Jump to content

Recommended Posts

1935-1936 година

От книгите: Трите родословия. Господар и слуга.

Ценната дума. Новото верую. Защо ми говориш с притчи. Устойчиви величини. Да им дам живот

Ако любовта не посещава човека, всички органи и удове на тялото ще се атрофират.

* * *

Болестта е неканена гостенка, която ви е посетила и ви се налага, тя иска да я къпете, обличате, храните, забавлявате. На болестта не трябва да се дават никакви лекарства. Щом дойде при вас, ще й кажете: „Аз отивам да копая на Божията нива, ако искаш да дойдеш с мене, добре дошла, ако не - сбогом". Който вярва в Бога като динамическа сила, той всякога ще бъде здрав.

* * *

Ако целувката може да повдигне падналия, да излекува болния и да възкреси мъртвия, тя е на място.

* * *

За да не пада, човек трябва да държи мисълта си силно съсредоточена нагоре към центъра на слънцето. Моралните падания на хората се дължат на факта, че в техния живот няма равновесие, няма нужния морален устой. Грехът не е нищо друго освен изгубване на равновесието, вследствие на което човек пада. Дали морално ще падне или физически, това се дължи все на изгубване на равновесието.

Пазете равновесие на ума, на сърцето и на волята си. Каквото и да ви се случи в живота, пазете равновесие.

* * *

Когато организмът се приспособи към някои отрови, човек придобива имунитет, не се поддава на заболявания, не се поддава на отрови и злини в живота. Както могат да вкарат в кръвта на човека серум против шарката, така могат да вкарат в кръвта му серум от отровата на кобрата и да го направят неподатлив на нея. Който няма тази присадка в кръвта си, той може да плати с живота си. Човек трябва да се присади и срещу греха, да остане неуязвим към него. Грехът е ухапване от духовна кобра. Има факири в Индия, които не се поддават на змийската отрова.

Гневът, грубостта, докачливостта, нахалството са болести, от които човек трябва да се лекува.

* * *

От добрия, правилно мислещ човек, излиза приятен аромат, особено благоухание. От лошия излиза неприятна миризма.

За да придобие безсмъртие, човек трябва да се запознае с онези методи, чрез които Духът го ръководи. Докато дойде до това положение, той все ще се натъква на онова, което не му е потребно.

* * *

Чистият и свят живот не съдържа в себе си елементите на злото.

Онова, за което мислите, в края на краищата става. Онова, за което мислите, ще стане, когато и да е.

* * *

Словото е основата на живота, то е горивото, което трябва постоянно да се набавя, за да може огънят на живота постоянно да гори.

* * *

Човек трябва да се облича красиво, за да задоволи, както своето чувство за красота, така и на своите ближни.

* * *

Когато някой ви преддага от плодовете на забраненото дърво, вие ще му откажете и ще кажете, че някога сте опитвали тези плодове и втори път не се решавате да ядете от тях.

* * *

Първият човек е съгрешил вследствие на невъздържанието. И до днес хората ядат от плодовете на забраненото дърво и затова страдат.

Всичко можете да правите, но от плодовете на забраненото дърво да не ядете. Въздържание е нужно на всички.

* * *

Човек е нещастен и боледува, защото живее в неорганизиран свят, за да се подобрят условията, човек трябва да се организира, а за да се организира човешкият ум, в него трябва да се внесе нещо ново, само новото е в състояние да опресни ума на човека.

Не говорете за злото, за да го подхранвате, ако пък правите добро, или говорите добро за хората, вие подхранвате доброто в тях и в себе си. Не забравяйте, че живеете в свят, дето има добри и лоши същества, които ви влияят.

* * *

Колкото по-тежка е била болестта, през която човек е минал, толкова по-силен е станал той. Големите изпитания, тежките болести носят велики блага и придобивки.

* * *

Пазете се от омразата, за да не изпитвате горчивите плодове на злото. При омразата вие плащате, а другите ядат и пият. Когато се натъкват на злото в света, хората казват, че това е кармата им, която не могат да избегнат. Кармата е бомба, заровена в земята, която те разравят и почват да изследват. Бутнат ли я не на място или изпуснат, тя експлодира. Бомбата я заобиколете или внимателно я пипайте. Докато не пипате бомбата, сте добре, пипнете ли я, кармата се проявява.

* * *

Ако заболеете, започнете любезно да се разговаряте с болестта си, да благодарите, че ви е посетила. Като се отнесете с нея учтиво, тя ще ви напусне. Болестите не са нищо друго освен живи същества, които мъчат човека. Чрез болестите хората се възпитават. Когато човек се обърне към Бога с молба да го освободи от тези същества, той получава отговор на молитвата си. Отговорът е неговото оздравяване. Само Бог е в сила да заповяда и на злите, и на добрите същества.

В изгряването на слънцето се забелязват два важни момента: първият е на 22 март, когато слънцето минава в Северното полукълбо. Вторият момент е на 22 септември, когато слънцето минава в Южното полукълбо. Тези два момента са символи, които изразяват два вида течение на енергии. Енергиите, които протичат в Северното полукълбо, имат външен характер - те символизират мъжа. Когато слънцето влезе в Южното полукълбо на 22 септември, хората влизат в друго течение на енергии, които съдържат в себе си мекота. Тогава човек може да се уедини, съсредоточи.

* * *

Силата на човека е в постоянната връзка, която той може да има с Бога и невидимия свят. Ако мисли само за материални неща и се увлича по света, той губи силата си.

* * *

Причината за греха е много малка. В духовния свят, като си обърнеш гърба към едно същество, ти си вече съгрешил, а като си обърнеш лицето към него, ти си се вече разкаял и си се поправил.

* * *

Когато човек не може да разбере божественото, тогава отрицателните сили в природата го завладяват. При връзка с Бога човек е ограден. Когато престанеш да мислиш за Бога, почваш да чувстваш празнота.

* * *

Връзката ви с Бога - там е силата.

Защо не трябва да се лъже? Защото при лъжата човек скъсва връзките си с Христа, с напредналите същества и с това туря голяма пречка за своето духовно издигане. Второ, при лъжата се образува една астрална експлозия, понеже мисъл формата на лъжата е в противоречие с истинския факт. И тази експлозия действа разрушително върху лицето, което е казало лъжата. Човек, който е казал лъжа, в следващото прераждане ще има изкривен настрана нос, изкривена уста, изкривени вежди или брада и т.н.

* * *

Защо на някои дръвчета клоните се изкривяват? В чийто двор има такива дръвчета, стопанинът има криви мисли и чувства.

Тези криви мисли и чувства образуват неправилни мислителни вълни, които се поглъщат от етерния двойник на растенията и клоните се изкривяват. Това се отнася и до животните. Жестокостта на зверовете в планината и в гората се усилва от лошите и жестоки мисли и чувства на човека, които те приемат в своето астрално тяло, както попивателната хартия попива мастилото. И човек носи една отговорност за това.

* * *

Ако си нервен, сприхав, нетърпелив, пипни си леко върха на носа.

* * *

Там, дето има движение, там има разумна сила.

Мийте лицето си по възможност с най-хубавата и чиста вода, която няма примеси.

* * *

Като погледнете и се свържете с една звезда, тя ще упражни влияние върху вас. Тези звезди, които светят, са разумни - светлината е израз на разумност. Всяка звезда има и тон, музиката идва от звездите. Пеенето и свиренето на сферите е нещо величествено.

* * *

Колкото по-дълго време се дъвче храната и по-енергично, толкова по-добре, понеже още докато се дъвче храната, част от енергията се всмуква от езика и я изпраща почти готова в стомаха, после по всички клетки. След като се наядеш, онова, което езикът е изтеглил, то ободрява, после може да се продължи работата.

* * *

Като изучавате физическия свят, вие изучавате резултатите. Физическият свят е резултат на разумни сили, които работят извън човека. Земята е един резултат, луната - също. Цялата Вселена е резултат на разумни същества - строители.

* * *

Всичката материя, която влиза в нашата система, е едно число девет с деветдесет нули след него, а според мене е едно число 10 със сто нули след него.

Окото е създадено така, както е създадена слънчевата система, и тогава, каквото е състоянието на окото, такова е и състоянието на слънцето.

Ако материята произвежда живота, то тя не е мъртва, защото мъртвото не може да произвежда живо. Светлината от светлина излиза. Силата от сила излиза. Една майка ражда едно дете и ние казваме, че го е създала. Не. Зародишът на това дете е съществувал милиони години, преди майката да го е родила. Когато човек пусне една семка в нивата, той ли е създал тази семка? Не, човекът е само условие да посади семката и земята е условие за поникване на семето.

За да се пречисти кръвта ти, ще задържаш по-дълго време въздуха в дробовете си.

* * *

Между всички клетки на човешкия организъм има едно разумно вътрешно единение.

За в бъдеще туберкулозата ще я лекувате, като излизате на високи места и постепенно на все по-високи върхове, но не по-високи от 3000 метра.

* * *

Със своя непорядъчен живот един народ може така да разпръсне влагата от въздуха, че да създаде голяма суша, от която всички да страдат. Ако хората са добри, ще има от-лично атмосферно налягане, ще има разширение на влагата и вътрешно напрежение на топлината. А за плодородието е необходимо тъкмо това. Ти не може да постигнеш каквото и да е, ако не си добър. Ако хората бяха добри, нямаше да има нужда гроздето да се пръска със син камък.

Очите ви са отслабнали, защото малко кръв приижда в тях. Взирайте се в тъмни нощи, взирайте се в небето, за да усилите зрението си. Търсете нощем в стаята си мислено разни предмети. После ходете на високи върхове, постойте там около месец, очите ви ще се засилят и нервната система ще укрепне. Влезте в общение с разумните същества (разумни сили управляват планинските върхове) и ще видите скоро колко придобивки ще имате.

* * *

Съдиите трябва да знаят начина, по който да фотографират мозъка на престъпника. Щом го фотографират, върху мозъка ще се отпечатат всички картини на убийството, което той е извършил, и въз основа на тези картини те ще го съдят.

* * *

Човек не може правилно да диша, ако не мисли и не чувства правилно.

* * *

Много от страданията произтичат от запушване на порите. Когато някой се простуди, за да го лекуват, го разтриват, за да се изпоти. Потта е вътрешна вода, която трябва да излезе, да отвори порите, да може човек да диша чрез кожата си, да възстанови чистотата.

* * *

Не бива да се ядат само сладки храни. Горчивите работи лекуват болестите. Горчивите работи и горчивините предпазват човека от много злини.

Вегетарианската храна усилва нервната система, организмът става по-устойчив, по-издръжлив.

* * *

Животните и човекът са вървели успоредно някога и са се хранили с месна храна. Това е било, когато са слизали надолу, но после човек се е отделил, животните продължават да слизат надолу, а човек започнал да върви по една възходяща посока, затова, ако той продължи да яде месо, ще изпадне в големи противоречия, понеже тежнението на животинската храна е голямо и има опасност да слезе до положението на животните.

Ако се храните със свинско месо, свинските клетки ще се присадят у вас. Ако ядете само месна храна, от натрупването на тия клетки ще вземете този характер на тия същества, които сте яли. Свинските клетки са неестествени, изисква се голяма енергия, за да ги задържи човек на работа, те са хем много мързеливи, хем много разрушителни.

* * *

Иска ли някой да бъде хладнокръвен, да яде риба.

* * *

Преди няколко милиона години, в далечното минало, нашето слънце минало през едно черно слънце, което е оставило всички лоши последствия. Без малко е щяла да изчезне човешката раса. И тогава Господ, за да ни спаси, е създал земята, която е била „неустроена и пуста". После е създал слънцето и луната, за да ни улесни живота.

Ларинксът, който имате, е едно голямо благословение, от него и от устата - как я отваряте и как я затваряте, зависи вашето щастие. При много говорене грехът е неизбежен.

Цветните лъчи на светлината са разумни души, живи същества, така червеният цвят е разумно същество. И всичките цветове - това са все разумни живи същества.

* * *

Не е въпросът да се изправите и да гледате слънцето, но така да застанете, че този слънчев лъч да влезе във вашето съзнание хармонично, тогава ще получите една необикновена приятност и разположение.

* * *

За да се печете на слънце както трябва, трябва да разбирате много добре математическите отношения и геометрическите ъгли, светлината да пада под хармоничен ъгъл, при известни криви линии.

* * *

Учен си, запалиш цигара, сложиш на масата вино, ракия или бира, или лимонада, и мислиш, че това вече е живот. По-страшна от тази работа няма.

* * *

Тъмнината е произлязла от света на тъмните същества, а светлината - от света на светлите същества. Цялото човечество е под неизбежното влияние и на едните, и на другите същества. Светлите същества са завършили своята еволюция и сега поддържат света, слизат на земята от високи светове, за да ни помагат. Правят големи жертви, понеже разбират Божиите закони. Тъмните

сили искат да заробят човека, да го върнат назад в развитието му, понеже ако не го върнат, те не могат да се въплътят, а те искат чрез въплътяване в хората да имат условие да подобрят своето положение. Христос е един от най-вьзвишените духове, слезе да даде упътвания и да обърне кормилото на човешката еволюция, да даде светлина, да вървят хората напред, да им покаже пътя на човешкото спасение.

* * *

Каквото и да ви се случи, кажете си: „Да бъде волята Божия".

Ще чакате търпеливо, няма да се безпокоите и всичко ще мине, а един ден ще разберете, че всичко е било за добро.

* * *

Разумните сили, които са направили света в миналото, те го направляват и днес. Разумните сили, които направляват света днес, са едни и същи, каквито са били в миналото. Едни и същи сили ръководят света, но резултатите само се различават.

* * *

Вместо капките, които лекарят ви дава, за да оздравеете, може да ви даде известна доза прана и с това да имате далеч по-добри резултати. Също може да ви даде следната рецепта: 50 грама домати, 60 грама моркови, 10 грама лук, 15 грама чист зехтин, 15 грама ситно нарязано зеле. Всичко това да се свари и да се изяде. За такава рецепта всички вие ще се запревивате от смях, но аз ви казвам, че този лекар, който ще ви даде такава рецепта, е много добър.

Човек не може да бъде здрав, ако се намира под него силно подземно течение или под течението на вода, което развива грамадно електричество, или ако постави главата си по това направление, по което тече тази вода. Човек не може да бъде здрав, ако къщата му е построена над такова течение или почвата, върху която е построена, е електрична.

* * *

Ако ти не внесеш достатъчно количество въздух в дробовете си, ще пострадаш. Ако ти не внесеш достатъчно количество вода в организма си, ще пострадаш, и ако ти не внесеш достатъчно количество твърда храна в организма си, която да направи тялото ти устойчиво, ще пострадаш. Най-устойчивата материя е тази, от която е създадена нервната система.

Устойчивостта на нервната система зависи от това как е създадено тялото ти, от мислите, чувствата и постъпките на човека. После елементите (злато, желязо, мед и прочее), ако са повече или по-малко в организма, това всичко ще се отрази неблагоприятно върху него. В организма има 70-80 елемента, които се намират в съединено състояние и са правилно разпределени, а има и такива елементи, които действат разрушително. Някой път сърцето бие неправилно. Понякога сърцебиенето се дължи на излишно количество електричество или магнетизъм, друг път стават неправилни химически процеси, които също се отразяват зле. Когато в стомаха влиза въздух, става едно разширение, което наляга върху диафрагмата, тя пък наляга върху дробовете, които

натискат сърцето, тогава се явява сърцебиене. В стомаха трябва да има колкото се може по-малко газове. Когато човек се храни, при отварянето на устата влиза въздух, който натиска стените на стомаха, обтяга стомаха и пречи на правилната дейност на сърцето.

