Jump to content
Dela

Етапъ 8. СЪЗДАВАНЕТО НА ВОДАТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА.

Recommended Posts

Етапъ 8.

СЪЗДАВАНЕТО НА ВОДАТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Сътворение:
Като видѣ установения редъ въ всемира, силата на сътворението се възрадва още по-много, защото бѣ отстранена окончателно отъ всемира силата на разрушението.
И това обаче не бѣ края на творенията на си­лата на сътворението, защото тя като разгледа зе­мята, видѣ че силата на разрушението, въ яда си и въ отчаянието си, че не може да стори никакво зло на всемира, е почнала да гризе замята и я е пре­върнала въ неописуема грозота отъ ями, отъ трапи­ща и отъ бездни, поради което силата на сътворе­нието, вече значително отслабнала, вмѣсто да сияе отъ радость, както въ началото, потъна въ печалъ никога небивала.
Гледайки земята погрознѣла отъ язви, въ които се бѣ настанила силата на разрушението, силата на сътворението прекарваше въ горчивъ плачъ, докато най сетне, добила сякашъ ново вдъхновение въ пла­ча си, поиска да напълни съ сълзитѣ си разяденитѣ мѣста на земята, да отстрани отъ тѣхъ силата на разрушението. Събирайки последни сили въ ди­хание, тя непрекѫснато го превръщаше въ сълзи и запълни съ тѣхъ всички земни праздноти. Така се създаде на земята и водата.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×