Jump to content
Dela

6. ЗА УЧЕНИЦИТѢ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ ВЪ ХРАМОВЕТЕ

Recommended Posts

6. ЗА УЧЕНИЦИТѢ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ

ВЪ ХРАМОВЕТЕ.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Учение:
За ученици свещенослужители въ храмоветѣ се приематъ само пълновъзрастни, по желание, следъ като сѫ проявили успѣхъ въ учението имъ по писменность и по даръ слово.
Приетитѣ оставатъ на постоянно живеене въ дворното помещение на храма, гдето се предаватъ на изучване общиарското учение подъ рѫководството на свещенослужителитѣ.
Съ постѫпването си, ученицитѣ се обличатъ въ червени раса и се отричатъ за винаги отъ свѣтския животъ.
Следъ прекарването на 5-годишенъ курсъ, уче­ницитѣ държатъ изпитъ чрезъ едногодишни проповѣди въ храмоветѣ и споредъ това, дали общиарията намира ученика подготвенъ за свещенослужитель или не, той добива или не правото да свещенодействува.
Въ случай на неудобрение на ученика за све­щенослужитель, той се освобождава отъ храма и се възвръща въ свѣтския животъ. като обикновенъ членъ на общиарията.
Въ храмоветѣ, гдето свещенослужителитѣ сѫ мѫже (монаси), за ученици постѫпватъ мѫже, а въ храмоветѣ, въ които свещенослужителитѣ сѫ жени (монахини), за ученици постѫпватъ само жени.
Ученичкитѣ девици се произвеждатъ за свещенослужителки по сѫщия редъ, както мѫжетѣ.
Дали кандидатътъ за свещенослужитель е под­готвенъ за своята работа или не, за това се произ­нася първостарейшината на общиарията, който при своята преценка държи смѣтка за общото мнение на всички нейни членове. Когато има споръ, въпросътъ се решава чрезъ гласоподаване.
Свещенослужители и свещенослужителки приз­нати за подготвени, оставатъ на служба или при сѫщитѣ храмове, гдето сѫ подготвяни, или постѫпватъ при други храмове, въ която и да е общиария, коя­то би ги поискала.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×