Индусите имат много методи за дишане, те са ги използвали хиляди години, вследствие на което имат големи постижения. Каквито и колкото да са добри тези методи, те не са добри за европейците, защото европейците нямат духовността, преживяното отношение към Бога, сливането с Бога, дълбочината, каквато имат индусите. А всичко това е много важно за дишането.

* * *

Ще ви дам един метод за дишане: след като поемете въздух и го задържите 15-20-30 секунди, кажете в себе си: „Господи, заради голямото благо, което си ми дал, аз съм готов да изпълня Твоята воля". Тези трептения, които излизат чрез издишания въздух, отиват в пространството и се хроникират, също и това, което си приел от въздуха - образува се една реакция. И тогава приетата сила от въздуха се нагажда в организма. 1/1 съществата от другия свят, като ви слушат, и те ще възприемат тази формула, която за тях е едно благо. Тъй щото едновременно с вас и те ще приемат благото от въздуха. Няколко формули можете да използвате при дишането. Чрез дишането човек се освобождава от ред тягостни състояния. Ако не си ял три дни, започни да дишаш и кажи: „Господи, благодаря Ти, че не съм ял три дни, за да имам възможност да мисля повече и по-правилно за Тебе".

Чрез въздуха ти можеш да приемеш достатъчно хранителна енергия.

* * *

Любовта е едно състояние на засищане, вярата и любовта са ситост. Човек може да се нахрани само с любов. Тази любов ще мине първо през въздуха, а въздухът е в състояние да направи всичко в човека, да му даде права мисъл. Тази права мисъл, като я проектира в пространството и ако я изпрати до един човек, който е гладувал няколко дни, той ще се насити.

Гладът е мощна сила, която подтиква хората към добро.

Етерът е най-чистата материя, която може да се изсмуче - това е жизненият еликсир. Ако не можете да се свържете с тия същества, които възприемат етера от въздуха, дишането не е правилно.

Ако стомахът е разстроен, тогава и дробовете, и главата ще бъдат разстроени.

* * *

Най-добрата дреха е от чист лен, едноцветна, дълга, със златен пояс. Това се отнася и до братята, и до сестрите -еднакви дрехи. Косата хубаво причесана.

Животът започва с плътта. Тя е почвата, тя е първото условие, при което животът може да се прояви. Докато една идея не вземе някаква форма, докато не се въплъти, не може да бъде ясна.

За да се лекува чрез музиката, човек трябва да разбира нейните закони, да знае как да ги използва.

* * *

Не може да се подмладите без музиката, помнете го това.

* * *

Има една спънка плътта, това е инертността. Ако в нея не влезе духът да я раздвижи, тя ще си остане инертна и не би могла да се развива. Затова идват страданията. Страданията идват от плътта. Духът чувства и мисли по друг начин, а не както плътта.

* * *

Мнозина мислят, че като се освободят от плътта, направо ще отидат при Бога. Кой създаде плътта? Който създаде и духа - всичко излиза от Бога, с изключение само на кривите форми, в които днес духът е облечен.

* * *

Натрупването на материя е товар, а не организиране на материята. Натрупването на плътта показва, че тя има много желания, иска да яде, да събира богатства и имоти.

* * *

Искате да се освободите от плътта - това е невъзможно. Има някои работи, от които можете да се освободите, но от някои по никой начин не можете да се освободите. Тях ще носите със себе си, както черният носи своята чернота на онзи свят.

* * *

Плътта трябва да се одухотвори, да се облагороди, а не да се освободите от нея. Плътта може да се преумори от чрезмерен пост и от прекомерно ядене.

* * *

Плътта си има свои изисквания, заради които трябва да я разбирате. Волята на човека е виновна за неговите неуспехи и нещастия, а не плътта. Плътта е носителка на лошото, но тя не го причинява.

* * *

Плътта постепенно заяква. Щом изпълнявате законите на плътта, ще бъдете здрави, богати, ще живеете отлично. Аз не говоря за желанията на плътта, но за законите на плътта. Като слиза на земята, човек се въплътява, облича се в плът и трябва да спазва нейните закони.

* * *

На плътта ще и казвате да яде малко. Никога не задоволявайте плътта си напълно. Оставете я поне една трета гладна.

* * *

И дреха да шиете, и каквото и да правите, нека да остане нещо недовършено, за да има към какво да се стреми още човек. Нека да има нещо несъвършено. Съвършенството принадлежи на друг свят, то е друго развитие, от други условия. Днес още няма възможности в човека да бъде съвършен. Възможностите в човека да бъде съвършен съществуват в неговия дух.

Хората още не знаят как да използват електричеството и магнетизма на слънцето и затова се чувстват изнервени, напрегнати. Тази нервност се дължи на сухотата на организма: чрезмерната топлина и чрезмерното изстудяване. За да се избегне тази сухота, между студа и топлината трябва да се създаде вътрешна връзка. Ако топлината е повече, отколкото трябва, и не може да привлече влагата, човешката кожа изсъхва, вследствие на което се явяват ред болести, като маясъл, проказа и други. При тези болести кожата почва да се напуква. Проказата не е толкова страшна болест, колкото хората си я представят. Тя се дължи на отсъствие на влага в организма.

Понякога по кожата се явява голям сърбеж и този сърбеж се дължи на сухотата, която е настанала в организма. Причината за сухотата са чувствата - те са в неестествено положение. Такива хора могат да се лекуват, като влизат в общение с жизнерадостни хора, у които чувствата са в естествено състояние, по този начин те ще приемат от тях по малко магнетизъм. Който има такъв сърбеж по кожата си, нека отиде в някоя дъбова гора, да облегне гърба си на някой стар дъб, да приеме малко от неговия магнетизъм. За да влезе във връзка с дъба, той трябва да го разбира и да гледа на него като на разумно същество.

* * *

Ако растенията бяха невежи и ние щяхме да възприемем тяхното невежество. Житото, царевицата, ечемикът са разумни същества, философията и науката се дължат на слънчевата светлина и топлина, както и на храната, която хората употребяват, а някои неща се дължат и на самите хора. Когато ядат хляб, хората възприемат идеите на житото.

* * *

Плътта представлява по-ограничен, по-нисш живот, като юзди на детето. Затова тя трябва да се възпитава. Духът е висшият живот на човека. Като знаете това, не се оплаквайте против вашата плът, не я изключвайте, бъдете снизходителни към нейните погрешки. Само по този начин ще изправите живота си. Ако не сте снизходителни към вашата плът, към погрешките й, ще си създадете ред неприятности и страдания. Тогава се изпада в друга крайност. Преди всичко плътта иска да се организира. Като дойде в тялото, тя постоянно се реорганизира. Неорганизираните клетки на плътта постоянно работят, за да се организират. Като знаете това, никога не внасяйте лоши, отрицателни мисли в ума си. От внушаване на такива мисли много от клетките на вашия организъм престават да работят. Тогава ще усетите болки в рамото, в кръста, в коляното.

* * *

Понякога човек се чувства силно възбуден, гневен, за да се успокои, нека хване лявата си ръка и помилва десет пъти ръката от рамото към пръстите, след това от долната страна да направи същото, като почне от пръстите и отива надолу.

Хората трябва всякога да говорят на ръцете си, да си въздействат сами. Първия пръст - показалеца, като го погалиш, веднага същества от небето, които са свързани с този пръст, поглеждат към тебе и ти помагат. Като пипнеш Сатурновия пръст, ти се свързваш с други разумни същества, които веднага ти се притичват на помощ. Като пипнеш безименния пръст, се свързваш със същества от слънцето и те веднага ти се притичват на помощ.

За да се лекувате, когато сте болни, ще изпиете 5-6 чаши гореща вода лъжичка по лъжичка в продължение на половин час. Може да ви дойде пресилено това, но пък ще се излекувате.

* * *

При температура и неразположение ще пиете гореща вода, докато се изпотите няколко пъти, като на всяко изпотяване ще се преобличате. Дръжте в ума си положителни мисли. Когато казвате: „Утре ще бъда добре", чрез тези положителни мисли Господ въздейства у вас и ви помага, това е божественото, което действа у вас. Казвате ли, че положението ви ще се влоши, това е човешкото, което действа у вас. В божественото всякога работите стават добре. Колкото и да сте зле, всяка вечер пийте топла вода, хубаво лекарство, безплатно и ефикасно.

* * *

От страха и тщеславието умът не трябва да иска никакъв съвет.

Ако аз мисля, че правя много големи добрини, свършено е с мен.

* * *

Задръжте малкото за себе си, а многото - навън. В малкото е силата.

Не можеш да бъдеш здрав, ако не пееш, не можеш да бъдеш учен, ако не пееш, не можеш да бъдеш любещ, ако не пееш.

Когато боледува човек, вместо да търси лекари, нека почне да пее и да свири някоя песен само за себе си. Като пее и свири само за себе си, болестта ще изчезне.

* * *

Някой страда от ревматизъм, дойде при мене, иска да го лекувам и ме пита колко ще струва лекарството, което ще му дам. Казвам му, че това лекарство не струва 50 лева, а струва повече от 25 хиляди лева, не се лекува лесно ревматизмът. И главоболие не се лекува лесно. На други съм казвал: „Аз ще те излекувам, но с условие никога да не лъжеш. Ако продължаваш да лъжеш, ще те заболи не само коляното, но и ръката, и кръстът, и какво ли не". После казвам: „Ревматизмът ти ще изчезне, ако всеки ден ходиш до дома на бедна вдовица да носиш по един килограм брашно или по един чувал с брашно за нея и децата й, така 365 дни, всеки ден ще носиш нещо за този дом". Така се лекува ревматизъм!

* * *

Луната поглъща нечистотиите на земята. Тя поглъща 75 на сто от престъпленията на хората, а остава само 25 на сто за земята. Като се създаде втората луна на земята, няма да има на земята никакви престъпления, хората ще бъдат свободни от престъпления. Когато дойде втората луна, тя съвършено ще уравновеси движението на земята.

* * *

Живата вода - това е Христовото знание.

Всякога не е нужно една и съща площ да се засява. И земята трябва да си почива. Земята с милиони години е събирала своите богатства, от които сега се ползваме. Не мислете, че може да постъпвате с нея безразборно. Тъй както хората се развиват и вървят, един ден тези ресурси ще изчезнат.

* * *

Тези хора, които мислят, имат нещо светло на лицето си, те виждат нещата ясно, не ходят като замаяни, не гледат с премрежени очи.

* * *

Понякога при един грях могат да измрат по 50-60, а понякога и до сто хиляди клетки. При голямо безпокойство, при голямо отчаяние, измират с хиляди клетки в организма.

* * *

Водата на фасула, която минава през бъбреците, ги чисти, после минава през пикочния мехур и него го чисти.

Щом изправиш мисълта си, и пулсът ти ще се възстанови. Щом изправиш чувствата си, и пулсът ти ще бъде уравновесен.

* * *

Когато главата не е в ред, ще има болки и в корема, и в стомаха. Когато стомахът не е в ред, и главата ще ви боли. Искате ли да изцерите главата, ще оправите стомаха и обратно.

Материята не се губи, силите не се губят. Изменят се само функциите на нещата.

Здравето зависи от мозъка, от мисълта, а това зависи от храната, кога, как, каква и колко храна се приема.

* * *

Цялото пространство е населено със същества; във всички светове има живи същества.

Когато човек е добре организиран, неговият цвят на лицето е много приятен, кожата е мека, деликатна, възприемчива. Огрубее ли кожата, човек се излага на големи страдания.

* * *

Хубавата, светлата мисъл е сила. И ако вие не помагате на хората с мисълта си, това показва, че имате някакъв дефект в себе си.

Чистият издух изменя болезнените състояния. Еднообразният живот, еднообразните чувства и мисли правят човека неврастеник.

* * *

Плътското влечение е едно течение, което завлича човека. Любовта е разумно движение, разумна сила, която повдига човека. Похота е камък, който се търкаля, надолу от планината слиза в бездната.

* * *

Ако мислите право, ще привлечете силите на природата.

В света и в природата има здравословни вещества, които ние привличаме с мисълта си. Има един разумен свят, който постоянно ни заобикаля.

* * *

Страхът е една от големите отрови, които тровят човека.

* * *

Онова, което движи света, е разумното.

„Ом" и ум имат един корен и означават това, което съдържа всичко в себе си. В природата се съдържа всичко или с други думи - Духът е онова, което дава живот, което съдържа всичко в себе си.

* * *

Момичетата около 14-годишната си възраст минават през известни болезнени състояния и във всички преходни периоди човек прекарва болезнени състояния, а именно: от 2 до 7-годишна възраст, от 7 до 14, от 15 до 21, от 22 до 28, от 28 до 35 и т.н. Във всеки преходен период хората минават през болезнени състояния и после идват до известни просветления.

* г * *

Има неща, има опити, които човек трябва да прави тайно и да ги пази в тайна. Ако опитите излизат сполучливи и вие веднага се похвалите с тях, втори път няма да имате успех с опити. Някои имат дарбата да виждат, да чуват неща, които другите не виждат и не чуват, но похвалят ли се за това, те губят дарбите си.

* * *

Ако някое дете е хилаво, нека майка му да направи цветна градинка и го остави само да отглежда цветята, главно червени цветя, например червени карамфили. Ако детето е много буйно, да отглежда бели или сини цветя.

* * *

Нашата земя се движи с шеметна бързина в пространството, слънцето - също. Слънцето е милион и половина пъти по-голямо от земята, тежко е, а се движи в тази рядка материя.

Кой държи тези грамадни тела в това пространство, кажете ми? Само мисълта, само умът държи тези грамадни тела в пространството. Цялата природа, цялата вечност, цялото пространство е проникнато с ум и мисъл.

* * *

Остаряването се дължи на силни преживявания, на чувствата. Чувствата състаряват човека. Светлата мисъл подмладява.

Материята е нещо неопределено. Духът не е тяло, душата - също. Телата, които виждаме, са триизмерни, а в природата има повече от три измерения. Душата не може да бъде триизмерно тяло, нито четириизмерно, нито петизмерно. Чувственият свят е четириизмерен, причинният свят е шестоизмерен. Тия неща са от параметафизиката. Душата е от седмоизмерния свят.

* * *

Мозъчната и симпатичната нервна система са два полюса. Единият полюс е магнетичен, другият - електричен. Мозъкът се нуждае от суха среда, а симпатичната нервна система - от влажна среда. Преплитането на тези две среди дава условия да има обмяна между мислите и чувствата. Щом пипна ръката ви и я чувствам суха, това показва, че у вас електричеството взема надмощие. Кожата започва да се бели. Щом ръката е много влажна, нервната система има надмощие. За да има правилна обмяна, ръката трябва да бъде мека и топла и малко влажна. Мекота не може да се образува там, където няма влага. Сухият е много рязък, сприхав, кисел.

