Jump to content
Dela

Етапъ 34. ГОСПОДАРКАТА НА ЧЕЛОВѢЧЕСТВОТО – СМЪРТЬТА

Recommended Posts

Етапъ 34.

ГОСПОДАРКАТА НА ЧЕЛОВѢЧЕСТВОТО

СМЪРТЬТА.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само

силата на сътворението и
силата на разрушението

Человѣчество:

 

Следъ человѣко-вдъхновителя, убитъ съ камъ­ни, се опитаха и други человѣко-мѫже да откриятъ първоистината върху человѣческото и мирово про­изхождение, но всѣкога когато тѣ се доближеха до първоистината, силата на разрушението се явяваше било въ формата на животно-человѣци, които да убиятъ първитѣ, било въ друга нѣкоя форма, за да ги унищожатъ, и така тази първоистина и тази исто­рия за сътворението на свѣта оставаха известни само на силата на разрушението.

 

Съ течение на вѣковетѣ животнитѣ-человѣци почнаха да съзнаватъ, макаръ смѫтно, тази сила на разрушението, но лишени отъ ясна представа за нея, тѣ я нарекоха смърть. Смъртьта, прочее, не бѣше нищо друго, освенъ въплощение на силата на разрушението, и тя стана за человѣцитѣ най-голѣмото страшилище.

 

Отъ тогава силата на разрушението, подъ име­то смърть, остана господарка на человѣцитѣ на зе­мята, следъ силата на сътворението, и человѣкътъ не можеше да се освободи отъ хаоса на разновѣрия по сѫщостьта на тази смърть

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×