Jump to content
Ани

8.2 Методи за оправяне на човечеството

Recommended Posts

Методи за оправяне на човечеството

„Външният ред е определен вече, остава само да се приложи. Той представя сбор от опитностите на съществата, които са живели преди нас. Божественият план ще се прилага по малко, според това — докъде са стигнали хората в развитието си. Степента на развитието, до което човечеството е дошло, определя и бъдещите промени. Значи, много промени ще станат, но те трябва да бъдат разумни." (21, с. 334)
„Питате: „Какво ще стане с нас в бъдеще?" В бъдеще няма да лъжете, няма да крадете. Каквото направите, ще се изпише на лицето ви — нищо няма да остане скрито. Направите ли една малка погрешка, веднага ще дойде последствието." (26, с. 150)
„В бъдеще, когато одухотворим всичките си органи — дробовете, сърцето, стомаха, няма да страдаме. Тогава ще бъдем истински културни хора и ще разбираме великите Божии закони. Тогава ще дойде истинският комунизъм — не чрез насилие, а по общ избор, чрез Закона на Любовта. Тоя комунизъм съществува вътре в нас. Клетките на нашия организъм живеят по Закона на Любовта." (26, с. 151)
„Когато се освободите от всичките свои недъзи и добиете ония велики добродетели, които са били първоначално вложени във вашите души, във вашите духове, вие ще бъдете свободни от законите на света, от законите на смъртта." (32, с. 19 — б. 22)
„Остават две неща, с които човек трябва да се справи: с животното, което обича да яде, и с човека, който обича да се смущава. И тогава остава идеалът за него — Божественото, към което човек трябва да се стреми." (74, с. 151) „Сам човек — бил той цар, княз или какъв и да е, не е в състояние да изправи човечеството. Всички хора на Земята могат да изправят човечеството. Светът може да се оправи само когато всички хора поотделно се проникнат от съзнанието, че трябва да служат на Бога. Каквито закони и да съществуват на Земята, писани или неписани, те не са в състояние да оправят света." (19, с. 124)
„Следователно, обикновеният човек никога не може да оправи света. Защо? Защото температурата му е едва 100 градуса. За да се оправят нещата, светът се нуждае от гениални учители, гениални свещеници, гениални майки и бащи, които живеят за Бога, а не за себе си. На първо място те имат предвид благото на другите хора, а после своето. Ако днес се яви един гениален човек в света, веднага ще го турят в затвор, ще го обвинят, че е носител на злото, че иде да руши." (21, с. 294) За да облагороди ума си, за да прояви своята любов, човек трябва да има една свещена идея в себе си или да даде път на Божественото начало в душата си. За да даде ход на Божественото начало в себе си, човек трябва да гледа на всички хора като на свои приятели, както Бог гледа на тях." (21, с. 295)
„Няма какво да критикувате света и да искате да го оправите. Достатъчно е всеки един от вас да оправи себе си. Вие, като изправите себе си, ще подействате на много други да се оправят, понеже един човек не е сам, а колектив от 100 000 — 300 000, пък и повече души, с които е свързан. Понякога ставате лоши, а не подозирате колко още души повличате със себе си." (68, с. 39)
„Кога ще се оправи светът? Как ще се оправи този свят? По два начина. Първият начин е да се приспят всички войници и да се обезоръжат. Като се събудят, ще видят, че нямат никакво оръжие в ръката си. Как ще воюват без оръжие? Вторият начин е да се запали въздухът и всичко да се стопи и изгори." (25, с. 172)
„Днес всички хора са производители и се стремят към изобилие. Не, хората трябва да се върнат към първоначалната култура, девизът на която е бил: „Малко, но хубаво." Малко говори, но хубаво, място да хване. Малко направи, но хубаво, всеки да остане доволен." (33а, с. 30)
„Едно от качествата на новия живот е, че той не търпи никакъв излишък и никакъв недоимък... Тия излишни енергии в природата създават злото. Никога не дружете с човек, който има излишък — нищо повече." (32, с. 15 — б. 6) „Всички недоволни хора имат недоимък, а всички хора, които са радостни, които скачат насам-натам, имат излишък." (32, с. 16 - б. 6)
„Умните хора търсят някой недоволен човек да вземе от техния излишък." (32, с. 17 - б. 6)