* * *

Всички болести в света се произвеждат от немузикални същества, те са най-грубите същества.

* * *

Всички почти болести се дължат на едни много микроскопически същества, които много бързо се размножават и оставят своите нечистотии, своите лайнушки вътре в организма. И те са толкова много, че предпочиташ да напуснеш тялото си, отколкото да ги чистиш. Тези неканени гости ще ги туриш отвън, на карантина, и ще туриш певци да им пеят. Като пееш на чумата и на каквато и да е болест, ще ги изгониш най-лесно. И при, най-неблагоприятните условия ще намериш десет минути време да пееш.

* * *

Виждането е функция на съзнанието. Човек, който има пробудено съзнание, той вижда и в Америка какво става, няма защо да ходи на място да види.

* * *

Атомите, както сега са създадени, са произведения на разумни същества, те са работили доста, за да ги направят.

Това е градивото, с което светът е създаден. Както намираме тухли и камъни и правим къщи, така и тия същества от вечността намират туй вещество и образуват атомите, с които е построена цялата наша земя, слънчевата система, звездите.

* * *

Един ден ние по вътрешното си радио ще приемаме музикалните творби от слънцето. Няма да се минат и хиляда години и някои ще слушат музика от слънцето. Ако подложите един болен човек на тази музика от слънцето, той веднага ще оздравее. Един анемичен веднага ще се излекува, като чуе мелодии от слънцето.

* * *

Когато човек престане да се моли, той лесно се уморява, не мисли, не е господар на нервната система и дава криво направление на мислите си.

* * *

Влагата без музика не може да се прояви. Слънцето без музика не може да грее. Човек без музика не може да мисли, не може и да бъде щастлив. Това е немислимо. Нито учен, нито религиозен може да бъде.

* * *

Всяко нещо, което ние не виждаме, мислим, че не съществува, не е реално. Виждането е функция на съзнанието. Човек, който има пробудено съзнание, той вижда в Америка какво става, вижда на слънцето какво има, на Млечния път какво става. Музикално ли е съзнанието, той ще вижда на месечината какво има. На месечината има най-хубави условия за научни изследвания, каквито другаде няма. На месечината няма условия за болести и там живеят най-напредналите учени. Един ден, като завършите вашия курс на земята, най-малко десет години ще живеете на месечината. Оттам ще тръгнете за Венера. И там ще седите десет години и ще ви подпишат паспорта. Венера ще подпише, че чувствата са нормални и т.н. На месечината няма условие за много хора. На Венера - също. Там всичко е покрито, светлината е вътрешна.

* * *

Един човек, който има музикално чувство в себе си, никога не се обезсърчава.

* * *

Вие мислите за много работи, но за същественото, за музиката не мислите, а вашият живот зависи от музиката. Човек, щом умира, не е достатъчно музикален, а само е напръскан с музика. Отдалече се познава един музикален човек, с такъв човек не може да се влезе в противоречие. Има хармония на сферите. Всяка звезда има свой път, но има една хармония с всички.

* * *

Понеже земята е изтеглила влагата от месечината, там стават големи изпарения. Жителите на луната имат много малко влага и тази, която е останала, те я пазят много и малко я употребяват. Страхуват се от хората на земята и затова живеят под кората, под повърхността на луната. Водата теглят по малко, защото на земята им я крадат. На луната преди милиони години, преди още да е имало живот на земята, там е имало е'дин отличен и културен живот. Сегашните жители на земята са слезли от луната с парашут през пространството, не в тази форма, каквато ние знаем, те, като са слезли на земята, по-разумни същества са им съградили подходящи тела. Те били пионерите, които са дошли на земята, а жителите на месечината, придружителите се върнали пак на месечината, но понякога слизат да наблюдават хората и нищо не казват. Вие може да не вярвате това, но аз зная, че онова, което е - е, и онова, което не е - не е. Не може да няма жители на слънцето, на луната, както и на всички планети. Температурата ни най-малко не препятства на живота, за топлината, за температурата, която има на една планета, причината е животът. От самия живот зависи. Животът произвежда топлина. Той е господар. В слънчевата система има същества, направени съобразно с конструкцията, с естеството на самата планета. Земята е най-ниското положение, до което човек е слязъл. Земните типове са крайни материалисти. Носът, челото, цветът - залостени са за земята.

* * *

Според моите изчисления на слънцето има 25 милиона градуса топлина. Тази температура от 25 милиона градуса, ако мине през тялото, ще го пречисти, но няма да го измени. Вие ще станете гении, ще светнете, лицето ви ще стане ангелско. Това е именно музиката, тя е огън, който не разрушава. Мисъл без музика руши, това са страстите, любов без музика разрушава.

* * *

За да възкръснете, трябва да станете музикални. Не ви казвам да станете религиозни, не ви казвам да станете учени, нито силни, най-реалното е да станете музикални. Пейте сутрин, като станете, поне десет минути, на обяд пет минути и вечер пет минути.

В природата има много неща, които са изопачени, които са извратени, но те не са на природата. Съществените неща в живота си имат строго определени качества.

* * *

Единственото същество, което работи, това е Бог. Природата също работи, а човек се труди и мъчи.

Ако жената роди един идиот, кой е виновен за това -майката или природата? Когато жената се готвеше да стане майка, тя трябваше да знае условията, при които трябва да зачене това дете, а не да роди идиот.

* * *

Всяко изопачено верую, всяка изопачена мисъл, всяка изопачена любов са идиотски. Как някои деца се раждат гениални, с идеални способности, а други се раждат идиоти? Значи има някакви причини.

* * *

Боледуваш, защото нямаш правилни отношения към природата. Щом оправиш отношенията си към нея, няма да боледуваш.

* * *

Първите същества, които дойдоха на земята, живяха 4-5 километра под кората на земята. Те се намираха под много висока температура и след време се превърнаха в скъпоценни камъни и останаха скрити под земята, дето забогатяха, и пожелаха да излязат на повърхност на земята и се превърнаха в растения. За да се скрият от нещастията в света, те заровиха главата си в земята, а краката оставиха навън, горе.

* * *

Едно тяло е здраво, когато всички частички в него са в движение, в хармонично движение помежду си. Щом се наруши това хармонично движение, човек е болен. Когато се изследва човешката аура, ще видите, че колкото човек е по-здрав и духовно по-издигнат, от него излиза една бяла, приятна светлина. Има хора, на които тази светлина е толкова голяма, че като ходят вечер, те хвърлят светлина наоколо си и си осветяват пътя. Когато човек заболее, става пречупване на тази светлина и тя потъмнява. Това потъмняване може да е частично или изцяло. Всяка заболяла част е тъмна, а здравите части са светли. Ако те заболи главата, главата ти е тъмна, а здравите части са светли. Ако те заболи крак, кракът е тъмен и т.н. Значи се изисква да възстановиш светлината на главата си, на стомаха, на краката, а това ще стане, като усилите мисълта си, като почнете да мислите за това, което знаете. В Писанието е казано: „Онези, които чакат Господа, тяхната сила ще се увеличи".

* * *

Едно куче как познава по стъпките, по гласа, по миризмата своя господар? Вие може да сте завършили пет университета, нямате усещанията на кучето. Има хора, които се раждат с развити чувства, могат да предвиждат много неща, дори след десет години знаят какво ще им се случи, а и след повече години знаят какво им предстои. Има хора, които виждат какво става зад тях, без да се обръщат. За тях няма прегради, няма стени и разстояния, които да им пречат, те са високо организирани хора.

* * *

Това, което виждате, не е реално. Вижда този, който вижда и отзад, и отпред, и отгоре, и отдолу.

* * *

Реалността не е нещо външно, обективно, но тя е нещо вътрешно. Има една обективна реалност в света, която малцина знаят, тя е несъизмерима и се нарича вечност.

Земният живот е част от духовния живот на човека. Ако ти на земята не можеш да живееш добре, в духовния свят съвсем не можеш да живееш добре. Ако стомахът ти не функционира правилно, мислиш ли, че мозъкът ти ще функционира правилно? Вземаш стомаха като един по-нисш живот от този на ума. Всички песимисти имат болен стомах.

* * *

Мозъкът приема мисълта, той не я произвежда. Мозъкът е подобен на радиото, отдалеч схваща звуковите вълни и ги предава, така и мозъкът възприема мислите и ги предава, значи възприема мисълта от друг свят. Чрез мозъка си ние се влияем от един свят много по-висок от нашия.

* * *

Всеки човек, за да развие в себе си свръхсъзнанието, трябва да мине през страданията на Христа. Христос мина през свръхсъзнанието и след като мина през разпъването, в него функционираше в пълен размер космическото съзнание, явяваше се, където искаше и когато искаше - беше свободен, никой не можеше вече нищо да му направи. Идеята, която прониква в цялата бяла раса, това е любовта Христова. Христос е Учител на бялата раса, за да се развие в нея свръхсъзнанието.

* * *

Всяка мисъл, която не носи в себе си живот, знание и свобода, не е божествена, тя е човешка. Човешките мисли не са лоши, но те не носят в себе си живот, знание и свобода, на тях не може да се разчита. Досега сте градили с тези мисли, затова имате хилави тела, затова след 60 години се подпирате с тояжка. И хората продължават да вярват повече в човешкото, отколкото на божественото.

* * *

Човек с развито космическо съзнание може навсякъде да влиза и да излиза, за него няма никакви препятствия, за него няма невъзможни неща. Човек днес страда от своето самосъзнание, с него той образува около себе си една неприятна атмосфера и гледа мрачно и недоверчиво на всичко.

* * *

Любовта подхранва човешкото свръхсъзнание. Свръхсъзнанието подхранва човешкия дух, душа, ум, сърце.

* * *

Заедно с огрубяването на кожата започват да огрубяват и чувствата и сърцето.

Вълкът е от съвсем друга епоха, той принадлежи към една Сатурнова епоха, затова е критичен, подозрителен, философ. Лъвът е станал лъв, когато месечината е царувала.

* * *

Щом във всичко се съмнявате, вие сте болен. Щом се сърдите на този, на онзи, вие сте болен.

Сега земната кора е по-устойчива. Сегашните смущения и раздвижвания, които стават със земната кора и по земята, се дължат на идването на една нова епоха. Със земята и с хората ще станат ред преустройства, за да се направи път за новата епоха и шестата раса.

* • * *

Бъдещето се създава от хубавите мисли, а мисълта е, която създава добрите условия.

* * *

Човешкият ум е сферообразен; чувствата са плоски, а тялото продълговато. Само главата донякъде е сферообразна, подобна на ума. Понеже чувствата са плоски, имаме гърди. Каквито са чувствата на човека, такива са и неговите гърди.

* * *

Учен трябва да бъде човек, когато иска да борави със злото. В злото има такива киселини, отрови, каквито човек не може да си представи.

* * *

Ако човек разбира законите на земята, той ще може да превръща всички елементи в скъпоценни камъни, в злато, няма да ходи тогава немил-недраг, няма да гладува, няма да

боледува. Ще има условия за един добър живот.

* * *

В любовта седи тайната на подмладяването, в любовта седи тайната на вечния живот.

Човек не може да разбере онези скрити тайни в природата, ако не се роди изново.

* * *

Първоначално материята е заемала милиарди, милиарди километри пространство и е била в етерно състояние, после по някакъв особен начин материята е почнала да се налага отвън и отвътре, като постепенно се е сгъстявала. След това е почнала една пертурбация на тази материя, като всяка пертурбация е образувала своя център. Всеки център представлява едно възвишено разумно същество. Разумното същество е образувало този въртеж. И нашата земя се движи, но това движение се обуславя от един ум, който седи като капитан на кораб и направлява нейното движение.

Ние сега не сме на това място, на което земята първоначално е слязла. Слязла е до известна дълбочина и сега не слиза, ами се вдига като аероплан в пространството.

* * *

Яж със здрави хора, за да станеш и ти здрав. Никога не яж с болни хора.

Болният да гледа как ядат здравите хора.

Човекът е колективно същество, съдружие не от няколко

души, но от десет до хиляди същества - цяло общество сте и всички тези същества живеят на едно място, а вие казвате, че сте сам.

* * *

Докато хората се обичат, грях не правят.

Мисълта е дишане в живота. Мисълта в живота е същото нещо, каквото е дишането за кръвта. Дишането пречиства кръвта.

* * *

Първичната материя, от която светът е бил създаден, е била хиляди пъти по-рядка, отколкото водородът. Водородът в сравнение с тази първична материя е нещо подобно на каша.

* * *

Вярата е най-великият закон на човешкия ум. Когато човек работи с вяра, в него се заражда голяма светлина, тогава той е във връзка с всички светове, в които живеят разумни същества.

* - * *

Хубостта всякога показва, че един живот добре е използван в миналото.

Имате рана. Сложете малко плюнка на раната си, покрийте я с памук или марличка и тя ще оздравее. Не я чоплете.

* * *

Има упражнения, които събират, акумулират енергията, но има движения, които разпръсват енергията. Има движения, които са здравословни, има движения, които са болезнени.

При едно упражнение всички удове, всички мускули, цялото тяло трябва да се упражнява. От голямо значение е как се играят упражненията.

* * *

Да туряте умрелия в кола, да го носите на гробищата, там да го опяват и след това да го заровят в черната земя, това е една голяма погрешка. Желателно е никой умрял да не отива на гробищата, да не го изпращат близки и приятели, но като дойде на човека времето да си заминава, да каже на близките и приятелите си: „Сбогом, аз отивам при Баща си за няколко години" дава банкет на всички и си заминава.

* * *

Казали лекарите, че имал язва. Чрез внушение, с мисълта си ти ще започнеш да мислиш обратното, ще мислиш, че Бог те е създал здрав и че си здрав. Щом човек е здрав, той ще може лесно да се освободи с положителната си мисъл от внушенията на тези, които са му внушили, че е болен, и от внушенията на онези грешни души, които са заминали за онзи свят, но като грешни, те не са могли да отидат далеч от земята, а остават да се движат между небето и земята в състояние на пихтия, които лесно се вмъкват в телата на хората. Някои медиумни хора изпадат често под тяхно влияние и действат така, както тези грешни души им диктуват. Такива души някои ги наричат вампири.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Всяка сутрин ще правите упражнения, но така, че цялото ви тяло да се раздвижи, нито една клетка да не остане нераздвижена. Ако не можете да раздвижите ухото например, ще мислите 4-5 дни за него, ще го разтърсите леко и ще кажете: „Слушай, трябва добре да мислиш и добре да чуваш". Ако едно дете не слуша, ще го хванеш за долната част на ухото - месестата, и леко, слабо ще го хванеш и стиснеш.

* * *

Човек, който не се движи, ще изпадне в голямо затруднение. Доброто в света е хармоничното движение на тялото. В здравото тяло всички части се движат, всяка клетка взема участие в движението и когато диша, цялото тяло диша. Вие учили ли сте се да дишате през цялото тяло? Учили ли сте се да дишате през краката си, през ушите си, през ръцете си, през очите си - през всичко да дишате? Това е здравословно. Индусите дишат по този начин. Пълно дишане е дишането през цялото тяло, тогава се добива сила, тогава се приема прана, тогава животът наистина минава през тебе, тогава ти ставаш проводник на енергии, проводник на божественото.

