Jump to content
Ани

Съдържание

Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ

Изгревът, том 30

САВА КАЛИМЕНОВ И ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ

Мисията на славянството

I. В ТЪРСЕНЕ НА ВИСОКИЯ ИДЕАЛ

Магнетофонен запис на Вергилий Кръстев през 1982 г.

във вилата на Сава Калименов, Софийско, Горна баня .

1. Родът Калименов

2. Леонид Андреев

3. Максим Горки и Леонид Андреев

4. Как се ражда атеизма и анархизма

5. Анархистични групи

6. Република или царство

7. Анархистична група в Севлиево

8. „Пряма акция"

9. Собствена революция

10. Бягството от затвора

11. Прехвърляне през Дунава в Румъния

12. Румънските арести и лагери

13. Опити за бягство от Румъния

14. Бягството

15. Във Варна бой до припадък

16. В затвора в Севлиево

17. Запознаване с толстоизма

18. Среща с окултизма

19. Пробуждане за духовното

20. Среща с книгите на Учителя Дънов

21. Спиритизмът в света и в България

22. Александър Кръстников

22.1. На окултистите. Стихотворение.

22.2. Власт. Стихотворение.

22.3. Възмездие. Стихотворение., Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев

23. Боян Боев , Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев

24. Списание „Всемирна летопис", Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев

25. Тодор Бъчваров

25.1. Грядуще. Стихотворение.

25.2. На сърдечните врата. Стихотворение, Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев

26. Толстоистите в България,

27. Лев Толстой и България. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев

28. Запознанството с Толстой

29. Спомени за Христо Досев

29.1. За Христо Досев в България

29.2. За Христо Досев в Русия

30. Колонията на „Възражданци” в България; Задачите на колонията на „Възражданци“,

31. Колонията на „Възражданци” в България. Първата несполука в Бяла Слатина.

32. Колонията на „Възражданци” в България. В Алан Кайряк.

33. Колонията на „Възражданци” в България. Характеристика на общинарите.

34. Колонията на „Възражданци” в България. Практическо осъществяване на нашите задачи.

35. Колонията на „Възражданци” в България. Заключение. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев.

36. Рудолф Щайнер. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев

37. Първата отпечатана книга

38. Първи опит за печатница

39. Списание „Еделвайс”

40. Списание „Ново човечество”

41. Статията „Ново човечество” / Сава Калименов.- В: Ново човечество. Г. 1, кн. 1, април 1925.

42. Статията „Еделвайс” / П.Г. [Пламен Градющий=Сава Калименов].- В: Ново човечество. Г. 1, кн. 2-3, май-юни 1925

43. Статията „Нашият път“ / П.Г.- В: Ново човечество - Г. 1, кн. 2-3, май-юни 1925

44. Статията „Ново учение” / П.Г.- В: Ново човечество. Г. 1, кн. 2-3, май-юни 1925

45. Печатница „Житно зърно”

46. Защо се създаде печатница в Севлиево?

47. Женитбата е клопка

48. Беседите на Учителя на есперанто

49. Статията „Международен език” от Лудвиг Заменхоф. - В: Братство, Севлиево.Г. 6, бр. 78, 24.12.1933

50. Библиотека Нова култура = Biblioteko Nova kulturo (съдържание на I-III година)

51. Самостоятелно издадени книги на есперанто и писмо за издаване на Библиотека „Нова култура”

52. Вестник „Братство” на есперанто - „Frateco”

II. ПОВЕСТВУВАНИЯ ЗА ВРЕМЕНА, СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ.

Вестник „Братство”, СЕВЛИЕВО. Г. 1, бр. 1 (15.11.1928) - Г. 4, бр. 44 (19.11.1931)

Магнетофонен запис на Вергилий Кръстев през 1982 г. във вилата на Сава Калименов в Горна баня .

53. Как се започна с вестник „Братство”

54. Съобщения и писма за вестник „Братство”

54.1. Редакция „Братство” - гр. Севлиево, 1928 година

54.2. Писмо на Сава Калименов до Михаил Краев - гр. Оряхово, 10.12.1928 година.

Сканиран материал: Вестник БРАТСТВО, Год. 1, бр. 1, 15.11.1928, с. 1

54.3. Писмо на Сава Калименов до Михаил Краев - гр. Оряхово, 22.12.1931 година

54.4. Редакция „Братство” - гр. Севлиево, 1937 година

55. Статии в брой 1 на вестник „Братство”, 15.11.1928 г

55.1. Обръщение към читателите

55.2. Истината: според Дънов / Стефан Кадиев

55.3. За обществото „Бяло Братство” / Стефан Кадиев

55.4. Слово и дело / Пламен [Сава Калименов]

56. Отпечатването на „Агни йога”. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев

57. Молитвата и несбъднатия блян

58. За белите братя. Публикации във вестник „Братство”

58.1. За белите братя / Димитър Станев. - В: Братство, Севлиево. Г. 1, бр. 4,1.03.1929, с. 3,4

58.2. Едно посещение: Из един дневник / Стелла [Невена Неделчева]. - В: Братство, Севлиево. Г. 1, бр. 6, 15.05.1929, с.3

58.3. Деца на любовта / Т. Ч. [Тодор Чаушев]. - В: Братство, Севлиево. Г. 1, бр. 6, 15.05.1929, с. 4

59. Стоил Стефанов . Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев. Писмо до редакцията / Стоил Стефанов. - В: Братство, Севлиево. Г. 1, бр. 7, 15.07.1929, с. 4

60. Българи, сърби и Македонската организация.

