Jump to content
Светулка

5. Исус - роден от Дева и от Светия Дух в VI дом от Зодиака се среща със садукеите и фарисеите

Recommended Posts

5. Исус - роден от Дева и от Светия Дух в VI дом от Зодиака се среща със садукеите и фарисеите

57. А защо разглеждаме този случай? Той е класически и ще обясни много добре как Исус е лекувал евреите от демоните , дяволите и лошите духове , които са ги обсебвали . Той ги е изгонвал тези духове от човешките тела, те са ги напускали и са оздравявали. Но духовете е нямало къде да отидат и къде да влязат. Нямало е стадото със свине. А те са се хранили много добре в телата на болните. След като са изгонени оттам, то те влизат в телата на фарисеите и садукеите, Изгонва ги Исус със Силата на Духа и те излизаха. Излекуваше болните, а духовете влизаха в телата на фарисеите и садукеите и започваха да се хранят от тях. Това ги вбесяваше и ги караше да полудеят, защото това, което те изпитваха в момента като страдания и мъчение в тях, те разбираха, че за всичко е виновен Исус. И от там започва озлоблението към Исуса. Те смятаха, че ще се отърват от духовете, които са ги обсебили, само ако убият Исуса. И те се бореха срещу него не заради учението, което той проповядва, а заради това, че той чрез това учение е прехвърлил лошите духове от страдущите върху тях, за да ги хранят, поят и да им бъдат слуги на греха. Това се повтори и по времето на Учителя Дънов от 1900-1944 г.. Гоненията срещу него от страна на църквата, обществото и властта се дължи именно на тази причина.

58. Кои бяха садукеите ? Те са една еврейска секта, образувана три века преди Христа от някой си Садук.

1. а) Те считат само св. Писание за единствен източник и правила на еврейската вяра.

2. б) Отхвърлят преданията и ненаписаните закони които фарисеите ценят и почитат.

3. в) Отричат съществуването на духовния свят, отричат ангелите и духовете, както и бесовете, обсебили хората.

4. г) Не изповядват безсмъртието на душата.

5. д) Не приемат бъдещ живот и прераждания.

6. е) Отхвърлят възкресението на мъртвите и задгробния живот. (Виж Матея, гл. 22, ст. 23, Марка, гл. 12, ст. 18, Лука, гл. 20, ст. 27, Деяния, гл. 23, ст. 8)

7. ж) Не приемат кармата, т.е. че за всяко сторено добро се заплаща, а за всяко сторено зло се наказва.

8. з) Не приемат , че всички събития и работи се управляват от Провидението, както са изповядвали фарисеите.

9. и) Приемали са, че всичко зависи от воляга на човека и действията на човека.

10. к) Приемали са се като свободомислещи мъдреци. Но се отличават със строгия си живот и строгите си нрави. Съставят интелигенцията на еврейския народ. Били са големци и богаташи.

11. л) Много от членовете на Синдриона са били садукеи (Деяния гл. 23, стр.6-9) Садукей е бил и първосвещеникът по апостолско време.

12. и) Злобата им срещу апостолите се усилила поради проповядването на възкресението на Христа, което за тях е било възкресение от мъртвите, което за тях е било богохулство.

13. н) Изобличителна реч е държана от Кръстител Йоан против фарисеите и садукеите (Матея, гл. 3, ст. 7-10, Лука, гл. 3, ст. 7-14) още в самото начало, че са дошли да слушат проповедта му за покаянието и да търсят кръщение, когато това е било съвършено несъобразно с техния характер, в цялото си същество порочни и злобни.

Нарекал ги „рожби ехидни". А ехидността принадлежи на един род змии, забележителни със силата на отровата си и е най-опасното животно в животинския свят. Ето защо ехидността е знак на всичко зло и разрушително. И накрая тази змия се явява в лицето на Синедриона, който осъжда на смърт Исуса.

59. Кои бяха фарисейте ?

1. Те се различават от другите евреи по дълбоката си мъдрост и святост.

2. Зачитали са Вехтозаветните книги като източници на еврейската религия, но са отдавали голяма важност на преданията, които са се отнасяли до външните обреди. Тълкували са превратно законите с цел да не се допусне народа до изпълнение на чистия закон.