„Да носи човек новото в себе си и да му служи, това значи да се е освободил от всякакво користолюбие. Докато служи на користолюбието, човек ще бъде вън от пределите на новия живот, вън от границите на Царството Божие." (20, с. 85)
„Да си помагате взаимно, да обменяте благата си, това е задача на новото учение. Това учение води хората към нов живот, към условията на духовния четири или петизмерен свят. Влезете ли в този свят, всички противоречия изчезват." (39, с. 49)
„Приложете новото, което иде в света. Новото се заключава в отхвърляне на егоизма и в прилагане на общия живот. Не задържайте благата само за себе си, но ги споделяйте с ближните си, като им покажеш как трябва да обичат Бога." (39, с. 165)
„Едно може да радва съвременните хора — идването на новото. Ако не се стремяха към новото, нямаше да имат никакво отношение към ангелите, светиите и добрите хора в света." (42, с. 109)
„Кога ще дойде новото в света? Когато човешката любов стане служителка на Божествената. Това трябва да стане доброволно, а не с насилие. Човек сам трябва да застави своята любов да служи на Божествената. Само така ще се махнат противоречията ви и ще влезете в новия живот. (45, с. 132)
„Какво ще донесе Любовта в света? Тя ще донесе соковете на новата култура. Тя ще донесе материал, който да отговаря на новите форми, т. е. формите на бъдещия строй. Днес старите форми се рушат, нови се създават." (26, с. 121) „Новото подразбира идването на Божественото в света. Бъдещето е в ръцете на онези, които носят новото, а не на онези, които поддържат стария ред и порядък, в който царува насилието и тъмнината. Ние сме за новото, за реда и порядъка на Божественото, които синовете на светлината носят. Ние сме за новия, за вечния живот. Следователно, на младите ще покажем пътя към този живот, а на старите ще покажем начин как да се подмладят." (21, с. 115)
„Когато очистите ума си от всякакви заблуждения и сърцето си от всички пороци, само тогава новото ще може да влезе във вас. Туй трябва да знаете!" (33, с. 9 — б. 21)
„И тъй, работете съзнателно върху себе си, да приемете новата култура. Новата култура изисква от човека едно — да обича Бога. Къде ще намерите Бога? Във всеки човек. Какъвто човек срещнете — добър или лош, прост или учен, той носи някакво благо." (55, с. 260)
„Новото се заключава в примиряването на хората. Новото примирява всички противоречия. Как ще стане примиряването между хората? Много лесно. Който има да взима, да прости дълга на брат си. Който има да дава, да бъде готов да си плати дълга." (55, с.400)
„Такива хора са нужни на света: да пръскат своите светли мисли и топли чувства, да очистят Земята. Атмосферата трябва да се пречисти и освежи. Различните болести и епидемии се дължат на човешките ежби, раздори и недоразумения. Те ще изгорят и върху пепелта им и ще израснат добрините на онези хора, които ще станат братя, а не врагове. Иде това време и скоро е. Лошото се свърши, доброто иде. Тъй казва Господ. Вижда се вече краят на старото, иде началото на новото. Ще блесне красотата на новия свят, която Бог е приготвил за онези, които Го любят." (23, с. 47)
„Новата култура, която иде, иска хора с нови разбирания. Влязат ли със старите си възгледи и навици, господарят на света ще дойде и ще ги изпъди вън. Новата култура не приема хора със стари дрехи, със стари разбирания и със стари навици. Всеки трябва да се облече с нови дрехи и така да влезе в новата култура. Той трябва да има някаква опитност за това какво представя Първата Причина и как действа в света." (21, с. 62)
„Какви трябва да бъдат новите социални възгледи и закони? Новите възгледи изискват нови хора, които са готови да се откажат от насилието, от лъжата, от лицемерието, от користолюбието. Щом се освободят от тия отрицателни прояви, хората ще пожелаят естествено да приложат Божиите закони в света. Това е задача на човешката душа." (21, с. 102)
„И тъй, търсете новото. Търсете новия живот. За да влезете в този живот, вие трябва да намирате във всеки човек по една добра черта, заради която да го обичате. Умният човек трябва да обича всички хора, без те да подозират за това." (54, с. 85)
„Да помогнеш на човека, когато се намира в нужда, без да му кажеш една дума, без да дадеш вид, че го обичаш, в това седи новото в света." (54, с.85)
