Jump to content
Hristo Vatev

Общ списък на неделните беседи издавани от "Жануа-98"

Recommended Posts

Неделни беседи

1. Ето човекът НБ, I серия (1914), (Фототипно издание-1999) - Книгата нов правопис - Съдържание

2. Духът и плътта, II серия (1915) , -(Фототипно издание-1999) - Книгата нов правопис Съдържание

3. Все що е писано, стар правопис (1917) - (Нередактирани от стенограми - 2004) (има първо издание) Съдържание

4. Сила и живот, III серия, Солта, (1917-1919), (Фототипно издание-1999) - Книгата нов правопис - (Втори вариант, стар правопис) Съдържание

5. Дали може (1917-1918) - (от първите издания - издадена 2009) Съдържание

6. Великите условия на живота(1919) - (от първите издания - издадена 2009) Съдържание

7. Да възлюбиш Господа, (1919) - (Нередактирани от стенограми 50/50 - издадена 2009 ) (има първо издание) Съдържание

8. Ще управлява всички народи(1920-22) - (от първите издания - издадена 2009) Съдържание

9. Новият човек(1919) - (Запазена автентичност на стенографските записи-2002) (има първо издание) Съдържание

10. Братя и сестри на Христа - (Втори вариант) (Трети вариант)(Фототипно) Съдържание

11. Защо Твоите ученици ядат и пият - Книгата нов правопис (от първите издания - издадена 2000) Съдържание

12. Живият Господ(1922) - (от първите издания - издадена 2010) Съдържание

13. Петимата братя(1923) - (от първите издания - издадена 2010) Съдържание

14. Поучаваше ги(1923) - (Нередактирани от стенограми - 2002) (има първо издание) Съдържание

15. Двата природни метода Том Първи(1923-24) -(от първите издания- издадена 1998) Съдържание

15. Двата природни метода Том Втори(1923-24) - (от първите издания- издадена 1998) Съдържание

16. Който дойде при мене(1924) - (от първите издания- издадена 1998) Съдържание

17. Настанало е Царството Божие(1924-25) - (от първите издания- издадена 2012) Съдържание

18. Последното место(1924-25) - (от първите издания- издадена 2012) Съдържание

19. Заведоха Исуса(1925-26) - (от първите издания- издадена 2008) Съдържание

20. САВААТЪ-АМОНЬ-РА(1926) - (от първите издания- издадена 2009) Съдържание

21. Затова се родих Том Първи(1926) - (от първите издания- издадена 2010) Съдържание

22. Влизане(1927) - (от първите издания- издадена 2010) Съдържание

23. Праведният(1927) - (от първите издания- издадена 2010) Съдържание

24. Вехтото Премина(1927) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание

25. Мнозина казаха(1927) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание

26. Ни мъж, ни жена(1927-28) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание

27. Синове на възкресението(1928) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание

28. За съдба дойдох(1928) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание

29. Учителю Благи(1929) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание

30.Който има невестата(1929) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание

31. Голямото благо(1929) - (от първите издания- издадена 2011) Съдържание

32. Крадецът и пастирът(1929-30) - (Нередактирани от стенограми - 2006) (има първо издание) Съдържание

33. Делата Божии(1930) - (от първите издания- издадена 2012) Съдържание

34. Условия за растене(1930) - (от първите издания- издадена 2012) Съдържание

35. Изново.

36. Вземи детето

37. Живот, светлина и свобода том 3(1932) - (Второ издание, 2012) Съдържание

38. Възкресение(1932-33) - (Нередактирани от стенограми - 1999) (беседите са издадени първоначално в "Думи на Правда", 1996 г. и "Живият хляб", 1997 г.) Съдържание

39. Радостта(1932-33) - (Нередактирани от стенограми - 1999) (част от беседите са издадени в "Живият хляб", 1997 г. и "Познаване на истината", 2000 г.) Съдържание

40. Постижимото(1932-33) - (Нередактирани от стенограми - 1999) Съдържание

41. Приготовленията на сърцето(1933-34) - (Нередактирани от стенограми - 1999) Съдържание

42. Този е живият хляб(1934-35) - (Втори вариант, външен линк) (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание

43. Вас ви нарекох приятели(1935-36)- (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание

44. Най-голям в царството небесно(1936-37) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание

45. По образ и подобие(1937-38) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание

46. Любовта дава живот(1938-39)- (Нередактирани от стенограми - 1999) Съдържание

47. Път на зазоряване(1939-40) - (Нередактирани от стенограми -1999) Съдържание

48. Като роди дете(1940-41) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание

49. Възпитанието(1941-42) - (Нередактирани от стенограми -1999) Съдържание

50. Благословен том 1 (1941-42)- (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание

50. Благословен том 2 (1941-42)- (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание

51. Проявление (1942-43) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание

52. Оживяване(1942-43) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание

53. Пътят на героите (1923-43)- (Нередактирани от стенограми - 2007) Съдържание

Забележка:

Там където е сложен индекса "(Нередактирани-2007)", издателството е издало беседите от нередактираните запазени материали. При четене и сравняване на текста с първите издания се виждат големи различия, Текста на първите издания до 1950 год е редактиран от съставителите и е по-съкратен. Текста на беседите в томчетата които са отбелязани с "(Нередактирани-2007)" е малко по-обширен и е запазил специфичния изказ на Учителя.."

