Jump to content
Ани

40. Списание „Ново човечество”

Recommended Posts

40. СПИСАНИЕ „НОВО ЧОВЕЧЕСТВО”

С.К.: А понеже ний с Влад така бяхме свързани вече, продължаваме да работим за идеята, така да правим печатарска комуна, продължихме работата и се дойде до вместо „Еделвайс”, започна списание „Ново човечество", двама с Владо го почнахме. Е това е първия брой.

В.К.: Сега, защо „Ново човечество"? С.К.: Нали работим за нова култура, за ново човечество. В.К.: То се е издавало април 1925 г. в кв. „Лозенец" № 165. С.К.: Туй беше мойта квартира. Мойта квартира беше към Семинарията тогава. И живеехме известно време с Владо заедно.

B.К.: Как се вписваше това списание, откъде търсихте статии?

С.К.: Абе статии от нас двамата най-напред и от други. Ами гледай сега.

B.К.: Туй заглавие „Ново човечество" в книжка № 1 от кого е статията?

C.К.: От мене. Ей сега ще го преровя. В.К.: Сега, „Нашите методи"? С.К.: Това е от Влад. Чакай, чакай. „Нашите методи" е от мене, а „Страниците на историята” от Влад. Е, това е мое „Рождението на новия живот". Това е моята квартира, която беше в Лозенец, № 165. Втори брой - „Нашите задачи”, Ариел. Знаеш ли, че аз не мога да си спомня, дали Влад го е писал. „Еделвайс” е мое. В.К.: П.Г. какво значи? Твоят псевдоним?

C.К.: Виж да ти кажа, те го мислеха, че това е Пампоров, това беше моя псевдоним, аз в съзнанието ми така си имах Пламен Градущий. „Г'-то е Градущий - Пламен Градущий, това е.

В.К.: Пламен Градущий - „Нашият път", „Новото учение”, Д. Майсторов. Кой е тоя? С.К.: Абе Димитър Майсторов, той беше ученик по едно време в Севлиево, поет така малко и кой знае как се свързахме с него тука и от него има стихотворение - „Станси”. Георги Северов е Георги Томалевски.

В.К.: А „За мирогледа”- С.Г.С. С.К.: Чакай, че това кой го беше дал, бе? Не се сещам. „Рождението на Новия живот” и „Светлина и свобода" е мое писание.

В.К.: Сега кой ги оформяше тия неща? С.К.: Е, виж какво, първия брой го печатих при толстоистите там. Там го набрахме с Влада една нощ тъй да се каже го печатахме. Там го набрахме, свързахме го на страници и те нямаха май машина още. Имаха ли, май че нямаха, затуй го носихме на „Радикала" за печат. Забравил съм. Спомних си, там в „Радикала" го печатахме. Туй втори и трети брой на списание „Ново човечество”, къде го набрахме. А, това вече ний бяхме открили като че ли вече печатницата на ул. „Оборище" № 14.

Със знанието на Учителя, имаше една барака там в двора, която така ни я освободиха и ний купихме букви. Букви си поръчахме само каси, регали, всичко туй с Влада така сме извършили и направихме печатничка без машина. На ул. „Оборище" № 14, в двора там ставаха беседите.

Направихме печатница без машина и набирахме всичко това и го носехме в печатницата на вестник „Земеделско знаме”, на ул. „Врабча”, на ръка или в количка така да ги печатаме. Там работехме, то туй е малко, беседите главно се работеше и „Житно зърно". Там почнахме да работим беседи и „Житно зърно", в тая печатничка, обаче без машина. Всичко се носеше в печатницата на вестник „Земеделско знаме", което не беше вече в ръцете на земеделците, то им беше отнето, но беше дадено под наем на някакъв частен човек и ний с него се така разбрахме, забравих му името, ама той честен, но държавата му дава под наем, защото беше конфискувана печатницата. Това след 9 юни 1923 г. беше. Там дето е сега пак ул. „Врабча" на земеделците, под църквата „Св. София”. Знайте го. при операта. Та първото сме го набирали при толстоистите, а туй вече го почнахме тъй да го кажем в наша печатница, но набирахме и носим, така се печаташе.

В.К.: На последната страница има съобщение за книгата „Потайната религиозна философия на Индия" от Брахмен Чатерджи. Кой я печати?

С.К.: Доколкото си спомням я печати Голов, който бе ученик на Учителя, беше печатар и имаше книжарница.

В.К.: По средата има съобщение за списание „Житно зърно", което набира абонати и е във втората си годишнина. Тука гледам, че е започнато „Житно зърно". С.К.: То се издаваше официално от младите приятели. Имаше способни млади хора. Търсеха трибуна.

В.К.: Тука на корицата отзад вече вие рекламирате беседи от Учителя. С.К.: Рекламираме беседите.

