Jump to content
Hristo Vatev

56. ДА БЯХ ПРЕЗИДЕНТ МИНИСТЪР (бр. 20, 17.VІ.1924 г.)

Recommended Posts

56. ДА БЯХ ПРЕЗИДЕНТ МИНИСТЪР (бр. 20, 17.VІ.1924 г.)

(В. „Ратник на свободата”, бр. 20, 17.VI.1924 г., София, стр. 2)

Разбира се, Господ на бодлива крава рога не дава, но казвам например де, ако бях на мястото на господин професор Цанков, бих дал други изявления, които смятам, че биха били по-близки до правдата. Наистина всеки вижда според мястото, на което седи, но все пак...

- Кой докара 9-и юни, г-н министре?

- Цепеницата на Стамболийски, стриганите бради, кражбите на малки и големи величия, произволите като система, въведени в името за спасяване отечеството, самозабравата на президента, който казваше, че „всеки опит да се смъкне правителството ще бъде смазан.”

- Кой го направи?

- Точно не зная. Господин Лазаров казва, че той с 300 души, колега Вълков - че той с армията, която се убедила, че правителството не е добро - и го смъкнала. Кой казва истината - не зная, па и тъмно беше, та не видях.

- Ами ако и сега армията нещо вземе да се убеждава...

- Моля, моля - внимавайте, че има Закон за защита на държавата, искате да събаряте устоите

й...

- Извинете, г-н министре, гдето любопитствам. Знаете, нали съм вестникар...

- Сега, ако мога да попитам, разбира се, без докачение, какви добрини донесе новото правителство на България?

- Чудни въпроси задавате вий - ами че не виждате ли, че откак дойдохме ний на власт, всичко се разрасте, наголеме... Гледайте, реките придодоха, завлякоха даже това, което беше по бреговете им. Бюджетът по-голям: от 4 стана 6 милиарда, дневните от 250 станаха 400, данъците наголемяха, цената на хляба и всички неща наголемяха, сиреч, разбирате, под благотворното влияние на великата обществена сила - Сговора, всичко расте.

- Да, да, разбирам, г-н министре - ами нещо за жилищната криза?

- Хубава работа, че вий спали ли сте досега? Тя е разрешена най-рационапно: пратихме около

30 000 в други селения, гдето няма скъраи и радости, няма жилищни комисии, без свободен наем - сиреч идеално положение. А за останалите ще им турим по едно увеличение 8 ÷ 10 пъти, не е голяма работа - ако не са доволни - при Свети Петър има достатъчно апартаменти, разбирате?

- Разбирам, как да не разбирам, г-н министре. Ами обичате ли да ми кажете нещо за бъдещите си намерения? Нещо за комунистите, за земледелците.

- За комунистите ли? Че има ли комунисти? В България няма никакви комунисти. Ще турим сега и с един закон и земледелците вън от закона, няма да остане ни един земледелец. После ще турим и всичките останали партии с един указ вън от закона - и да видиш тогава как се управлява. Четиридесет години ще управляваме, хубаво да знаеш! Няма ни комунисти, ни земледелци да ядат цървулите, а и как ще ги има, когато със закон са забранени вече в България? - Работата е наред. Тогава на всеки депутат ще турим дневни по 10 000 лв., ще гласуваме..., но това впрочем засега е тайна - стига ви толкова.

- Ами не мислите, че някога този Закон за защита на държавата ще се прилага и по отношение на вас?

- Вятър - освен нас няма никой годен да управлява държавата, а няма ли нас - няма да има и държава - не го ли разбра още?

- А народът как мисли по тези въпроси?

- Народът ли? Какъв Народ? Ако е службогонският софийски, той мисли като мене, а за другия аз си имам „Трите Зезета” - и десетина картечници - ако им стиска, да заповядат.

Хиксов

Самозаинтересувал се

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×