Jump to content
Ани

50. Библиотека Нова култура = Biblioteko Nova kulturo (съдържание на I-III година)

Recommended Posts

50. БИБЛИОТЕКА „НОВА КУЛТУРА”

BIBLIOTEKO „NOVA KULTURO”

съдържание на I-III година

Biblioteko „Nova kulturo” - l-a jaro

Библиотека „Нова култура” - II година

PETER DANOV

ПЕТЪР ДЪНОВ

1. La alta idealo - Високият идеал

2. La Granda Lego - Великият закон

3. La Blankaj Fratoj / St. Vatralski - Бялото Братство / Стоян Ватралски

4. La kolektiva Konscto - Колективното съзнание

5-6. La Nova Homaro - Новото човечество

7-8. Nove Vivo - Новият живот

9-10. La Fortoj en la viva - Силата на живата природа

Издава се в град Бургас от Атанас Николов, който е преводач на библиотека „Нова Култура" и се представя в гр. Севлиево.

Започват се опити за издаване извадки от беседи на Учителя Дънов на есперанто. Започват да се публикуват във вестник „Братство" издаван от Сава Калименов в гр. Севлиево от бр. 10 от 25.Х.1929 г.; бр. 12 от 23.XI.1929 г.

Biblioteko „Nova kulturo” - l-a jaro

(sub la arango de redakcia komitato)

dum sia unua jaro donos la jenajn numerojn:

1. LA ALTA IDEALO - parolado de la Majstro Petro Danov, kun Lia portreto kaj antauparoloj de Mara Belceva kaj de d-го K.N. Paskalev.

2. LA GRANDA LEGO - de P. Danov.

3. KIUJ KAJ KIAJ ESTAS LA BLANKAJ FRATOJ? - de St. Vatralski.

4. LA REVEKIGO DE LA KOLEKTIVA KOSCIO - de P. Danov.

5. LA NOVA HOMARO - de P. Danov.

6. LA UNIVERSA KAI LA KOSMA AMO - de P. Danov.

7. LA NOVA VIVO - de P. Danov.

8. LA MALLARGA VOJO - de P. Danov

9,10. LA FORTOJ DE LA VIVA NATURO - de Petro Danov

Biblioteko „Nova kulturo" - ll-a jaro

Библиотека „Нова култура” - II година

PETER DANOV

ПЕТЪР ДЪНОВ

……ll-a jaro.…..-…..II година

1. Jen la Homo - „Ето,човекът"

2. La Talantoj - Талантите

3. La Amo - Любовта

4-5. La songhoj de Josef - „Сънят на Йосиф"

6-7. Paro al vi! - „Мир вам"

8. Fariseo kaj impostista - „Фарисей и бирник’

9-10. La Timo - „Страхът”

NOVA KULTURO

l-jaro

LA ALTA IDEALO

La unua serio biblioteko „Nova kulturo" entenas la jenajn numerojn:

1. LA ALTA IDEALO de P. Danov.

2. LA GRANDA LEGO - de P. Danov.

3. KIUJ KAJ KIAJ ESTAS LA BLANKAJ FRATOJ?

4. LA REVEKIGO DE LA KOLEKTIVA KONSCIO - de P. Danov.

5. LA NOVA HOMARO - de P. Danov.

6. LA UNIVERSA KAJ LA KOSMA AMO - de P. Danov.

7. LA NOVA VIVO - de P. Danov.

8. LA MALLARGA VOJO - de P. Danov.

9,10. LA FORTOJ DE LA VIVA NATURO - de Petro Danov.

La tuta serio, bele bindita, kostas 4 sv. fr. nebindita - 3 sv. fr. au ciu egalvaloro.

NOVA KULTURO

ll-a jaro

JEN LA HOMO!

La dua serio de biblioteko „Nova Kulturo" entenas la jenajn prelegojn

de Masjstro Danov:

1. JEN LA HOMO! LA TRITIKA GRENERO.

2. LA ELMONTRO DE LA SPIRITO. LA TALANTOJ.

3. LA AMO.

4-5. LA SONCOJ DE JOZEF. LA LEGO DE LA SERVADO. LA GRAVECO DE LA MALGRANDAJ AFEROJ.

6-7. PACO AL VI! LA NECESO EKKONI DION. KIOM DO, VIRO SUPERAS SAFON!

8. FARISEO KAJ IMPOSTISTO.

9-10. LA TIMO. LA KODICOJ DE LA ETERNA VIVO.

Krom tiuj 14 prelegojn, ciuj dbonantos de la dua serio de „Nova Kulturo” ricevos ankau la jenajn du senpagajn aldonjn;

1. RELIGIO-FILOZOFIA VIVKONCEPTO DE P. DANOV - de Angel Tomov.

2. LATRI FUNDAMENTOJ DE LA VIVO - de P. Danov.

La dua serio kostas 4 sv.fr.

Adreso: Atanas Nikolov, postkesto, 6 Burgas - Bulgario.

Biblioteko „Nova kulturo” - III (Tria serio)

Библиотека „Нова култура” - Трета серия

1. RILATO DE DU LEGOJ - Отношението на два закона

2. EN TINJ TAGOJ - През онези дни

3. DENOVE - Изново

С предговор на Георги Радев от 7.IX. 1932 г. Севлиево.

Отпечатана в гр. Бургас с превод на Атанас Николов, а адреса е гр.Севлиево, „Нова Култура", водена от Атанас Николов.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×