Jump to content
Dobro

52. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 14, 8.ІV.1930 г.)

Recommended Posts

Драги братя,

 

(В. „Ратник на свободата”, бр. 14, 8.ІV.1930 г., София, стр. 2)

 

„Когато обичаш, ти осмисляш живота си; когато хората те обичат - те осмислят твоя живот.”

 

„Съвременното човечество се нуждае от честни управници и от честни духовници. Те са поставени от Бога да управляват, да ръководят хората, затова носят на съвестта си голяма отговорност.”

 

Най-първо човек трябаа да бъде честен и справедлив! Да бъдеш честен, значи да служиш на себе си, на своята личност, на човешкото. Да бъдеш справедлив, значи да служиш на Божественото начало в себе си, на Бога. Само така човек може да се ползува от благата, които Бог му е дал, както за да може да опита благата, които храната му дава, той трябва да има здрав стомах; да може да опита облагата, които облеклото му дава, трябва да има здраво тяло.

 

Някои човеци приличат на пукнати стомни. Пълни ги колкото искаш - те все са празни. Това са недоволните, вечно недоволните, които сами не знаят какво искат.

 

 

Стр. 176/1036

 

 

 

Други има, които са като здрави стомни, пълни са, но за себе си - докато го не хванеш за врата и го не понаведеш - нищо не пускат!

Третите хора - те са по-редки, но те са истинските човеци - те са като извора, който постоянно блика.

Той еднакво пои тия, които го харесват й тия, които му хвърлят кал и камъни, а после, изжаднели, забравили какво са правили, пият от водите му... Той минава навсякъде - пътува, търси море и по пътя си се събира с подобни на себе си, пои градини, носи живот, работи...

 

Знай, когато работиш, Бог е с теб, когато се трудиш - хората, а когато се мъчиш - дяволът. Когато работиш, ти и ще любиш, защото Бог без любов е немислим.

Но и дяволът люби. Ако любиш и оглупяваш - дяволът е в твоята любов, но ако ставаш по-

мъдър - ти имаш истинската любов.

Животът без любов не може да се прояви.

Човек е само проводник на разумното - той не го създава сега.

 

Щом говориш истината - по това ще познаеш, че си я казал: вътре в тебе тишина и спокойствие ще настане.

 

Имай за Господа едно понятие, че Той е най-разумният, най-красивият, най-силният, най-

добрият, Който е навсякъде и никога не умира.

Помни, че щом почне да иде животът и любовта - страданията и страхът изчезват. Страхът е отклонение от правия път. Но щом дойде доброто - страхът изчезва. Затова, колкото и малка добра мисъл да ти дойде - веднага я изпълни - дай ход на доброто у тебе. И с това, без да забележиш, ти ще пораснеш духовно повече, отколкото си можел да помислиш - и много мъчнотии от всекидневния ти живот ще ти се сторят - много лесни.

 

 

Бъдете светли и чисти!

 

С братски поздрав:

 

 

Любомир

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×