61. Статията „Воля за мир” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 1, бр. 9, 5.10.1929, с. 1

62. Статията „Какво се очаква? / Т. Чаушев. - В: Братство, Севлиево. Г. 1, бр. 8, 15.08.1929, с. 1. Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев

63. Кришнамурти.

64. Теософите и идването на Мировия Учител

64.1. Теософите в България / Вергилий Кръстев

64.2. Кришнамурти за Учителя / Сава Калименов. - В: Калименов, Сава. На българина. Т. 1. ръкопис

64.3. Орден „Звездата на Изток” № 1

64.4. Орден „Звездата на Изток № 2

64.5. Теософско общество в България. Интервю с г-жа Ани Безант .

64.6. Предговор към „Идването на Миров Учител от Ани Безант/ Тодор Бъчваров.

65. Двамата братя Ангел и Васил Томови.

65.1. Що е красота?. Защо красотата ще спаси света / Ангел Томов.

65.2. Съобщение за нова книга от В. Т. Благодумов.

65 3. Предисловие в книгата „Великото учение“ от В. Т. Благодумов.

66. Вестник „Братство“, Севлиево, Г. 2, бр. 20, 15.05.1930 – „Към живот или смърт“.

67. Бялото Братство, Учителят Дънов, беседите

67.1. Статията „Бялото братство” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 22, 15.08.1930. с. 1

67.2. Статията „Учителят Дънов / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 22, 15.08.1930, с. 2.

67.3. Беседите / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 22, 15.08.1930, с. 3

68. „Един е изходът” и „Зовът на Бялото братство”

68.1. Статията „Един е изходът” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 23, 18.09.1930, с. 1

68.2. Статията „Зовът на Бялото Братство към Българския народ и към цялото човечеството” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 23, 18.09.1930, с. 1

69. Мракът и светлината. Тъмни сили / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 25, 1.11.1930, с. 4

70. „Клевета и истина”, „Пророк не е признат в отечеството си” и „Едно духовно тържество”

70.1. Статията „Клевета и истина” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 26, 10.12.1930, с. 1-2

70.2. Статията „Пророк не е признат в отечеството си” / Стела [Невена Неделчева]. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 26, 10.12.1930, с. 2

70.3. Статията „Едно духовно тържество” / П. [Петър Пампоров]. - В: Братство, Севлиево. Г. 2, бр. 26, 10.12.1930, с. 3

71. „Учението на Бялото Братство”. Статията „Учението на Бялото Братство” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 27, 10.01.1931, с. 1-2

72. Есперанто - международният език. Международният език. Говорено от Учителя на гостите есперантисти-конгресисти в София, 13 юлий 1930 г. - В: Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 32, 25.04.1931, с. 2-3

73. „Дайте амнистия!”. Статията „Дайте амнистия!” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 36, 20.08.1931, с. 1

74. „Как се насажда шовинизма”. Статията „Как се насажда шовинизма” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 40, 15.11.1931, с.

75. Гоненията срещу Бялото Братство

75.1. Статията „По повод гоненията срещу Бялото Братство” / С. Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 4, бр. 41, 1.12.1931, с.3

75.2. Стихотворението „Пастрок” / дядо Благо. - В: Братство, Севлиево. Г.4, бр. 41, 112.1931, с. 3.

III. БЕЛИЯТ КОМУНИЗЪМ - КОМУНИ, КООПЕРАЦИИ И ЗАДРУГИ.

ВЕСТНИК „БРАТСТВО”. СЕВЛИЕВО.

Г. 4, бр. 45 (1 апр. 1932) - Г. 6, бр. 102 (28.10.1934) Магнетофонен запис на Вергилий Кръстев през 1982 г. във вилата на Сава Калименов в Горна баня

76. Белият комунизъм.

77. Статията „Белият комунизъм” / Сава Калименов. В: Братство, Севлиево. Г 4, бр. 48, 15.07.1932

78. Атанас Николов

79. Частната собственост

80. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. За частната собственост. Из беседа държана на 18 май 1919 г.- В: Братство, Севлиево, Г. 4, бр. 77, 10.12.1933

81. Статията „Трудова Братска Задруга” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 5, бр. 58. Общочовешко братство. Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев.