3. Строго са спазвали външните обреди като миене преди ядене, постене, дълги молитви, раздаване на милостиня, отбягване на всяко сношение с езичниците и митарите (митарите са откупували данъците на римляните и сами после са ги събирали от евреите). Виж Матея гл. 6, ст. 2, 5, гл. 23, ст. 2-39, Марка, гл. 7, ст. 4, Лука, гл. 18, ст. 11-12.

4. Строги тълкуватели на буквата на Мойсеевия закон, но често са нарушавали духа му чрез тези предания, които са спазвали и с философските си тълкувания. Тълкували са превратно законите, за да заблудят, за да могат да ги управляват. Виж Матея, гл. 5, ст. 31, 43, гл. 12, ст. 2, гл. 19, ст. 3, гл. 23, стр. 23.

5. С мнимата си святост и външно благочестие те са спечелвали благоволението на простолюдието и особено на жените. Те са били хора лицемерни с външна праведност. Особено користолюбиви.

6. Приемали са, че съдбата управлява всичко, но са приемали също, че понякога участва и човешката воля.

7. Приемали са безсмъртието на човешката душа.

8. Приемали са бъдещото възкресение на човешкото тяло. (Деяния, гл. 23,стр. 8)

9. Исус много пъти осъжда фарисеите в сребролюбието им, тщеславието в молитвите им, показността им в милосърдието и милостинята, десятъците и постенето. Виж Матея, гл. 6, стр. 2,5 .

10. За лицемерието им, с което са прикривали своето абсурдно поведение под булото на религията виж в Матея, гл. 23, Лука, гл. 16, ст. 14, Йоан, гл. 7, ст. 48, 49, гл. 8, ст. 9-11.

11. Поради изобличенията на Исус още от самото начало на дейността си,той си навлича ненавистта им. Виж Матея, гл. 12, ст. 14 и усърдно са търсели начин да по погубят.

12. Техният характер е бил отвратителен за Исус.

13. На тяхна страна са били простите и бедни хора според летописеца на евреите Йосиф Флавий.

14. Исус е изобличавал фарисеите за предпочитането от тяхна страна предаността на преданията на старците пред Божиите заповеди. Пример е миенето на ръцете преди всяко хранене, за да се запази човек чист отвън и отвътре. А какво отговаря Исус виж в Матея, гл. 15, ст. 1-20, Марка, гл. 7, ст. 1-23.

15. Те са проповядвали, че Царството Божие ще дойде и съществува като земно царство, за което трябва да се възцари Спасителят или Месията, за да отхвърли властта на римляните, след което те трябва да подчинят всички народи, понеже са Богоизбран народ. А Исус им казал, че Царството Божие е духовно и то се отнася за човешката душа. Лука, гл. 17, ст. 20-37.

16. Най-добрият физически образ за фарисеите като тип е дадено от Учителя Дънов в неговата беседа „Фарисей и митар", от стр. 197-222 от 5 октомври 1914 г., виж „Сила и живот", серия II, издадена София 1915 г. от придворната печатница.

17. Изобличителната реч на Исуса против фарисеите е дадена в Матея, гл 23, ст. 1-39, Марка, гл. 12, стр. 38-40, Лука, гл. 20, ст. 45-47.

60. Исус знаеше, че ще страда и че ще бъде разпнат. А защо? Защото духовете, които изпъждаше от болните и обсебени евреи навлизаха в телата на управляващите садукеи и фарисеи. И те там ги разпъваха отвътре и ги ожесточаваха. А освен това Исус ги изобличаваше в своите проповеди и доказваше чрез чудесата, които правеше, че техните учения не са верни.

