Jump to content
Светулка

3. БЪЛГАРИЯ - ПЪЛЕН НЕУТРАЛИТЕТ

Recommended Posts

3. БЪЛГАРИЯ - ПЪЛЕН НЕУТРАЛИТЕТ

ЛЮБОВ И БЕЗСМЪРТИЕ . Лекция от Учителя, държана на 17 ноем . 1943 г. - В: Новият светилник . Общ окултен клас. Г. XXIII. София . 1946. с. 135-136

„Сега цяла София е неспокойна, разтревожена. - Защо? - Защото политиците не послушаха.Казваше им се да пазят неутралитет. Виж„Изгревът", том II,с. 317, с,198,България пълен неутралитет!)

Българите запазиха неутралитет само с Русия , а на другите обявиха война. Какво ще спечелят с тая война? Тук имаше някакво користолюбие. Свързаха се с Германия, за да им даде Македония. Не са Германците, които ще им дадат Македония, нито останалите велики сили могат да ги задоволят. Казват , че Русия ни освободила .

Казано е,обаче, в Свещените книги , че само Бог освобождава . Следователно , Бог ни освободи чрез Русия. Каквито са заблужденията на народите и държавите, такива са и на отделните хора.

Бащата казва: Да порасне веднъж сина ми, че да ме замести.- Не уповавай на сина си. Ти си син на Бога, временно си заел службата на баща и мислиш, че синът ти може да те замести. Като син, ти нямаш никакво отношение към Бога, а искаш твоят син да те замести. Мислиш, че си баща - това е въображение. Невежият човек още не е станал син или дъщеря, а си въобразява, че може да стане майка или баща. Когато станете добри и послушни синове и дъщери, едва тогава можете да станете бащи и майки. В това има известно съотношение."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×