82. Статията „Каква трябва да бъде първата Трудова Братска Задруга“ / Сава Калименов.- В: Братство, Севлиево. Г 5, бр. 61

83. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Свобода - братство -човещина. Из беседа държана от Учителя на 26 февруари 1933 г., 10 ч.с. - В: Братство, Севлиево; Г. 5, бр. 62, 15.04.1933, с. 2

84. Статията „По въпроса за Трудовата Братска Задруга“ / Филип Стоицев. – В: Братство. Севлиево. Г. 5, бр. 63, 15.05.1933.

85. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Трите свята. Из беседа държана на 12 август 1932, 5 ч. с. при Седемте Рилски езера. - В: Братство, Севлиево. Г. 5, бр. 63, 15.05.1933, с. 3.

86. Где е спасението?. Съобщение и статия.

86.1. Съобщение за Трудова Братска Задруга-Севлиево. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 83, 1.01.1934

86.2. Статията „Где е спасението” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г 6, бр. 84, 1.02.1934, с.1

87. Статията „Основите на братската задруга” / Сава Калименов. В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 85, 25.02.1934, с. 2-3.

88. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Кога ще се оправи светът?. Из беседи, държани на 14.01.1934 г. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 85, 25.02.1934

89. Статията „Основите на братската задруга”, продължение / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 86, 4.03.1934, с. 1.

90. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Вътрешно ръководство на човека. Из беседа, държана на 21 януари 1934 г. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 86, 4.03.1934.

91. Статията „Основите на братската задруга”, продължение / Сава Калименов, - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 88, 25.03.1934, с. 2.

92. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Раждането на новия свят. Из беседа, държана на 04.02.1934 г. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 88, 25.03.1934.

93. Статията „Кооперация или задруга” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 10il 14.10.1934.

94. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Новите принципи и методи за възпитанието на човека. Из беседа на Учителя от 02.09.1934 г. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 101, 14.10.1934, с. 2.

95. Статията „Кооперация или задруга”, продължение / Сава Калименов - В: Братство, Севлиево. Г 6, бр. 102, 28.10.1934.

96. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Новите принципи и методи за възпитанието на човека. Из беседа, държана на 02.09.1934 г. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 102, 28.10.1934, с. 2.

97. Трудова задруга „Братство”, трети опит.

98. Зов за реализиране на Трудова задруга „Братство” и Проекто-договор за основаване на трудова задруга „Братство”.

98.1. Зов за реализиране на Трудова Задруга „Братство” (7.07.1945).

98.2. Проекто-договор за основаване на Трудова Задруга „Братство“.

99. Национализация и експроприация. Комуни, кооперации, задруги / Вергилий Кръстев.

IV. КОЙ ДВИЖИ СВЕТОВНИТЕ СЪБИТИЯ И КОЙ УПРАВЛЯВА СВЕТА В СТРАНИТЕ, ОБЩЕСТВОТО, ДОМА.

ВЕСТНИК „БРАТСТВО”, СЕВЛИЕВО.

Г. 7, бр. 103 (7.11.1934) - Г. 17, бр. 322 (1.12.1944).

Магнетофонен запис на Вергилий Кръстев през 1982 г. във вилата на Сава Калименов в Горна баня.

БРАТСКИЯТ ЖИВОТ В СТРАНАТА

100. Братският живот в страната и чужбина.

КОЙ ДВИЖИ СВЕТОВНИТЕ СЪБИТИЯ?

101. Югославянско сближение.

102. Полемика с проф. Стефан Консулов. Бележки на съставителя д-р Вергилии Кръстев. Статията „Научни и ненаучни обяснения на живота“ / Ст.Консулов. - В: Природа и наука. Г. .8, кн. 1, 10 юни, 1938, с.145-147.

103. Статията „Науката и живота“ / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 221, 26.06.1938, с. 1.

104. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Някой си стотник, 29 неделна беседа, държана от Учителя на 1 май 1938 г., София – Изгрев, - В: Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 221, 26.06.1938, с. 2.

105 Статията „Науката и живота”, продължение / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г 10, бр. 222, 10.07.1938.

106. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Който не носи кръста си. Из 30 неделна беседа, държана от Учителя на 8 май 1938 г., София – Изгрев, - В: Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 222, 10.07.1938, с.2.

107. Спомени от миналото. Статията „Спомен от миналото” / Дочо Т. Станев. - В: Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 223, 17.07.1938, с. 3.

Стихотворения (Поздрав от планината; Елате на Рила) / Димитрина Антонова. - В: Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 226,: 16.10.1938 341

108. Окултната литература. Статията „Що е окултизъм” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 10. Притурка.

109. Годината на Големия брат.

109.1. Статията „Балансът на съвременната цивилизация” / Георги Радев. - В: Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 235, 26.02.1939, с. 1.

109.2. Ден първи!. Стихотворение / Пламен [Сава Калименов]. - В: Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 236, 22:03.1939, с. 1.

109.3. Статията „Годината на Големия брат” / Георги Радев. - В: Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 236, 22.03.1939, с. 1.

