Jump to content
Ани

12. Женитба между специалния окултен клас, методисти и баптисти

Recommended Posts

12. Женитба между специалния окултен клас, методисти и баптисти

СТАР И НОВ ПОРЯДЪК

3 лекция от Учителя, държана на 10 октомври 1934 г.

София-Изгрев.

- В: Ако говоря. Общ окултен клас. Г. XIV (1934-1935), т. 2.

София, 2003, с. 56-57.

... Вие седите всички и се занимавате с външния живот. Целият Изгрев е заприличал на едно вестникарско бюро. Някой казва: "Представете си, еди-кой си брат се оженил. Той е от специалния клас - оженил се." Хубаво. Че всички хора, които Бог ги е създал, са все от специалния клас. Няма някой, който да не е от специалния клас.
Сега знаете ли, защо аз се смея? Когато аз се смея, това е повръщане на това, което аз съм ял. Аз се смея, за да се освободя от нещо много неестествено. Когато разисквам тези въпроси, за мене е цяло мъчение. Аз искам да ви освободя. Вие не можете да влезете в Царството Божие, докато не се освободите от стария порядък на нещата Да мислите по новия начин, а не по стария. Вие казвате: "Ще се оженим, ще имаме деца и прочее." Хубаво, но това е старо нещо. Ти си го правил много пъти. Ти си го правил веднъж, дваж, много пъти, хиляди пъти си го правил. Мини сега на нещо ново. Кое е сега новото? Да не се жениш. Какво трябва да правиш?
Аз зная, в Русе имаше една мома млада между баптистите и методистите. Баща й я изгонил. Един млад момък отиде да й помага. Най-после беше заставен да се ожени за нея. Тя ни най-малко не уреди въпроса, както и той. Той отишъл за Христа и ни най-малко нямаше да се ожени за нея. Тя, ако искаше да се ожени, да беше останала при баща си. Тази мома, която е напуснала баща си и станала християнка, не трябваше да се жени. Или вие ще излезете [от] едно робство и влезете в друго. Окултисти, методисти, баптисти, това е все каша. Тези каши са хубави, но оставете ги. Без каша!
Вие ще кажете: "Ти не си бил в нашето положение." Сега в какво седи вашето положение? Ако аз съм във вашето положение, лесно ще разреша въпроса. Ако баща ми е беден и един банкер го е оплел и има да му дава сто хиляди лева, и банкерът го дава под съд за лихвите, аз, която съм мома много красива, като отида при него, ще му запаля юргана от четири страни той ще почне да ми говори за любов. Аз ще му кажа: "Дълг има баща ми към тебе." Той ще каже: "Лесна работа е." Той ще освободи бащата, и след като освободи бащата, ще освободи и себе си. После ще заведа банкера при баща си и ще му кажа: "Ще слугуваш на баща ми." Аз ще чета първата лекция на този банкер. Има и други методи за разрешение. Това е само един метод. Като дойде падежът за плащане, ще го приспим и ще отложим полицата.
Не знаете в кой ден ще ви повика Син человечески да дадете отчет за делата си. Син человечески ще ви повика един ден да дадете отчет за онова, което сте направили. Не знаете кой ден. И трябва да дадете отчет.
 
Но да оставим това сега. Щях да ви дам едно упражнение и трябва да ви говоря още, но ще остане за втори и трети път. "Отче наш"

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×