Jump to content
Светулка

2. НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРИМИРЯТ ДВЕ ИДЕИ, КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ

Recommended Posts

2. НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРИМИРЯТ ДВЕ ИДЕИ, КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ

"СТАРИ И НОВИ МЕХОВЕ" . Беседа от Учителя ,държана на 12 юли 191 5 г., София . - В: Духът и плътта . Беседи [191 4 -191 7 г.]. Пловдив . 1933 . с . 1 4 (Сила и живот , Сер. II)

„Виното само по себе си представлява сила. За да се даде подтик на човешката еволюция, трябва сила; тази сила не е друго, а човешкият дух, взет в широк смисъл, сила разумна, която работи и гради съобразно с Божествените закони.

В целите на Бога е всичко да расте и да се развива; Бог не обича старите мехове. Той ги туря в долните изби, както правят винарите. Ще дойде време, когато ще се намерят хора да пият и от старото вино. Когато възприемете новото учение, вие се лъжете, ако мислите, че то няма да ферментира у вас, че ще останете същите човеци - това е невъзможно. То е същото, като ваятелят да работи с чук върху мрамор, без да отчупи някое парче. Много парчета ще отхвръкнат, наляво и надясно, и старите хора трябва да стоят малко по-далечко, ако се боят да не ги удари някое парче по главата. Не е виноват ваятелят, а старите хора, ако не се отстранят."

„Христос казва: „Не бива да туряте ново вино в стар мех", защото ще ви разстрои. Ако някой религиозен се разстрои, той е стар мех, който не е могъл да издържи новото вино - новото учение. Не може да се примирят две идеи, които се сблъскват. Моисеевият закон казва: зъб за зъб, и око за око, но според Христовото учение, законът е тъкмо обратен - да любим враговете си; ако ни ударят от едната страна, да обърнем и другата. Това ново учение как ще примирите със старото, ако и него задържите? Моисеевият закон е за стар мех, Христовото учение иска нов мех. Според Моисеевия закон, понеже старите хора не са способни да се борят с новото, искат да хванат противника и да му извадят очите, да не може да ги вижда и намери, а Христовото учение казва: вашите противници може да направите ваши приятели, можете да ги обезоръжите и дори да ги накарате да ви служат."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×