Jump to content
Светулка

4.МЕРИЛО ЗА ПРАВИЛНО РАЗБИРАНЕ

Recommended Posts

4. МЕРИЛО ЗА ПРАВИЛНО РАЗБИРАНЕ .

Беседа от Учителя , държана на 20 авг . 1920 г. - В: Беседи и напътвания държани от Учителя. : З а учениците и слушателите на Бялото братство на събора през лятото на 1920 г. в гр. В. Търново,19-24 август . [София . 1920] . с. 47

„Ние не искаме да торим вашите ниви, а искаме да работим на Божествената нива. Земята е Божествена , тя е Божия собственост и вие нямате право на нея . И църквата не е ваша собственост." Но ще кажат: „Тя е наша майка". - Колкото е ваша, толкова и наша. Ако църквата е Божествена майка, тя е и на мене и на вас; считате ли я ваша майка, то е друг въпрос, тогава тя е само ваша майка. Дойде ли до живота, църквата не може да бъде ваша. И тъй , Божествената църква е църква за всички . Тя не може да бъде нито ваша, нито наша собственост. Нашата идея не е църквата , а Царството Божие .

Божественото учение не казва: „Търсете първо църквата, а - Търсете Царството Божие и неговата правда." Павел казва: „Вие сте храм Божи, и Дух Божий живее във вас." Който няма Царството Божие в себе си, той не е в църквата, и не може да влезе в нея. Тъй че ние няма какво да спорим, а пристъпваме към Царството Божие, в което живее Бог. Щом намерим Царството Божие, намираме и Бога."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×