Jump to content
lothlorien

10. МИР СЛЕД ВОЙНАТА 1914 ÷ 1918 Г.

Recommended Posts

10. МИР СЛЕД ВОЙНАТА 1914 ÷ 1918 Г.

ДВАМАТА БРАТЯ: Беседа от Учителя, държана на 22.ІХ.1918 г., София. -В: Да ви даде

[Неделни беседи от Учителя, серия XIII, т. 2]. София, 1938.

стр. 235 ÷ 236.

Вложете в умовете си мисълта, че всички сте братя. Днес се правят предложения за мир.* Пратете и вие вашата нота горе, при Бога, оттам да искате мир. Светът е обсаден от ангели. Горко на онези, които проповядват учението, че човек за човека е вълк! Горко на онези, които лъжат и крадат! Време е вече да се приложи Божественото учение и между нас. Проектирайте мисълта си нагоре и изпълнете Божията воля. Не мислете какво ще стане с вас. Косъм няма да падне от главата ви без Божията воля. Нека всички българи се молят и отправят молитвата си към Бога. Само така България ще се благослови и освободи. Всеки народ, който мисли, че сам ще оправи работите си, още повече ще ги обърка. Ако всички европейски народи мислят така, цяла Европа ще се напълни с инвалиди. Най-после всички народи ще се обърнат към Бога. Ще кажете, че отговорността лежи върху управляващите. Не е така. Всички хора, всички семейства, всички общества носят отговорност за положението на своя народ. Всеки човек поотделно е толкова отговорен, колкото и управляващите.

Всеки човек трябва да отправи своята молитва към Бога. - В коя църква трябва да се молим? - В която и да е. Можете да се молите и на открито. Днешният топъл, сух ден показва, че Бог изпраща Своето благословение върху всички народи. Понеже всички сме братя, грехът на едного е. общ грях. Така казва Христос. И благото, и доброто на едного е общо благо. Днес всички народи негодуват един срещу друг. Те се обичат, но се намират в хипнотично състояние, което помрачава съзнанието им, затова те не разбират какво правят.

Обърнете се към живия Господ, Който казва: „Потърсете Ме в ден скръбен, и Аз ще ви се изявя.” Опитайте Господа, да видите дали ще ви помогне в ден скръбен. Някой се моли да бъде в тила, а не на фронта. Положението е опасно навсякъде, независимо от това дали сте в тила, или на фронта. Всички хора са на фронта. Днес милиони хора умират, други остават инвалиди, сакати, трети страдат от сиромашия. Във всеки дом се чува плач. Според мене сегашната култура е култура на плача и на страданието.

„Десетимата възнегодуваха за двамата братя.” - Какво ще стане с нас и с европейските държави? Не се грижете за тях. Те носят отговорност за себе си; всеки народ носи отговорност. Бог е определил границите и развитието на всяка държава, за да върви всичко по своя път. Всички хора и народи трябва да бъдат с отворени очи. Ако държавите не са с отворени очи, те няма да се ползуват от условията на живота. Бъдете смели и решителни, не се обезсърчавайте. Не мислете какво ще стане с вас. Нищо лошо няма да стане. Бог ще ви окъпе, ще ви преоблечен ще ви постави в новите условия на живота. Така е казано, и така ще бъде. Какво правят децата ви, когато обещаете да им купите за Великден нови дрехи? Те скачат, пеят, радват се. Голям Великден иде за всички хора. - Война е сега, тежки времена живеем. - Ще останат много инвалиди, но Христос ще отвори очите на ослепелите, ще обърше сълзите на страдащите, ще възкреси мъртвите. Хората ще се върнат на земята по три начина: едни ще се преродят, без да знаят, че са преродени; други ще знаят, че са преродени; а трети ще възкръснат. Който възкръсне, ще бъде свободен от закона на кармата, от всички недъзи. Възкръсналият живее на земята така, както на небето, дето всички изпълняват Божията воля с любов. Тогава земята ще бъде обетованата земя, хората ще бъдат красиви и млади, по на 33 години. Всички ще служат на Бога, както Син Человечески служи.

Да бъдем Божии служители! Това е най-високата служба, която човек може да изпълни на земята.

* На 25 септември 1918 г. българското правителство иска примирие, след като на 15 септември е станал пробивът на Добро поле. Това довежда до спиране на войната и до заробващия Ньойски договор от 27 ноември 1919 г. (бел. на съставителя на „Изгревът” Вергилий Кръстев).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×