Jump to content
Ани

6.13. Как градът Бургас изпрати пастира си г. Марков

Recommended Posts

6.13. Как градът Бургас изпрати пастира си г. Марков

Български бранител (Бургас), Г. X, бр. 103 (102) (III.1939), с. 7-8.

Вера Грабовска

Членовете на Бургаската евангелска църква и целия град със скръб посрещнаха новината за заминаването на п-р Марков и вечерта на 22-и ноември всички присъствуваха на изпращателното събрание. То беше сякаш погребална служба: един по един ставаха и със сълзи на очи му благодаряха, че им е посочил и обяснил Евангелието и Голгота. Много от тях ставаха на крака, искаха да кажат и те своята мъка от раздялата, или да благодарят на п-ря Марков за добрия пример, който им завещава, но не можеха да издържат и докрай и се задавяха от плач; толкова бе голяма тяхната скръб, наистина! Други свидетелствуваха, че п-р Марков им е посочил словом и делом пътя на Истината, път, който води към живот вечен. Благодариха му и за хубавите проповеди от амвона, за безплатните курсове било по английски или риторика, за напътствените думи в частни разговори и съвети, за беседите в Мистичния кръжок и Младежкото д-во, и за всичко.. всичко. В цялото събрание се чувствуваше духът Христов и всичко бе за слава Божия. Но какво по- хубаво и по-славно изпращане за един герой и мъченик, какъвто е г. п-р Марков? Нима мърцина трябваше да си отиде, като мнозина? "Наистина, достойно изпращане за достоен общественик", казваха мнозина.
На другия ден вечерта. На гарата. Присъствуват всички членове на Църквата и Младежкото д-во, Неделното у-ще и пр. Пристигат много видни граждани. Имаше гърци, турци, дори евреи. Всеки носи букет от рози и хризантеми; някои подават лакомства за из пътя. Добрият учител в Германското училище г. Антонов не е забравил своите питомци, малките и сладки Дона-Бела и Владка-Красимира; освен цветя той им поднася шоколади и те се радват и му благодарят. Г-н Кротков се опитва да държи реч, но му напомнят, че речите на открито са забранени. Перонът е препълнен от изпращачите около вагона на Пастиря. Купето му е обкичено от цветя. Няма място задруги пътници и багаж-толкова много цветя. Ето го и г. Спас Бакърджиев.
- Гледай, казва г. Петров, над 200 души изпращачи. Министър досега не е изпращан така в Бургас
Г-н Стефан Шаров, ветеринарен фелдшер, подчертава на всеуслишание, че не п-р Марков губи сега като си заминава, а Бургас губи с неговото заминаване.
Известният общественик г. Н. Киселов просълзен целува п-р Марков по челото и казва пред всички, че много съжалява, че Бургас губи един от преданите си граждани в лицето на г. Марков. И ще дойде ден да се оцени това, а най- вече от Църквата
Бяха дошли и видни членове от Гражданския комитет, от Английските възпитаници на п-р Марков, колеги духовници, журналисти и много други, които също изказаха благопожелания за "добър път" и пр.
Когато п-р Пачеджиев и п-р Марков се ръкуваха за "последно сбогом" - те дълго стояха прегърнати като баща и син просълзени, без да могат за дълго време дума да си кажат - колко много се обичат те, всички видяха.
Но изведнъж сред шумните прощавания, глухо се чу сигналът за тръгване.
О, ужас! ... И влакът изсвири и бавно потегли. За миг и п-р Марков не е вече между нас... след девет години! Но не е ли това временна раздяла? Бог пак ще ни го върне, нали? Или не - кой знае? Но не е ли това и смъртта: една жива, но временна раздяла!
Младежи бяха отишли напред и за сетен път извикаха своето мощно "ура"!
През сълзи виждахме само как дълго още след това Пастирът махаше с голям букет от бели хризантеми...
От Младежкото християнско д-во "М. Ж. Марков"

Вяра Гоабовска

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×