* * *

Ти не можеш да премахнеш греха, не можеш да се освободиш от болезнените състояния, които мъчат човешката душа, ако не обикнеш Бога. Ти трябва да обикнеш Бога, за да се освободиш от злото в света. Когато обичаш Бога, ти достигаш до най-високата точка на живота.

* * *

Който отрича Бога - полудява.

Силата на човека седи в неговия ум, а не в неговата поля. Волята е за укрепване на ума, но умът е силата на kаквото е вашето тяло, такова е и вашето знание.

* * *

Появяването на светлината е резултат на една мисъл. Мисълта е резултат на Божия ум. Ако във вашия ум има светлина, вие мислите и сте в движение. Ако във вашия ум няма светлина, вие не мислите и сте в покой. В покоя всякога има тъмнина; в покоя всякога има размирие и противоречие.

Не може да бъдеш силен, ако не си умен и добър.

* * *

Каквато болест и да имате, каквото и неразположение да имате, достатъчно е да измените вашата мисъл, вашите чувства и постъпки, за да премахнете болестта.

* * *

Очите, ушите, краката, ръцете ви са ангели, дошли да ви служат, затова трябва да сте много внимателни към тях, да не ги цапате. Не измъчвайте удовете си. Болят ви ръцете, краката, защо? Защото тези ангели се отказват да ви служат. Главата ви боли. Защо? Защото ангелът, който е свързан с мозъка ви, се отказва

Кога ще се освободим от страданията? Престанете да ядете от плода на забраненото дърво - нищо повече! Ще ядете от плода на хилядите други дървета.

* * *

Знанието е процес за очистване на съзнанието. Съзнанието е процес, който гради умственото тяло. Чрез съзнанието идва храната на умственото тяло.

* * *

Бог винаги дава на скърбящите души обновление.

* * *

Никога в ума си не трябва да държиш дълго време една мисъл.

* * *
Земята не е още създадена. И човек не е създаден още
Всякога положението, позата, изразът да са естествени.

* * *

Ако вие не можете да се учите, умственото тяло отпада, не се храни и отслабва.

* * *

Като се увеличава нормалната чувствителност, здравето се подобрява, кожата става гладка, по-мека, по-възприемчи-ва. Чувствителността увеличава възможностите човек да бъде по-здрав. А пък умът е, който продължава живота. Ако човек мисли правилно, удължава живота си.

* * *

Човек, като мисли и диша, се храни.

* * *

Мъчнотиите се раждат в процеса на чистенето на съзнанието, а то се чисти именно с големи страдания. Чувствата пречистват човешкото сърце, понеже човек, като стане чувствителен, повече страда. Ако не се филтрират чувствата, се зараждат ред болезнени състояния. Чистото чувство е здравето на човека. От чистите мисли животът може да се подобри и човек може да има по-щастлив живот.

* * *

Човек от много мислене не се поболява, както казвате вие. От много нечисти мисли, от много нечисти желания може да се поболее.

* * *

При яденето всички нечистотии не влизат в употребление, едно голямо количество от тази храна трябва да се изхвърли навън. Този закон важи и при строежа, който става при умственото тяло. И там остава материал. Много мисли не влизат в употреба при изграждането на умственото тяло. Много от желанията, които имаме, остават, не влизат в градежа на духовното тяло. Сърцето на човека е духовното или астрално тяло. Когато астралното тяло не е добре организирано, човек боледува. Когато умственото тяло е добре организирано, човек не боледува, мисълта е хубава. Тези две тела постоянно помагат за правилното изграждане на физическото тяло. Всички тела взаимно си помагат.

* * *

Остаряването ето как идва: „Не мога, не мога, остарял съм, стар съм, грозен съм". Така постоянно затягаш спирачките, докато краката престанат да се движат и постепенно човек остарява.

Всички наслоявания, набрани мисли да се изхвърлят навън. Всяка неправилна мисъл - нечиста, да се изхвърли навън.

* * *

В човека има едно предразположение да остане в покой, да мисли, да не се движи, да е спокоен. С това инертно състояние човек трябва да се пребори. Той трябва да си почива, но да не мързелува, да се движи, да работи и така да почива.

* * *

За да узрее една идея у вас, зъб няма да обелвате, да не я споделяте с никого, докато не завършите.

* * *

Никога не запушвайте един извор, никога не хвърляйте камък в него, нито позволявайте друг да хвърля. Пазете чисти изворите и реките.

* * *

На каква далечина трябва да бъдат хората един от друг? Да има три хиляди души да се вместят между тях. Това е нормата. Три хиляди души трябва да се вместят между вас, за да има съгласие и мир.

* * *

Бързо ли е дишането, скоро ще капитулираш. Издишването да е такова, че да не остава у тебе никакъв въздух. Бързото дишане не е добро, понеже като се приеме въздух в дробовете, тези клетки вътре, които имат за задача да изваждат жизнената енергия или да изтеглят праната, която носи живот в себе си, не могат да извадят тази енергия при бързото дишане. Затова трябва да се поема въздух дълбоко, бавно, да се задържа дълго и дотогава, докато извади всичката енергия, която е потребна. Щом извадиш праната, тогава въздуха ще върнеш назад, за да го приемеш пак отново. С всяка вдишка приемаш въздух, а с всяка издишка го изпращаш навън, за да дойде вторият процес. Животът влиза и излиза. Хората, които много бързо дишат, са сприхави, кибритлии, нервни. Нервността по някой път се дължи на чрезмерната енергия, която се натрупва в нервната система. Търсиш начин да я изразходваш, недоволен си, търсиш някого да натовариш - ще нахокаш някого и ще ти олекне, нахоканият пък ще намери друг да натовари и т.н. Този метод на облекчение не е добър, но така ще бъде, докато не се научите да дишате както трябва, да спите, да ядете, да се движите както трябва.

* * *

Човек трябва да се въздържа, за да бъде силен.

* * *

Кажат ти една много тежка дума, голяма обида някаква - да не се измени, да не трепне лицето ти.

* * *

Всяка скръб показва, че една малка реформа трябва да направите в себе си. Скръбта показва пътя на растенето. Трябва да измените формата, скръбта е един вид указател в живота как да постъпвате всеки момент.

* * *

Когато се товарите с много скърби и страдания, вие сте в нисшия живот. Когато се разтоварвате от скърбите и страданията, вие сте във висшия живот. По възможност повече радости и по-малко скърби.

* * *

Гениите, светиите идват от света на Истината. Ако един човек не е проникнат от онзи вътрешен стремеж към Истината, не може да бъде гений. Това е най-възвишеното състояние, в което човек може да влезе.

* * *

Щом се храните и постоянно боледувате, има нещо, което липсва на храната - тази храна е неестествена и неподходяща.

* * *

Хубавите, естествени скъпоценни камъни миришат много хубаво. Не ухаят ли, те са мъртви, изкуствени камъни. Скъпоценните камъни понякога боледуват и могат да се лекуват. Когато диамантът изгуби блясъка си, може да се даде на някой много добър човек да го поноси малко, да възстанови блясъка си.

* * *

Болен сте. Опитайте да се лекувате с хубавата мисъл, после гледайте здрави, хубави хора, тези, които ходят спретнато, стегнато, пластично. За хилави и болни хора да не мислите.

Пълният с животворна сила човек всякога ви привлича -това е естествено. В природата съществува животворна сила и животворен магнетизъм, които можете да възприемате. Ще обичате и добрите хора, защото в тях има изобилно животворна сила.

Болният не трябва да се уповава на болния; глупавият не трябва да се уповава на глупав.

* * *

Силните хора са умни, добри, здрави. Те ще създадат правила и ще оправят света.

* * *

Да се освободим от всичко онова, което не ни трябва - то е същественото.

* * *

Ако обичате златото, то ще дойде при вас.

* * *

Класическите песни, духовните песни, мантрите, които индусите имат, еврейските псалми - те са връзка за минаване от един свят в друг физически, духовен и умствен свят.

С песента ще се подмладите.

* * *

Музиката е изкуство за трансформиране на жизнената енергия в човека.

* * *

Всякога от застоя на мислите, чувствата, на кръвта се образуват болестите. Боли ви ръката - подвижете я. Концентрирайте мисълта си, кажете на болката да се премахне и тя ще си отиде. Мисълта ще подейства, ръката ще се отпусне.

* * *

Обезсърчението, подозрението, гневът - това са все набрана отрицателна енергия, на която вие не знаете пътя.

Трябва да помислите и да разберете каква посока, какъв изход да и дадете на тази енергия, да и дадете път, да я изпратите навън. Не може ли да и дадете път, ще се намерите натясно.

* * *

Да желаете малко, да вършите много - това е посоката на четвъртото измерение.

* * *

Боли ви крак, ако му говорите ден, два, три - и болката не минава, значи, че думите ви нямат сила. Може да кажете само веднъж на болката нещо и веднага ще оздравеете. Думите имат сила. Всяка умна дума е форма на една мисъл, на едно чувстване.

* * *

В какво седи учеността на един маг? Ако той каже на желязото да стане злато и го каже със своята магическа дума, може да го превърне в злато.

* * *

Искайте малко, но да знаете точно с кои думи как да го искате. Кажете: „Утре ще стана в три часа". Стане ли три - ставайте, няма какво да се почесвате, хвърлете одеялото, станете, умийте се, облечете се. Ама вън било студено, влажно - нищо да не ви смущава. Ставате точно в три. Какво от това, че нямате настроение? Природата обича точността.

Зад светлината стоят светли същества. Какво ли съзнание имат, за да се движат с такава бързина?

* * *

Всяка дума в съзнанието е като бутон - стига да знаете как да го натиснете, ще имате каквото искате и колкото искате. Ако знаете как да си служите с думите, ще имате един завършен резултат.

Нямате право да говорите каквото искате, нямате право да постъпвате както искате. Всяко нещо трябва да бъде разумно.

* * *

Ставайте рано, когато зората се пуква и когато слънцето изгрява да сте вън, на крак. Зората да не ви заварва под юргана.

* * *

За самоубийството ще кажа: „Не излизай от затвора, докато не му дойде времето". Защото, ако излезете, десет пъти по-лошо ще бъде. Докато не ви пуснат, стойте в затвора да учите урока си.

* * *

В духовния свят също има киселини за чистене на петна, но се продават много скъпо и само в една аптека. Ще дадете всичкото си имане, че да останете без нищо. Този цяр ще очисти всичко, но всичко трябва да дадете. Затова човек трябва да бъде много внимателен, да не прави петна, защото има лекарство, което само веднъж можете да вземете. Разкаянието - това е един цяр.

* * *

Индусите имат известни мантри, формули, с които си служат при нужда, и които мантри влизат в една група -особена група от тонове. Индусът почва да пее и докато пее, може да мине покрай най-опасните зверове с тази музика. Нито един звяр не се и опитва да му направи нещо. Ако той престане само за миг да произнася тези мантри, животните ще го нападнат. 1/1 на дявола, ако пеете с нежна музика, нищо няма да ви направи, ще ви слуша. Пейте и не се страхувайте. Щом престанете да пеете, болестта идва.

* * *

Всички болезнени състояния са дисонанси в музиката. Дали тялото страда или чувствата ви, то е все дисонанс.

* * *

Права мисъл без музика не може да има. „Пейте и възпявайте Господа в душата си".

Който обича, учен става, силен става, ангел става.

* * *

Не дръжте нито своите, нито чуждите погрешки в ума си - това е един метод за подмладяване. Не дръжте чуждите погрешки дълго време в себе си, понеже ще се заразите от същите погрешки.

* * *

Чистотата на човека седи в това, като го калят, да не се каля. Колкото и кал да трупат върху него, той все чист да остане. В чистия човек никаква кал не може да се задържи.

* * *

Докато божественото тече у вас, никой не може да ви оцапа.

* * *

Не позволявайте никому да влиза в дома ви с кални или прашни обувки. Ще ги карате да се събуват и тогава да влизат.

Несметни са богатствата, които имате - те са вложени вътре у вас. Всички сте свързани, всички имате диханието на Бога в себе си.

* * *

Кракът страда, защото не мисли. Щом го накарате да мисли, болестта ще изчезне. Нали този крак е направен от живи клетки? Всяко същество, което е живо, има малко ум. Ако този крак можете да го заставите да мисли, след два-три дни ще кажете: „Отиде си болката". Всяка болест е кир. Веднъж се измиете, не се маха. Два пъти, три пъти, четири пъти, като се измиете, кирта ще се махне, ще изчезне. Да живеете, значи да мислите. Всеки, който не мисли, е роб.

* * *

Най-малкото раздрусване идва, за да започнете да мислите. Ако много предмети са дошли във вашия ум и са го затъмнили, тия предмети образуват тъмнина, всичко е разбъркано. За да се избави човек от всички неприятности, той трябва да мисли.

Красиви са хората, които мислят, грозен е човек, който не мисли. Дадат ти един часовник, ти го разглобиш на съставните му части - това е разсъждението, а мисълта е повече от разсъждението, тя е същественото, реалното, неизменното.

* * *

Творческата мисъл е тази, която превръща десетачето в злато. Правата мисъл разрешава всички противоречия в живота.

Музикалността - това е пробуждане на съзнанието.

* * *

Когато човек остане сам със себе си, когато няма никой покрай него, той е в реалното, има ли около него хора, той е в сенките.

* * *

Вижте двама души как вървят и по това ще познаете може ли да си хармонират или не.

* * *

Страданието е процес за смекчаване на човешкото сърце. Страданието е тон на живота - не говоря за мъчението и несгодите. Ако не разберете страданието, и радостта не бихте разбрали.

* * *

Светията, където ходи, носи щастие. Краката му са щастливи, всеки иска да го види. Ръцете, краката, всичко у светията е щастливо.

* * *

Когато помрачнее съзнанието, когато нещо ви мъчи, нямате мир, легнете да спите. След като се наспите добре, ще видите, че сънят ви е тонирал.

* * *

Десет милиона струва едно гърло, един ларинкс. Вие имате най-хубавия инструмент, който ви е даден. Отгоре на всичко не го оценявате. Като не го употребявате, губите от него. Когато не сте разположени, значи дошло е време да пеете. Вие се поддавате на едно инертно състояние, което трябва да преодолеете. Вземете ли музиката като изкуство, тогава не можете да пеете. Ако вземете музиката като необходимост за вас, човек да станете - тогава има смисъл. Гледате ли само в нотите - това не е пеене.

* * *

В човешкото царство музиката е най-хубавият процес. Винаги пейте. На себе си пейте.

* * *

Човек, за да пее, трябва да има висока култура и трябва да е разрешил противоречията на материалния свят.

* * *

Когато вие не можете да се разберете с хората, нямате нужната музикалност.

* * *

Не само с хляб, не само с растителна храна, не само с месо, не само с плодове може да се храни човек, но и с разумното Слово, което излиза от устата на Бога. Словото Божие е най-хубавата книга.

* * *

Честолюбието е умствено пиянство. Докачението е пиянство. Природата не прощава на тези, дето се обиждат, сърдят, ревнуват, и тези, дето си губят времето с това кой какво рекъл или направил за вас. Вие имате толкова работи неразрешени, че някой не ви погледнал както трябва, няма защо да се докачате, или че не са се отнесли към вас както трябва.