109.4. Отново. Стихотворение / S. - В: Братство, Севлиево, Г. 11, бр. 236, 22.03.1939, с. 1.

109.5. Статията „Пролет в пролетта” / Неделчо Попов. - В: Братство, Севлиево. Г. 11, 6p.236, 22.03.1939, с. 1

110. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ.

110.1. Големият брат. Из беседа, държана на 31.12.1938 г. 12 ч. вечерта, София-Изгрев. - В: Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 236, 22.03.1939, с. 6.

110.2. Съобщение за преиздание на книгата „Големия брат” - В: Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 236, 22.03.1939, с. 6.

110.3. Малкият:брат. Из беседа, държана на 1 януари 1939 г., София-Изгрев. - В: Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 234, 12.02.1939. с. 2-3.

Големият и малкият брат и 1999 година Вергилий Кръстев. Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев.

111. Николай Райнов. Статията „Николай Райнов” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 234, 12.02.1939, с. 2-3.

Декларация .

112. Кой движи световните събития? Статията „Кой движи световните събития“ / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г.11, бр. 240, 14.05.1939, с.1

113. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Причина на страданията. – В:Братство, Севлиево. Г.11, бр. 240, 14.05.1939, с.1

114. Французи на Рила при Учителя

114.1. Статията „Французи при Учителя Дънов” / Алфр. Ломоние. В:Братство, Севлиево. Г.11, бр. 246, 22.11.1939, с.1-2.

114.2. При Езерото на чистотата. Благодарствено писмо / Тони Белмен

114.3. Рила - Езерата. Благодарствено писмо, Рила, 13.8.1939 г. / Ал. Ломоние.

114.4. Слово на Учителя. Посрещане на френската група.

114.5. На изпращане французите. Приветствие към Учителя. Изгрев, 28.8.1939 г.

114.6. Гости от чужбина.

114.7. Французи при Учителя на Рила.

114.8. Вести от чужбина.

114.9. Идеите на Всемирното братство в чужбина.

114.10. Едно мнение за Паневритмията.

Французи в България / Вергилий Кръстев.

Лъжеучителя Михаил Иванов / Вергилий Кръстев.

115. Невежеството на учения и отричането на Бога. Статията „За невежеството на учения”, отговор на статия на психиатъра д-р Кирил Чолаков срещу Учителя Дънов / Сава Калименов. – В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 263, 23.06.1940, с.1-3

116. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. И ще родиш син. Из беседа, държана от Учителя на 28.01.1940 г., София-Изгрев. В: Братство, Севлиево, Г.12, бр. 263, 23.06.1940, с. 2.

117. Невежеството на учения и отрицанието на духовната същност на живота. Статията „Невежеството на учения”, отговор на статия на психиатъра д-р Кирил Чолаков срещу Учителя Дънов. Продължение / Сава Калименов. – В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 264, 14.07.1940, с. 1-3

118. ИЗ СЛОВОТО’ НА УЧИТЕЛЯ. Слава во вишних Богу. Из беседа от Учителя, държана на 11.02.1940 г., София-Изгрев. – В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 264, 14.07.1940, с. 2.

Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев.

119. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Истинският човек. Из беседа, държана от Учителя на 4.06.1939 г., София-Изгрев. - В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 246, 22.09.1939, с. 2-3.

КОИ УПРАВЛЯВА СВЕТА

120. Цензурата. Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев.

121. Наука или ограничение. Статията „Наука или ограничение” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 272, 15.02.1941, с. 1, 4

122. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Като роди дете. Из беседа от Учителя, държана на 6.10.1940 г., София-Изгрев - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 272, 15.02.1941, с.;2

123. Основа на новото учение. Статията „Основа на новото учение” / Сава Калименов. Г. 13, бр. 272, 15.02.1941, с.;1, 4.

124. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Словото стана плът. Из беседа от Учителя, държана на 27.10.1940 г., София-Изгрев. - В: Братство, Севлиево, Г. 13, бр. 273, 9.03.1941, с. 2

125. Новото българско село. Статията „Новото българско село” / Сава Калименов. Г. 13, бр. 274, 22.03.1941, с.;1.

126. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Старото и новото. Из беседа, държана на 1.12.1940 г., София-Изгрев, - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 274, 22.03.1941, с. 2.

127. Русия и Славянството.

128. Цар Борис III умира на 28 август 1943 г. Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев.

128.1. Статията „По стъпките му” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 312, 22.09,1943, c.1.

128.2. Статията „Царството Божие на земята” / Пламен [Сава Калименов]. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 312, 22.09.1943, с.1.

129. СССР навлиза с армията си в България. Статията „Ден първи = День первый” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 316, 22.09.1944, с. 1, 3.

130. Мисията на Славянството и духът на творчеството. Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев. Статията „Мисията на славянството” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 316, 22.09.1944, с. 3.

