Jump to content
Dobro

48. КАЗВАМ: ДОКАЗАНО Е (бр. 14, 8.ІV.1930 г.)

Recommended Posts

(В. „Ратник на свободата”, бр. 14, 8.ІV.1930 г., София, стр. 1)

 

„Казвам: Доказано е, че през всички епохи на човечеството страданията и нещастия са идвали като резултат от престъпване на Божествените закони.

Едно нещо, което знаем с положителност, е следното: Няма случай в цялата история на човечеството да са пострадали хората, когато са изпълнявали волята Божия.”

 

 

Нещастията и скърбите на хората днес произлизат от изопаченото им схващане за природата, средата, в която живеят. За много неща от тях те имат превратни понятия - оттам и несъответствието между големите надежди, предположения, мечти - и действителността.

 

Едно такова основно погрешно схващане е дори това върху самия живот.

Животът никога не може да се използва, защото самият господар на живота не е човекът, както някоя тръба е проводник на водата, без да разполага с нея, така човек е проводник на живота, който е божествен - и на когото човекът е само проява.

И всичко, което придава нещо на живота, разширява го, подобрява го, внася светлина, мир, обич и разум в него - е добро.

 

 

В разумната природа за всички доброто е еднакво: то дава подтик, знание, любов.

И всичко, което отнема нещо на жиьота, е зло. И всички сили и материи, които не можеш да употребиш, носят зло. Злото е вътре в човека - в неупотребените материални сили.

Животът не иде нито чрез храната, нито чрез парите, а чрез светлата човешка мисъл. Ако ти мислиш разумно, ти ще станеш подходящ проводник на природните сили. Който няма организирана мисъл, той не може да бъде и здрав.

Човек трябва да има добра мисъл, за да стане проводник на живота. И ако във вас нямате желание да правите добро - над вас е смъртта!

И самото ядене има смисъл в природата само тогава, когато енергиите, които си получил, употребиш за добро.

Животът не е страдание - той е най-красивото, най-светлото, най-голямото благо - спирането на живота образува страданията.

Затова дай свобода на мисълта си вътре в себе си - смятай и другите свободни като самия теб. Бъди тъй добър с другите, както си добър със себе си, а и тъй строг със себе си, както си строг с другите.

 

Вярвай в силата на божественото, което живее във всяка човешка душа, и което преодолява всички препятствия. Стани носител на доброто и обичта, за да видиш истинската красота на живота, да видиш как всичко се изменя за онзи, който истински обича и помага.

Да се промени целият свят и външните условия е тъй трудно и иска много време, а да се изменим ний самите, които сме господари на себе си - е тъй лесно.

И ако всички ний сме разбрали, че доброто носи светли дни преди всичко за тоя, който го проявява, има ли смисъл да чакаме другите да ни го напомнят?

 

 

Стр. 171/1036

 

 

 

Нека днес бъде ден първи за тия души, които са се събудили и искат да живеят в мир с всички, Любов към Бога и почит към себе си. Тогава новият живот ще се влее като силна струя и ще даде нов тласък, направление и стократен плод на вложените усилия.

Не чакайте.

Сега е вашето днес!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×