Jump to content
Dela

Етапъ 31. СЪЗДАВАНЕТО НА ПЛЕМЕНАТА И НА НАРОДИТѢ И НАЧАЛОТО НА ВОЙНИТѢ МЕЖДУ ТЕХЬ НА ЗЕМЯТА

Recommended Posts

ГЛАВА VI.

СЪЗДАВАНЕТО НА ПЛЕМЕНАТА, НА НАРОДИТѢ, НА

ГОСПОДАРИТѢ И НА РОБИТѢ И ПОЯВЯВАНЕТО НА

ВСЕЧЕЛОВѢКО-ВДЪХНОВИТЕЛЯ БОГОМИЛЪ, НАЙ-

ВЕЛИКИЯТЪ УЧИТЕЛЬ НА ЧЕЛОВЪЦИТѢ НА ЗЕМЯТА.

Етапъ 31.

СЪЗДАВАНЕТО НА ПЛЕМЕНАТА И НА НАРОДИТѢ

И НАЧАЛОТО НА ВОЙНИТѢ МЕЖДУ ТЕХЬ

НА ЗЕМЯТА

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Человѣчество:
Человѣко-мѫжетѣ и человѣко-женитѣ пръснати по земята се навѫдиха много, ала вмѣсто да образуватъ една обща сила за творчество, както искаше силата на сътворението, тѣ се раздѣлиха на племе­на, а после и на народи, за да се вмѫкне между тѣхъ пакъ силата на разрушението и да ги направи врагове едни на други било поради разноезичие, би­ло само поради бѣсовска стръвь, придадена тѣмъ отъ силата на разрушението.
Така тѣзи племена или народи влѣзоха въ взаи­мни изтрѣбителни войни, които бѣха най-демонското дѣло на силата на разрушението на земята.
При тѣзи войни силата на разрушението се преставяше ту като честь, ту като слава, ту като победа, за да може да въвлича въ безкрайни кръво­пролития человѣческия родъ. За да ги оправдаятъ, отдѣлни личности проповѣдваха на народа, че съ тия войни народитѣ пишатъ своята история, която не е нищо друго, освенъ възхвала на силата на раз­рушението, доволна че по този начинъ се осуетяватъ усилията за единното всеземно человѣческо творче­ство на земята.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×