Jump to content
Hristo Vatev

Глава 7. ВСИЧКИ ПРОРОЧЕСТВА В КНИГА „ОТКРОВЕНИЕ” ДНЕС ВЕЧЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ.

Recommended Posts

Глава 7. ВСИЧКИ ПРОРОЧЕСТВА В КНИГА „ОТКРОВЕНИЕ” ДНЕС ВЕЧЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ.

40. Никой не може да знае какво се има предвид и е заключено в книга „Откровение“, без знанието на вътрешния или духовен смисъл на Словото, защото всичко в нея е написано в стила, подобен на пророческите книги на Стария завет, в които всеки израз има духовно значение, невидимо в буквалния смисъл на написаното.. Освен това съдържанието на „Откровение“ може да бъде обяснено в неговия духовен смисъл само на онези, които знаят какво ще се случи в края на дните с църквата , и това може да бъде известно само на небесата. Това е и смисъла на „Откровение“, тъй като духовното значение на Словото винаги е обърнато към духовния свят, тоест към състоянието на църквата както на небето така и на земята. Ето защо Словото е духовно и Божествено. Състоянието на църквата тук е описано в съответния ред. Оттук следва, че съдържанието на „Откровение“, не може да се обясни на никого, освен на този, който е получил откровение за последователното състояние на църквата на небесата. Църквата съществува на небесата, така както и на земята, което ще бъде казано в следващите глави.

41,1. Докато човек живее в света, той не може да види каква е Господнята Църква на земята, още по-малко, как в крайна сметка тя се обръща от доброто към злото. Това е така, защото хората, живеещи в света живеят във външните начала, и могат да виждат само това, което е очевидно за природния човек. Но каква е Църквата, относно духовните неща,тоест по отношение на нейното вътрешно начало, не може да се види на земята. Но на небесата това е очевидно, като при ярка дневна светлина, както ангелите мислят духовно, т.е., те виждат само това, което е духовно. Освен това там, са събрани всички хора, които са били родени в света от началото на сътворението, както е показано по-горе, и всички те са разделени в различни общества по качествата на доброто и вярата, които те притежават.(виж „Небе и ад“, 41 -50). По този начин състоянието на църквата и нейното развитие се вижда ясно от ангелите на небесата.

41.2. И такав „Откровение“ в неговия духовен смисъл, описва състоянието на църквата относно любовта и вярата, никой не може да знае какво е скрито вътре във всичко изложено, докато не му се открие от небесата, и не му се даде да знае вътрешния или духовен смисъл на Словото. Аз мога да кажа с увереност, че всички неща там, още повече, всяка дума съдържа духовен смисъл, представляващ пълно описание на всичко което се случва с църквата относно духовното и състояние, от началото и до нейния край. Тъй като всяка дума носи в себе си някакъв духовен смисъл, нито една дума не може да бъде пропусната без да се измени последователността на понятията във вътрешен смисъл.Ето защо в края на „Откровение“ четем:

и ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от светия град и от написаното в тая книга. (Откровение 22:19).

41,3. В много отношения са подобни и книгите на Стария Завет. В тях всеки предмет и всяка дума съдържат вътрешен или духовен смисъл, така че и там нито една дума не може да бъде отстранена. Ето за това по Господнето Божествено Провидение, е била загрижеността на много от преписващите писанията към най малките детайли в тях, и тези книги са запазени от времето съвършено непокътнати до последната йота. Провидението на Господа е съхранило светостта на всеки ред, буква, дума, които те съдържат.

42. По същия начин, вътрешен или духовен смисъл се съдържа във всяка дума, която се съдържа в „Откровение“, и този смисъл съдържа тайни за състоянието на църквата на небесата и на земята. Тъй като те могат да бъдат открити но не на всеки, а само този, който знае този смисъл и на който в същото време му е дадено да общува с ангели, да разговаря с тях духовно, този смисъл ми бе открит понеже написаното там беше непонятно за човеците, а в тази малка книжка е казано доволно много за това. Така че, бих искал да обясня „Откровение“ от началото до края, и да разкрия тайните, съдържащи се в него. Ще публикувам това обяснение* в продължение на две години, заедно с някои откъси от Даниил, които толкова дълго време са оставали тайна, защото техния духовен смисъл е бил неизвестен.

43. Никой няма понятие за вътрешния или духовен смисъл и не може да предположи, какво означава в“Откровение“ дракон, биещия се с него Михаил и неговите ангели; опашката на този дракон ще повлече една трета от звездите от небето, жената, която е родила младенец от мъжки пол, който бил почитан като Бог, и преследван от дракон излизащ от морето, излизащ от земята, имащ глава с множество рога, блудница, блудница с която блудствали земните царе, първо и второ възкресение, хиляда години, бял кон, предишното небе, неговите размери, стени, врата и основи от скъпоценни камани, разни числа, останали абсолютно непознати за всеки, който не знае духовния смисъл на Словото. Но всички тези детайли ще бъдат отворени в обещаното обяснение на „Откровение“

44.Трябва да се отбележи, първо, че всички пророчества, в техния небесен смисъл, днес са изпълнени. Бих искал настоящия труд да направя някои общи забележки по отношение на Последния(Страшния) съд, разрушаването на Вавилон, на старото небе и старата земя, които са преминали, новото небе, нова земя и Новия Ерусалим, така че да стане известно, че всички тези събития вече са извършени(са се сбъднали). Но не е възможно да навляза в подробности, докато не бъдат обяснени и описани както са в книгата „Откровение.“

*Това обещание е изпълнено през 1766г. с изданието „Апокалипсис О…….

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×