Jump to content
Dela

Етапъ 14. СЪЗДАВАНЕТО НА ДРУГИТѢ ЖИВОТНИ НА ЗЕМЯТА

Recommended Posts

Етапъ 14.

СЪЗДАВАНЕТО НА ДРУГИТѢ ЖИВОТНИ НА ЗЕМЯТА

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Сътворение:
Следъ като се създаде и животътъ въ движе­ние на земята, силата на разрушението отиде при силата на сътворението, за да я насърдчи да създаде повече животни, като сили въ движение на земята. Тогава силата на сътворението, взимайки още много части отъ земната твърдь, търкаляйки ги и благо­славяйки ги, както при създаването на първото жи­вотно въ движение на земята, създаде безброй дру­ги голѣми и малки животни въ движение, като по тоя начинъ изпълни всички желания на силата на разрушението за създаването на пъленъ животъ въ движение на земята.
Попълзѣха тогава по всички посоки тѣзи голѣми и малки животни, захвърчаха птицитѣ надъ зе­мята, заплуваха рибитѣ по всички води, и при вида на всичко това силата на разрушението се обърна къмъ силата на сътворението съ думитѣ:
— Видишъ ли какъ наистина се съживи всичко на земята, о, моя сила на сътворението, и какъ слън­цето е обърнало лѫчитѣ си къмъ всички нейни гори и поля? Тогава силата на сътворението отговори:
— Нека първото мое несъвършено творение, земята, стане най-съвършенното отъ всички мои тво­рения следъ слънцето.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×