Jump to content
Ани

102. Съновидения през 1939 година

Recommended Posts

102. Съновидения през 1939 година

Мога да нарека 1939 година най-свещената година в живота ми. Има празни години, има години на страдания, а има години на пълнеж с духовен заряд, като тази изключителна година. Още на 22 януари имах сън, в който Учителят ми каза: "Трябва да имате качествата на Христа, не на учениците Му." Седнала от дясната Му страна, Той ме изпрати да Му донеса вълнени чорапи, защото краката му бяха боси. Аз отидох в стаята Му и Му донесох чорапи. А на 24 януари видях на сън, че токът бе спрял и всичко бе тъмно, тогава небето реши да изпрати поток от светлина чрез мен. Същата нощ брат Георги Радев ми каза, че получавам слънчево - ураново съзнание, което е съзнанието на новата епоха, а той бе най-добрият ни астролог в братството.
Всяка сутрин, след събуждане, получавах вътрешно по едно изречение.
На 31 януари сутринта получих думите: "Събери водите в долината и тогава облечени ще се изкачат на планината".
А на следната сутрин: "Извличай живот от всяко нещо". Хората живеят кратко, защото не знаят как да извличат живота от нещата. Други сутрини чух: "Слънцето е неуязвимо", "Ликът човешки е лик Божи", "Влагай ново съзнание във всичко, което вършиш. Новото е в съзнанието".
Идеята на "Събери водите в долината" е с дълбок смисъл. Първо е нужно да съберем хубавите чувства в сърцето си, които изпратени в ума (върха), поддържат живота му-това е препращане на енергиите ни в духовния свят, а не безразборното им разпиляване и прахосване на физическия свят Стремежът ни винаги да е вертикален, а не хоризонтален. В томчето "Смени в природата", с. 96, намерих следното изречение: "Да живееш във водата като среда, да я използуваш като условие за живот и да я приемаш в себе си, за да изтича вън от теб във вид на извор, това са три различни състояния, през които човек минава. Размишлявайте върху тези три мисли, за да обясните състоянията си, през които минавате."(3абележка: "Смени в природата" ООК, год. VIII, т. II, 1928-1929 г. София.)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×