Jump to content

1917_08_26 Учителя до Минчо Сотиров (До всички приятели)


Ани
 Share

Recommended Posts

(получено на 6 септември 1917 г,, Вардище с писмото на

Р. Грозданова от 1 септември 1917 г.

Преписала от оригинала Райна Грозданова)

(мастило)

До всички приятели

Изворите трябва да извират, реките да текат, тревите да растат, а човек да мисли, разсъждава и върши волята на Своя Небесен Баща. Неговата любов да му бъде закон. Волята Божия, Царството Божие, Славата Божия - цел в Него самия.
Много листа ще окапят, много чурупки ще се смъкнат докат душата достигне своето съвършенство.
Господ да ви води и упътва със Своя Дух, да ви показва вътре във вас що е доброто и правото пред Него Самия. Аз ви предадох едно учение на Христа, учение на живота, не на буквата, учение не на сектантство, а учение на Мъдрост и Любов, което може да обнови целокупния живот.
Господ за Когото Ви говоря е жив в цялата природа, действующ във всички същества. Той говори вътре във всяка душа, във всяко сърдце. Аз ви говоря за Него, с Когото всякога съм в общение. Познавам гласът Му, държа Учението Му, върша Волята Му, слушам Духът Му, и радостта ми е в Неговото живо Слово.
Какво благо би било за хората, ако разбираха Божия язик и се мислеха, че са братя, а не врагове. Да споделяха своите скърби и своите радости. Близо е часът, ще прозвучи небесния глас.
Имайте мир и търпение, всичко Той ще уреди добре. Ще възкреси, ще оживи, и ще бъде едно стадо и един пастир на живота.
Благословението на Христовия Баща отгоре да почине върху всички, които призовават Неговото Име на всяко място и време.
Варна
(Свещеният подпис)
26 Август
1917 г.

Преписът е получен от сестра ми Райна с писмото й от 1 септември 1917 г. от София, "Опълченска" 66.

6.IX.1917 г., Вардище

Преписано от оригинала в дома на г-н Гумнеров на 1 септември 1917 г., 10 ч. пр. пладне, гр. София, Р. Грозданова

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(получено на 30 септември 1917 г., неделя,

село Цапари с писма от Петко Гумнеров,

чрез фелдфебел музикант Илия Христов)

(препис от оригинала, молив)

Получено на 30.IX,1917 г., неделя в село Цапари с други писма от Петко Гумнеров. Получено чрез фелдф.-музикален Илия Христов. Този текст е добавен с молив.

До всички приятели

Изворите трябва да извират, реките да текат, тревите да растат, а човек да мисли, разсъждава и върши волята на Своя Небесен Баща. Неговата Любов да му бъде закон, Волята Божия, Царството Божие, Славата Божия - цел в Него самия.
Много листа ще окапят, много чурупки ще се смъкнат докат душата достигне своето съвършенство.
Господ да ви води и упътва със Своя Дух, да ви показва вътре във вас що е доброто и правото пред Него Самия. Аз ви предадох едно учение на Христа, учение на живота - не на буквата, учение не на сектантство, а учение на Мъдрост и Любов, Което може да обнови целокупния живот.
Господ за Когото Ви говоря е жив в цялата природа, действоющ във всички същества. Той говори вътре във всяка душа, във всяко сърдце. Аз ви говоря за Него - с Когото всякога съм в общение. Познавам гласът Му, държа Учението Му, слушам Духът Му и радостта ми е в Неговото живо слово.
Какво благо би било за хората ако разбираха Божия език и се мислеха, че са братя, а не врагове. Да споделяха своите скърби и своите радости. Близо е часът, ще прозвучи Небесния глас. Имайте Мир и Търпение - всичко Той ще уреди добре. Ще възкреси, ще оживи и ще бъде едно стадо и един пастир на живота.
Благословението на Христовия Баща отгоре да почине върху всички, които призовават Неговото име на всяко място и време.
Варна
(Свещеният подпис)

26 Август 1917 г.

/препис от оригинала/
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...