Jump to content
Светулка

7. В царството на живата природа

Recommended Posts

7. В царството на живата природа

63. „В Царството на живата природа "е една брошура отпечатана през 1927 г. в гр.Пловдив и в 1933 г. в град София. Това са статии, подписани с три хикса (XXX) и са публикувани в „Изгревът", том XV, стр. 590-634, които са статии на Учителя Дънов, публикувани в списание „Всемирна летопис". Те отговарят на всички въпроси за онези сили, които са разпънали Исуса по хоризонталната ос от 6 до 12 дом, където свършва старото човечество и приключва инволюцията му, стр. 602-606. Тук се отговаря на въпроси, кои са силите, които действаг перпендикулярно върху Исуса, „Изгревът", том XV, стр. 606-609, а това са общочовешките идеи, донесени от духа Христов.

Онзи, който е подготвил този материал, след като е разчел стенограмите от беседата, е добавил името на брошурата, вероятно по указание на Учителя. Без нея е невъзможно да разберете всичко, написано от мен досега. Изключено е. Затова седнете на своя стол, отворете том XV и цял си го четете. От стр 590-634 и от стр. 635-749

64. Примерът, който тук се дава, е изведен от брошурата „В царството на живата природа" от статията „Сегашното положение на човечеството" , публикувана в „Изгревът", том XV, стр 594-602 и се намира на стр. 596-597. Прави впечатление, че от издадената брошура в тази статия има някои допълнения в самото начало. Онова, което съм публикувал, съм го извадил от ксерокс-копие на уводните статии на сп. „Всемирна летопис". Това нещо го спасих от забрава и унищожение от злосторниците от 6 и 12 дом.

65. И накрая, след като изучите горната брошура „В царството на живата природа", след като се запознаете с човешките идеи, движещи се по хоризонталната ос от 6 до 12 дом, то тогава трябва да дойдете до общочовешките идеи как те са приложени в България и между българите. Това ще прочетете и ще видите от материала, поместен в „Изгревът", том XV, стр. 635-749 под заглавие „Една велика идея - мир на земята". Това е статия от сп. „Всемирна летопис" и защо са включени ще прочетете на стр. 746-749.

66. Накрая искам да споделя няколко неща много важни за онези , които искат да четат този материал :

1. Този материал е по стенографски бележки от беседи на Учителя,дешифриран от Боян Боев.

2. Запазен е неговия метод за работа, защото той не всичко е записвал, а това, което му е правило впечатление в неговото съзнание. Освен това дясната му ръка, с която е стенографирала, е била увредена и неговата стенограма е разкрачена и да се разчете е необходим код за нея. А аз успях да проуча този код и с помощта на Борис Николов да го запазя за разчитане на стенограмите му.

3. Когато за пръв пьт ми попадна тази малка брошура , „За двете риби и петте хляба" отпечатана от Светозар Няголов, аз изобщо не можах да я чета. Тя беше затворена за мен. По-късно я прочетох, но съзнанието ми беше също затворено за нея. Прочетох я само така да видя какво има в нея. Нищо не намерих.

4. И ето дойде 2005 г. и се подготвяше Изгревът, том XXII, където беше включен материал на Светозар Няголов. Няколко пъти той ме запита дали съм включил тази брошура. Аз не бях я включил, защото бях я забравил и освен това не бе ми направила особено впечатление.

5. Накрая трябваше да изпълня неговото желание. Реших да я включа. Зачетох я и започнах да подчертавам някои неща. Беше ми се отворил един прозорец в тъмната стая на съзнанието ми. След като се набра от Буряна и се разпечата от Вихър, аз отново седнах, за да напиша някои идеи, които ми бяха дошли при прочитането и под светлината само на един отворен прозорец. Накрая материалът се отвори, отвориха се всички прозорци, навлезе светлина в съзнанието ми и аз започнах да я чета. От беседата излезе друга Светлина на Духа. Двете светлини се сляха и успяха да дойдат в мен, отвориха и осветиха съзнанието ми. Разчетох го в Дух и Истина, онова, което написах. Аз го работих две седмици от 7 до 22 ноември 2005 г. А вие трябва да го изучавате една-две години докато усвоите всичко, което е написано и цитирано от „Изгревът". Желая ви успех.

6. Трябва всички да благодаримна Буряна, че можа да разчете моя почерк и този труден материал да го въведе чрез компютър. Ето сега, когато проверявам всичко, аз се затруднявам да си чета ръкописа. А как тя го разчете - направо се чудя. Благодаря на Вихър, че включи картите, снимките за този материал. Благодаря на Ефросина, че оформяше материала за печат. Без тях това нямаше да се отпечата.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×