Jump to content
Hristo Vatev

65. НОВА МАНЕВРА (бр. 23, 21.VII,I924 г.)

Recommended Posts

65. НОВА МАНЕВРА (бр. 23, 21.VII,I924 г.)

(В. „Ратник на свободата”, бр. 23, 21.VII,I924 г., София, стр. 2)

Насилието винаги ражда насилие.

Днешното правителство дойде на власт чрез преврат и насилие, то не можеше да не върви крачещо напред из плъзгавия път, по който вървя и си счупи главата и Стамболов, Петков, Радославов, Стамболийски.

Насилието, с което си служиха тези наши бивши държавници, за да тъпчат народа и да му парализират действията, се върнаха върху собствените им глави.

Нека размислим историята на тези наши братя и да разберем горчивата новина, че който нож вади, от нож умира.

Така беше в далечно минало, така е и сега, и ще бъде така.

Днешното правителство не ще избяга съдбата на своите предшественици. То е тръгнало по техния пъти не ще може да иде по-далече от тях.

В онази ограда, гдето се коват законите и съдбините народни, стават работа, които напомнят режимите на реакционерни правителства. В парламента днес на народни избраници не се позволява да се изкажат свободно по важни държавни въпроси. Днес в нашия парламент се изнасилва волята, парализира устата, стягат юмруци, с една дума - пълна тирания. Какво показва това? Това показва, че на властниците им липсва морал, липсва им в тях истинска свобода; и друго - че те кроят нещо страшно за тоя народ, който все от негово и за негово благо говорят. Днес в парламента явно се говори да се разтури и тази камара.

Защо?

За да се докара послушна опозиция. Защо е тази послушна опозиция?

Да се гласуват закони и да се прокара това, що е нужно на известни единици. Какво може да бъде то?

Безспорно не за народа, ако беше за „народа”, то нямаше нужда от разтуряне камарата.

По всичко личи, че днешното правителство тръгва из път, опасен не само за него, но и за целия народ.

Българският гражданин трябва да бъде на поста си. Без разлика на партийни разбирания, трябва да се обединим и противопоставим на всяко насилие и нови авантюри, от която страна ще и да идат.

Народът трябва да стане сам господар на собствените си съдбини и да спъне всяко насилие.

Ратничка

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×