Jump to content
Ани

18.Следшколен период 1945 -1951 г.

Recommended Posts

18.Следшколен период 1945 -1951 г.

Братята и сестрите от Свищов продължават да прилагат живите идеи на Словото в трудните години на тоталитарния период след заминаването на Учителя през 1944 г Запазени са писма, от които се вижда, че практикуването е приспособено към условията на гонение, преследване и изземване на литературата с беседи от официалната власт.
Например основателят на групата Стефан Тошев успява, чрез съмишленици и приятели отново да си набави беседите и започва да работи "конспиративно" като написва хиляди страници с ценни извадки от беседи, с мисли от Учителя и друга окултна литература. Много години той ги изпраща в братските кръжоци в страната, включително и до Свищов. Тях той наричаше "Кратки духовни съчинения". Някои от материалите изпращаше до съмишленици на братството в чужбина.
1945
През февруари в Държавната търговскагГимназия в Свищов е назначена за преподавател по български език Славка Мънзова, следовничка на Учителя от Свищов. За нея Християнка Иванова разказва, че е посещавала молитвените събрания в домът на Саръбееви. Колегата и от Държавната търговска гимназия Кирил Живков споделя отличните си впечатления от работата и там.
"Тя е изискано, но скромно облечена, винаги разположена да общува с околните, с жив интерес към събитията в колектива и извън него. Скромността беше характерна за нея.
Изживяваше дълбоко случките в преподавателската си работа, но запазваше самообладание при лош успех на някои ученици. Беше ерудирана и често цитираше автори от различни литературни произведения. Съпругът и беше агроном и имаха една дъщеря. Беше грижовна майка и съпруга".
През май 1945 година за директор на Държавната търговска гимназия - тогава икономически техникум - Свищов е назначен Възкресен Иванов Анастасов от София.
Списък на лицата получавали книги чрез Боян Боев от град Свищов:
1. Виржиния Станчева
2. Денчо Ст. Денев ул. "XIV" безименна
3. Екатерина Иванова /Тица Иванова/
4. Лазар Караламбов /преселил се в Силистра/
5. Иван Саръбеев, ул. "Ем. Шишманов" № 29
6. Слави Гюдеров
7. Ана Ненова,
8. Димитър Димитров ул. Цар Борис 21
9. Свещеник Христо Минчев
10. Бариел Лазаров, чиновник в митницата.
11. Мара Абаджиева
12. Руска Славева Гюдерова
13. Цвятко Ангелов, ул. "Ем. Шишманов" 28
14. Борис Парашкевов, книжарница "Лотус"
15. Методи Гюдеров (предприемач)
16. Симеон Иванов (манифактурист)
17. Пенка Недялкова Димитрова
18. Димитър Недялков Димитров
19. Невянка Георгиева Христова
20. Атанас Вълков Христов, търговец
21. Георги Иванов Вълков - студент
22. Стоян Мушмов (Гюдеров зет)
Забележка:
1 Този списък лично го е вписвал в един голям тефтер Боян Боев.
2. Половината списък е написан по старият правопис до 1945 г. до № 10. На другата страница има графа за изплащане на сумите за получените книги.
 
3.Преписа на Списъка е изготвен лично от Вергилий Кръстев
 
 
1949
 
Брат Боян Боев разпраща списъка на ръководителите на клоновете на братството из страната в 61 населени места в страната.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×