени една до друга. Проявяват енергиите на Марс, примесени с тези на Сатурн.
Астролозите имат мнение за тези две звезди, че са съмнителни, подозрителни - проявяват се ненадейно и най-неочаквано. Дават способност за изследване на дълбоките, скритите процеси, които стават в глъбините на душата и човешкото сърце. Учителят виждаше целия вътрешен живот на хората. Например, някой тръгва за Учителя с въпрос. Учителят веднага разбира кой ще дойде и с какъв въпрос и го очаква да му отговори. Много пъти отива на двора за да посрещне този, който идва и без последният да му проговори, Учителят му отговаря подробно по интересуващия го въпрос. Подобен случай имаме със седем професори, на които отговаря по време на беседата на най-трудните им въпроси, които мислели да му зададат. Виждаше всичките хитрини и скрити игри, които хората таяха от него и им отговаряше съответно на отношенията им, които имаха към него. Със свещ той търсеше в тълпата чисти искрени души, без никаква задна мисъл и ги въвеждаше във вътрешната му школа.
В този съвпад на най-високо поставената планета Сатурн съвпад с МС, се проявява силното влияние на знака Скорпион и действието на съвпада Сатурн Уран, в деветия дом. Това говори за изключителните ментални способности от друг ранг и свят, с които Учителят прониква навсякъде, където пожелае. В недрата на земята, в световете разпръснати по цялата вселена, в живота надушите и на всеки отделен човек, отправил ума си към него. Тези две звезди не дават материални богатства, но големи духовни знания и сили, неограничени възможности за изследване на всички нюанси и разнообразни прояви на природата. Този велик дух - Учителят е в постоянен контакт със силите на живата природа и да ги променя и насочва според желанието си. Много пъти Учителят спира бури на Рила, като тази на 20 срещу 21 юли 1932 г. В първите години, когато приятелите са зле екипирани, завалява и натрупва сняг. Всички отиват при Учителя и отправят към него своя мълчалив умолителен поглед. Той веднага излиза от палатката си, казва някаква магическа формула, прави движение с дясната си ръка настрани и веднага спира валежа, облаците се пръсват и огрява топлото слънце и за половин час стопява снега. По помръкналите лица на приятелите пак идва радостта и те със сълзи на очите му благодарят. Това голямо упование към Учителя проявено от братята и сестрите, говори че Учителят и в минали инкарнации много пъти ни е помагал и спасявал живота. Много пъти Учителят допущаше тези бури, като необходим за нас урок по безстрашие, който ние трябваше да издържим, но често се огъвахме. Този съвпад в мондиалните теми показва големи катастрофи, силни морски бури, политически революции и бунтове. Всичките тези негативни явления за този съвпад бяха под контрола на Учителя и той ги допускаше в нашия живот дотолкова, доколкото да изчезне от нас страха - това животинско качество и да се освободим от черните сили, които чрез него ни обсебваха. Учителят отбелязва в Словото си, че всички големи страдания на хората им се дават от невидимия свят, за да излезе страха от тях, тези тъмни адови сили, които са ги обсебили. Щом човек престане да се страхува, става свободен и страданията му се стопяват и не остава нищо от тях.

Izgrew_22_32.jpg

(Уран ретрограден точен тригон Слънце, секстил Луна, квиконс Марс, квадрат Юпитер, сьвпад Сатурн и паралел Венера).
Уран е господарят на хороскопа и на епохата и както в радикса се намира пак в 9 дом, но сега съвпад МС и богато аспектиран. Това говори, че великата Божия мъдрост постоянно ще тече през свръхсъзнанието на Учителя (Уран съвпад МС) и той по-късно, след 25 години, ще я изяви в пълнота на физическото поле с отваряне на школата на Бялото братство на земята 1922 г.

