Jump to content
lothlorien

77. ВЕЛИКАТА ЗАГАДКА (бр. 22, 9.VІ.1930 г.)

Recommended Posts

77. ВЕЛИКАТА ЗАГАДКА (бр. 22, 9.VІ.1930 г.)

(В. „Ратник на свободата”, бр. 22, 9.VІ.1930 г., София, стр. 1)

„Животът е една велика загадка, която всеки трябва

индивидуално да си разреши.

Ако светлината няма противоположност на себе си, тогава

отгде ще познаваме светлина?

Ако нямаше противното на живота-смъртта - как ще се

разбере той?”

В съвременното общество обикновено хората се делят на културни и некултурни. По какво се отличават културните от некултурните?

Културният човек на пръв план си служи с нови методи, а некултурният - със стари методи.

Културата не е някаква мода, която ще трае ден до пладне, а е начин за обработване на самия живот.

Да култивираме едно растение, значи да му дадем всички ония благоприятни условия, при които то да расте и се развива правилно.

За да добием своята правилна култура, ний, съвременните хора, трябва да очистим своя ум, своето сърце от всички онези лъжливи положения, в които сега се намираме: научно лъжливи положения, обществено лъжливи положения, религиозно лъжливи положения, индивидуално лъжливи положения. Животът е една велика истина - и докато ни следват страданията, животът не е разбран, защото да се определя нещо, не значи, че то е разбрано.

Само чрез любовта може да се разреши загадката на живота. А любовта изисква от нас онова свещено чувство - да почитаме живота на хората.

Сега в света ще дойде нещо ново. Туй, новото, го има и в душата ви. За да го изразим трябва да бъдем велики по Любов, велики по Мъдрост, велики по Истина, велики по смирение, велики по кротост, велики по сдържане, велики по безкористие.

И тогава ще имаме благословението на Този, на Който думите никога не се изменят.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×