Jump to content
Ани

Разговор с Учителя - Боян Боев

Recommended Posts

РАЗГОВОРИТЕ

______________________________________________________________

Непреривен е бил контактът на Учителя с душите на търсещите. Словото се е изявявало по всяко време. Единствено необходим е бил въпросът. Въпросът за онова, което само Великото може да открие. Така се е зараждал всеки свободен разговор с Учителя. Колко нови истини са се открили в тези разговори! Колко жизнени въпроси са се разрешили! Колко светли лъчи са проникнали в душите на слушащите и са ги пробудили за Нов Живот!

______________________________________________________________

РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ

Боян Боев

Красива е картината, когато след беседа или лекция слушателите заобиколят Учителя. Това не е ли символ на онзи копнеж на човешката душа за светлина, за свобода, за слънце? Както напуканата земя жадува за благодатния дъжд, така и изжаднялата душа на човечеството днес гладува и жадува за висша правда, за висша истина, за висша красота, за любов! Човечеството в многовековния си път е опитало много методи, много начини за разрешение задачите на живота и винаги се е натъквало на нечувани противоречия, мъчнотии и страдания. Те са го учили, че трябва да търси истинския път, и днес все повече по-будните души почват да налучкват този път. Човечеството добива все по-ясно прозрение, че новият път, който трябва да опита, е Любовта, и чрез нея ще влезе в Истината и Красотата.

Тези мисли ме занимават живо в този момент. Разговорът почва във връзка с току-що изнесената беседа

- Как може да се осмисли животът на днешния човек?

- Зад живота, който хората живеят днес, има нещо скрито. Tози живот, който живеят хората, не е още реален. Докато се карат и пр. те не са в реалния живот, а в живота на сенките. В реалния живот се влиза чрез любовта. Трябва да се знае, че Божественото в човека - това е истинският човек, а низшето в човека - това е сянката му.

Вие сте даровити, но не сте проявени още. Гледайте да откриете нещо хубаво в човека. Това е пътят, който води към любовта. Всякога, когато обикнете някого, трябва да знаете, че сте обикнали Безграничния. Ето защо, когато обичате някой човек, трябва да имате абсолютно доверие в него.

Всяка разумна дейност почва с любовта. Не можеш да направиш добро, докато не обичаш. Когато обичаш, ти се учиш Самата любов те учи. Когато обичаш ближния си, той и да се мени, ти да не се мениш. Каквото и отношение да има той към тебе, ти да не се мениш. Какъвто и да е, ти да не се сърдиш.

- Дали горе хората ще се познават с близките си?

- Ако се обичат, ще се познават. Които не се обичат, и тук не се познават В духовния свят, когато помислиш нещо лошо за онзи, когото обичаш, той изчезва, става невидим за тебе. Като го обичаш, ти го виждаш, говориш с него. При най-малкото подозрение той изчезва.

Когато някой човек ви обича, вие не знаете, как се е зародила тази любов, не знаете нейната история. То е цял роман. Това, че хората се обичат, е от далечното минало. Ти обичаш някого, той ти е направил едно добро в миналото. Може би е пожертвувал всичко за тебе. Така човек влиза в училището на любовта И когато дойде в космичната любов, той обича всички, понеже за него е реалност единството на живота

Когато някой идва с малко шишенце, колко можеш да му сипеш? Толкова, колкото събира шишенцето. Някой идва с дамаджана Туряш му много. Всеки получава от любовта според степента на своята възприемчивост.

Човек е свободен да обича или не, но ще има резултатите на едното или другото. Когато обичаш, ти се ползуваш. И онзи, когото обичаш, се ползува, ако правилно оценява твоята любов. Да обичаш, това е най-голямата привилегия, която можеш да имаш. И правилно да оценяваш любовта на другите към тебе, това е също най-голямата привилегия, която можеш да имащ Като обичаш една книга, тая книга ще ти даде нещо. Като обичаш някого, всякога ще възприемаш нещо от него.

Когато обичаш някого, ти го повдигаш. Всички хора, които се обичат, да знаят, че градят Божественото здание. Любовта винаги гради. Някои хора като се обичат, с това повдигат цялото човечество. Цялото битие се ползува от това

Любовта е влизане в живота. Силата се добива чрез любовта. Единственото нещо, което ни дава сила, е любовта. И знанието се добива чрез любовта. Като посееш любовта, тя ще даде своя плод.

Любовта носи безсмъртие. Когато обичаш някого, ти подготвяш за него пътя на безсмъртието. Под "смърт" разбирам най-ограничителните условия. Казано е: "Всички няма да умрат, но всички ще се изменят". Радвайте се на това. Това става при любовта. При нея човек възкръсва от мъртвите. До тогава е бил мъртав.

Най-напред ще обичаш Цялото. Като обичаш Цялото, ще обичаш и частите. Вие говорите за любовта. Всеки от Вас носи по едно шише с вода. Вие носите любовта със себе си. Не е ли хубаво да говорите и за извора, от дето сте взели водата? Закон на любовта е: Като обичаш едного, обичаш всички.

- Кои са формите на любовта?

- Има любов обикновена, любов на талантливите и любов на гениалните. Първо човек се учи на обикновената любов, и после се издига до любовта на талантливите и след това до тая на гениалните. И като премине тия три стъпала, ще дойде до същинската любов. Тези три стъпала са предисловие на любовта Хората сега са само кандидати за любовта Всички хора имат проблясъци за нея, макар и само за няколко секунди.

- Какво е бъдещето, което иде? - Човечеството сега навлиза в едно царство на изобилна светлина Всички по-будни души чувствуват това. Има един Божествен план, който ще влезе в изпълнение.

(Разговор, поместен в сп. Житно зърно, брой з от 1941 година)

 

Sila_i_Jivot_1992_2_07.jpg?fbclid=IwAR0f

Край Учителя

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×