Jump to content
Светулка

7. БОГАТСТВОТО НА СЕГАШНИТЕ ХОРА НЕ Е ТЯХНО

Recommended Posts

7. БОГАТСТВОТО НА СЕГАШНИТЕ ХОРА НЕ Е ТЯХНО

ЖИВОТ ВЕЧЕН . Беседа от Учителя , държана на 29 април 1923 г., София . - В: Петимата братя . София .1949. с. 35-37,39

„Учителю благи, що да сторя, за да наследя живот вечен?" Христос му посочи първо Мойсеевия закон. После му каза: „Иди, продай имането си и го раздай на бедните." Този въпрос е костелив орех. Бедните, като слушат този стих, обръщат се към богатите и си мислят: Чувате ли, какво се говори? Богатите гледат настрана, втренчили се в една посока, и си мислят: Ние сме готови да раздадем богатството си, но можете ли вие да го използувате разумно? Важно е, може ли богатият с любов да разреши този въпрос? Може ли да раздаде имането си, без да му трепне сърцето?

Ето как разбирам аз този въпрос. Когато богатият дава имането си на бедния, последният трябва да се откаже от него. Богатият ще настоява, а бедният ще отказва. Това е правилно разрешение на въпроса. А така, богатият не дава, бедният иска, това е криво разрешение.Богатството на сегашните хора не е тяхно . То е събрано от труда на хиляди и милиони хора . Те се трудили, вложили своята енергия, следователно, и те имат дял в него. Как смеят богатите да ядат труда и енергията на милионите поколения, без тяхното позволение? Животните, на които кожите са одрани, ще кажат на Господа: Господи, този търговец забогатя от нашите кожи."

„Днес всички хора се нуждаят от ново разбиране за живота. Не говоря за онова обикновено, детинско разбиране. Казвате, че този е праведен, онзи е грешник.Праведен е онзи, на когото сърцето е отправено към всички хора. За мене се казва, че едно говоря, а друго върша, имал съм свои планове. Да, моите планове не са като техните. Моят план е да се въдвори Царството Божие на земята .

Плановете биват или човешки, или Божествени . Човешките планове са временни, а Божествените - вечни. Питам: Защо вие не опитате Бога и Неговите планове? Чудни са някога религиозните и духовните хора. Като станат такива, те напущат службата си. - Не, сега именно, ще работиш, и то без пари. - Може ли да бъда учител без пари? - Може, разбира се. Като уволнен, тръгни по улицата и събирай децата, да ги занимаваш. С една група ще работиш половин час, с друга - половин час. Значи, ще бъдете учители - амбуланти. Сега вие чакате да ви назначат официално и тогава да влезете в клас да преподавате. Това са идеалните условия. Какво ще правят онези деца, на които никой не може да им помогне? И религиозните очакват да дойде Христос, да прояви своето благоволение към тях."

„Млади и стари, всички са длъжни да разрешат задачите си чрез великата Божия Любов. Пред вас се открива велико бъдеще! Земята влиза в нови условия, които вие не можете да си представите. И луната, която виждате, и тя започва да се изменя. След време ще се яви нова луна. Сегашните астрономи не забелязват тази промяна в луната. Ще дойдат нови астрономи, които ще живеят и на луната, и на земята. Казано е в Писанието: „Ще създам ново небе и нова земя; ново слънце и нова луна." Иде новото в света - нови условия, нов живот. Бъдете готови за новите условия.

Сега ви остават още три години до големите изпитания. Ще преживеете тия три години. - Какви са тези три години? - Сами ще видите. След това, положението постепенно ще се подобрява. Съзнанието ви ще се пробуди и ще се въведе но в ред и порядък в света. Иде новото, иде великото в света! Какво е това велико, ще го видите. След три години, слънцето влиза в нов знак, в нова епоха, която ще трае 25 хиляди години. Слънцето влиза във Водолей. Това е предсказано астрологически още във времето на Христа. Предсказано е, че когато слънцето влезе във Водолей, в душите на всички хора ще се вложи нещо ново - нов подтик, нов стремеж. Народите ще се обединят, ще дойде Шестата раса на земята - синовете на Царството Божие. Тогава оръжията ще се обърнат в плугове. Земята ще се превърне в райска градина. Пред вас се открива живот на 25 хиляди години. *

„Учителю благи, що да сторя, за да наследя живот вечен?" Отговарям: Не скърбете! Изтърпете изпитанията на трите години, та като дойде новият живот, да влезете в тия 25 хиляди години. Тогава ще се греете на новото слънце; ще се радвате на новата луна; ще живеете на новата земя и ще познаете Бога така, както никога не сте Го познавали."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×