Jump to content
Светулка

СЪДЪРЖАНИЕ „Изгревът", т. XXII

Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ

„Изгревът", т. XXII

01. Светъл лъч към човешките души

Духовни условия в България преди идването на Учителя

Жизнен път и работа на Учителя до създаването на Веригата през 1900 г . : Проникновение

Духовна дейност на Учителя с Веригата от 1900 г.до създаването на Школата през 1922 г .

Създаване и развитие на Школата на бялото Братство в България от 1922 г . до 1944 г .

Случки и събития в България , свързани с дейността на Учителя Ученици , участвали в Школата и техните прояви в живота. Учението на Учителя - предвестник на новия живот и идването на Шестата светеща раса : Из Словото

Image_235.png

/ Светозар Няголов 005-264

02. Учителят Беинса Дуно за Рила и екскурзиите по планината

Планината - извор на сила

Мусала

Скакавците и Рупит е

Седемте езера

Построяване на лагера и пребиваване на Второто езеро

Любовта на Учителя към учениците му

Моите спомени за Рила

Витоша

Image_236.png

/ Светозар Няголов 265-352

3. Паневритмия от Беинса Дуно Шестте упражнения от Учителя Дънов

Промени в Паневритмията и песните на Учителя

Светозар Няголов 353-415

04. Пентаграмът и развитието на Петата човешка раса

Върховете на Пентаграма

Външният кръг на Пентаграма и символите в него.Вътрешният кръг на Пентаграма и картините в него . Центърът на Пентаграма

Как се работи с Пентаграма

Учителят за Пентаграма

Image_238.png

Image_239.png

Image_240.png

Image_241.png

Съставител Светозар Няголов 416-43 9

05. Хранене, пост и житен режим : По Беинса Дуно

Image_270.png

Image_271.png

Image_272.png

Image_273.png

Image_274.png

/ Съставител Светозар Няголов 440-45 8

06. Астрокосмична синтеза

Астрокосмична синтеза

Аспекти от цикъла на тежките планети Плутон , Сатурн , Уран , Непту н

Епохата на Водолея

Image_302.png

/ Светозар Няголов 459-47 9

07. Епохата на Водолея

Епохата на Водолея

Хороскоп на Епохата на Водолея

Image_303.png

/ Светозар Няголов 480-49 7

08. Епохата на Водолея и Всемировият Учител на Вселената Беинса Дуно : Из Словото на Учителя Петър Дънов

България - пълен неутралитет

Съборите на Бялото братство и българите. Предсказание за идващата епоха от 1945-1989 г . Новата култура и Епохата на Водолея

Учителят за жените , които ще спасят света

Защо се дадоха страданията на българите

Image_304.png

Image_305.png

Image_306.png

Image_307.png

Image_308.png

Image_309.png/ Съставител д- р Вергилий Кръстев 498-544

09. Космогония на Божественият Дух , на Христовият Дух и на Господният Дух Вселяването на Божествения Дух в Петър Дънов

Вселяването на Христовия Дух в Петър Дънов

Вселяването на Господния Дух в Петър Дънов

Image_330.png

Image_331.png

Image_332.png

Image_333.png

Image_334.png/ Светозар Няголов 545-586

10. Домът Господен и съдбата на света

Домът Господен и съдбата на света

Учителят Дънов за болшевизмът и комунизмът

Учителят Дънов за частната собственост ,за класовата борба,за пробуждане на човешкото съзнание и раждането на космическия човек , за пробуждане на колективното съзнание и икономическата борба , за комуните

Учителят Дънов за Втората световна война 1939-1945 г .

Image_385.png

Image_386.png

Image_387.png

Image_388.png

Image_389.png

Image_390.png

Image_391.png

Image_392.png/ Сьставител д- р Вергилий Кръстев 587-722

11. Агарта и Атлантида

За двете риби и петте хляба . Беседа от Учителя , изнесена на 14.05.193 8 г., събота , София-Изгрев

Как бе открита и намерена беседата „За двете риби и петте хляба " / Светозар Няголов

Агарта и Атлантида / д- р Вергилий Кръстев

Image_411.png

Image_412.png/ Съставител д- р Вергилий Кръстев 723-765

12. Небесният знак Ь и славянската писменост

Значението на отстранените букви от стария правопис

/ Светозар Няголов

Славянската писменост и небесния знак Ъ , Ь е знакът Божий

/ д- р Вергилий Кръстев

Image_436.png

Image_437.png

Image_438.png

Image_439.png

Image_440.png/ Съставител д- р Вергилий Кръстев 766-770

13. Хороскопите в поредицата „Изгревът "

Хороскопите на астролозите на Изгрева и на Учителя , представени в том XIX от поредицата «Изгревът » / Светозар Няголов

Хороскопи на някои приятели - Пенка Дякова Георгиева , Ангел Стоянов Керемедчиев , Трендафила

(Филка ) Благоева Балдевска / Светозар Няголов

Хороскопите на Светозар Няголов . Създавани и отстоявани

/ д- р Вергилий Кръстев

Image_462.png

/ Състав, д-р Вергилий Кръстев 771-781

14. Какви песни са се пяли по съборите на Синархическата верига на Всемирното Бяло братство 1907-1915 г., 1920 -1922 г.

Как се създават и изпълняват песните от съборите на Синархичната верига

Песните от съборите на Синархичната верига и кога се изпълняват

Image_463.png

/ д-р Вергилий Кръстев 782-797

15. Песните на един ученик на Бялото Братство

/ Светозар Няголов 798-801

Image_464.png

Image_465.png

16. Бележки към снимките 802-815

Съставител и редактор

д- р Вергилий Николов Кръстев

Компютърен набор

Полина Тодорова Петкова от гр. Видин

С. 5-458, 498-544, 587-717

Буряна Ангелова Пенкова

С. 459-497, 545-586, 723-781

Ставри Петров Ангелов с. 782-801 и нотиране Яна поп Янева

с. 643-649, 802-811

Подреждане, оформление и коректура

Ефросина А. Ангелова-Пенкова

Предпечатна подготовка и компютърна обработка на снимките

Вихър Ангелов Пенков

Печатница СД Симолини-94 - София

„Изгревът", т. XXII - тираж -1 000 бр.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×