* * *

Може ли да се завърже приятелство между човек и животно? Невъзможно е. Вие можете да го обичате, но приятелство с едно животно не може да имате. Животното не може да ви услужи така, както човек може.

* * *

Яденето трябва да се сдъвче много хубаво и тогава да се гълта. Това, което е работа на зъбите, те трябва да си я свършат, да не я оставят на стомаха. Ако работата в устата не е музикална (не да се мляска), стомахът ще пострада.

* * *

В нашата слънчева система има две слънца, едно видимо и едно невидимо. За видимото учените говорят, а за невидимото не знаят нищо.

* * *

Някои мислят, че като се помолят или помислят за нещо, и се случва. Тази мисъл или молитва трябва да я чувствате дълбоко и тогава тя ще се предаде в божествения свят. Мисълта трябва да се превърне в едно чувство и чрез чувството се предава в божествения свят. Не каквото мислите за своите нужди, но как ги чувствате.

* * *

Кромидият лук има тънка люспа, после лютив вкус малко, после пак люспа, етерни масла, и така до 20 люспи. Лукът може да служи за храна, но преди всичко е лечебно растение, едно тонизиращо растение в природата. Лютивината му е преходна, изчезва, ако се натопи в топла вода, но има сладчина в него. Има и едно опреснително свойство, тонизира и хора, и животни. Българинът обича много лук. Понеже не може да мисли, той много лук яде и прав е.

Материята е това, което събира нещата и носи бременността на идеите. Много идеи са вложени в материята. Размножаването пак става в материята. Ако нямаше материя, форма не би могло да се създаде. Материята е това, което обвива духа и го прави приятен за нас. Духът е това, което дава цена на материята, а тя пък дава възможност на духа да се изяви в някаква форма. Ако няма материя, никакви заблуждения не може да има. Заблужденията винаги се скриват зад материалните работи.

* * *

Тежките хора имат много желания. Ако вие може да отмахнете всички желания, да нямате нищо, което да ви привлича така към земята, вие ще олекнете. Левитацията е същият закон - да знаете закона и да можете сам да се освободите. Някой път сте под влияние на чужди желания. Друг желае нещо, но това желание преминава през вас и вие, без да мислите, му се подчинявате. С много желания ли сте по височините - не може да се изкачвате. С едно желание - като перце леки ще бъдете.

* * *

Лесният живот е паразитство. Мъчният живот е благородство.

Всеки ден прилагайте микроскопическата божествена идея да давате. Всеки ден да давате нещо от себе си. В даването е животът. Давайте най-хубавото, а не най-лошото, както сега правите.

* * *

В говора има сила; и в пеенето и свиренето има сила. Всичко правете с любов и разположение и ще видите каква магическа сила има правата мисъл, когато се прилага.

Обичта към яденето, ако е голяма, и двете устни ще се развият много.

* * *

Ако човек има идеалистически подтик в живота, той ходи изправен. Щом стане материалист, почва да се навежда към земята. Когато изгуби вярата в себе си и в своите ближни, започва да се прегърбва. Прегърбва ли се един човек, това всякога говори за дефект на ума. Гръбначният стълб е един перпендикуляр, всяко отклонение, прегърбване показва кривина в характера.

* * *

Колкото човек е по-благороден в своите постъпки, толкова строежът на тялото е по-добър.

* * *

Има ли човек много тънки устни, това значи, че е потискал чувствата си; че не може да дава много; този човек не обича и да яде много, не си угажда.

Някой път сте кисели, нервни. Вземете някакво сладко и мъничко си намажете устните с него, прекарайте езика си по горната устна и по долната - оближете ги бавно и лекичко. Или направете този опит: вземете една паничка с вода, топла 41 градуса. Увеличавайте температурата, турете и вдигнете ръката два пъти, три пъти, докато тия чувствания дойдат до крайния предел, да не може да издържите горещината на водата. Да се произведе едно диференциране на чувстванията. Вие сте дошли до едно състояние на нивелиране - еднакви са станали чувствата или напрежението дошло до крайния предел. Нали при охлаждане става свиване на предмета, а при стоплянето става разширение. И в чувствата става нещо подобно. Огъване на чувствата и потискане на чувствата. Искате да се проявите, пък не можете; искате да кажете няколко думи, пък се стеснявате.

* * *

Никога не потискайте своите чувства. Никога не ги засилвайте. Това не значи да правите каквото искате. Не потискайте чувството, но го чакайте да узрее. Всяка една гъсеница, изпречила се на пътя ви, защо ще я тъпчете? Тя един ден ще стане пеперуда, но вие с унищожаването й спирате нейната еволюция, спирате процеса на развитие, но същевременно спирате и своя процес на развитие.

* * *

Щом дебелеете, обикновен човек сте. Щом растете, талантлив сте, щом се движите - гениален сте, щом хвърчите - светия сте.

* * *

Човек дотолкова е просветен, доколкото светлината прониква във веществото на мозъка. Във всичките хора светлината еднакво не прониква.

* * *

Щастието вие го носите в себе си. То зависи от вашия организиран ум, от вашето организирано сърце и от вашата организирана воля, остава само да използвате тези условия. Даден ви е въздух да дишате, дадена ви е светлина да възприемате, даден ви е език, с който меко и сладко да говорите.

Във всички упражнения, които правите, умът трябва да присъства, за да привличате от природата силите, които са ви необходими. Ако движите ръката си механически, нищо не се ползвате. Ако прекарате ума през показалеца, вие ще станете по-благородни, хора с достойнство, милостиви. Ако искате да станете справедливи, трябва да упражнявате средния, Сатурновия пръст. За благородство и музикалност, за усет към красивото ще упражнявате безименния пръст, четвъртия. Ако искате да уреждате работите си добре и да имате една хубава обхода към околните, тогава ще упражняване малкия пръст. Ако искате да добиете нещо божествено, ще упражнявате палеца. Голямо богатство е ръката.

* * *

Ако сте парализиран и три месеца непрестанно си повтаряте, че ще станете и ще се оправите, ще се оправите наистина.

Онова движение, което премахва скръбното състояние, то е правилно.

* * *

От вашето сядане зависи вашето бъдеще. Седите и постоянно изменяте положението, позата, туряте левия крак върху десния и обратно, непрекъснато се въртите, наклонявате гръбначния стълб. На вас ви се струва това маловажно, но аз ви казвам, че е много важно как човек сяда, как се движи, как става, как тръгва. По това как седи човек може да се определи характерът му.

Някой дълго време живее на планина, нещо наистина ще спечели и много ще изгуби - той ще подивее, ще стане и по-груб. Дълго време, ако живее в долина, пак не е хубаво. Трябва да се сменя - да има и качване, и слизане.

* * *

Рядко ще срещнете човек да сяда красиво. На колко градуса трябва да бъде наклонен гръбнакът? В какво положение трябва да бъдат ръцете и краката? Ако седите правилно и естествено, веднага ще добиете едно приятно разположение. Неестественото сядане се отразява зле на целия организъм и на характера ви, дори се получава деформация и във веждите, и в носа. Сядането е усложнило нещо вътре и изменя външно някои форми и в удовете. Дали ще сядате на стол, на кресло, на камък, на земята, така ще седнете, че и на вас, и на околните да е приятно.

* * *

Никога не поставяйте главата си в застой - да има едно колебание в движението, но не да си въртите главата насам-натам. Също да не се изкривява главата нито наляво, нито надясно. Има музикални движения, има движения, които правят скандали. Който отива да краде, има едно движение особено, който иска да услужи някому с нещо, се движи по друг начин.

* * *

Грозотата, сиромашията, болестите произтичат от немислене.

Човешката мисъл е магическа тояга. Каквото мислите, такъв ставате.

Светлината, която природата праща постоянно, ние от нея складираме, от тази светлина зависи нашата мисъл. От складираната топлина в организма зависи нашето здравословно състояние. Складираната светлина трябва да се превърне в мисъл, а складираната топлина в благородно чувство.

* * *

На някое дете пукнали главата - няма нищо, вземете малко вълна, изгорете я, турете я на пукнатото, превържете го, кажете му няколко сладки думи и готово. Ако намерите рог от овен, не го подхвърляйте - ако го изгорите и стриете на ситно, от тази получена прах ще наръсите малко на изгорено място, веднага ще мине.

* * *

Колкото се може по-добри мисли отправяйте към всички хора - ще опитате резултата. Лоши думи и лоши мисли да не излизат от вас, веднага им противодействайте, противопоставяйте добри, божествени мисли.

* * *

Страданието е път за излизане от дълбок кладенец, който вие сам сте изкопал. Не мислете, че друг го е изкопал и ви е гмурнал вътре.

* * *

Ларинксът трябва да бъде много пластичен, свободен, за да може да пеете, и най-малкото стеснение пречи на пеенето.

* * *

Вие трябва да обичате, за да може любовта да продължи живота ви.

Неразположен сте. Ако знаете как да прокарвате пръста си по линията на сърцето си (на дланта), ще се смени веднага вашето състояние. Някоя мисъл ви мъчи. Ако знаете как да си турите пръста на линията на ума (на ръката), веднага ще се проясни в ума ви. Сърцето иска движение отгоре надолу, а умът отдолу нагоре.

* * *

Един от хубавите методи за приемане на светлината е да сме във връзка с Господа.

* * *

Уверени бъдете, че като поискате, ще дойде исканото.

* * *

С една силна, светла мисъл можете да премахнете една своя болка.

* * *

По-неустойчиво нещо от човешкия организъм няма. Има една топка в човешкия мозък, така се върти, хиляди обръщания прави и от обръщанията на тази топка зависи как сядате, как ходите, как се движите. Старите хора не могат да пазят равновесие. Или нещо се случи, че тази топка не се върти. Много неустойчиво е човешкото тяло и на основание на това тази топка трябва да се задвижва правилно, за да може правилно да вървите. Туй, което се върти, то е човешката мисъл. Прави сто милиарда обръщания в една секунда. Това е във физическото поле. В духовния свят 400 квадрилиона обръщания прави в една секунда. В умствения свят - едно число от 100 милиона в десета степен.

Радостното лице е изпъкнало, скръбното е вдлъбнато. Когато човек е в изобилна светлина, той е радостен.

* * *

Старостта прилича на пустиня, отгдето и да я погледнеш. Остарявате, защото допускате през вас да минават какви ли не мисли, чувства и товар. Този оставил у вас багаж, онзи оставил и сте се обърнали на битпазар. Пет пари не струват тези парцали, оставени от деди и прадеди, от баби и прабаби. Вземете кибрит и подпалете всичко, да си отидат старите и непотребни неща.

* * *

Бог за лентяйство няма да ви обича, колкото и да мислите, че Бог е Любов или че е милостив. Бог може да е милостив за способния човек.

* * *

Човешкият порядък не носи щастие. Божественият порядък пък не го познавате, тепърва сте почнали да го изучавате и затова така се спъвате.

* * *

Гледайте да се освободите от чужди идеи, мисли и настроения. Ако сте свободни по ум, сърце, душа и дух - това е голяма работа.

Една хубава мисъл, която храни към тебе един праведен човек, е нещо много повече от всичкото злато на света.

* * *

Ако нищо не сте способни да дадете, и Господ няма да ви даде.

Правите ли си операции, не сте от най-умните. Остарявате ли, не сте от най-умните. Страдате ли, не сте от най-умните. Господ ви казва: „Не яжте месо и не преяждайте". Вие ядете и преяждате. Господ ви казва: „Яжте чиста, прясна, слънчева храна". Вие си ядете каквото ви попадне. После ви казва: „Тесни обуща не носете; не стойте под силна електрическа крушка, не носете очила, не спете, когато слънцето свети". Вие си знаете своето, не слушате Господа. Мъчно се върви по прави пътища.

* * *

Мъчнотиите, злото, страданията не са пречка, а са възможности за развитие. Доброто кара лошите хора да отиват в ада, а пък злото кара добрите хора да отиват на Небето.

* * *

Направете нещо за бедния и отчаяния.

* * *

Мъчно може човек да преценява на кого какво добро да направи.

* * *

Обезсърченият да пее песента: „Аз смея да кажа". Аз смея да кажа, че слънцето е светло. Смея да кажа, че има любов на света. Аз смея да кажа, че обичам човечеството.

* * *

От вас някой ден ще стане нещо много хубаво.

* * *

В музиката има лечебен елемент. Мощно средство за омекотяване и изгонване на злите същества от вас.

Има реч, която железни врата отваря, има реч, която всички врати затваря. Има думи, при които и слепите могат да прогледнат, стига да знаеш как да ги произнесеш.

* * *

Бог, за да освободи света от злото, го е затворил вътре у нас и в земята.

* * *

От гневлив, сприхав човек не вземай. Не ви трябва нищо от човек, който не е доказал, че ви обича.

* * *

Когато вътре лошите същества започнат да вдигат много шум, ще кажете: „Бог е Любов" и ще им направите трахана, без сирене, с малко масло.

* * *

Човек е неустойчив, лесно може да бъде обсебен. Има духове отвътре, които те нападат. Създай им работа, те са хубави волчета. Може с тях цяла нива да изореш. Духовете ще ги карате да ви служат.

* * *

Лошото и чрез виното и ракията, и чрез храната може да се предаде. Чрез яденето и пиенето влизат какви ли не духове у нас в подкрепа на вътрешните духове.

* * *

Щом си обезсърчен, щом очите ти са хлътнали, щом си ни жив, ни умрял, любовта я няма в теб. Вярваш в Бога, пък сърцето ти се къса. Вярваш в Бога, пък няма какво да ядеш. Вярваш в Бога, пък си отчаян, гол, бос, жълт, кисел, намусен. И това е лъжа. Човек е силен, когато обича. Я го вижте онзи млад момък! Той е като ангел. Като се влюби, става още по-красив, по-благороден, готов е да се жертва за своята възлюбена.

* * *

Младите ще любят и ще живеят, старите ще работят и ще учат.

Радостта представлява здравословно състояние на човешката душа.

* * *

При сегашните условия на живота не можем да сме силни и богати.

* * *

Ще се спреш пред дошлото страдание, ще вземеш правилно отношение към него, ще се поразговориш с него и ще го приемеш.

* * *

Някой обича да се хвали: „Аз не съм падал и не падам" в пряк и преносен смисъл. Не е падал, но е бутал другите да падат. Не ставайте причина на когото и да е да падне, защото един ден ще ви се върне това, което сте правили за другите. Може дори по същия начин да паднете.

* * *

Има неща, които кармически идват от един друг живот.

Не се месете в чуждите работи. Ако някой ви поиска съвет, дайте му съвет и повече не се занимавайте. Нищо повече!

* * *

Разчитай на онова, което Бог е вложил вътре в тебе, а пък другите неща са само спомагателни средства. Първо разчитай на Бога, а после може да дойдат и светии, и ангели да помагат.

* * *

В този момент може да сте на крив път, но в следващия ще вземете правия, стига да искате. Трябва да съзнавате кога в какъв път вървите, иначе как ще се оправите? В морето има силни, бурни течения, но на кораба има уред, с който се измерва и най-малкото изменение и отклонение от пътя.

