Jump to content
Dela

Етапъ 25. ПЪРВАТА ВѢРА ВЪ ЗАДГРОБНИЯ ЖИВОТЪ НА ЧОВЪКА.

Recommended Posts

ГЛАВА V.

ПЪРВАТА ВѢРА ВЪ БЕЗСМЪРТИЕТО И ПЪРВИТѢ

ЗЕМНИ ИДОЛИ НА ЧЕЛОВѢКА.

Етапъ 25.

ПЪРВАТА ВѢРА ВЪ ЗАДГРОБНИЯ ЖИВОТЪ

НА ЧОВЪКА.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Утѣха:
Следъ смъртьта на силата полъ-жена, понеже человѣко-мѫжътъ и неговитѣ рожби бѣха чужди на съзнанието за нейната смърть, тѣ дълго я чакаха да се събуди, но тя не само не се събуждаше, но сякашъ сълзитѣ отъ които бѣ сътворена отъ силата на сътворението се бѣха изпарили, а и отъ бѣлата пръсть отъ която тя бѣ изваяна, една зарань биде намѣрена само следа.
Презъ това изчезване на силата полъ-жена, де­цата и человѣкомѫжътъ почнаха горчиво да плачатъ. Все пакъ, человѣко-мѫжътъ, мислейки че тя може би още живѣе нѣкъде около тѣхъ, започна да утѣшава малкитѣ. Това е началото на вѣрата въ съще­ствуването на человѣческия животъ и следъ смърть­та, която вѣра премина въ всички по-нататъшни человѣко-мѫже и человѣко-жени, изобщо у всички жи­вотни человѣци.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×