Jump to content
lothlorien

57. ЗАЩО СЕ ПОЯВИХМЕ НИЙ - РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА -

Recommended Posts

57. ЗАЩО СЕ ПОЯВИХМЕ НИЙ - РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА -

В ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ (бр. 16, 20.ІV.1930 г.)

(В. „Ратник на свободата”, бр. 16, 20.ІV.1930 г., София, стр. 1)

Андро Лулчев

Когато една нация или народ бъдат доведени от своите водачи до безизходно положение, тогава водачите биват сменяни с нови, които повеждат народа по нови пътища и върху развалините на старото изграждат новото, което ново винаги в живота си има свое определено място.

Някога, когато в мрак и безпътица беше изпаднал израилтянският народ, появи се Мойсей, който по нови пътища, с нови идеали спаси народа си.

Всяко време си носи и иска своето и всяка работа - майстора.

Върху развалините на Римската империя светнаха лъчите на новото учение на Исуса Христа...

Световната еволюция, със своя процес иде да подчертае, че когато народите са изпаднали в безпътица, оставали без идеали и истински водачи, в такива тежки дни винаги са се появявали истински водачи, които по нови пътища, с нов строй, нов морал, нов живот са повеждали и спасявали народа си.

В нашия петдесетгодишен свободно-политически живот има доста светли дати, когато в мрака на политическа безпътица, сред безбройни кризи са се появявали идеалисти, които, със своя себеотрицателен живот и с новите идеи, по нови пътища, са спасявали народа ни.

Днес неоспорим факт е за всички, че нашият народ преживява тежки дни, аутрешниятден е пълен с изненади за всички.

Всред този мрак, безбройни кризи, тъй както в миналото, в тежки дни за народа, така и сега, светят идеите на Ратниците на свободата.

Защо се появихме ний в политико-обществения живот?

Това е въпрос, който ще се разгледа в отделна брошура, а сега само вкратце ще се занимаем.

Ний, Ратниците на свободата, не се появихме за една нощ като фантастична приказка. Нито с нощни преврати, нито по заповед отгоре, отвън.

Не дойдохме ний да лъжем и приспиваме народа с красиви фрази и да го храним с още по- красиви идеали и обещания, а там, гдето те не помагат, да им изпращаме картечници и шпиц команди...

А след изборите да забравяме избирателите си и приятелите си и да се пазим от избраниците си с кучета, явни и тайни полицаи.

Не дойдохме ний да вървим по пътя на „опитни” политици и си правим развлечения, както тия в Дуранкулак, Шабла, Тръстеник 1912, 1913, 1915, 9.VІ.1923 г, и делим народа на „умни и балами”.

Не се появихме ний, за да вървим по старите отъпкани пътища и да разделяме, както беше досега, брата от брата, син от баща, баща от син; селянин от съселянин, гражданин от съгражданин; да насъскваме селянина срещу гражданина, гражданина срещу селянина.

Не се появихме ний да делим народа си „исти”, „исти”... и насаждаме и тровим народа със злобата, омразата, „безследно изчезнали”, опит за бягство и крием зад З.З.Д. [Закона за защите на държавата]

Не, не, ний се появихме в нашия политико-обществен живот по силата на историческия, еволюционния път и пътя на живота - действителният живот е с нас, зада донесем новото и изведем народа оттози мрак и безпътица по нов път, с нови идеи, бързи реформи - да спасим народа си от самоизтребление, робство.

Ний се появихме като нова струя в нашия политико-обществен живот, за да си заемем историческото място в него.

Както в една армия първите й випуски биват зачислени в опълчението, резерва, а се поддържа с нови и по-млади войници, така и в нашия политически живот тесните идеи на консерватизма бяха заместени с идеите на либерализма, демократизма, социализма, народовластието, радикализма, комунизма, а сега - християнизма.

Така и сега нашия истински политически живот извиква нас - хората на новото, на новите идеи и пътища, опрени на Христовите принципи, да поведат и поемат съдбините на народа.

Старите партии, като армия от първите випуски, ще идат в запаса и по силата на необходимостта на историческия път и живота, ще бъдат изместени, отстранени от политическия живот, от хората на новите политически организации и партии, които ще донесат новото, необходимото за времето и нуждите на народа ни.

Ний, Ратниците на свободата, сме извикани от времето и нуждите на народа в нашия политикообществен живот да поемем съдбините народни, за да изградим нова утрешна България, каквато тя трябва днес и утре да бъде.

Ний, Ратниците на свободата, се появихме като една необходимост за времето и народа ни и тепърва ще кажем нашата дума.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×