Jump to content
Hristo Vatev

Общ списък на Неделните беседи от изданията до 1950 г.

Recommended Posts

НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ

 1. Сила и живот, НБ I серия (1914), София 1915, 19242, 19933, Съдържание
 2. Сила и живот (Духът и плътта), НБ II серия (1914-17), София 1915, 19272, Пловдив 19333, София 19904, Съдържание
 3. Сила и живот, НБ III серия (1915-19), София 1920, Русе 19292, София 19963 , Съдържание
 4. Виделината, НБ (01.04.1917), София 1924
 5. Да възлюбиш Господа, НБ (1916-20), София 1946, Съдържание
 6. Все що е писано, НБ (1917), София 1942, Съдържание
 7. Дали може, НБ (1917-18), София 1942, Съдържание
 8. Петимата братя, НБ (1917-38), София 1949, Съдържание
 9. Великите условия на живота, НБ(1919), София 1944, Съдържание
 10. Трите основи на живота, НБ (1920-21), София 1921, 19472, 19963, Съдържание
 11. Ще управлява всички народи, НБ (1920-22), София 1948, Съдържание
 12. Път на мисълта, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949, Съдържание (в извънредни беседи)
 13. Новият човек, НБ (1921), София 1947, Съдържание
 14. Сила и живот, НБ IV серия (1921-22), София 1922, Съдържание
 15. Сила и живот, НБ V серия (1922), София 1922, Съдържание
 16. Живият Господ НБ (1922), София 1948, Съдържание
 17. Живият Господ, НБ (30.04.1922), София 1922
 18. Поучаваш ги, НБ (1923), София 1949, Съдържание
 19. Двата природни метода, НБ VI серия (1923-24), София 1924, Съдържание
 20. Който дойде при мене, НБ (1924-25), София 1950, Съдържание
 21. Настанало е царството Божие, НБ VII серия т.1 (1924-25), София 1925, Съдържание
 22. Последното място, НБ VII серия т.2 (1924-25), София 1925, Съдържание
 23. Миротворци, НБ (21.12.1924), Русе 1925, Пловдив 19262
 24. Великият закон, беседа (Русе 11.10.1925), София 1925
 25. Заведоха Исуса, НБ VIII серия (1925-26), Русе 1926-27, Съдържание
 26. До скончанието на века, НБ (03.01.1926), Русе 1926, Пловдив 19302,
 27. За слава Божия. НБ (11.07.1926), Русс 1926, София 19282,
 28. Затова се родих. НБ IX/1 (1926-27), София 1929, 19962, Съдържание
 29. Влизане, НБ IX/2 (1926-27), София 1930, 19962, Съдържание
 30. Праведният, НБ IX/3 (1926-27), София 1931, 19962, Съдържание
 31. Вехтото премина, НБ IX/4 (1926-27), София 1931, 19962, Съдържание
 32. Мнозина казваха, НБ Х/1 (1927), София 1933, Съдържание
 33. Ни мъж, ни жена, НБ Х/2 (1927-28), София 1933, Съдържание
 34. Синове на възкресението, НБ Х/З (1928), София 1934, Съдържание
 35. За съдба дойдох, НБ XI (1928), София 1928-29, Съдържание
 36. Учителю Благи, НБ ХII/1 (1929), София 1934, Съдържание
 37. Който има невестата, НБ ХII/2 (1929), София 1935, Съдържание
 38. Голямото благо, НБ XII/3 (1929), София 1936, Съдържание
 39. Крадецът и пастирят, НБ XIII/1 (1929), София 1937, Съдържание
 40. Да ви даде, НБ XIII/2 (1929-30), София 1938, Съдържание
 41. Делата Божии, НБ XIII/3 (1930), София 1940, Съдържание
 42. Условия за растене, НБ XIV (1930), София 1949, Съдържание
 43. Учителю , да прогледам! НБ (21.07.1931), София 1931, Съдържание
 44. Новата Ева. Издигнете жената, 3 неделни беседи, София 1931, Съдържание
 45. Жал ми е за народа, неделна беседа (06.12.1931), София 1932, Беседата за четене
 46. Истината, НБ (01.11.1942), София 1948, Съдържание
 47. Вечно подмладяване, НБ XX (1943), София 1944, Съдържание
 48. Отец ме люби, две беседи (УС и НБ), изнесени от Учителя на 22 март 1936 г.. Издадена 1936г. Съдържание

Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ

 1. Сила и живот, I серия (1914), София 1915, 1924 г. Съдържание
 2. Сила и живот, II серия (1914-1917),София 1915, 1927, Пловдив 1933 г. Съдържание
 3. Да възлюбиш Господа (1914-1920), София 1946 г. Съдържание
 4. Все що е писано (1917), София 1942 г. Съдържание
 5. Дали може (1917-1918), София 1942 г. Съдържание
 6. Сила и живот, III серия (1917-1919), София 1920 г., Русе 1929 г. Съдържание
 7. Великите условия на живота (1919), София 1944 г. Съдържание
 8. Ще управлява всички народи (1920-1922), София 1948 г. Съдържание
 9. Трите основи на живота, НБ (1920-21), София 1921, 1947, 1996, Съдържание
 10. Новият човек (1921), София 1947 г. Съдържание
 11. Сила и живот, IV серия (1921-1922), София 1922 г. Съдържание
 12. Сила и живот, V серия (1922), София 1922 г. Съдържание
 13. Живият Господ (1922),София 1948 г. Съдържание
 14. Поучаваше ги (1923), София 1949 г. Съдържание
 15. Двата природни метода, VI серия (1923-1924),София 1924 г. Съдържание
 16. НБ, 7-ма серия, "Последното място" 1925 ??? Съдържание
 17. Настанало е Царството Божие, VII серия (1924-1925), Русе 1925 г. Съдържание
 18. Който дойде при мене (1924-1925), София 1950 г. Съдържание
 19. Заведоха Исуса, VIII серия (1925-1926),Русе 1926-1927 г. Съдържание
 20. НБ, 8-та серия,1926 Саваат-Амон-Ра 1927 Съдържание
 21. Затова се родих, IX серия, I том (1926),София 1929 г. Съдържание
 22. Влизане, IX серия, II том (1927), София 1930 г. Съдържание
 23. Праведният, IX серия, III том (1927), София 1930 г. Съдържание
 24. Вехтото премина, IX серия, IV том (1927),София 1931 г. Съдържание
 25. Мнозина казваха, X серия, I том (1927),София 1933 г. Съдържание
 26. Ни мъж, ни жена, X серия, II том (1927-1928),София 1933 г. Съдържание
 27. Синове на възкресението, X серия, III том (1928), София 1934 г. Съдържание
 28. За съдба дойдох, XI серия, том I (1928), София 1929 г. Съдържание
 29. Учителю Благи, XII серия, том I (1929), София 1934 г. Съдържание
 30. Който има невестата, XII серия, том II (1929), София 1935 г. Съдържание
 31. Голямото благо, XII серия том III (1929),София 1936 г. Съдържание
 32. Крадецът и пастирят, XIII серия, том I (1929), София 1938 г. Съдържание
 33. Да ви даде, XIII серия, том II (1929-1930), София 1938 г. Съдържание
 34. Делата Божии, XIII серия, том III (1930),София 1940 г. Съдържание
 35. Условия за растене, XIII серия, том IV, (1930), София 1949 г. Съдържание
 36. Новата Ева. Издигнете жената! София 1931г 3 беседи Съдържание
 37. Учителю да прогледам 1931 (1 беседа) Съдържание
 38. НБ 1938;1917 "Петимата братя" 1917-38г Издадена 1949 Съдържание
 39. Отец ме люби, Брошурата съдържа две беседи (УС и НБ), изнесени от Учителя на 22 март 1936 г.. Издадена 1936г. Съдържание
 40. Вечно подмладяване, НБ XX (1943), София 1944, Съдържание

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×