Jump to content
Ани

УТРИННИ СЛОВА

Recommended Posts

УТРИННИ СЛОВА

________________________________________________________________________

По своята структура, този вид Слово на Учителя не се отличава много от беседите и лекциите. В съдържанието му можем да намерим отново всички отличителни черти на Живото Слово. Външният вид на изданията е организиран по начина на предхождащите ги. В томове, по годишнини, отделните утринни слова следват хронологически реда, по който са изнасяни.

________________________________________________________________________

ТЕЗИ ИДЕИ, КОИТО ИЗЛАГАМ В БЕСЕДИТЕ И ЛЕКЦИИТЕ, ВИЕ САМИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ, НО ЗА ВСЯКА ИДЕЯ ТРЯБВА ДА РАБОТИТЕ 25 ХИЛЯДИ ГОДИНИ, ЗА ДА Я НАМЕРИТЕ. С ТЕЗИ БЕСЕДИ СЕ СЪКРАЩАВА МНОГО ВРЕМЕТО ЗА ВАШЕТО РАЗВИТИЕ,

ЧЕСТО ВИ ГОВОРЯ НЕЩА, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ ЗА ВАС ОТВЛЕЧЕНИ, БЕЗ НИКАКВО ПРИЛОЖЕНИЕ. ЗНАЙТЕ, ЧЕ ТОВА, КОЕТО ВИ ГОВОРЯ СЕГА, СЛЕД 100-200 ГОДИНИ ЩЕ ИМА ПРИЛОЖЕНИЕ. ТО ЩЕ СЕ ЖИВЕЕ. НЯКОИ НЕЩА НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ ОЩЕ ДНЕС.

УЧИТЕЛЯ

1. АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА

I година

София, 1930-1932

Като ученици, вие трябва да говорите истината. На ученика не се позволява никаква лъжа. Лъжата е двоен грях. Като направиш една погрешка и не искаш да я признаеш, ти излъгваш. Не е позволено на човека да лъже! Aз имам най-голямото отвращение към лъжата. Всичко може да се прости на човека, но лъжата - никога. Няма по-красиво нещо да срещнеш човек у когото няма никаква лъжа. Няма по-красиво лице от това, което никога не лъже. Абсолютна истина! Ето идеалът на новото учение. Абсолютна истина! Ето идеалът на новото човечество. Дръжте този идеал в душата си.***

2. НОВО РАЗБИРАНЕ

II година / I том София, 1932

Мнозина мислят, че са дошли до края на своето знание и няма какво повече да учат. Много още има да учите. Вие не сте изучавали великия път - пътят на душата. Много неща е знаел човек, но много от тях е забравил. Важно е, какъв е новият път на душата. Tози път трябва да намерите и да го изучите. Ново разбиране е нужно на хората. Старото разбиране е на егоизма, а новото разбиране - на чистотата. Ако умът и съзнанието на човека са чисти, той ще възприема Божествената светлина. Който има светлина, той може да пра-ви добро. С други думи казано: Човек трябва да излезе от своето старо разбиране и да влезе в новото разбиране Сегашните разбирания на хората са ужасии подземия. Те трябва да се освободят от тях и да излезат на светлина. Който иска да се домогне до истината, трябва да напусне границата на обикновеното разбиране и да влезе в новото, в необикновеното разбиране. Това е възможно само за подготвения, за човека с пробудено съзнание.***

3. СЕЯТЕЛЯТ

II година / II том София, 1932-1933

Колцина от вас, като сте изяждали една ябълка, сте посяли семената и? Aз виждам, че страдате за изядените ябълки, круши, сливи, дини, на които не сте посяли семената. Казваш: Aз съм изял толкова плодове, и ако река да посявам семената им, няма да има място за тях. - Прав си, но от многото ябълки ще посееш семката само на една ябълка. Ще посееш едни семена на физическия свят, други - в сърдечния свят, трети - в умствения свят.***

4. ДРЕХА НА ЖИВОТА

II година / III том София, 1933

Една от задачите на живота е човек да бъде облечен. - Ние не сме ли облечени? - Вие сте облечени само отвън, а вътре сте още голи. Само онзи е облечен и вътрешно, който е минал през великите страдания на живота. Той е придобил знания, станал е мъдър. И тъй, търси любовта, за да намериш живота. Търси живота, за да се облечеш в дрехата па страданието. Тази дреха е бяла. Така се обличат ангелите - с бяла дреха, препасана с пояс. Тя е символ на младостта и знанието, т.е. на любовта и мъдростта. Желая ви да се облечете в дрехата на страданието и на знанието. Тя е най-скъпата дреха на живота.***

5. УЧЕНИЕ И РАБОТА

III година / I том София, 1934-1935

Преди две хиляди години Христос дойде на земята да научи хората да живеят братски, по любов, но те не приложиха учението Му. Те се нарекоха християни, без да работят с Христовите принципи. Те чакат да дойде Христос втори път на земята да ги повдигне Не, без работа нищо не се постига. Без работа не се влиза в небето. Ще кажете, че някога сте работили и учили много, та можете днес направо да влезете в небето. Учението, работата е непреривен процес. Това, което някога сте извършили, се отнася за минало време. Сега ще работите за настоящето. Настоящият момент определя живота на човека.***