Постоянно има влияния от всички страни, които ви отдалечават от целта. Трябва да коригирате пътя си, за да няма сблъсквания. Злото е в изкривените пътища. Пътищата, ако са успоредни, почти не може да има сблъсквания.

В България има 6 милиона българи, ако всеки отделяше на ден по един лев, то ще има 365 лева в годината, значи на година по колко лева ще има приход? Ако всеки даваше по един лев за бедните, при правилно разпределение какво би станало!

* * *

Искате да направите едно добро. Веднага се намесва друг глас отвътре: „Остави това сега! Не е време, или много са тия пари, дето искаш да дадеш. Има време, що бързаш?" Ехо, което коригира божественото у вас. Божественото, което си обещал, направи го! Никога не коригирай божественото, ако искаш да ти е мирна главата, макар и да си без пет пари.

Божествено е само това, което не раздвоява и държи в единство ума, сърцето и волята.

Здравият да ходи по росната трева, но не и болният. Болният: след 11 часа, когато земята е топла.

* * *

Някой казва: „Братството трябва да ни помогне. Министърът трябва да ни помогне. Директорът трябва да ни помогне. Родителите трябва да ни помогнат". Това са остарели работи, остарели идеи. Това са криви пътища. Ако от това, което си взел, нищо не дадеш, ти си на крив път и не можеш да имаш успех. Вземеш ли нещо, ще го плащаш. Вземеш пари назаем, точно на време ще ги върнеш. Ако кредиторът върви по божествен път, няма да ти иска парите обратно, ако върви по човешки път - ще си ги вземе.

* * *

Да дадеш, но на място и навреме, и да знаеш, че изпълняваш волята Божия.

* * *

Един лев, всеки ден по един лев отделяйте за божественото. Все ще дойде ден да ги дадете там, където е нужно. Ако много умувате за левчето, по-добре не го правете. Божественото е: малко да правиш, но от сърце.

Носът е нещо много важно - има си корен горе, където е захванат, има и пределна дължина, широчина, ноздри, линия, странични линии.

* * *

В коя година, кой месец, кой ден, кой час, коя минута и секунда бихте искали да се родите? 365 избора имате. За месеците - 12 избора, за седмиците - 52 избора, за часовете - 8760, за минутите - 525 600, за секундите 31 536 000. Това са числа, с които трябва да работите, те всички упражняват влияние върху вас. Годината съставлява част от нещо друго, много по-сложно, отколкото си мислите.

* * *

Йов беше недоволен от деня, в който се е родил.

* * *

Лявата ръка има връзка с чувствата, а дясната - с мислите.

* * *

В какво седи неправдата? Влизам в една къща, гледам в тенджерата ври кокошка, аз си казвам: „Няма ме тук. Там, където бият конете, воловете, измъчват животни и хора -там ме няма".

* * *

Животните и всичко друго, което ви заобикаля, е частица от целокупния живот, азбуката на природата. Човек, вол, куче, слон - това са букви, по които можете да четете проявеното битие.

* * *

Всички, които имат музикален ритъм в себе си, по-рядко боледуват. Щом се изгуби музикалният ритъм, започват анормалните състояния.

* * *

Знанието произтича от съзнанието. Знанието е, което подхранва ума.

* * *

Причината за безпаричието, за недоимъка е невежеството.

Любовта осмисля нещата. Отсъства ли любовта, нещата се обезсмислят.

* * *

Да обещаеш и да не изпълниш - това вече говори много за човека. Не разчитайте на такъв човек.

* * *

Любовта, като обещае нещо, го прави.

* * *

Каквото са направили Ева и Адам, направили са го. А какво ние сега трябва да направим, това е важно. При дървото за познание на доброто и злото няма да обикаляте, няма да ядете, нито да припарвате до него, не го и поглеждайте. Ако се обръщате към вашия минал и лъжлив живот, какво ще спечелите? Не се обръщайте да гледате назад нито доброто, нито злото. Миналото го оставете, вглеждайте се в ония условия, които сега имате, тях използвайте, защото дълъг път ви чака. Ако се спирате на всяка крачка да гледате миналото, какъв път сте извървели, кога ще стигнете занапред определения път?

* * *

Със забележки човек никога не може да се оправи. Човек се поправя, когато слуша единствено божественото, което му говори.

* * *

В силата влизат: благостта, разумността, почитта.

* * *

Има желания, които не трябва да се постигат. Желанието да обичаш е един божествен импулс.

Да обичаш всички, то е божествено.

* * *

Светът си е добър, но вие сте забили в тръните. Вземате брадва да ги сечете, за да си проправите път, но загазвате още повече. Много мъчно се изправят погрешките, особено чуждите. За хубавата баница трябва да платите. За всичко се плаща, гратис за нищо не може да минете. Може да се плаща с благодарност, с внимание, с любов, с добро, с услуга, а не само с пари.

* * *

Правило: не поправяй чуждите погрешки, преди да поправиш своите. Не поправяй хората, преди да си се поправил ти. Една погрешка ще я признаеш, ще я изнесеш вън, всички да я знаят, да я видят, и тогава ще правиш усилие да я изправиш.

* * *

Равностранният триъгълник с върха нагоре е символ на съвършения човек.

* * *

Диригентът е вътре в човека. Всяка една способност в мозъка на човека е един диригент. Движенията са тихи и мощни вътре на тези невидими диригенти.

* * *

Радвай се на всички хора и не завиждай никому, тогава кръвообращението ще става правилно.

* * *

Ако някой има рана, помогни му, облекчи го. Тази рана е непоносима, ако можеш, помогни му, но той ще си носи раната.

* * *

Постоянно говорите: „За какво е този Изгрев, тук няма справедливост, няма любов" и т.н. На Изгрева хората са си хора като всички, не са светии, няма защо да искате да са ангели и светии. Това са хора, дошли от света. Майките и бащите им са обикновени хора, такива са и родили. Те са кандидати за светии, но още не са станали. Който е дошъл на Изгрева, трябва да се опретне, да живее при най-лошите условия и ако не, нека си върви вън от школата, да си живее както иска. Тук не е място за светии, а е място за ученици. Светиите, богатите, учените, моралистите - светът ги очаква. Светът се нуждае от закон и морал. Тук ние сме дошли да се понагреем на слънцето, да се постоплим и помогнем на болките. Ако има хлебец, ще хапнем, ако няма - ще попостим. Ще ядем картофена супа. Ако някому не харесва това, да отиде вън от Изгрева. Никой не ви държи тук насила. Закони има в света, тук е място на свободата и на чешити като вас. Живи, редки екземпляри! Всички са на място!

* * *

В желанието за ядене е погрешката. Само желанието за ядене нарушава вашия мир. Като яде човек боб и свинско, може ли да напредва?

* * *

За свежо лице яж пипер (чушки); за червенина на лицето яж череши и домати; за черни очи - черни сливи; ако искаш да мислиш добре, яж лимони и портокали.

Опасното в женитбата е близостта, прекаленото приближаване и затова идват противоречията. Ако всякога си далеч от един апаш, той няма да те обере, но близо ли си, като нищо ще те обере.

* * *

Докато има единство на съзнанието и на сетивата, лесно ще се справите с този свят. Отклони ли се съзнанието, мъчнотиите идват. Не допускайте до съзнанието следната мисъл: „Тази работа няма да я бъде". Също: „Няма да оздравея! Ще оздравея - момент извън времето и пространството". Щом има единство на съзнанието, ще бъдеш здрав. Ще бъдеш богат! Сиромашията ще си отиде. Правете опити - година, две, пет, десет години за единство на съзнанието. Уважавам постоянството.

* * *

Разпръснато съзнание - слаба работа. Гениалният работи интензивно, съсредоточено.

* * *

Никога да не роптаеш и никога да не се оплакваш -тези две неща само да останат у вас от днешната лекция (20.Х1.1935 г., общ клас) ще е предостатъчно.

* * *

Един опит: на всеки 12 часа, откакто изгрее слънцето до вечерта, на всеки кръгъл час, първата минута, ще се помолиш на Бога. 12 минути на ден ще се обръщаш към Бога. Този опит не е за всичките. Които могат, да го направят. Други пък ще направят друг опит: ще

вземат една кана вода и на всеки кръгъл час да отиват и поливат някое дърво и да казват: „Така, както се излива тази вода на дървото, така да се изливат Божиите блага върху мен". 12 пъти на ден. Които имат някакви затруднения, нека правят този опит. С любов и радост ще правите опитите.

* * *

Какво ли не отвлича вниманието ви, какво ли не задръства съзнанието ви! Само колко време отделяте за яденето! А може само с коричка хлебец, ако го ядеш с обич, ще ти придаде енергия, стига да знаеш как да я извадиш.

* * *

Не мисли за своите грехове, за своята сиромашия, за своите слабости, за да се освободиш по-лесно от тях. Не мисли за лошото, за да не го привличаш.

* * *

Ето една велика идея: Любовта на Христа! Ако влезете в света и имате тази любов, която Христос е имал, то никой не би могъл да отнеме любовта ви, нито добротата ви, нито идеите ви. Няма от какво да се страхувате. Това, което безпокои човека, и го кара да живее в страх, не е реално, то е преходно състояние.

* * *

На мързела ще му тропнеш с крак и ще кажеш: „Ще станеш и на работа ще отидеш и днес няма да говориш, което трябва и което не трябва. Днес няма да препоръчваш хора, които не познаваш добре. Нито ще хвалиш, нито ще укоряваш, нито ще подценяваш когото и да е".

Ние сме се натоварили с излишни обреди, форми, веруюта, ритуали, от които трябва да се освободим и да следваме правилата на природата.

* * *

Ако ти днес не минеш през огъня на Любовта, не можеш да напредваш. Ако днес ти е изстинало сърцето, бързо го стопли, за да ти върви през целия ден. Говоря ви за онази Любов, която носи огън в себе си, която и при неблагоприятните условия издържа.

* * *

Ако обичаш ближния си, ще направиш като онзи сама-рянин от притчата: ранения пътник ще го качиш на магарето си, ще го заведеш в странноприемницата, ще го нахраниш, ще платиш за него, за храна, за престой, за лечение, и като се върнеш, ще платиш за всичко на домакините на странноприемницата. Блажен е онзи, който има нужда. Ще му дадеш от любовта си, ще го лекуваш, от всичко, което Бог ти е дал, ще му дадеш и ще му покажеш пътя. Ще му покажеш откъде се взема чиста и прясна вода, ще го заведеш на извора. Всякога ще вземаш вода от извора.

* * *

Любовта е най-силният двигател, свещеният огън, свещената мисъл и чувство, тя носи живот в себе си. Бог ни е познат като любов. Тя е външната страна, която изявява битието. Вън от Любовта ние не знаем какво е битието.

* * *

Не сте пратени да повдигнете целия свят, но да дадете ход на Божията Любов, като насърчите човека, като помогнете на сиромаха и болния, като освободите роба. Без юлар! Без подкови! Без мисирки и баници! Само с хляб и сол! Велико нещо е животът! Велико нещо е Бог! Велико нещо е човек да е чист и доволен.

* * *

Като четете много, осакатявате очите си, а като се тревожите за щяло и нешяло, още повече ги разваляте. От много говорене, от много удоволствие и забавления само може да оглупеете, но не и да станете по-умни. Езикът, като не млъква, и гърлото се разваля. Органите и удовете са дадени, за да се употребяват умерено и правилно, да не се преуморяват и да не се атрофират от бездействие. Изгубиш ли например зрението си, една голяма част от света се затваря. Изгубиш ли слуха си, втора голяма част се затваря и разваля. Ако изгубиш петте си сетива, затварят се пет врати. С още две врати - умът и сърцето, можеш да помогнеш. С душата най-много можеш да помогнеш на себе си. Тя има всички качества. Душата напусне ли тялото, то се разпада.

* * *

Подчинен ли е на нисшето, човек не може да бъде господар, а е роб. Страстта трябва да бъде слуга на човека, а не господар.

* * *

Всички страдания произтичат от животинското състояние в нас, от животните. Ако ти не си господар на животното в себе си, ти изобщо не си свободен: може да вярваш в Бога, но не си свободен. Пияницата свободен ли е? Като види само ракия, трепери.

Изхвърли лошите мисли надалеч. Запуши си ушите, не слушай лоши думи. Животните вътре в тебе те карат да се ослушваш или да се скараш с всички.

* * *

Щом си радостен, Бог е в тебе. Щом си скръбен, Той е отвън.

* * *

Щастието на земята образува нашето нещастие в духовния свят.

* * *

Ако вървиш по закона на доброто, ти ще опиташ добрата Божия воля, ако вървиш по закона на злото, ще опиташ злата воля на Бога.

* * *

Както направих този цвят да разцъфти, тъй ще направя и твоята болка да се премахне. Ако разбереш това, моментално ще оздравееш. Ако разбереш защо изворът извира и тече, защо вятърът се движи, ти ще оздравееш.

* * *

Един човек, който е разбрал истински Божия закон, той не може вече да бъде подчинен на своите чувства. Ако човек е господар на животното, той вече разполага с божественото.

* * *

В духовния свят няма да се жениш. Женитбата е човешка работа, крив път. Апостол Павел казва: „Сгодих ви, не ви ожених". А Христос казва: „Които се сподобият с онзи век, нито се женят, нито за мъж отиват".

Щом ти стане животното господар, ти си роб. Човек иска да стане богат, учен, силен, знаменит, всички да му обръщат внимание - това са все животни у вас.

* * *

Човек трябва да живее разумно, за да облекчава страданията на животното. Животните в нас страдат, защото не живеем разумно. Да се измените, това значи животинското състояние да изчезне, да остане само разумният човек, облечен в светлина, в разумност. Бог се радва, като види един чист и съвестен човек.

* * *

По никой начин не пускайте в царството си животни. Щом има размирици вътре в тебе, пуснал си животните в царството си.

* * *

Силни ще бъдете и ще имате светлина в ума си, като изпълнявате волята Божия. Знание ще придобиете, като осветявате името Божие. Мир ще имате, като въдворявате царството Божие.

* * *

Хвалите се с мускулите си и мислите, че сте силни. Няма защо да се хвалите с животното, другаде се крие силата. Силен да бъде човек, но в своето въздържание, в своите светли мисли.

* * *

Направеният от Бога е свободен.

Господ не ви е научил да си варите кафе, то е ваше изобретение. Кафето може да ви лекува по някой път от треска, но да ви даде сила, здраве, то е въпрос.

* * *

Всички хора очакват, че все ще се оправят нещата, че светът ще се оправи, но как? Туряте оправянето на света вън от вас, изключвате себе си от света. Как ще се оправи светът? Един прост пример: един българин има три снахи, едната е на 40 години, другата на 30 години и третата, най-младата - на 20. Старата снаха дойде и измие съдовете, почисти, сложи всичко в ред и си отиде. Дойде втората и намира кусур на първата, че не е почистила добре, разрежда всичко и почва отново да чисти и подрежда. Отиде си. Дойде третата. Тя не харесва това, което са направили първата и втората снахи, наново разрежда всичко и започва отново да чисти и казва: „Добре че съм аз, за да почистя къщата както трябва". Права ли е тази снаха? Това е, което хората на земята вършат. Те си мислят, че правят нещо много. Това е моралът на наредените тигани, тенджери, паници и лъжици. За да постъпваш правилно и нравствено, ти трябва да мислиш и да имаш мярка. Нравствеността - това е един път, по който човешката душа възлиза към Бога. Път, който не е във време и пространство. Нравствеността не се намира тук на земята.