131. Великото дело. Статията „Великото дело” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 317, 1.10.1944, с. 1, 3

132. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Той иде!. Из беседа, държана от Учителя на 12.07.1944 г., Петровден, с. Мърчаево, Софийско. - В; Братство, Севлиево, Г. 16, бр. 317, 1.10.1944, с. 2.

133. Мисията на Русия. Скити. Стихотворение / Александър Блок. прев. Младен Исаев. Из „Скити” / Александър Блок.

134. Отечественият фронт. Что дают миру славяне? из Соучастие душ / Константин Бальмонт. Г. 16, бр. 320, 15.11.1944, с. 3.

135. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Пред прага на Новата епоха. Отечествения фронт в природата, човека и обществото. Резюме от беседа, държана от Учителя на 22.10.1944 г. София-Изгрев. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 320, 15.11.1944, с. 2-3.

136. Ето, един идеен човек!

137. Кой как се ражда за учението.

138. Кога и как го оженват човека.

139. Печатница „Братство” след 9 септември 1944 г.

140. Творчеството на Сава Калименов след 9 септември 1944 г. Статията „Мисията на България” / Пламен [Сава Калименов]. - В- Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 282, 22.09.1941, с. 1.

141. Пожелания към бъдните поколения.

142. Завещанието на Сава Калименов.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

V. МИСИЯТА НА СЛАВЯНСТВОТО.

1. Мисията на славянството.

1.1. Статията „Мисията на славянството” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 7, бр. 98, 22.09.1934, с. 1

1.2. Статията „Предназначението на славяните” И. А. Изворски [Иван Антонов].- В: Братство, Севлиево. Г. 9, бр. 175, 27.12.1936, с. 1

1.3. Статията „Славянството” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 222, 10.07.1938, с. 1.

1.4. Статията „Славянството” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево, Г. 11, бр. 238, 16.04.1939, с. 1.

1.5. Славянската стихия / Георги Томалевски. - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 268, 15.11.1940, с.3

1.6. Статията „Славянството” / Пламен [Сава Калименов]. - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 281, 1.08.1941, с. 1.

1.7. Статията „Разтворете сърдцата си! / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 318, 15.10.1944, с. 1.

1.8. Статията „Русия, славянството и човечеството” / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 318, 15.10.1944, с. 1.

1.9. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Плодовете на Любовта. Из беседа, държана на 25 август 1944 г. на в. Острец, Витоша. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 318, 15.10.1944, с. 3.

1.10. Статията „Русия, славянството и човечеството”. Продължение / Сава Калименов. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 319 (4), 1.11.1944, с. 1, 4.

1.11. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Сиромах и богат. Из беседата, държана в хижа „Брокс”-Витоша, на 26 август 1944 г. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 319 (4); 1.11.1944, с. 2.

1.12. Славянската стихия / Георги Томалевски. Из книгата „Сигнали”: есета. София: Хемус, 1940. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 320 (5), 15.11.1944, с. 1.

1.13. Статията „Обединение на славянството” / Пламен [Сава Калименов]. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 1.

1.14. Възхвала на славянството. Стихотворение / Роселин. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 1.

1.15. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Деветте съществени причини за щастието и нещастията на хората. Из беседа, държана от Учителя на 19.11.1944 г., София-Изгрев. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 2-3.

1.16. Учителят за България и българите. - В: Калименов, Сава. На българина. Т. 1. Ръкопис.

1.17. Учителят за славянството. Из беседи. Записал Сава Калименов.

1.18. За славянството. Из книгата „Изворът на доброто”.

2. Новое небо и новая земля. посветено на братята славяни

2.1. Статията „Ключ социальной жизни” / Георги Радев. - В: Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 212, 3.04.1938, с. 1.

2.2. Статията „Новое небо и новая земля” / Николай Калертс. - В: Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 212, 3.04.1938, с. 1.

2.3. Статията „О беседах” / А. Н. - В: Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 212/3.04.1938, с. 1, 2.

2.4. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ. Великое Всемирное братство. - В: Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 212, 3.04,1938, с. 2.

2.5. Статията „В стране роз. в гостях у великаго Учителя” / Ел. Кидалова. - В: Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 212, 3.04.1938, с. 3, 4.

2.6. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ.

2 6.1. К великой цели. Условия обединения славян. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 318 (3), l5.10.1944, с. 3.

2.6.2. Высокий идеал / Петр Донов. – В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 5.

3. Югославянско братство и Балканска федерация

3.1 Статията „Балканска федерация" / Сава Калименов. – В: Братство, Севлиево. Г 2 бр 19, 1.05.1930, с. 1,2.

3.2. Статията „Балканската федерация” / Сава Калименов. – В: Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 40, 1.05.1930, с. 5

3.3. Статията „Животът е благо“ / Сава Калименов, - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 69, 14.10.1933, с. 1.

3.4. Статията „Ледовете се топят“ .- В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 78, 24.12.1933, с. 1.

3.5. Сърби и българи. Преглед. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 78, 24.12.1933, с. 1.