В.К.: Те тези беседи къде се печатиха отначало? С.К.: Аз не знам точно къде се печатани. То всъщност ги издаваше тоз Лазар Котев. Първите четири серии „Сила и живот" са издавани на друго място. Лазар Котев е издал четвърта и пета серия.

В.К.: Той Лазар Котев кой е? С.К.: Ами как да ти кажа и той възрастен човек. Гледай сега, те са имали през войната още Котев и Гужгулов едно издателство за военни формуляри, издавали са такива работи, но между другото той е издал две серии, четвърта и пета серия. Една проста хартия беше, щото то военно време, не е имало хубава хартия. А тия дето са издадени първа, втора и трета серия, той, Учителя ги е издавал чрез придворната печатница. Туй са отделни беседи. В.К.: Значи набирахте буквите на „Оборище” № 14. На ул. „Оборище" № 14 е бил салонът, така ли? С.К.: Да, там беше салона, на ул. „Оборище" № 14. То е по посока на военната академия. В.К.: Сега списание брой 4 из „Нашият път”, това си ти, „Стари и нови идеи"- СГС, не се знае. С.К.: Абе, Влад Пашев бе, Влад Пашов е.

В.К.: „Музика, стихотворения" - Стефан. Кой е тоя Стефан? С.К: Това е Стефан Кадиев - доктора. В.К.: „Вечни ценности" от Цветан. С.К.: А, Цветан чакай, той е един от нашите приятели, беше студент по химия тогава. Тази е моя легенда „Търсещите". И това е мое. Пета книжка „Пътят на нашия народ" е мое, „Бисери на мисълта" от Учителя. В.К.: Вие как ги изваждахте? С.К.: Е, от беседите са изваждани, което е имало печатано тогава.

В.К.: Сега тука „Пътят на нашия народ" това е твое. С.К.: „Ново учение", това е мое пак, което е продължава. В.К.: Към „Новият живот". С К.: Това е Пампоров, Петър Пампоров. „ПГТТ е Пампоров, пък аз съм само Пламен Градущий. затуй ги месеха „ПГП" - Петър Г. Пампоров. „Сутрин" - химн от Стефан. Стефан е Стефан Кадиев. „Зов", това е мое.

B.К.: Пак твое „Ти си млад" от Стефан. С.К.: Кадиев. В.К.: „Търсящите".

C.К.: „Търсящите" е мое.

В.К.: Пак реклама на беседи на корицата отзад. С.К.: Те са отделни беседи така, бяха издадени. Отделни малки.

В К.: Списание „Ново човечество", книжка с номера 6, 7, 8. „Срутете преградите". От кого? С.К : Виж какво, то имахме един приятел в Ямбол. Той се движеше и работеше между туристите повече, аз му забравих името, същевременно той беше завършил агрономия, като че ли агроном беше, как се казваше, та това е от него „Пътят на нашия народ" е мое. „Славянството" е от Стефан Кадиев. „Ново учение", това е мое Аз не съм ги подписвал. „На най-високия връх”, това е мое. подписано с псевдоним Пламен, те. Пламен Градущий, „Писма и отговори* - аз съм отговарял на тези писма. „Писма от фронта" - е, наши хора там работеха в Горнооряховско, когато комуна имаха в Арбанаси, та те бяха ми писали и аз така съм го озаглавил. Те после така намираха, че не е било удобно да се озаглави. „Най-силната" - това аз съм го писал

В.К.; Отзад има съобщение: „Платете си абонамента". Плащаха ли си абонатите? С.К.: Абе как да ти кажа. плащаха горе-долу. В.К ; Списание „Ново човечество" - 9 и 10 книжка С К : Последна книжка В.К.: Сега „Неписани закони". С.К.: Не си спомням от кого е. „Сълзите" е на Стефан Кадиев. „Пътят на нашия народ" е от мене. „Новото учение" е от мене „На най-високия връх" е от мене Летец и чайка" е на П. Спировски. Той отдавна е починал, един възрастен човек, от Варна беше. Той ни го прати тогава. „Двата пътя". Абе това е Михаил Иванов, който създаде голямо движение във Франция. Но и той като млад още го написа и ми го даде.

В.К.: Продължи само една година 1925-1926 г. С.К.: Не можа да продължи списанието. В.К.: Защото нямахте средства, или какво? С.К.: Абе, как да ти кажа, изобщо не се получиха абонати. Аз допускам, че онези от сп. „Житно зърно" противодействуваха. Туй съм го почнал аз тъй да се каже. без да се съветвам с някого, без да питам някого, дори и Учителя. Може би са изпратили някои циркуляра до провинцията, да не ме поддържат нашите хора. Аз на лична инициатива го създадах, макар, че беше в духа на Учението на Учителя. Не се явиха абонати и то спря.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×