Jump to content
Светулка

5. СОФИЯ Е БОМБАРДИРАНА ПОРАДИ НЕПОСЛУШАНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ КЪМ УЧИТЕЛЯ

Recommended Posts

5. СОФИЯ Е БОМБАРДИРАНА ПОРАДИ НЕПОСЛУШАНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ КЪМ УЧИТЕЛЯ

БОЖИЯТА ВОЛЯ. Беседа от Учителя ,държана на 26 дек. 1943 г. - В: Новото начало . Утринни слова .

София . 1943. C. 240,249-250,258-260

„Не говори за неща, които не са станали. Говори за онова, което е предсказано да стане. И, като стане, всички ще го видят. Вие не знаете, какво ще стане; не знаете, коя част от София ще нападнат самолетите. Някой иска да знае, коя част на града ще нападнат. Като стане, ще видите. Сега, при бомбардировките, виждате, колко слабо същество е човекът. В известни случаи той е по-слаб от комара. Комарът е доста издръжлив. Същевременно, човек е страхлив и неустойчив. Той е неустойчив и в мислите, и в чувствата - в любовта си, във взимането и даването. Затова е казано в Писанието: „И разкая се Бог, че направи човека."

„Питам: Какъв гадател е оня, който не може да оправи своя живот? Аз не вярвам в пророци, които не могат да оправят своя живот. Аз не обичам ония пророци, които говорят лъжи. Всички сте пророци, но не знаете кога ще бомбардират София.- Ще бомбардират ли София? - Може да я бомбардират, може и да не я бомбардират Питат ме, защо ходя на планината . - Отивам при Господа . Той е на планината. Ако софиянци са без Господа, зная какво ще стане със София. Каквото стана със Содом и Гомор, това ще стане със София.

Господ не е между грешните хора. Той е на Витоша, като планина. Ако търсите Господа, ще Го намерите на Витоша, на планината. Някой не обичат да се качват по планините, мързи ги, не им се ходи. Други минават за герои, затова ходят. Трети ходят от страх. Не е лесно всеки ден да извървяваш по 18-20 км. път нагоре и надолу, да се качваш и слизаш от планината. Оставаше ли Христос вечер в Ерусалим? Той отиваше на планината. Всяка сутрин, като отивам на планината, срещам един млад свещеник, който ме поздравява любезно. Той слиза в София и се чуди, какво правя на планината. Според мене, София е праздна кесия. Тя ме интересува дотолкова, доколкото мога да туря нещо в нея. - Трябва да почиваме. - Докато си в почивка, ще седиш в къщи. Щом се свърши почивката, ще излезеш, ще отидеш в духовния свят. - Какво ще стане със София? - Да не изкушаваме Господа. Когато Господ реши да погуби Содом и Гомор, прати ангели при Аврама да му съобщят тая вест. Тогава Аврам запита: Господи, ако има сто души праведни, ще погубиш ли тия градове? - Няма да ги погубя. Понеже нямаше десет души праведни, Содом и Гомор изгоряха.

Сега някои питат, какво ще стане със София. - Ако в София има десет души праведни, кожата й ще остане здрава. Ако няма десет души праведни,ще й одерат кожата. Лошото , което става в България , е за непослушанието на българите . От 30-40 години говоря на българите , но те не са готови да изпълнят Божията воля . Аз им говоря , а те хвърлят кал върху мене . Заблуждавал съм хората. Аз не създадох света. Следователно, всички трябва да се подчиняват на онова, което Бог е вложил във вас - на Божественото. Вие се занимавате с чуждите работи, а своите оставяте настрана. Значи, занимавате се с мъчните работи, а лесните оставяте настрана."

„Сега всички се страхуват да не падне отнякъде някоя бомба, да не ви бомбардират Когато изхвърляте бомби от устата си, не се страхувате . Една такава бомба може да скара 10-20 души . Да скараш няколко души само с една дума, това не е ли бомба? Това не е ли поражение? Казваш за някого: Не вярвай на тоя човек, той е голям лъжец. Това не е ли бомба? Не говори зад гърба на човека. Ако искаш да му кажеш нещо, бъди смел, кажи му го в очите. Първо се помоли на Господа да го просвети; после му кажи, каквото си намислил. Кажи му: Не искам да говоря лошо за тебе пред другите. Казвам ти направо, че това, което вършиш, не е добро.

Казвам на всички: Блажени сте, ако познавате пътищата Господни. Днес всички хора са поставени на изпит, сами да разберат доколко познават Господните пътища. Досега бомбардираха София няколко пъти. Три пъти бях в града, един път на Витоша и един път вън от града. Ако българите бяха ме послушали , София нямаше да пострада. Не казвам , че мене трябва да слушат. - Господа трябва да слушат , да приложат учението на Христа . Да оставим настрана това, което аз говоря. Приложете това, което Христос е говорил. Ако българите, англичаните, русите, германците, италианците бяха приложили Христовото учение, нищо лошо нямаше да им се случи.

Божието Слово,преди две хиляди години и сега , е едно и също . Въ в всички времена и епохи Божието Слово е еднакво ценно . Божествените неща никога не губят цената си. Колкото ценни са били едно време, толкова ценни са и сега. Едно време Божественото е било пъпка, сега е цвят, след време ще бъде зрял плод. Не е въпрос за греховете на хората. Аз говоря за живия Бог - Бог на Любовта. Зная, че Той е единственият, Който обича грешниците. Казано е в Писанието: „Бог не съизволява в смъртта на грешника." Сега пред ужаса на бомбите всички хора са готови да жертвуват. Страхът ги прави щедри. Човек трябва да бъде еднакъв и в лошите и в добрите времена."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×