3.6. „Към братята сърби!” (Гласът на българския народ) - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 90, 22.04.1934, с. 1.

3.7. Убийството на крал Александър. Преглед. - В: Братство, Севлиево. Г. 6, бр. 101, 14.10.1934, с. 3.

3.8. Статията „България по нов път” / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 9, бр. 178, 24.01.1937, с. 1.

VI. ИЗБРАНИ УВОДНИ СТАТИИ НА САВА КАЛИМЕНОВ ВЪВ ВЕСТНИК „БРАТСТВО”

1. Правото на силния. - В: Братство, Севлиево. Г. 9, бр. 167, 22.09.1936, с. 1.

2. Външна и вътрешна дейност / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 248, 20.10.1939, с. 1.

3. Великата сила / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 249, 3.11.1939, с. 1.

4. Мир, с любов и правда. - В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 251, 10.12.1939, с. 1.

5. Всред бурното море. - В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 251, 10.12.1939, с. 1.

6. Новогодишни пожелания А Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 252, 1.01.1940, с. 1.

7. Отговорност / Пламен.- В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 253, 14.01.1940 с.1.

8. Съвременният морал и това, което стои над него. - В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 255, 18.02.1940, с. 1, 3.

9. Възкресение / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 259, 28.04.1940, с. 1.

10. Срещу течението / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 12, бр. 260, 12.05.1940, с. 1.

11. Ще изтече. В: Братство, Севлиево, Г. 12, бр. 261, 27.05.1940, с. 1.

12. Все още не е късно. В: Братство, Севлиево, Г. 12, бр. 262, 10.06.1940, с. 1.

13. С нови сили напред / Пламен. – В: .Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 265, 22.09.1940, с. 1.

14. Истинска победа. - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 265, 22.09.1940, с. 3.

15. Към новият свят / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 266, 15.10.1940, с. 1.

16. Боже пази България. - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 267, 1.11.1940, с. 1.

17. Това, което иде / Пламен. Г. 13, бр. 268, 15.11.1940, с. 1.

18. Мир. - В: Братство, Севлиево. Г.13, бр.269, 1.12.1940, с. 1.

19. Новогодишен привет / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 270, 1.01.1941, с. 1.

20. Творчество. - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 271, 15.01.1941, с. 1.

21. Слънце зад облаците / Пламен. - В: Братство, Севлиево, Г. 13, бр. 275, 6.04.1941, с. 1.

22. Възкръсналият човек / Пламен. - В: Братство, Севлиево, Г. 13, бр. 276, 20.04.1941, с. 1.

23. Златен век / Пламен, В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 277, 6.05.1941, с. 1.

24. Човекът дух и човекът сянка / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 278, 8.06.1941, с. 1.

25. Генералната линия / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г 13, бр. 279, 22.06.1941, с. 1.

26. Мълчание / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 280, 7.07.1941, с. 1.

27. Ще победи любовта / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 283, 1.10.1941, с.1.

28. В името на Христа / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 284, 15.10.1941, с. 1.

29. Временното и вечното / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г 14, бр. 285, 1.11.1941, с. 1.

30. Изграждай само върху правдата / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 286, 15.11.1941, с. 1.

31. Внимание / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 287, 15.12.1941, с. 1.

32. Старата и новата култура. - В: Братство, Севлиево. Г 14, бр. 287, 15.12.1941, с. 1.

33. Мир, Братство и Любов между всички хора и народи по цялата земя / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 288.1.01.1942. с. 1.

34. Духът Христови / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 289, 15.01.1942. с. 1.

35. Великата пролет/ Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 291, 5.04.1942, с. 1.

36. Великата жертва / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г 14, бр. 292, 10.05.1942, с. 1.

37. Очакваното / С.К. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 294, 1.07.1942; с. 1.

38. Чудната страна / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 294, 1.07.1942, с. 1.

39. Гласът Божий / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 295, 15.08.1942, с. 1.

40. Кой е този народ / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 296, 22.09.1942, с. 1.

41. Сейте / С. К. - В: Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 297, 15.10.1942, с. 1.

42. Човек и Бог / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 298, 1.11.1942, с. 1.

43. Ключът на нещата / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 299, 15.12.1942, с. 1.

44. Към възход. - В: Братство, Севлиево.Г. 15, бр. 299, 15.11.1942, с. 1.

45. Боже, пази България, - В: Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 300, 1.01.1943, с. 1.

46. Да служим на Бога / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г.15, бр. 302, 20.02.1943, с. 1.

47. Към примирие. - В: Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 303, 7.03.1943, с. 1.

48. Вечно възкресение. - В: Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 306, 25.04.1943, с. 1.

49. Когато Бог ни пази. - В: Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 308, 10.06.1943, с. 1.

50. По правия път / Пламен. - В: Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 309, 1.07.1943, с. 1.

51. В ръцете на Бога. - В: Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 311, 25.07.1943, с. 1.

52. Благодарност. - В: Братство, Севлиево. Г. 16, бр. 313, 15.10.1943, с. 1, 3.

