Jump to content
Dela

Етапъ 6

Recommended Posts

Етапъ 6:
ДОГМА: Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Праздненство:
Следъ сътворението на месеца и звездитѣ отъ силата на сътворението, земята, макаръ слабо освѣтлявана отъ месеца и отъ звездитѣ отъ къмъ стра­ната, гдето слънцето не можеше да я огрѣе, все пакъ не бѣше вече въ мракъ. Силата на сътворе­нието остана прочее доволна и се оттегли на почив­ка, т. е. въ праздненство.
Силата на разрушението пъкъ, като видѣ, че на земята и въ всемира нѣма вече мракъ, се счете за победена и отиде при силата на сътворението, на която се призна за напълно подчинена.
Така се завърши първата часть на мировото сътворение: сътворението на земята, на слънцето, на месеца и на звездитѣ.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×