Jump to content
Ани

ТЕМАТИЧНИ СБОРНИЦИ

Recommended Posts

ТЕМАТИЧНИ СБОРНИЦИ

______________________________________________________________________________

Стремежът, да се изнесат важни ключови мисли на Учителя, обединени в теми, е причина да се появят няколко нови издания, съдържащи Живото Слово. Над тях са работили отделни ученици - самостоятелно, или на групи. Тяхната свята цел е била да проправят пътя на Словото до човешките души, за да ги избави то от мрачния затвор на материята и да им покаже светлината на Новия ден.

______________________________________________________________________________

ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ КОЙ СЪМ АЗ.

АЗ СЪМ СЛОВОТО, КОЕТО ИЗНЕСОХ.

АЗ СЪМ ОНЗИ, КОЙТО ВИ НОСИ БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО.

АЗ СЪМ ЕДИН СИН НА БОГА И ИСКАМ ДА ОСВЕТЛЯ НЕГОВОТО ИМЕ,

ДА ВНЕСА ЛЮБОВТА В СЕБЕ СИ,

ВЪВ ВСИЧКАТА НЕЙНА КРАСОТА. ТАЗИ ЛЮБОВ,

КАТО МИНАВА ПРЕЗ МЕНЕ ДА НЕ ЗАДЪРЖАМ НИЩО ЗА СЕБЕ СИ,

А ДА ЗАЛЕЕ, ОЖИВОТВОРИ И ОБНОВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ.

ЖЕЛАЯ И ВИЕ ТАКИВА ДА БЪДЕТЕ.

УЧИТЕЛЯ

СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ (1938)

Когато слънцето грее, земята се пробужда, изворите бликват и протичат, ветровете духат, цветята цъфтят, дърветата дават своя плод и човек се пробужда и започва да мисли.

Тая книга е за ученика!

Тая книга е за всички!

Защото всеки човек е дошъл на земята, за да стане ученик Тая книга е за всекиго!

Животното се е научило да чувствува. А човек е дошъл на земята, за да мисли. Вселената е предметно учение заради него. Той е призван да се учи.

"Направил го е малко по-долу от ангелите". Човек се учи, а ангелите служат. Това, което те са учили, сега го прилагат, като слугуват

Хората са ученици, а пък ангелите - служители.

За да може някой да слугува, трябва да е бил ученик.

Служенето е по-високо от обикновеното учене.

Небесният слуга седи по-горе от земния ученик.

"Син Человечески не дойде да Му послужат, а да послужи".

Ученикът се учи, а Учителят служи!

Sila_i_Jivot_1992_3_4_29.jpg?fbclid=IwAR

"Среща на душите с Живото Слово"

УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ

Отвътре става познаването на Учителя - в душата на ученика. Мнозина възприемат мисли по внушение и мислят че това е техният учител, който им говори отвътре. Има, обаче, грамадна разлика между вътрешния говор на Учителя и внушението. Внушението е един акт на насилие. Говорът на Учителя е свободен акт И затова, когато Учителят говори отвътре, ученикът се вдъхновява.***

ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО

Идеята, че всеки трябва да живее за себе си, е идея на стария живот. Тя безвъзвратно залязва - въпреки всичко. Идеята, че всеки трябва да живее за Цялото - ето великата основа на новия живот, на новата култура. Тази основна идея сега преустройва целия живот на човечеството. Сегашният свят преминава към една нова форма. Твори се един нов морал. Този нов морал, чиято първа Заповед е: Живот за Цялото, ще пресъздаде коренно света.***

УЧИТЕЛЯТ (1947)

Идването на Учителя не е еднократно явление, макар за дадено време да има конкретен израз в света на формите. От този момент Той действува като една нова сила в живота. Той е Високият Идеал към който всички се стремят. Той работи в човешките души през цялата вечност, докато ги повдигне и въведе в света в който Той живее. / Из Предисловие към книгата /

УЧИТЕЛЯТ

Разговорите при Седемте рилски езера (1948)

Разговорите с Учителя се подхващаха естествено, при всички случаи, когато бивахме с Него: през време на пътуванията ни, във време на почивките, през време на обедите или след тях, при срещи с приятелите, винаги имаше въпроси живи, трептущи; те възникваха, като че от само себе си, в повечето случаи без даже да му ги задават Учителят с дълбоко познаване ни въвеждаше в царството на природата и тук в своите беседи и разговори, хвърляше обилно светлина върху важните въпроси на живота /Из Началните слова към книгата/

Словото на Учителя е дадено на хората. То е в техните ръце, то може да влезе и в техните умове и сърца, може да се реализира и чрез тяхната воля От тях зависи дали ще отворят очи и сърца за този нов завет -Завет на Любовта, дали ще го приемат и дали ще го приложат. От тях зависи, дали ще отворят ушите си за вътрешния Глас, за да оживеят, за да станат и за да възкръснат

___________________________________________________________________________

Настоящето издание няма претенциите да обхваща цялото издадено до сега Слово на Учителя. Неговата цел е да открие на читателите голямото многообразие и богатството, което Учителят е оставил, и което е съхранено от учениците му. Библиографските изследвания по този въпрос ще оставим 3а специалистите.

Sila_i_Jivot_1992_3_4_30.jpg?fbclid=IwAR
Sila_i_Jivot_1992_3_4_31.jpg?fbclid=IwAR
 

Това, което може да възвърне вашите сили, да оправи света, то е Разумното Слово. Това Слово е у Бога, то е проявеният свят. И когато хората възприемат и приложат Словото, светът ще се оправи.

Учителят

ТЕМА НА СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

НОВАТА МУЗИКА

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×