2007 е годината на издаване на съответното томче.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Каталога на "Жануа-98"

Неделни беседи

 1. Ето човекът НБ, I серия (1914), (Фототипно-1999) - Книгата нов правопис - Съдържание
 2. Духът и плътта, II серия (1915) , (Фототипно-1999) - Книгата нов правопис Съдържание
 3. Все що е писано, стар правопис (1917) - (Нередактирани- 2004) (има първо издание) Съдържание
 4. Сила и живот, III серия, Солта, (1917-1919), (Фототипно -1999) - Книгата нов правопис - (Втори вариант, стар правопис) Съдържание
 5. Дали може (1917-1918) - (от първите издания - 2009) Съдържание
 6. Великите условия на живота(1919) - (от първите издания -2009) Съдържание
 7. Да възлюбиш Господа, (1919) - (Нередактирани 50/50 - 2009 ) (има първо издание) Съдържание
 8. Ще управлява всички народи(1920-22) - (от първите издания -2009) Съдържание
 9. Новият човек(1919) - (Нередактирани-2002) (има и първо издание) Съдържание
 10. Братя и сестри на Христа - (Втори вариант, външен линк) (Фототипно) Съдържание
 11. Защо Твоите ученици ядат и пият - Книгата нов правопис (от първите издания -2000) Съдържание
 12. Живият Господ(1922) - (от първите издания -2010) Съдържание
 13. Петимата братя(1923) - (от първите издания -2010) Съдържание
 14. Поучаваше ги(1923) - (Нередактирани- 2002) (има първо издание) Съдържание
 15. Двата природни метода Том Първи(1923-24) -(от първите издания-1998) Съдържание
 16. Двата природни метода Том Втори(1923-24) - (от първите издания-1998) Съдържание
 17. Който дойде при мене(1924) - (от първите издания-1998) Съдържание
 18. Настанало е Царството Божие(1924-25) - (от първите издания-2012) Съдържание
 19. Последното место(1924-25) - (от първите издания-2012) Съдържание
 20. Заведоха Исуса(1925-26) - (от първите издания-2008) Съдържание
 21. САВААТЪ-АМОНЬ-РА(1926) - (от първите издания-2009) Съдържание
 22. Затова се родих Том Първи(1926) - (от първите издания-2010) Съдържание
 23. Влизане(1927) - (от първите издания-2010) Съдържание
 24. Праведният(1927) - (от първите издания-2010) Съдържание
 25. Вехтото Премина(1927) - (от първите издания-2011) Съдържание
 26. Мнозина казаха(1927) - (от първите издания- 2011) Съдържание
 27. Ни мъж, ни жена(1927-28) - (от първите издания-2011) Съдържание
 28. Синове на възкресението(1928) - (от първите издания-2011) Съдържание
 29. За съдба дойдох(1928) - (от първите издания-2011) Съдържание
 30. Учителю Благи(1929) - (от първите издания-2011) Съдържание
 31. Който има невестата(1929) - (от първите издания- 2011) Съдържание
 32. Голямото благо(1929) - (от първите издания- 2011) Съдържание
 33. Крадецът и пастирът(1929-30) - (Нередактирани-2006) (има първо издание) Съдържание
 34. Делата Божии(1930) - (от първите издания-2012) Съдържание
 35. Условия за растене(1930) - (от първите издания-2012) Съдържание
 36. Живот, светлина и свобода том 3(1932) - (Второ издание, 2012) Съдържание
 37. Възкресението(1932-33) - (Нередактирани-1999) (първо издание 1994) Съдържание
 38. Радостта(1932-33) - (Нередактирани-1999) (първо издание 1994) Съдържание
 39. Постижимото(1932-33) - (Нередактирани-1999) Съдържание
 40. Приготовленията на сърцето(1933-34) - (Нередактирани-1999) Съдържание
 41. Този е живият хляб(1934-35) - (Втори вариант, външен линк) (Нередактирани-1998) Съдържание
 42. Вас ви нарекох приятели(1935-36)- (Нередактирани-1998) Съдържание
 43. Най-голям в царството небесно(1936-37) - (Нередактирани-1998) Съдържание
 44. По образ и подобие(1937-38) - (Нередактирани-1998) Съдържание
 45. Любовта дава живот(1938-39)- (Нередактирани-1999) Съдържание
 46. Път на зазоряване(1939-40) - (Нередактирани-1999) Съдържание
 47. Като роди дете(1940-41) - (Нередактирани-1998) Съдържание
 48. Възпитанието(1941-42) - (Нередактирани-1999) Съдържание
 49. Благословен том 1 (1941-42)- (Нередактирани-1998) Съдържание
 50. Благословен том 2 (1941-42)- (Нередактирани-1998) Съдържание
 51. Проявление (1942-43) - (Нередактирани-1998) Съдържание
 52. Оживяване(1942-43) - (Нередактирани-1998) Съдържание
 53. Пътят на героите (1923-43)- (Нередактирани-2007) Съдържание

Забележка:

Там където е сложен индекса "(Нередактирани-2007)", издателството е издало беседите от нередактираните запазени материали. При четене и сравняване на текста с първите издания се виждат големи различия, Текста на първите издания до 1950 год е редактиран от съставителите и е по-съкратен. Текста на беседите в томчетата които са отбелязани с "(Нередактирани-2007)" е малко по-обширен и е запазил специфичния изказ на Учителя.."

2007 е годината на издаване на съответното томче.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×