Jump to content
Светулка

1. СИМЕОНОВСКИТЕ ДЕЦА ВЪРВЯТ СЛЕД УЧИТЕЛЯ

Recommended Posts

1. СИМЕОНОВСКИТЕ ДЕЦА ВЪРВЯТ СЛЕД УЧИТЕЛЯ

БЕЗОПАСНОТО МЯСТО. Лекция от Учителя , държана на 22 дек . 1943 г. - В: Новият светилник . Общ окултен клас. Г. XXIII. София . 1946. с. 278-280

„Вчера, като отивахме на Витоша, към село Симеоново ни настигнаха три деца, които тръгнаха с нас. Ние вървим - аз и още един брат, бързо се изкачваме, но и децата вървят с нас. Братът ги запита, отде са, в кое отделение са, и те отговаряха. Ние се качваме нагоре, и те след нас. Разбрахме, че те имат намерение да ни следват докрай. Накарахме ги да съберат малко клечици за огън. Те събраха доста клечици и когато стигнахме на определеното място, помогнаха на брата да накладе огън. Братът отиде за вода, и те го придружиха. Седнахме да обядваме. Те се отдалечиха малко настрана. Те казаха, че нищо не си носят, учат се да минават без обяд. Искат да ядат по два пъти на ден: сутрин и вечер. Едното момче си отиде, останаха само двете. От града дойдоха четири сестри - станахме всичко девет души.

Започнахме да се храним. С нас заедно седнаха и децата, взеха участие в молитвата. Дадохме им по три ябълки и по една филия хляб. Така прекараха и те целия ден с нас. Те никога не са присъствували на молитва. Ние се обърнахме на изток, и те се обърнаха, свалиха шапките си и застанаха прави с всичкото си благоговение. Като свършихме молитвата, те се сбогуваха и слязоха надолу радостни.

Казвам и на вас: Без да ви канят, тръгнете сами нагоре, в Божествения път. Не чакайте да ви канят. Като видите, че някой тръгва в Божествения път, тръгнете и вие след него. Чакате да ви канят по няколко пъти. Вижте, как постъпиха децата от Симеоново. (Виж„Изгревът", том І, с. 53-55)

Братът по няколко пъти им каза да се върнат, но те вървяха след нас. Едното от децата беше по-интелигентно, минаваше в по-горно отделение с петорка, а другите две - с тройка. Петорката представя майката, а тройката - синът, или дъщерята Значи, майката е любознателна, добре учи, а синът е по-слаб. Когато майката е учена и умна, и синът е учен и умен. Ако днес не е такъв, ще стане в бъдеще.

Пак ви казвам; Тръгнете в Божествения път, без да чакате покана . Когато светлите духове тръгват напред, върви и ти след тях. Върви без страх.По пътя ще намериш съчки за огъня. Добрите постъпки са съчките, които ще поставиш на Божествения огън, за да принесеш своята жертва. Огнище без огън не съществува. Огънят е мястото, дето животът се проявява.

Влезте в Божествения живот, дето нещата горят, без да изгарят. Влезте в безопасния път - в пътя на любовта. Радвайте се, че живеете в епоха, когато можете да прогледате.Единствената сила, която може да отвори очите на човека е Любовта."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×