* * *

Доброто е път, по който ние отиваме при Бога. Добър си, когато проявяваш доброто и отвън, и отвътре. В тъмна,

мрачна и бурна нощ се намираш сам в планината, луташ се, не можеш да намериш път. Изведнъж излиза човек със свещ или фенер и ти показва пътя, дори те съпровожда докрая.

* * *

Думата „любов" е добра, но „любовен" не е добра. Любовният поглед не е любов.

* * *

Докато сме в плътта, имаме други разбирания и затова сме далеч от Бога.

* * *

Нито раят, нито адът се намират в нашия свят с трите измерения - дължина, широчина, височина. Раят не се намира нито в дължината, нито в широчината, нито във височината. Той е извън времето и пространството, не в нашето измерение. Нашият рай се намира в 1\Лтия перпендикуляр. Трите перпендикуляра ги знаете от геометрията. Перпендикулярът на правата линия образува плоскост, перпендикулярът на плоскостта образува куба, а перпендикулярът на куба какво ще образува? Когато човешкото тяло започва да расте във всички направления, става по-голямо, то е I\/-то измерение. Когато човешките идеи се разширяват, то е I\/-го измерение. Когато любовта се разширява, това е I\/-то измерение. Когато обичаш, когато вярваш, ти си в другия свят - в I\/-то измерение. Когато мразиш, когато се обезвериш, ти си в този свят. Цялото щастие е свързано с онзи свят, а цялото нещастие е свързано с този свят. При всичките ти нещастия ти искаш да живееш в този свят.

Нали сте виждали жителите на някой клозет как пълзят и се разхождат вътре. Вие им казвате да излязат вън, те казват: „Не, няма да излизаме, тук ни е хубаво, тук е животът. Ако излезем от този свят, ще умрем". Един човек, който не знае как да мисли, той се намира в такова място. От духовния свят гледат на един грешник така, както ние гледаме тези животинки вътре в нечистотиите.

* * *

Ако биха се отворили очите, за да видите в какво положение се намирате, тогава щяхте да бягате през глава, през девет села в десето. Държите се за парите, къщите, имотите, както и червеят се държи за положението си.

* * *

Всички тия стари възгледи, които са ни държали в робство, трябва да ги скъсаме като ненужни вериги. Трябва да се освободим от всички връзки, за да остане само една, връзката с Любовта, Мъдростта и Истината.

* * *

Моралът е път към Бога. Морал и разбиране няма, ако твоите мисли, чувства и постъпки не са чисти. Всичко, което правите с някаква користна цел, е безморалие. Правите църкви, училища, за да се прославите, за да минете за благочестиви. Четете книги, за да станете учени, да минавате за просветени. Истината не се намира в книгите. Какво се ползвате например от четенето на Библията?

* * *

Повече от 60 души са работили върху Библията. Можете да ги намерите. Хиляди години е писана. Човек е изгубил много. Той не е това, което е сега. Сегашният човек не е направен по образ и подобие, отвън го гледаш човек, отвътре е маймуна, звяр, змия. Ясновидецът го вижда. Чрез сън или чрез чувство всеки човек е предупреждаван с кого да влиза в съдружие и с кого не.

* * *

Имали ли сте опитностите на тези 60 души, автори на Библията и на Христа, който е вътре в Библията? Христос е центърът на тази книга. Библията - това са живите хора. Вън от живите хора Библията няма значение, не е интересна.

* * *

Дойде сиромашия. Ще й кажеш да си върви и тя си отива. Дойде болест, ще й кажеш да си върви и тя си отива. Каквото кажеш, става. Това е знание. Знаеш днес, утре, след една година, след пет години какво ще ти се случи. Днешните учени не знаят след два часа какво ще им се случи.

* * *

Ето какво е да извършиш волята Божия: да кажеш една добра дума на място и навреме. Зимна нощ. Всички в бедната къща треперят от студ и са гладни. Имаш кибрит, запалваш огън, омесваш хляб, стопляш вода, донесъл си продукти, направиш някакво ядене. Законът на Любовта е прокаран вътре в живота, доброто е приложено. Любовта е като слънцето. Всякога, когато те озари един лъч от слънцето, той внася живот в тебе. Щом не те озари, ти се лишаваш от Божията Любов. Когато проникне един божествен лъч на Любовта, в тебе идват вярата, надеждата, вдъхновението.

Вие не можете и добри да станете, ако нямате правилни разбирания за нещата.

* * *

Щом не сте щастливи, нещо ви липсва, куца ви. Ако живеете в светлина, няма да се спъвате.

* * *

Христос със своята смърт показа, че ние от човешкото трябва да умрем, за да влезем в живота на Бога. Смъртта е ограничение, по-скоро освобождение от ограничителните състояния на земята. Смъртта не е в тялото, смъртта трябва да дойде в разбирането. Всичко лошо и нечисто да умре.

* * . *

От под носа до върха на брадата - това е резултат от волята, изработената площ, която показва доколко човек е работил.

* * *

Дайте на животното една чиста стая и след няколко дни всичко ще бъде измърсено. Животното не пази чистота. Едвам сега човек е почнал да работи, за да поправи живота си. В морално отношение нашата мисъл е оцапана много. Духовният свят ни е оцапан. Покаянието показва разбиране. Ще чистиш мислите и чувствата си. Това никак не е лесно, но ще правиш постоянно опити. Искаш да направиш добро. Веднага се запитваш: „Какви са моите подбуди, за да правя това добро? От любов към Бога, от любов към ближния или от любов към себе си?" Любовта е правилна само когато аз правя нещата от

любов към Бога. Той е цялото. Бог, в Когото ние живеем. Всякога, когато направиш добро някому, Бог ти проговаря. Пророк Илия искаше сила, за да извърши волята Божия. Господ му каза, че повече трябва от това, че само със силата нищо не става. Илия влезе в стълкновение с израилския цар и отиде да живее в пустинята, като се качи на една скала. Царят изпрати няколко войници, които му казаха: „Човече Божий, царят заповяда да слезеш долу". Илия каза: „Ако съм човек Божий, огън да падне от небето и да ви порази всичките". И огън падна, и те умряха. Идва втора група войници и казват: „Човече Божий, царят заповяда да слезеш от скалата". Илия рече: „Ако съм човек Божий, огън да падне върху вас". И те изгарят. Идват трети: „Имай милост към нас, царят ни изпраща". Господ казва на Илия: „Щом ти се молят, слез долу, имай вяра, иди при царя". Третата група беше от Бога.

* * *

Ще помагаш на един човек, който иска да извърши волята Божия. Не помагай на човек, който не иска да извърши волята Божия.

* * *

Човек, който има вяра, е прозорлив, вижда отдалече какво го дебне и предотвратява несполуките, заобикаля ямите, в които може да попадне.

* * *

За да се освободите от ограничителните условия, умът трябва да работи.

Когато човек не може да разбере нещо тук на земята, той заспива и се пренася в друг свят,далеч по-красив от този тук,за да понесе по-леко трептенията на висшето слово. Тези хора спят, но слушат. После, ако ти седнеш между двама души, чиито чувства са по-гъсти от твоите, идва едно неразположение и заспиваш. Когато слушаш човешки работи, може да спиш, но когато слушаш божествени работи, бъди буден. Божественото дава радост и веселие, светли мисли, насърчение, откъдето и да дойде, приеми го.

* * *

Музика има в ходенето, когато е красиво, пластично.

* * *

Хората остаряват, защото грешат. Оста, която е работила много, се изхабява, изтрива. Дрехата, която много е носена, остарява.

* * *

Човек би трябвало да живее 120 години, да се използват 12-те зодии около един център.

Рекох: „Съвършено безкористие!". Самоотричането е път към безкористието. Всичко, което Господ ти е дал, да го раздадеш на хората, да не употребиш нито една стотинка за себе си, това е безкористие. Опорочаваш мисълта си, като казваш: „Господ за мен не мисли". Грозно е това изказване, защото ти притежаваш неизчерпаеми богатства, а се оплакваш.

* * *

Всред хората ли съм, постоянно чувствам тяхното недоволство и това ми тежи, защото виждам с какво разполагат, а хленчат. Атмосферата с такива неблагодарни хора е тежка, но ще ви покажа дървото при суша, да видите как то пуска корените си надълбоко и оттам си вади храна, за да живее.

* * *

Възвишените идеи, любовта към Бога ще усилят живота ни. Любовта към Бога ще усили стъблото нагоре, а любовта към ближния ще усили корените на вашия живот. Като обичате ближния, ще подобрите нервната система, а като обичате Бога, ще усилите мозъчната система (нервна). Като обичате себе си, ще бъдете изпълнители на волята Божия. Като обичате Бога, ще усилите ума си; като обичате ближния си, ще усилите сърцето си и като обичате себе си, ще служите на Бога, ще изпълните волята Божия, така ще подобрите живота си.

* * *

Бъдещата религия ще бъде религия на Любовта. Всички домове, общества, народи ще се побратимят, ще бъдат като едно семейство.

* * *

Да мислите, значи да обичате Бога. Да чувствате добре, това значи да обичате ближните си, а пък да изпълнявате волята Божия - значи да обичате себе си.

* * *

Има хора, които вечно са недоволни, има хора, които и коричка хлебец да имат само, са доволни. Други искат печена скумрия на скара, полята със зехтин и лимон, че и бяло вино отгоре. Направете следния опит: давайте някому само месо да яде, печени риби, яребици, агънца, прасенца, а на друг давайте хлебец, пиперец, орехи, плодове и наблюдавайте кой от тях ще се развива по-добре.

* * *

Като срещна една кобра, зная какво е естеството й и затова стоя настрани, не отивам при нея, не се приближавам. Индусите й свирят. Имате лошо чувство, как ще се справите с него? Как ще измените тази енергия, която спъва ума? На лошото чувство ще му свирите. На съмнението, на мъчнотията, на страданието - ще им свирите.

* * *

Всички живеем и се движим в Бога, но сме неразположени. Богати сме, но сме нещастни. Богати сме, но сме болни, кисели, бедни духом.

* * *

Хич не ни минава през ум да влизаме в салона с чисти обуща, без кал и прах. Години наблюдавам колко кал се внася в салона.

* * *

Никъде не внасяй кал и не позволявай и на теб да внасят. Тази кал оставя своето влияние, тя не се изчиства. Добре че покрай лошото влияние внасяте и добро, така се балансира криво-ляво. По калта и прахта в салона разбирам колко сте прогресирали и си казвам: „Време има още, докато се изправят".

* * *

Не очаквайте други да ви мият и почистват стаята (няма да ви върви).

Като се върнеш вкъщи, ще се събуеш още в антрето, ще влезеш бос в стаята си, ще изчистиш хубаво обущата си.

Каквото правиш на физическото поле, правиш го и в духовните полета. Не можете да направите никакъв прогрес, ако не водите хигиеничен живот. Умът и сърцето трябва съвършено да се очистят от кал и прах.

* * *

Духовният човек трябва ли да бъде нервно разстроен? Който вярва в Бога, който много знае, който е благ, може ли да бъде неврастеник?

* * *

Ако ще отивам при някой човек да искам нещо, ще отида при човек, на когото линията на челото е като линията В, а не като линията А. Тясното и ниско чело няма, за да даде.

Ако главата на човека е като керемиден покрив, хич не си хаби думите да искаш нещо от него. Хубав лоб, открито чело, широко и високо, това е богат човек.

* * *

Мнозина чакат Духът да им оправи работите. Духът, докато дойде, ще те прекара през ред изпити и тогава ще даде, разбира се, ако види, че си способен. „Е, тогава като се преродим", казвате. Прераждането е една възможност, то не зависи от вас, вие не знаете какви ще бъдат условията в следващото идване. Зависи от тези, дето ще ви пратят на земята. В този живот, каквото можете да направите, това е важно.

Ако си невежа, ако си глупав и нищо не те интересува, кръвта няма да приижда в ухото, то започва да изтънява, да изсветлява, това значи, че няма да живееш дълго на земята. Слушай меките гласове на природата, реките, птиците, не слушайте, когато хората се карат, не слушайте обидите, които си разменят помежду си. Клетви няма да слушате, грозни думи няма да слушате.

* * *

Не си правете илюзии, че може да се противите на злото. Доброто и злото са две сили, които са в стълкновение, не се мъчи да ги примиряваш. Остави доброто да се бори със злото.

При I\/-тото измерение ще помислиш да се издигнеш на 500-600 метра от земята и ще се издигнеш, до това изкуство един ден ще дойдете. Засега още си служим със средствата на III-тото измерение. Помислиш ли за луната, и си там. Хиляди километри изминаваш за един миг.

* * *

Точката и линията са от едноизмерния свят. Квадратът е елемент на двуизмерния свят. Окръжността е елемент от триизмерния свят. Едноизмерният свят се отличава със своята дължина; двуизмерният свят се отличава с широчина; триизмерният свят - с обем; четириизмерният свят се отличава със своята радиация, изпуща лъчи от себе си или чрез разширение на нещата - това е светът на по-напредналите същества, които живеят в една рядка материя.

Всяко тяло, което радиира, е чисто. Радиират само живите същества. Мъртвите не радиират, нямат лъчеизпускане. Човек, за да е здрав, весел, силен, трябва да лъчеизпуска от себе си. Това не е нещо физическо, за да ви науча на него.

* * *

Ако изчезне луната, ще изчезнат и религиозните вярвания. Религията се крепи от луната, а чувството за живот от слънцето.

* * *

Страданието, щом го разбереш, моментално ще се превърне на радост. Неразбраната любов е страдание. Неразбраното добро е страдание.

* * *

Не очаквай нещо да получиш от тънките и стиснати устни, не отивай там на пазар. Каквото и да говори такъв човек, не е в състояние да даде. Почвата е слаба, каквото и да посееш, не расте. Устните, ако малко са дебелички, там расте и жито, и царевица, и всякакви плодове, такива хора обичат да си похапват, обичат удобствата, имат вкус. В средата устните да имат кривина, а отстрани малки издатини. От тази кривинка излиза нещо приятно. Не си стискайте устните, за да става правилно кръвообращението.

* * *

Ако човек дълго време скърби, очите отслабват, нямат светлина. Ако нямате светлина, сърцето се изсушава.

* * *

Бъдещето зависи от днешния ден. Днес, като не си гледаш работата както трябва, утре не си я гледаш, най-после природата ще каже: „Хайде дотук, повече не искам при мен да работиш.

* * *

Ако не знаеш как да дъвчеш храната, болестите идват, а също и промените в мозъка, нарушаваш мозъчните функции.

* * *

Старите навици ще оставите настрана. Страх, съмнение, инертност, недоволство, гняв, кавги, лакомия, пресищане, всичко това оставете зад вас.

* * *

Всички плодни храни, които природата ни е дала, са израз на нейната любов, а чрез закона на любовта животът влиза в нас. Ако не се храним, няма да опитваме любовта на природата. С храната ние опитваме божествената любов в света, божествената любов протича в нас. Така ще почувстваме едно малко разширение на своите мисли и чувства, ще усетим един растеж.

