Jump to content
Ани

11. Любовта като път за разрешаване на социалните въпроси, (няма дата)

Recommended Posts

ЛЮБОВТА КАТО ПЪТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА КРИЗА

Много пъти хората четат и разправят за много социални програми и много социални теории има в света, но според нас, в света съществува само една социална система, която може да обнови света. Единствената обновяваща сила в света, това е колективната Любов, която трябва да действай да се проявява между хилядите и милиони хора. Ако могат да се убедят богатите и бедните, че те са части на едно цяло и са полезни едни за други, преди всичко със своята мисъл, а не с техните капитали, то задачата е разрешена.

Бедният човек е богат в своята мисъл и когато и двамата дойдат до положението да мислят и съзнаят, че са части на едно цяло и интересите им са едни, те ще могат еднакво да се ползват от благата на живота, от резултатите на мисълта - капитала. Човек, който мисли, не е беден. Ако ти можеш да предизвикаш в себе си любов към своите приятели, тази любов ще уреди твоя живот. И ако се пробуди любовта в душата на всички хора, животът ще добие съвсем друг изглед, защото само в любовта благата могат да бъдат общо достояние, тъй като в любовта няма дележ, а единство. С това ние не искаме да кажем, че човек трябва да се остави да ограбват неговия труд и благата, които Природата и животът му дават, но казваме, че само Любовта може да ни даде всички блага и само тя може да уреди отношенията между хората.

За нас Любовта е това, което поддържа живота и му дава всички блага - всяка любов, която не поддържа живота, е едно временно чувство.

Любовта е една всеобемаща сила, която обновява живота и премахва всички прегради, стопява всички ледове. Тя не признава никакви правила и закони, защото е закон и правило сама за себе си. И когато обичаш, трябва да обичаш с всичката си сила, че да можеш да предизвикаш същата любов към себе си - в това е силата на Любовта. Ако имате Любов към някого и не можете да предизвикате същото чувство у него, тогаз едно от двете е вярно: или че вашата любов не е силна, както трябва или че онзи, когото любите, не е в състояние да възприеме тази любов. Любовта си има свое практическо приложение. За да се оправи съвременният живот, трябва да се приложи Любовта като една обществена сила, да обнови индивидуалния и колективния живот и мисъл и да внесе братството между хората. Аз опитвам моята любов по следния начин - ако моята любов обновява моя ум и моето сърце - това е любовта, която действа в живота. Любов, която може да внесе смърт в моето сърце, е временна. Има една временна любов, която е наследствена и е едно временно чувство, не говоря за нея. Разликата между двата вида любов е каквато е разликата между извора и щерната.

Из беседите*

---------------------------------

*Материалът се помества с оригиналното указание /бел.изд./

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×