Izgrew_22_33.jpg

(Уран ретрограден точен тригон Слънце, секстил Луна) говори, че по-късно, след 25 години, (Уран ретрограден) Учителят ще отвори Школа, в която започва да преподава Словото Божие на своите ученици. Неговият дух (Слънцето) и Божият дух, вселен в тялото му, са свързани с неговата животрептяща душа (Луна) и Божествената мъдрост (Уран). Това е едно от най-силните астрологически доказателства за Учительовия велик ум, който постоянно присъства в Божествения свят и оттам сваля Словото Божие, жизнено необходимо за правилното развитие на нашите души - Уран в зодиакалния знак Скорпион, съвпад Сатурн и МС в 9 дом говори, че той е най-великият астролог, за втори път се потвърждава, бащата на астрологията, ръководител на школите на ангелите, които владеят тази наука виртуозно. Осенен от Божия дух, Учителят прави смели стъпки към пробуждането съзнанието на подготвените души и тяхното опознаване и обединяване чрез свикваните всяка година събори на веригата от 1899 г. до 1915 г. и от 1919 г. нататък. Всичките му прояви са любов, доброта и благост. Навсякъде Учителят сее добрите семена на Словото, които в бъдеще ще дадат богата реколта. „Излязъл е сеяч да сее" - песента. Много неща от беседите му ние сега не ги разбираме, но след хиляда години всичко ще ни се уясни и тогава ние ще оценим великото благословение, с което ни е изпълнил Учителят. Единственото нещо, което може постоянно да ни свързва с него, това е великата любов, която непрекъснато да изпращаме към този велик дух на вселената, наш покровител и баща - Беинса Дуно. Да го любим, както той ни люби. Тогава Учителят ще бъде винаги до нас, с нас и в нас и ще виждаме постоянно Неговото свято светло лице.
Уран е на 28°57' в Скорпион и е съвпад със звездата Бунгул алфа Центавър, първа величина, на 28°08' в зодиакалния знак Скорпион, която има венерин и юпитеров характер. Другото название на Бунгула е Толиман. Тя не се вижда в нашите северни ширини, но тя е най-близката звезда до земята и светлината от нея идва до нас за 4 светлинни години, дава на родения издигане в обществото, ще има голяма известност и власт в проявите на живота. Силите на тази звезда за обикновените хора предизвикват разваляне отношенията на родения с жените и внезапно прекъсване на някои отношения, дълго време поддържани.
При Учителя, който стои над силите на тези влияния, няма подобни прояви. Напротив, в школата на Изгрева сестрите бяха винаги 2/3 от живеещите там, а братята - 1/3 и това съотношение се запази до заминаването му от този свят. Учителят ни обясняваше, че когато сестрите са разумни и не дават ход на низшите си чувства, те могат отлично да работят духовно, като създават най-добра духовна атмосфера за работа. Затова Учителят често се занимаваше със сестрите, специално като създаде „Класа на добродетелите" и други. В духовната работа на Учителя - изнасянето на Словото, Бунгула съвпад Уран и Сатурн създаваше пълен ред и порядък в класа и голямо задълбочаване на умовете на учениците му, (които слушаха и постоянно прилагаха Словото му) във великите истини, които той откриваше пред нас. Тези, които не можеха да разбират Словото на физическото поле, веднага отиваха в духовния свят (заспиваха в класа), където отлично го разбираха. Винаги при беседа в класа имаше „дежурни" около 10 до 15 слушатели, които спяха и поддържаха връзката на школата с духовния свят.

Izgrew_22_34.jpg

(Нептун квадрат Меркурий, съвпад Плутон, латитюд Юпитер и секстил точката на щастието).

Izgrew_22_35.jpg

(Нептун квадрат Меркурий).
За този аспект аз писах по-горе. Понеже Нептун се намира в зодиакалния знак Близнаци, най-долу, в 4 дом на хороскопа, говори, че умът на българина (Меркурий управител на Близнаци) не е още узрял да разбира Божията любов и нейните прояви. Затова той я счита като голямо зло и враг на неговия индивидуален егоистичен живота, отдаден само на себе си и своите близки. „Аз и семейството ми да сме добре, а другите вълци ги яли." Това е девизът на егоиста. Много интелигентни учени, духовенството, със силно развит обективен ум (Меркурий) критикуват и се борят срещу неговото Слово, от което нищо не разбират, и братския живот, който Учителят го поставя на сериозен опит. Той казва, че тези учени са завършили висше образование, за да знаят как по-добре и майсторски да крадат и грабят българския народ.

Izgrew_22_36.jpg

(Нептун съвпад Плутон).
Този аспект говори, че българите в миналото са били ученици в школите на Бялото братство, но не са се учили добре - не са работили за Бога и хората около тях. Такива имаше и в Школата на Учителя, обсебени от низши тъмни духове, които внасяха в съзнанията им пагубни заблуждения, че им говорят ангели и висши същества. От това те правят много чудни глупости, като агитираха, че Бог и ангелите се проявяваха чрез тях. Такива често вършат престъпления, като смятат, че изпълняват волята Божия. Такива медиуми бяха Николина Балтова, Греблашева, Катя Зяпкова и други, които даваха ход предимно на чувствата и правеха много пакости.

Izgrew_22_37.jpg

(Нептун латитюд Юпитер).
От Божествения свят към българите се отправят мощни вълни от ангелската мъдрост (Юпитер) за промяна ума и психиката им, за да приемат Словото и братския живот, който скоро ще залее цялата земя.

Izgrew_22_38.jpg

(Плутон полусекстил Венера, съвпад Нептун).
Плутон в зодиакалния знак Близнаци - на обективния ум (Меркурий), показва големите заблуждения, с които е изпълнен ума на българите и неговите учени, професори, дали ход на материализма в живота си, който е в ущърб на своите ближни. Повечето от тях са психически разстроени и на напреднала възраст вършат много глупости и проявяват детинщини.
От казаното дотук за хороскопа на вселяването на Божия Дух в Учителя виждаме какви сложни задачи са му поставени за разрешаване. Да изведе българския народ от мрака и невежеството, в които плува, в светлата страна на разумния живот, отдаден за делото Божие. Учителят има всичките знания, сили и възможности за оправяне на българите, но той не проявяваше никога насилие към тях. При слизането си на земята,
Учителят е придружен от 200 милиона ангели, по 10 за всеки българин, които имат задачата да ги учат, възпитават, да ги търпят, докато се пробудят и да започнат да изпълняват работата, определена им от Бога. Силните мисли на тези 200 милиона ангели към българите ще пробудят съзнанията им и те ще намерят пътя към Учителя, пътя към Бога.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×