Jump to content
Светулка

Б. Четиридесет години в пустинята с Мойсей и с израилтяните

Recommended Posts

Б. Четиридесет години в пустинята с Мойсей и с израилтяните

1. Ангел Господен изведе Израиловите синове от Египетското робство

„И Господ предхождаше пред тях, дене в стълб облачен, за да ги управи в пътя, а нощем в стълб огнен да им свети, та да вървят дене и ноще."(Изход, 13:21)

2. И отвори Господ Небето и оттам започна да слиза хляба небесен и с манна се хранеха 40 години

Израиловите синове, докато дойдат в обетованата земя. (Изход 16:31,35)

3. Мерива бе мястото, където израилтяните възроптяха срещу Господа, срещу Мойсея и искаха вода да пият и Господ нареди на Мойсея да удари с жезъла си канарата, за да излезе вода да пият. (Изход 17:5-6)

4. „И рече Господ Мойсею и Аарону: Понеже не ми повярвахте да ме осветите пред Израилевите синове, затова вие няма да въведете това събрание в земята, която им давам. Тая е водата на Мерива, защото Израилевите синове се припираха с Господа и той се освети всред тях." (Числа 20:12-13)

5. „Защото не ми се покорихте между Израилевите синове при водите на Мерива Кадис в пустинята Цин, понеже не осветихте мене всред Израилевите синове. Затова отсреща ще видиш земята, но там няма да влезеш в земята, която аз давам на Израилевите синове." (Второзаконие32:51-52)

6. „За това както казва Дух Светий: Днес ако чуете неговия глас не ожесточавайте сърцата си както във времето на преогорчението в деня на изкушението в пустинята, дето ме изкусиха отците ви, изпитаха ме и видяха делата ми четиридесет години." (К Евреем3:7-9)

„Елате да се поклоним и да припаднем, Да коленичим пред Господа, нашия създател. Защото той е Бог наш, и ние сме люде на паствата му и овци на ръката му. Днес, ако чуете гласа му, не ожесточавайте сърцето си както в Мерива. Както в деня на изкушението в пустинята. Дето отците ви ме изкусиха, опитаха ме и видяха делата ми. Четиридесет години негодувах на този род. И рекох: Тези люде са заблудени в сърце. И те не познаха моите пътища.Заради това в гнева си заклех се, че нямат да влязат в упокоението ми. (Псалм 95:6-11)

7. „Не послушаха гласа Господен, за то подигна ръката си против тях, за да ги свали в пустинята и да свали семето им между народите и да ги разпръсне по разни места." (Псалм 106:26-27)

„И разяриха го във водите Мерива. И стана зле с Мойсея поради тях. Защото огорчиха духа му. Та говори несмислено с устните си." (Псалм 106:32-33)

8. „И в това не повярвахте Господа Бога вашего, който вървеше пред вас в пътя, за да ви търси място де да турите стана, ноще с огън, за да ви показва пътя, по който трябваше да вървите, а дене с облак." (Второзаконие 1:32-33)

И чу Господ гласа на думите ви и разгневи се и закле се и рече: Ни един от тези человеци на този зъл род няма да види добрата земя, която се клех аз да дам на отците ви." ( Второзакони е 1:35-36)

„И на мене се разгневи Господ за вас и рече: Нито ти ще влезеш там."(Второзаконие 1:37)

9. „Тогаз всичкото събрание рече да ги убият с камъне, но Славата Господня се яви в скинията на събранието пред всичките Израилеви синове."(Числа 14:10)

„И рече Господ Мойсею: „До кога ще ме презират тези люде и до кога няма да ми вярват при всичките знамения, които направих посред тях Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя, а тебе ще направя народ по-голем и по-силен от тях."(Числа 14:11-12)

„Понеже всички тези мъже, които видяха славата ми и знаменията ми, които направих в Египет, и в пустинята и ме раздразниха досега 10 пъти и не послушаха гласа ми, наистина те няма да видят земята за която се клех на отците им. Ни един от онези, които ме презряха няма да я види." (Числа 14:22-23)

