Jump to content
Dela

32. 3А ПРОИЗХОЖДЕНИЕТО НА ЧЕЛОВѢЧЕСКИЯ ПЪРВОБОГЪ

Recommended Posts

32. 3А ПРОИЗХОЖДЕНИЕТО НА ЧЕЛОВѢЧЕСКИЯ

ПЪРВОБОГЪ.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първич­ность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Учение:
Силата на сътворението сътвори всичко, вклю­чително жената, а мѫжътъ бѣ само нейно дихание чрезъ другитѣ животни и замисълъ на силата на разрушението.
Отъ първожената, следъ нейното грѣхопадане, се роди человѣкътъ, като смъртенъ. По-после този смъртенъ человѣкъ поиска да се свърже съ вѣчностьта, защото почна да му се вижда страшна не­говата смъртность.
Въ това търсене той почна да се опитва да отгатва, както своето произхождение, така и нача­лото на всѣки животъ и на всѣко явление въ все­мира, които се откриха предъ очитѣ му.
Понеже началото на първочеловѣка въ видъ на человѣкомѫжъ бѣше силата на разрушението, той тръгна отъ това начало, и така стигна до мисъльта за нѣкакъвъ Богъ като начало на началата, който Богъ не бѣ въ сѫщность друго, освенъ силата на разрушението.
Така человѣкътъ създаде свря първобогъ, кой­то бѣ: Богъ-бѣсъ за наказание, Богъ-бѣсъ на госпо­дари, Богъ-бѣсъ за очищение, Богъ-бѣсъ за мъсть, и най-после Богъ за благоволения.
Защото за человѣка като животно человѣко- мѫжъ, замисъль на силата на разрушението, бѣсътъ е билъ и творчество и всичко.
Зацарува тогава този Богъ и человѣкобогъ въ бѣсъ за человѣчеството, за да стане за человѣцитѣ силата на разрушението и власть въ бѣсъ, и Богъ, който Богъ, измисленъ отъ человѣка, бѣ последния Богъ до общиарията.
Общиарията обаче разкри сѫщностьта на този противочеловѣчески Богъ въ бѣсъ, и той престана да сѫществува.
Престана да сѫществува, защото той бѣ Богъ съ когото си служеха само господаритѣ срещу робитѣ. и защото общиарията откри и самата сила на разрушението, която царуваше чрезъ този Богъ.
 
Нека вече никога да не се възвърне за свѣта този пръвъ Богъ и Богъ въ бѣсъ, защото той е най голѣмиятъ врагъ на общиарията.
 
Съ поклоницитѣ на такива Богове въ бѣсъ об­щиарията постѫпва така, както учението й повелява, и както се постѫпва съ най-голѣмитѣ нейни врагове.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×