6. ЦЕННАТА ДУМА

III година / II том София, 1935

Кой е езикът на Господа? - Езикът на Любовта. Стремете се Всички да разберете и приложите поне една дума от този език. Който научи само една дума, той има всичко на разположение и богатство, и знание, и сила. Той мисли и чувствува правилно. Занимавайте се с настоящето, чрез което Бог ви говори днес. Една Божествена мисъл, чрез която любовта се изявява, струва повече от хиляди обещания, дадени за бъдещето.***

7. ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ

IV година / I том София, 1935-1936

Като четете първа глава от Евангелието на Матея, виждате изброени три родословия по четиринадесет рода: от Аврама до Давида четиринадесет рода; от Давида до Вавилонското преселение четиринадесет рода и от Вавилонското преселение до Христа също четиринадесет рода. Така се запознавате с родословието на Христа. Значи, Той води началото си от Аврама. Тази глава от Евангелието засяга -вътрешната страна на произхождението на Христа, от която малцина се интересуват Христос дойде на земята в човешки образ, но Той имаше богат вътрешен живот. Той разполагаше с големи знания и възможности. Търсете Христа в светлите мисли, в светлите чувства и постъпки, а не отвън. Истинското познаване и разбиране на нещата иде отвътре, а не отвън.***

8. УСТОЙЧИВИ ВЕЛИЧИНИ

IV година / II том София, 1936

Животът е велика наука, която не може да се изрази нито с една математическа формула или израз. Дойдете ли до вътрешната страна на живота, там и младият, и старият трябва да богатеят младият със знание и сила а старият с опитности и мъдрост. Младият често преувеличава нещата. Той мисли, че като постъпи в училище, веднага ще стане учен, ще придобие знание и добродетели. Не е така. Много време ще учи той, докато при-добие нещо ценно. Училището е съществувало преди вас, ще съществува и след вас. То няма да се измени нито на йота. Вие трябва да се измените, да се нагодите на неговата програма и да учите.***

9. ТОЙ СЪЗДАВА

V година / I том София, 1936-1937

Кой е главният работник за създаване на духовното тяло, наречено неръкотворно? - Бог. Той е създал това тяло за жилище на душата. Чрез това тяло душата расте и се развива затова трябва да и съдействувате. Така вие постоянно ще се изменяте и ще изучавате законите на живота. Ако не познавате тия закони и себе си няма да познаете. Помнете Днес Бог работи усилено върху човешките души върху всички живи същества. Той оправя света. Няма да остане непробуден човек на земята. Всички хора ще се пробудят.***

10. СТАРОТО ОТМИНА

V година / II том София, 1937

Не е лесно да намери човек основа, на която да стъпи. Сегашният човек едва е дошъл до първия лъч на светлината, да види чрез нея какво има вън от неговата къща. Едва сега неговата майка го събужда да види външния свят. Той надзърта вече през прозореца, иска да види широката земя, да се запознае с нея. Казвате: Искаме да Знаем нещо за бъдещия живот. - Красив е животът, който ви очаква. Желая ви да приключите със стария живот.***

11. ЛИКВИДАЦИЯ НА ВЕКА

VI година / I том София, 1937-1938

Всички хора са оплетени със старото, със своята карма. Старите дългове, старите обещания, старите мисли и желания, старите постъпки, които сте Забравили, това е кармата. Сегашният човек е оголял от своите стари дългове. И до днес още той плаща дълговете си с лихвите заедно. Развалете стария договор! Дошло е време да изплащате старите си дългове. Дошло е време за ликвидация със старото. Сега е ликвидация на века.***

12. КРАСОТАТА НА ДУШАТА

VI година / II том София, 1938

Всяка душа носи големи богатства в себе си. Колкото и да е красив човек външно, неговата красота не може да се сравни с красотата на душата. Неизмерима е нейната красота, Достатъчно е само за момент да зърнете красотата на душата за да не я забравите никога.***

13. НОВОТО НАЧАЛО

София, 1943-1944

Началото на нещата е Божията Любов, краят е човешката любов. Казано е в Писанието: "Aз съм алфа и омега т.е. начало и край на нещата".След всеки край иде ново начало. Божията Любов подразбира начало на нещата т.е. условие за проява. Когато ние се проявяваме, в Бога се заражда ново начало. С други думи казано: Нашият край е ново начало на Божиите прояви. Ето защо, когато човек започне да мисли, че няма какво да прави, иде новото начало. Вие сте изпратени на земята, като артисти, да представите Божиите интереси. Като изиграете ролята си ще слезете от сцената, други ще продължат ролите ви, а вие ще станете публика.***

______________________________________________________

*** С този знак в настоящето издание са отбелязани всички текстове, които са на Учителя

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×