Jump to content
Dela

АНТОН ГЛОГОВ БОГОМИЛСКОТО УЧЕНИЕ

Recommended Posts

АНТОН ГЛОГОВ

БОГОМИЛСКОТО

УЧЕНИЕ

Хелиопол •2006

Фототипно издание

по изданието от 1935 год

В 10 век богомилите излязоха от България и под различни имена се пръснаха из цяла Европа. Богомилството е предвестник на Учението на Школата на живота, изнесено от Беинса Дуно /Петър Дънов/.То е корена на неговата школа в България. Днес то трябва да се познава истински, а не ограничено от учебниците, като дуализъм или ерес. То трябва да се изследва като корени и причина за възникване.
Днес нещата са се променили. Работим вече с понятия като
„Школата на Христос" и „Всемирна научно-образователна програма"
. Ста­рите окултни центрове са отживели своето време. Чрез тях се създа­доха отбрани общества и секти. Скритото и тайнственото, определено за малцина, не донесе желания резултат. Това е било нужно, но преди Христос. Затуй и богомилите като предвестник на всичко това преди десет века, се превърнаха от окултна школа, породена в България, в Движение за Светлина и ренесанс. Необходимо е сега да се положат основите на нов научен изследователски подход под покрива на Шко­лата на Христос. Знания и морал трябва да вървят успоредно.
Шко­лата на Христос е истинското Голямо училище с отворени врати, за всички хора по света
. Проповядване на нов морал и нови човешки отношения.
Нова етика!
Това е Пътят!
В
Духът на Христос!
Изданието се посвещава на всички, които създават условията за Всемирната научно-образователна програма и утвърждане на Школата на Христос! С пожелание да влезе за изучаване в българ­ското родно училище!

Антон Глогов

Богомилското учение

Фототипно издание по изданието от 1935 год.

© Хелиопол, 2006 год. © Културна Асоциация Беинса Дуно

ISBN-10: 954-578-190-4 ISBN-13: 978-954-578-190-2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×