Учителят Дънов още от самото начало говори за тях в беседата си от 20 март 1921 г. в град София „Фарисей и садукей", отпечатана в „Новия човек", София1947 г. А защо? Защото старите фарисеи и садукеи са преродени в България и са обсебили църквата и държавата и измъчват и отклоняват българския народ. Неговата беседа започва с мото и това е „Пазете се от кваса на фарисеите и садукеите" (Матея, гл. 16, ст. 6). И както навремето фарисей и садукей са били главните врагове на Исуса, така също представителите на фарисеите и садукеите се явяват главните противници на Учителя Дънов още от самото начало. 1900-1922 г., 1922-1944. А след неговото заминаване 1944-1989 г. е същото положение - властта бе обсебена от садукеите, а от 1990 г до 2035 г. е обсебена от фарисеите. Ето защо е уместно да се извади по точки това, което Учителят е говорил в тази беседа за фарисейте и садукейте по негово време. Защото ние бяхме свидетели как садукейте управляваха чрез комунистическата власт 1945-1989 г. А сега също сме свидетели как управляват фарисейте от 1989 г. до 2035 г. За по-правилно справяне със съпоставянето на техните идеи и дела бях принуден да ги извадя в отделни заглавия, но са подредени по номера, така единият номер като изказване за фарисейте отговарят на същия номер в изказването за садукейте. И след като сравните, ще се убедите кой управлява този народ и за какво го управлява.

Накрая ще ви припомня едно изказване на Учителя Дънов за съвременната епоха, която се управлява от фарисейте и садукейте. В писмо на Учителя Дънов до Иван Жеков от 10 април 1919 г., публикувано в „Изгревът", том VII, стр. 625. Там е написано, че дяволът се е разделил . На капитализъм с неговите държавни ръководители, които са представители на числото 666, което е число на звяра, водещо до смърт и разрушение според Откровението на Йоана, гл. 13, ст. 18. Това е плътта, света и дявола в тоя свят в днешния ред на нещата. Това са фарисейте.

Дяволът се е разделил. От другата страна е болшевизмът , което е другата страна на християнството. Болшевизмът, това е краят на века на миналото. Това са садукейте.

Нито едните, нито другите не изпълняват Божия закон, че Бог е любов. А Учителят Дънов разрешава така въпроса и за фарисеите и за садукеите:

„Бог не се нуждае нито от правоверни, нито от кривоверни, но от хора, които да носят Неговата Любов." Така че следващите поколения ще проверят, които дойдат на власт от 2035-2080 г. едновременно фарисеите и садукеите дали ще признаят Учението на Учителя Дънов и дали ще приложат закона, че Бог е Любов. Ще си го проверите. Но аз го знам още от сега, Няма да го приложат. Но за сметка на това вие ще знаете как са истинските неща за тези две учения и за епохите, които те управляват.

Ето сега следват изказванията на Учителя Дънов за фарисейте и садукейте в беседата му от 20 март 1921 г..

60. А ) Фарисейте

1. По ум те са фарисеи.

2. Набожни и правоверни - те са мярка за всяка истина.

3. Казват: „Ние сме свободомислещи хора, мислим за Бога и вярваме само на Него."

4. Фарисеите вярват в Бога, но вярват и в парите и собствеността.

5. Фарисейте се хвалят с вярата си в името на Господа, ходят на черква, палят свещи, кръстят се пред черквата и в нея, за да ги видят всички.

6. Учението на фарисейте е стремежа на човека да се приближи към Бога по форма.

7. Те вярват в силата на оръжието, в затворите, в шпионите, във властта на кесаря, макар че вярват в Бога.

8. Който се отклони от тяхното учение, може да бъде осъден от самите тях на смърт, като казват за него: Той е еретик, враг на държавата, враг на отечеството, враг на цялото човечество.

60. Б) Садукейте

1. По сърце те са садукей.

2. Хора на отрицанието. Те не вярват в нищо.

3. Казват: „ Ние сме свободомислещи хора. Не признаваме Бога."

4. Садукейте не вярват в Бога, но вярват в парите.

5. Садукейте се хвалят със своето безверие. Навсякъде поддържат идеята, че Бог не съществува.

Учението на садукейте е стремеж на човека да се отдалечи от Бога по форма.

7. Те вярват в силата на оръжието, в затворите, в шпионите, във властта на кесаря, макар че са безбожници.

8. Който се отклони от тяхното учение може да бъде осъден от самите тях на смърт, като казват за него: Той е еретик, враг на държавата, враг на отечеството, враг на цялото човечество.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×