10. „И говори Господ Мойсею и Аарону и рече: До кога ще търпя на това лукаво събрание, което роптае против мене? Чух роптанията на Израилевите синове, които роптаят против мене. Кажи им: Жив съм аз, говори Господ, както вие говорихте в ушите ми, непременно така ще направя вам. Труповете ви ще паднат в тази пустиня и всички изброени между вас, колкото сте на чет от двадесет години и нагоре, които сте роптали против мене, вие няма да влезете в земята, за която аз се клех да ви населя в нея, освен Халева, Иефониевия син и Исуса Навиевия син. Но децата ваши, за които вие рекохте, че ще бъдат в разграбване, тях ще въведа и там те ще познаят земята, която вие презряхте. А вашите трупове ще паднат в тази пустиня. И чадата ви ще обикалят по пустинята четиридесет години и ще теглят за вашите блудувания, доде се довършат труповете ви в пустинята. По числото на дните в които съгледателствувахте земята, четиридесет дни, всеки ден за една година, четиридесет години ще теглите за беззаконията си, и ще познаете отчуждението ми. Аз Господ говорих: наистина така ще направя на всичко това лукаво събрание, което се е събрало против мене: в тази пустиня ще се довършат и в нея ще измрат. И онези человеци, които проводи Мойсей да съгледетелствуват земята, които като се върнаха направиха всичкото събрание да роптае против него и похулиха земята, тези человеци, които похулиха земята, измряха с язвата пред Господа. А Исус Навиевият син и Халев Иефониевият син останаха живи от онези человеци, които ходиха да съгледателствуват земята." (Числа 14:26-38)

11. „Ив дните в които пътувахме от Кадис Варни доде преминахме потока Заред бяха тридесет и осем години, доде изчезна всичкия род на ратниците мъже изсред стана, както им се кле Господ. Още ръката Господня беше против тях, за да ги изтреби изсред стана доде изчезнаха." (Второзаконие2:14-15)

12. „И молих се Господу в онова време и рекох: Господи Иеова, Ти си начнал да показваш на своя раб величието си и крепката си ръка, защото кой Бог има на небето или на земята, който може да направи по твойте дела и по твоята сила? Моля се да премина и да видя добрата земя оттатък Йордан, онази добра гора и Ливан. Но Господ се разгневи на мене за вас и не ме послуша и рече ми Господ: Стига ти: да ми не продумаш вече за това. Възлез на върха на фасга и дигни очи към запад и север и юг и изток, та виж с очите си, защото няма да преминеш Йордан." (Второзаконие 3:23-27)

13. „И разгневи се Господ на мене заради вас и закле се да не премина Йордан и да не влезна в таз добра земя, която Господ Бог твой ти дава за наследие. Но аз ще умра в таз земя, аз няма да премина Йордан, а вие ще преминете и ще наследите онази добра земя. Внимавайте на себе си да не забравите завета на Господа Бога вашего, който направи с вас, та си направите идол, подобие на нещо, което запрети Господ Бог твой, защото Господ Бог твой е огън пояждащ, Бог ревнив." (Второзаконие 4:21-24)

14. Маса е мястото, където израилтяните изкусиха Господа и казаха:"Дали е между нас Господ или не?", когато възроптаха срещу Мойсея, че нямат вода да пият. (Изход 17:7)

„Внимавай на себе си да не забравиш Господа, който те изведе из Египетската земя, из дома на робството. От Господа Бога твоего да се боиш и Нему да служиш и в негово име да се кълнеш. Да не ходите след други Богове, от боговете на народите, които са около вас, защото Господ Бог твой е Бог ревнив всред тебе, да не се разпали гневът на Господа Бога твоего против тебе и те изтреби от лицето на земята." (Второзаконие 6:12-15)

15. „Да не изкушавате Господа Бога вашего, както го изкусихте в Маса. Да съхранявате прилежно заповедите на Господа Бога вашего, и заръчванията му, и повеленията му, които ти заповяда. И да правиш правото и доброто пред Господа, за да ти бъде добре и да влезеш и наследиш добрата земя, за която Господ се кле на отците ти. И да изгониш всичките си врагове от лицето си както рече Господ" (Второзаконие 6:16-19)

16. „И когато Господ ви изпроводи от Кадис-Варни и рече: „Възлезте та наследете земята, която ви давам, тогаз вие се не покорихте на повелението на Господа Бога нашего и не повярвахте в него нито послушахте гласа му. Непокорливи бидохте Господу от който ден ви познавам." (Второзаконие 9:23-24)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×