Jump to content
Светулка

27. МОЙСЕЙ И ОГЪНЯТ В КЪПИНАТА

Recommended Posts

27. МОЙСЕЙ И ОГЪНЯТ В КЪПИНАТА

САМ ОТЕЦ. 8 неделна беседа от Учителя , държана на 24 март 1929 г. - В : Който има невестата.Неделни Беседи . София . 1935. с. 37-39 . ([Сила и живот] , Сер. XII, т. 2)

„Вие трябва да имате разбиранията на Мойсея, когато е минавал своето първо посвещение в Египет. Когато го прекарвал през това посвещение, Учителят му, Азраим, му казал: Ще бъдеш смел и благоразумен! След първото си посвещение, Мойсей се наел със задачата да освободи израилския народ. Скоро на Мойсея се отдал случай да покаже своята смелост. Той видял, че един египтянин бие един евреин: нахвърлил се върху египтянина и го убил. Мойсей мислил, че никой не видял престъплението му. Обаче, един ден двама евреи се биели. Мойсей се приближил към тях с намерение да ги освободи, да не се бият. Но един от тях се обърнал към него с думите: Да не мислиш и мене да убиеш като египтянина? Тези думи били на Учителя му. Мойсей се уплашил и избягал в пустинята.

С убийството на египтянина,Мойсей прояви смелост,но не прояви благоразумие, и за това Учителят му каза: Сега ще отидеш в пустинята да пасеш овцете. Тук ще покажеш своето благоразумие. Огън няма да палиш , но ако видиш запален огън , няма да го гасиш . Еврейската история разправя, как Мойсей пасял овце цели 40 години в пустинята, без да кладе огън . Знаете ли какво нещо е да бъдете овчар без да палите огън? Защо не трябва да кладете огън?-Да ви не види неприятелят. Когато войниците са в окопите си, те никога не кладат огън. Ако накладат огън, неприятелят им ще ги види и ще ги нападне. Ако някъде имало запален огън, те бързо го изгасвали. Когато неприятелят ви преследва, вие трябва да загасите огъня, да не ви намери.

Мойсей прекара цели 40 години в пустинята, за да изкупи своя грях, и да научи закона на жертвата. Като видял , че къпината гори , той се зарадвал , защото 40 години не виждал огън . Когато се отправил към мястото, дето видял огъня, един тих глас му казал: „Събуй обущата си, защото мястото, на което стоиш е свето!" Тогава Бог му казал: „Чух плача и страданията на моя народ. Иди да му помогнеш!" Като имал пред вид своята опитност от смелостта си, Мойсей казал. Господи, тази работа не е за мене.Не ме връщай в първото ми положение.Освен това, нали знаеш, че съм гъгнив ? Пък не съм и много благоразумен. - Наистина, гъгнивият човек е смел и решителен, но не е от много разумните. Да говори човек, това значи да знае, да разбира дълбокия смисъл на нещата. Мойсей отказа да приеме задачата, която му се даде, но Бог му каза: Ти ще свършиш тази работа. Ти имаш достатъчно смелост ,а благоразумието лесно ще придобиеш . Аз ще ти покажа как да приложиш благоразумието си.

Мойсей прие най-после задачата да освободи израилския народ и много пъти показа своето благоразумие. Докато не се освободи от своите земни връзки, човек не може да мине в по-висок свят. Да живееш без връзки е друго нещо. Докато си свързан на земята, ти не можеш да бъдеш разумен. Щом се освободиш от всички връзки и живееш между хората, ти вече си разумен. И напусна Мойсей пустинята, отиде да изпълни възложената му от Бога мисия."

Що е огънят? - Огънят е любовта, която ще запали сърцата на хората

Любовта носи живот. Тя носи съзнателния живот, който се развива правилно.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×