53. Гласът на природата / С. К. - В: Братство, Севлиево. Г. 16, бр. 314, 15.11.1943, с. 1.

54. Да бъдем готови. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 320, 15.11.1944, с. 1,4.

55. Да бъдем готови! / С. К. - В: Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 1, 4.

56. Правото на силния в ново осветление. - В: Братство, Севлиево. Г 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 1, 4.

VII. СПОДЕЛЕНИ МИСЛИ. Сава Калименов

1. Учителят Дънов и Бялото Братство.

1.1. Учението на Всемирното Бяло Братство. Закон за Единството

1.2. Микрокосмос и Макрокосмос. Космично съзнание

1.3. Полярност. Любовта

1.4. Няма смърт!

1.5. Учителят.

1.6. Учителят. Денят на Учителя и мястото на Учителя.

1.7. Петунии. Стихотворение.

1.8. Изгревът е свещен и неприкосновен.

1.9. Не даваме „Изгрева”!

1.10. Рила - Седемте езера, съборният ден - 25 август, 1968 г. Молитвеният връх.

1.11. Еделвайс (1925 г.).

1.12. Ний сме най-щастливите хора на света!. Рила - Седемте езера (август, 1970 г.).

1.13. Псалом 53. Заповедта на Учителя.

2. Към българина. Т. 1.

2.1. Българино!

2.2. Великият и вечен природен закон - добро и зло (1972 г.).

2.3. Давай - давай и прощавай (1972 г.).

2.3.1. Давай!

2.3.2. Прощавай.

2.4. Бъди творец.

3. Идвайте светли души.

3.1. Идвайте светли души.

3.2. Светлината. Любовта на Бога.

3.3. Езикът на цветните лъчи.

3.4. Тази безкрайна светлина!

3.5. Да се превърнеш в светлина!

3.6. Най-силният удар.

3.7. Всички сили - за делото на Бога!

3.8. Ела, Божествен огън!

3.9. Вярвай в Бога - вярвай в Любовта!

3.10. Животът е толкова хубав!

3.11. Хлябът.

3.12. Това са ти!

3.13. Гледай небето!

3.14. Брястът

3.15. Поема за възрастта.

4. Учете български! Зов на Духа.

4.1. Към будните души.

4.2. Предупреждение .

4.3. Заключение.

4.4. Учителят.

5. Ще загине ли културата.

5.1. Ще загине ли културата?

5.2. Има бъдеще!

5.3. Събуди се ти, който спиш!

5.4. Познай себе си!

5.5. Това си ти!

5.6. Това, което ти направиш.

5.7. Закона на единството.

5.8. Яж с любов!

5.9. Задача № 1

5.10. Махни оградата!

5.11 С песен ще победим!

5.12 Добре дошли братя!

5.13. Иде! Няма да има вече врагове! Той да обнови света!

5.14. Без страх!

5.15. Светът не е материален!

VIII. ОКУЛТИЗМЪТ В ТВОРЧЕСТВОТО НА САВА КАЛИМЕНОВ.

Публикации

1. Що е окултизъм? Севлиево: Братство, [1934]. 48 с. (Библиотека Братство).

Прераждане.

Карма.

Единство.

Заключение.

2. Човек и Бог. Севлиево: Ив. Калименов, 1931. 40 с. (Библиотека Братство; 1).

Увод.

Човек.

Бог.

Вселена.

Прераждане.

Карма.

Новият човек.

Бялото братство.

Учителят.

Беседите.

Ученикът.

Чистота.

Медитация.

Молитва.

Съсредоточение.

Съзерцание.

Силата на вярата.

Един Бог.

Една религия.

Единно човечество.

Един общочовешки език.

Към природата.

3. Живот за всички. Севлиево: книгоизд. Братство, [1942]. 56 с.

Сутринни гимнастики.

Паневритмия.

Отворените двери.

4. Пиеси и драми.

4.1. Ново село. социална пиеса в 4 действия. Севлиево: книгоизд. Братство, [1940]. 80 с.

4.2. Мост към бъдещето, социална драма. Севлиево: книгоизд. Братство, [1946]. 48 с.

5. Подбрани преводи на Сава Калименов.

5.1. Предговор на книгата на Ибсен, Хенрик. Бранд. драматична поема в 5 действия. Севлиево: Ив. Калименов, [1921]. 184 с.

5.2. Предговор на книгата на Лодж, Оливър Дж. Защо вярвам в безсмъртието на човека. Севлиево: книгоизд. Братство, [1932]. 122 с. (Психична библиотека).

5.3. Предговор на книгата на Купър, Ървинг С. Прераждането, надеждата на човечеството. Севлиево: книгоизд. Братство, 1941. 112 с.

6. Представяне на нови книги във вестник „Братство”, Севлиево.

6.1. Нашата задача. - В: Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 37, 20.10.1931.

6.2. Чиста храна. - В: Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 37, 20.10.1931.