„И тъй, духовният живот подразбира обединяване на цялото човечество в едно. Съзнанията на всички добри хора по лицето на Земята трябва да бъдат свързани в едно цяло. Те трябва да представляват апарат, подобен на радиото. Достатъчно е един от тях да се намира в затруднение, за да даде сигнал чрез апарата, да му дойдат всички на помощ Бъдещата държава ще представлява учреждение за разрешаване мъчнотиите в живота. Днес всеки трябва да се грижи за себе си. В бъдеще всички ще се грижат едни за други. Тогава хората ще имат нови разбирания, нова наука, нов морал, нови отношения." (20, с. 158)
„Когато всички хора се обединят в името на Любовта, те ще влязат в изобилието на живота." (21, с. 386)
„Докато всички хора не се обединят в един човек, докато всички народи не станат един народ, страданията няма да изчезнат от Земята. Личният живот трябва да отстъпи на Божествения. Докато всички учени, свещеници, проповедници, майки и бащи, слуги и господари не се проникнат от идеята да служат на човечеството в името на Любовта, светът няма да се оправи. Радвайте се, че светът върви вече към изправяне. Има хора в света, които служат на Любовта, на Мъдростта и на Истината." (21, с. 391)
„Сега цялото човечество се намира пред една велика епоха на промени, която ще донесе новото. Затова именно всички хора трябва да се пазят да не падат духом, да не обезсмислят живота си. По-добри времена от сегашните няма. Всички пробудени души от четирите краища на света трябва да се обединят, да си подадат ръка за взаимна работа — за поставяне основата на новата култура, за идване Царството Божие на Земята. Отгоре ще дойдат няколко милиона души, ще впрегнат всички хора на работа и заедно с тях ще въведат ред и порядък на Земята. След свършване на своята работа те ще си заминат, а хората на Земята ще останат след тях да живеят и работят. По този начин ще се възстанови съобщението между видимия и невидимия свят. Вие ще бъдете свидетели на това и ще кажете: Туй се каза едно време и така стана." (9, с. 59)
„Днес синовете на светлината канят всички хора на работа. Те дойдоха във времето на Христа, но видяха, че хората не бяха готови още за работа. Сега пак идат с песни да ви поканят, като съработници в общото дело. Щом чуете песните им, станете веднага и идете да ги посрещнете. Те идат да турят ред и порядък в света." (21, с. 123)
„Когато влезете в тясна връзка с духовния свят, тогава ще се обновите и ще станете силни. Това в Евангелието се нарича ново раждане, за което какви ли не определения се дават. Новото раждане значи обновление — да можете да живеете едновременно и в този, и в онзи свят, или другояче казано, да знаете да трансформирате енергията от физическия свят в духовния и обратно. Работете върху кротостта и смирението, защото няма по-хубаво нещо от това, да сте в едно общество на смирени и кротки хора." (57, с. 20)
„Докато Духът Господен не е между хората, те ще се делят на близки и на далечни, на хора от различни народности и вери. Щом Духът Господен дойде между тях, всички народности, всички вери изчезват пред лицето им и те се чувстват като братя. Тогава всички противоречия между хората изчезват." (19, с. 110)
„Повдигането на човечеството ще стане, когато дойдат истинските философи, поети, учени и религиозни, които ще обединят хората по дух, а не по форма." (21, с. 303)
„Ако всички хора на Земята работят и мислят едни за други, животът ще се подобри и хората ще се познаят, ще заживеят братски. Който дава, и на него се дава. Няма случай в живота, когато човек да е давал от любов и да е пропаднал." (19, с. 129)
„Братството се основава на пълно безкористие. Дето има корист, никакво братство не съществува. Това е принципиален въпрос." 27-30
„Да отидем да работим всички заедно за успеха на Царството Божие на Земята и да видим последното сражение и разгрома на цялата черна ложа, да видим пардесютата, хоризонтално обърнати, всичко туй да изчезне в един ден и цялото бойно сражение да остане наше.
Тогава ще изпеем новата песен: Fir fur fen tau bi aumen." (50, c. 281)
„Единственото нещо, което отсега нататък ще живее, това е братството. То ще владее над всичко. Който не може да живее като брат и сестра, той не може да бъде гражданин на Новото Царство на Земята." (27, с. 129)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×