Jump to content
Ани

6. Обикновени и необикновени идеи

Recommended Posts

6. Обикновени и необикновени идеи

"ОБИКНОВЕНИ И НЕОБИКНОВЕНИ ИДЕИ

35 лекция от Учителя държана на

8 май 1931 г., София-Изгрев.

- В: Методи на самовъзпитание.

Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас,

Г. X (1930-1931), т. 2.

София, 1941, с. 182-185.

"... Като ученици вие изучавате музика и пение, минавате за музикални. Щом е така изпейте един идеен тон. Вие знаете вече в какво се заключава идейното. Идеен тон е този, който никога не губи стойността си. Който чуе такъв тон той не може да го забрави. Обикновените тонове лесно губят цената си. Те дразнят ухото, особено чувствителното. Ако някой музикален човек чуе един обикновен тон, той напуща салона и излиза вън. За него обикновения тон е фалшив. Ухото му не може да възприема фалшивите тонове. На такива тонове се натъкваме навсякъде в живота.
Проповедникът говори от амвона и чува фалшивите гласове на своите пасоми. Ако има крайно музикално ухо, той веднага ще напусне амвона.
Изкуство е човек да чува фалшиви тонове, т. е. обикновени и да ги трансформира. Не може ли да ги трасформира той иска да напусне живота и казва: Дотегна ми този живот - Кое му е дотегнало? - Фалшивите тонове, т. е. обикновените идеи. Не е лесно човек да понася фалшивите тонове, но не е лесно да взима всякога чисти, идейни тонове. Да взимаш всякога чист тон, това значи да носиш в себе си основния тон и да можеш да се нагласиш според него. Не можеш ли да постигнеш това, ти прибягваш до някакъв външен иструмент - камертонът. Щом не можеш да се нагласиш по естествен начин и с камертон е добре. Важно е, да не бързаш, да се нагласиш по камертона.
И тъй ако искате да знаете, какъв е основния тон, идете в музикалния свят, между възвишените същества. Там ще чуете истинската музика, ще разберете, какво значи чист, верен тон.
Основният тон има свойството да пали загасените свещи. Следователно, ако вашата свещ е загаснала, като чуете основния тон, тя веднага ще се запали и ще свети. Ако тонът не е основен свещта няма да се запали. По това свойство можете да познаете и вашия основен тон. Това не трябва да ви обезсърдчава. Пейте, упражнявайте се, докато тонът ви придобие нужната чистота и пластичност. Когато искат да кажат, че някой музикант не е добър, употребяват израза: "Свещта му е угаснала". Сама по себе си, като изкуство, музиката е крайно взискателна. Тя признава за добри певци и музиканти само онези, от песента на които изгасналата свещ се запалва. Да пееш това значи, песента ти да запали изгасналата ти свещ. Това наричаме ние необикновена, чиста, идейна музика, или с една дума - жива музика. Ако от песента ви свещта ви не се запалва, музиката ви е безидейна, обикновена, мъртва.
Живата музика разсейва облаците от съзнанието на човека, а същевремено изпъжда вън от човешката душа всички скърби и страдания. Ето защо, когато ставате от сън, правете опити, да взимате основния тон на живота. Кой е основния тон на живота не знаете.
В музиката, обаче, основния тон е do.
Освен него има още два, които заедно с първия, образуват основен акорд или основно съзвучие: do, mi, sol. Съчетанието между трите тона представя основните тонове на три свята. Оттук вадим заключението, че не само физическия, но и духовният, и умственият светове имат свои основни тонове.
Когато говорим за идеите, ние имаме предвид идеите в трите свята: във физическия, в духовния и в умствения. Те се допълват взаимно. Ето защо като се казва, че "Гладна мечка хоро не играе", имаме предвид единството между идеите в трите свята..."
-------------------------
Забележка на съставителя:
Редактираната и променена лекция, в която е изхвърлено името на учителя по цигулка на Петър Дънов.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×