6.3. Що е човек. - В: Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 37, 20.10.1931.

6.4. Човек е безсмъртен. - В: Братство, Севлиево. Г. 3, бр. 37,20.10.1931.

7. Приложения на вестник „Братство”, Севлиево.

7.1. Да бъде светлина! Безпл. прил. на Братство, Севлиево, Г. 10, бр. 208, 20.02.1938.

7.2. И светлината свети! Безпл. прил. на Братство, Севлиево, Г. 15, бр. 309, 1.07.1943.

IX. СПОМЕНИ ЗА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ. /Записани от Сава Калименов/.

1. Изчезването от заключената стая. Случай в Търново. Разказал Боян Боев.

2. Поднасяне на плодовете и заключената стая. Случай в София, ул. „Опълченска” № 66 / разказала Еленка Цочева.

3. Напускане на ареста. Случаят в „Обществената безопасност” /из спомените на Петър Н. Камбуров – Казанлък.

4. Случка във влака / из спомените на Петър Н. Камбуров – Казанлък.

5. Как купих хартия за беседите / из спомените на Петър Н. Камбуров – Казанлък.

6. Оградата на „Изгрева” / из спомените на Петър Н. Камбуров – Казанлък. (също и в: Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 271,15.01.1941, с. 3)

7. Отговор от вестник „Братство” / из спомените на Руси Караиванов от с. Ветрен.

8. Съветският офицер. / из спомените на Руси Караиванов от с. Ветрен.

9. За членуването в Теософското общество / из спомените на Тодор А. Попов – Ямбол.

10. Учителят и Николай Райнов / из спомените на Тодор А. Попов – Ямбол.

11. Как ме излекува Учителят / из спомените на Тодор А. Попов – Ямбол.

12. Малко повече воля / разказва Сава Калименов.

13. Булката, която избра баща ми / разказва Сава Калименов.

14. Частната собственост / разказва Сава Калименов.

15. Как света приема Учителя.

15.1. Как Изтока приема Учителя. Далай Лама за Учителя / из записки на Боян Боев.

15.2. Онисабуро / из записки на Боян Боев.

15.3. Професор Алберт Айнщайн за Учителя / из записки на Боян Боев.

15.4. Папа Йоан XXIII за Учителя

15.5. Архиепископ Хюлет Джонсън за Учителя.

15.6. Главният равин Даниел Цион за Учителя.

15.7. Българската Православна църква за Учителя.

X. ТВОРЧЕСКИЯТ ДУХ, ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ И САВА КАЛИМЕНОВ (29.Х.1901 - 3.IX.1990 г.) / авт.-състав. Вергилий Кръстев.

1. Творческият Дух действува.

2. Писмо до Стефка Калименова (20.04.2001 /12.08.2001).

3. П.С. Деца по плът и деца по дух.

4. Писмо до Елена Николова (03.05.2002).

5. Картичка от Иоанна Стратева (18.06.2002).

6. Творческият Дух на Сава Калименов - магнетофон 1982 г.

7. 100 години от публикацията на първата беседа на Учителя Дънов.

8. За Христовия Дух няма време и пространство.

XI. ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ.

беседа от Учителя, държана на 11.09.2013 г., София / дешифрирана от Паша Теодорова.

Сканирани материали

Високият идеал, ръкопис, с. 1-2 942

Високият идеал. [София], [1923], с. 3-4.

Високият идеал. 2.изд. София: Просв. к-т, [1926], с. 3-4.

Високият идеал. 3. изд. Севлиево, [1945], с. 3-4.

Братство, Севлиево. Г. 5, бр. 51, 15.10.1932.

Към Всемирно Братство. - С. 1.

Словото на Учителя. Пътят към свободата. - С. 2.

Братство, Севлиево. Г. 8, бр. 161, 24.05.1936.

Паневритмия. - С. 1.

Словото на Учителя. Влиянието на слънчевата енергия — С 2.

Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 212, 3.04.1938.

Новое небо и новая земля / Николай Калертс. - С. 1.

Словото на Учителя. Великое Всемирное Братство — С 2.

Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 222, 10.07.1938 .

Славянството. - С. 1.

Словото на Учителя. Който не носи кръста си. - С 2.

Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 238, 16.04.1939 .

Славянството. - С. 1.

Словото на Учителя. Нито в Израиля. - С. 2.

Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 281 (17), 1.08.1941.

Славянството. - С. 1.

Словото на Учителя. В негово име ще се надяват народите.

Братство, Севлиево - Г. 14, бр. 282 (1), 22.09.1941.

Мисията на България. - С. 1.

Словото на Учителя. Бог. Любовта. - С 2.

Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 300 (5), 1.01.1943.

Учителят - С. 1.

Словото на Учителя. Отмерени принципи и изявени факти. - С. 2.

Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 322, 1.12.1944.

Да бъдем готови!. - С. 1.

Словото на Учителя. Пред прага на Новата епоха. - С. 2.

Съдържание.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×