* * *

Океанът е пълен със злато, разтопено, на жички.

* * *

Ако не си държа очите както трябва, това показва, че на мисълта ми липсва нещо. Ако не си движа устата както трябва, това значи, че на чувствата нещо не е в ред, има нещо неправилно. Ако не знаеш как да си движиш устата, ще осакатиш сърцето си. Не си кривете очите, устата, лицето. Дръжте лицето, главата, ръцете, тялото спокойно. Владейте се.

Лукът да е едро нарязан, на 2-3 до 6 парчета, да се залее яденето със зехтин и водица и за 20-30 минути най-много да е готово яденето. Шест парчета лук, шепа бамя, зехтин и водица. Просто и бързо, а не по цял ден да готвите.

* * *

Всички очи на хората са очи на Бога, през които той ни гледа. 1/1 всички очи на растенията, на цветята, на звездите, на ангелите, чрез всички Бог ни гледа. Където и да се намирате, не забравяйте: „Гледа ме Бог". И като те гледа, да иаправиш най-хубавото, което можеш.

* * *

Там, дето има сладчина, има живот, там, дето няма сладчина, няма живот. Сладчината е външната страна. Дойде ли горчивината - това е отдалечаване от живота, вие сте в областта на смъртта и като се постоянно увеличава, свършва се с живота.

* * *

Виждам една сестра, която не е много възрастна, но изсушена, пожълтяла, съсухрена, едвам върви. Спирам се при нея и й казвам: „Ще обичаш хората, ще си разположена, весела, ще си похапваш с радост и ще се оправиш. Ще обичаш хората, за да допринесеш добро на себе си. Няма никому да казваш кого обичаш, никой не трябва да знае нищо. В природата няма такива обявления, природата дава и не казва никому нищо и не разгласява".

* * *

Когато събудиш в себе си интелигентността, вярата, справедливостта, милосърдието, интереса към живота, всичко можеш да постигнеш.

Обидата - това е да спъваш човека, спираш го в пътя, нека си върви, защо му препятстваш? Нито обиждай, нито се обиждай. Умният не се обижда. Той отдалече вижда препятствието, турено на пътя му, и не се оставя да го обиждат.

Скъперникът скъсява своя живот. Скъперничеството в природата е изсъхване.

* * *

Само когато обичаш Бога, ще се обновяваш. Съсухрено ли е лицето, прегърбен ли си, не виждаш ли, не чуваш ли, болят ли те краката, ти не обичаш Бога. Любовта към Бога има една тайна: Любовта е, която може да разреши ония палещи въпроси, които ни смущават. Човек, който иска да се освободи от нещастията си, трябва да има любов към Бога, любов към ближния си и любов към себе си. Споровете помежду ви няма да стихнат, докато тези три важни елемента ви липсват. За да не си отчаян, обезсърчен, винаги ще имаш предвид тези три елемента.

* * *

Христос колко хубави неща направи и каза, но хората си живеят по старому, по тяхному, както си знаят. Той учеше да се отрекат от себе си, но това приложи ли се? Как ще се отречеш от себе си, от майка си и от баща си? Как ще се отречеш от богатствата си, от жена си, от децата си? Ще се откажеш от лошите приятели и от пиянството. Ще се откажеш от лошото сърце и ще възприемеш доброто сърце.

Като си умен и винаги буден, може да се опазиш, да избягаш от лошите условия. Има неща, които колкото и да искаш да ги поправиш, няма да можеш, защото този ред се дължи на хиляди поколения. Ако искаш да прогресираш, можеш да създадеш в себе си новите условия.

* * *

Лошото настояще сме си го заслужили - то е резултат от неспазване на Божия закон. Дори носим последствията още от Адам и Ева. Адам дойде пак на земята и беше разпънат на кръст, за да изкупи греховете на човечеството. Онзи, който викаше: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?". Това беше Адам. Първият Адам каза: „Не моята воля, Твоята воля да бъде, Отче. В Твоите ръце предавам духа си".

„Да бъде Твоята воля, както Ти Си определил" - това е послушание, съвършено предаване в ръцете Божии. „Ще направя това, което Ти искаш" - там е силата на човека. Ние мислим, че ако речем да вършим волята Божия, ще се развали животът ни. Ние живеем на земята, защото Бог иска да подобри живота ни. Този живот на земята не го устройваме ние. Неразумното в обществото е от нас, а пък доброто в обществото е от Бога. Този свят Бог го коригира и ще го оправи. Колкото и да спорите, вие няма да оправите света.

Когато е време да учиш, да работиш, не се позволява да се разхождаш.

* * *

„Ние всички живеем и се движим в Бога". Щом всички живеем в Бога, няма защо да се плашим от лошите условия. Мислиш ли концентрирано, нито едно животно няма да те нападне. Между лошите хора трябва да мислиш. Като минава злото покрай вас, мислете, отстранете се от пътя. Хората сами са създали лошото в света, всичко, което Бог е създал, е добро.

* * *

Всички вие сте ученици на тъмнината, защото малко давате или хич не давате, с малки изключения. Даването носи благословение. Всичко, което вземаш, моли се да се превърне в светлина. Като даваш, Бог се проявява чрез тебе. Ако искаш да вземеш, за да забогатееш, ще носиш тъмнина в себе си, това е една лъжлива идея. Позволявай да ти дават хората, за да се прояви Бог в тях. Ако искаш като човек да вървиш напред, всякога давай. Бог постоянно дава. Като даваме и помагаме, ставаме силни. Казвате: „Като нямаме, как да даваме?" Това е лъжа. Най-напред имаш глава с несметни богатства в нея. Имаш сърце с неподозирани богатства. Човек от сърцето си само какво може да даде! Приложете най-малкото добро! Пратете една хубава мисъл. Милионите капки образуват океана. Твоята мисъл може да е капка, но милиони капки образуват реките, моретата, дърветата. Истинската култура зависи от даването. Даването е мярката, даване във всяко отношение. Дайте ход на божественото да се прояви.

Когато човек се каля от храната, лицето му почернява. Когато човек се каля от дишането, лицето му почервенява. Когато се каля от слушането, от ухото, от лицето - пожълтява лицето. Когато се каля от носа, лицето позеленява. Когато се каля от гледането, от очите, лицето побледнява.

Всеки човек си има една хубава същина и своята ценност. 1/1 ти трябва да намериш тази ценност, която Бог е вложил в теб и във всяко живо същество. Да обезценяваш божественото, значи да обезценяваш себе си, защото твоят живот е така потребен за всички, както и животът на другите. Това е общият живот. И ако вие се повдигнете, то се повдигат всичките.

* * *

Заболи те главата. Прочети „Отче наш" така, че да ти мине болката. Боли те сърцето; страдаш много, отчаян си, чети „Отче наш"!

* * *

Човек, който обича себе си правилно, той има търпение, не е разглезен, не е егоист, не е ленив, не е алчен. търпелив, кротък, милосърден, въздържан, смирен, разбира нещата, не се дразни, моли се.

* * *

Когато човек се къпе, става безсмъртен; не бива да съжалява, че се е оцапал. Ще благодари на Бога, че е имал условия, след като се е измърсил, да се очисти. Ще се изкъпе, ще облече чисти дрехи, ще прояви любов към ближния, ако се е оцапал и той, ще го заведе и него да се окъпе.

* * *

Да дадеш на човека самун хляб, това не е любов. Да се молиш на Бога, това още не е любов. Ще отвориш сърцето, ума, душата си, ще кажеш: „Господи, стори за мен онова, което Ти благоволяваш". Ще кажеш на ближния си:

„Остави аз да сторя за тебе всичко, което е необходимо". Двамата с ближния ще вечеряте с радост и веселие.

* * *

Същественото, което ни липсва, това е любовта към Бога. Ние приличаме на пукнати съдове, затова не можем да възприемем Божията Любов. И да възприемем нещо, то изтича. А Божията Любов трябва да влезе в нас и да образува плод. Готови ли сме за това да влезе тя у нас и ние като най-висше благословение да я дадем на децата си, на обществото, на човечеството.

* * *

Преди 3000 години Мойсей каза: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкия си ум, сърце, душа и сила". Израилският народ не го разбра и българският народ и сега още не го разбира, и никой от християните не го разбра. Днес, ако не го разберат, няма и да го разберат. Ако имате Божията Любов, ще отидете при ближния си, после при ближните си, ще се разбирате, ще се хармонирате, ще си помагате.

* * *

Аз ви говоря за любовта, но някои от вас, щом излезете от салона, ще се скарате, пък ето и вътре се карате за място, за стол, кой къде да седне. Един човек, който има в себе си Божията Любов, той има целия свят, цялото пространство, широк е светът, нищо не го смущава. Докато се смущавате вътрешно, това не е Божията Любов. Щом ви е приятно да седнете до когото и да е и с разположение му дадете най-хубавото място, имате Божията Любов в себе си.

Когато аз говоря, мнозина спят. Пренесени са в друг спят. Наредени сте на столовете по един неестествен начин до някои хора, с които не можете да работите, и заспивате, за да излезете от неестественото положение. Когато мисълта е тежка, напрежението е голямо, двойникът излиза навън, това е заспиването. Някой път двойникът се разширява повече от допустимото и тогава пак идва заспиването. Едно ще ви кажа, не се занимавайте с това кой спи и кой не, че кой слуша и кой не, гледайте себе си. Някои са в будно състояние, нищо че спят. Има хора, които не спят, но съзнанието е спящо. Съзнанието трябва да е будно.

* * *

Мекота липсва на българите. Като направят погрешка, са меки, но щом видят погрешка у някого, са жестоки, а то тя е същата твоя погрешка. Още не виждате Истината.

* * *

Причината за главоболието е в ума, причината за хремата е в сърцето, причината, че работите не вървят добре, е в брадата.

* * *

Човек прави престъпления умишлено или несъзнателно, макар и преди хиляди години да са се появили причините. Господ постоянно ви изпитва дали някое престъпление вие сте го направили и вие все не признавате. Излишно е да отричате, защото Той знае, че сте го извършили. „Не, това нещо аз не съм го извършил" ако е лошо, ако е добро - признавате го. Господ ще ви праща няколко пъти на земята и все ще ви поставя на изпити, докато не признаете погрешките и престъпленията си.

* * *

Мислите ли, че Ева, която яде от забраненото дърво, че за пръв път тя направи това престъпление? Тя се разхождаше из райската градина и опитваше от всички плодове.

* * *

Онзи свят е красив, но и в най-красивия свят има възможност за престъпления. В умствения свят не може да се направи физическо престъпление, в духовния - също, но в чувствата може да направите физическо престъпление.

* * *

Злото и доброто са неща външни. Самият човек не е нито в доброто, нито в злото, но човекът със съзнание може да направи разлика между добро и зло. Ако се вгледате във вашите мисли понякога, ще се уплашите. В мисълта седи възможността да направите зло или добро. Злото може да се направи несъзнателно, но и съзнателно. Зависи от ума какво ще направите.

* * *

Бог постоянно изпитва умовете и сърцата ви. Турил е пред вас красиви жени, пари, слава, почести, много работи. Той ще ви прекара през всички пътища, за да опита сърцата и умовете ви.

* * *

Не трябва да се уповавате на условията, а да се научите да ги използвате. И при нямане на условия да не се обезсърчавате. Всякога на земята има малки възможности да излезете от лошите условия, ако съзнанието е будно, всякога ще имате условия за добър живот.

* * *

Престъпление е да дадеш на човека гнили плодове, развалена храна, мухлясал хляб, нещо, което е за хвърляне да дадеш, колкото да се каже, че нещо даваш. Престъпление е да даваш нещо, което не ти се дава.

* * *

Няма да има някое изкушение, някое изпитание, през което да не минете. Не мислете, че ще бъдете пощадени. И през рая, и през ада ще минавате.

* * *

Ако Бог живее в една красива мома, тя не може да те изкуси. Изкушенията са там, дето не е Бог.

* * *

Щастието на другите хора е и мое щастие. Когато един човек се радва, и аз се радвам, понеже аз и той сме едно.

* * *

Щом си на земята и то в окултно училище, отвред ще идват гранати и изстрели, все ще те улучи някой. Ученици, които се обиждат, които нямат търпение, които са крастави, които са нечисти, вън от класа, вън от Школата! Чисти, смели, герои, които да издържат на всички нападки!

Ако вие десет години водите един чисто материалистически, егоистичен живот, веждите ви ще станат дебели като на Тарас Булба. Тънките вежди са направени от възвишени чувства. Нормално е веждите към края да се изтъняват. Те не показват сегашното ви състояние, а минало. Зависи как са живели майка ви, баща ви, деди и прадеди. В това направление има още много да работите. Устните и веждите мъчно се изменят. Ако сте господари на себе си, на чувствата си, на мислите и действията си, по-лесно ще ги измените.

* * *

Силният, умният, добрият, богатият - без търпение могат всичко да загубят.

Link to comment
Share on other sites

Ти си сиромах, защото не си търпелив. Ти си богат, за да се учиш щедро да даваш, да имаш търпение да изслушваш.

* * *

Срещнете лош човек - поставете го на студ. На добрия човек ще му дадете топлина. Доброто ще освобождавате, за да не ви става враг. Лошият човек, ако не го обуздавате, ще ви стане враг. Ограничете лошия човек, за да ви стане приятел. На лошия не давайте. На добрия колкото повече давате, толкова по-добре.

* * *

Вие питате кога ще дойде Христос. Христос първо ще изпрати пратеници. Какво ще търси Христос в един неуреден свят? Къщата не е почистена, не е пометена, не е проветрена, в такава къща той няма да дойде. В нечиста къща Христос няма да ви посети. При горделивите няма да дойде, при нечистите, при подлеците и лъжците няма да дойде.

Нетърпеливи сте, затова са малки постиженията ви. Търпението е най-хубавото състояние, което човек може да има на земята.

* * *

Умрял някой, на добър път! Родил се някой, добре дошъл! Ограбил ви някой, освободили сте се от товар! забогатял някой, Господ здраве да му дава! Заболял някой, в болестта се тонира. Всяка болест идва, за да задигне известни вещества, които трябва да се премахнат. Неестествените мисли и чувства ги задига болестта.

* * *

Не си могъл да седнеш до един човек, защото не можеш да го търпиш. Тури между него и тебе двама души, ако пак не можеш да го търпиш, тури трима, четирима, десет души.

През тези десет души ще трансформираш неговите енергии, ако той има по-груби енергии от тебе, неговите енергии ще се трансформират. От всеки човек изтича нещо, грубост или нежност. Материята, която излиза от един човек, ни удря и произвежда търкане и затова ще слагаш филтър между себе си и другите, дори по няколко филтри понякога трябва да слагаш. Теченията, които излизат от телата на хората, не са еднакво силни, вътрешните линии на организма не са симетрични. Най-добро е разстоянието. Много пъти съм ви казвал: „Не се доближавайте много един до друг". Дистанцията е абсолютно необходима.

Добрите хора са проводници на ангелите. По някой път средата е толкова груба, че един ангел не идва с тялото си, но ще влезе в един човек, тя чрез него ще действа - този ангел и добрият човек ще работят заедно.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...