Jump to content
Светулка

10. МОЙСЕЙ, ЕВРЕИТЕ И ЕГИПЕТ

Recommended Posts

10. МОЙСЕЙ, ЕВРЕИТЕ И ЕГИПЕТ

ПОЗВАХ СИНА СИ. Беседа от Учителя , държана на 14 февр. 192 6 г. Русе. 1926. с. 4- 5

„Вие ги знаете толкова, колкото знаете и стиха „Из Египет позвах Сина си". Египет, това е мощното, това е красивото, това е израз на светлината, на великия човешки дух, Египет това е символ . И най-великите хора е трябвало да минат през Египет. Мойсей, един от най-видните законодатели и водители на человечеството, трябваше да се учи в Египет.Каквото и да се казва за Христа, и Той трябваше да отиде в Египет там да се учи.Ангелът казва на Йосифа: „Вземи детето и бягай в Египет!" Той не му каза да отиде в Асирия, във Вавилония, или другаде някъде, но в Египет. Под „Египет" се разбира силното, крепкото, дето човешкият дух може да се кали. Казва някой: ще отида в Египет, при това плодородие, да се наям поне на плодове. Та нима това е Египет. Че и в България има плодове!

Египет е място на знание. Египет е място на мъдрост . Египет е място на работа и труд .

Евреите са учили там цели 400 години, и затова са станали днес най- умния народ. Те служиха 400 години на египтяните, кирпичи правиха и то без слама. Като четете тяхната история, ще кажете: горкият народ! Не, не са горки те. С това служене те придобиха големи знания. Този дух, този ум, който имат евреите, се дължи на Египет. Египет, това са условията, дето човешкият дух може да укрепне, да уякне и да стане мощен. Вземете примера с Йосифа. Като четете неговата история, какво обяснение си давате за него? Защо трябваше да отиде той в Египет?

- Той трябваше да отиде в Египет, за да стане силен, крепък, да стане виден човек. Ако беше останал в Палестина при баща си, какво щеше да спечели? Казвате: братята му го мразиха, затова го продадоха. Какво зло му направиха с това? Те, без да знаят му направиха едно добро. Йосиф беше много гален. Баща му го обичаше много и го обличаше с пъстра дрешчица, за отличие от другите, но братята му един ден казаха: „Хайде долу тази дрешчица, ще отидеш в Египет, човек да станеш. Като отиде в Египет, как го посрещнаха там? Трябва да повикате Йосифа,той сам да ви разправи своята история. - Той мина там през известна дисциплина.

Сега, ако вземете думите ми буквално, няма смисъл в тях, но знаете ли, че целият свят, в който живеем, това е Египет. Земята, в която сега живеем, това е Египет - нищо повече. Следователно, всеки дух, всяка душа, която иска да укрепне, трябва да отиде в Египет. Като отиде в Египет, там ще намери и затвора. Две години седя Йосиф в затвора. После, като Мойсея, царската дъщеря ще ви намери в кошницата и най-после у вас ще се яви желание да спасите народа си. Първо ще бъдете герой, но после страх ще ви нападне и ще бягате в пустинята. Много противоречия ще срещнете в живота си."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×